Blogroll de Dank

07 Sep 2016 - 19:38

31 Mar 2016 - 18:54

21 Jan 2016 - 21:11

30 Nov 2015 - 18:52

11 Nov 2015 - 19:04

28 Sep 2015 - 18:49

22 Sep 2015 - 22:46

21 Sep 2015 - 18:33

10 Sep 2015 - 18:46

19 Jun 2015 - 10:48

[#<Entry id: 459770, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2016/09/feu-sacre...", title: "Feu sacré", etag: "5a44f72d6caa745a4b7dc7e1075691db0734c1e3", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-RxVRYIHczkE/V9BQbPO3LVI...", hidden: false, created_at: "2016-09-07 21:39:49", updated_at: "2016-09-07 21:39:49", published_at: "2016-09-07 19:38:00">, #<Entry id: 436210, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2016/03/matins-fe...", title: "Matins félins", etag: "8ea509b1f45ed046f6a0b99d667f1ba871c9c314", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-WW_dg91zHL8/Vv1OJtEfXRI...", hidden: false, created_at: "2016-03-31 20:41:48", updated_at: "2016-03-31 20:41:48", published_at: "2016-03-31 18:54:00">, #<Entry id: 424508, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2016/01/mauvaise-...", title: "Mauvaise perdante.", etag: "ead531ba35f1972db6ff5d458688fe8bfa3df673", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-XsmzwyO6mCo/VqE7TKyYGxI/...", hidden: false, created_at: "2016-01-21 23:07:24", updated_at: "2016-01-21 23:07:24", published_at: "2016-01-21 21:11:00">, #<Entry id: 415421, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/11/splash.ht...", title: "Splash !", etag: "a808c5ad5f63f70c54670c63fecce625633496bd", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-E9P4HdFSq3o/VlyBwdXcvTI/...", hidden: false, created_at: "2015-11-30 19:32:02", updated_at: "2015-11-30 19:32:02", published_at: "2015-11-30 18:52:00">, #<Entry id: 411989, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/11/inktober-...", title: "Inktober 2015 : La totale !", etag: "d3107b0fc30b3944b364f3a99a1cd1b2c239a466", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-n7QUqs8iIVo/VkOBCpQUqBI/...", hidden: false, created_at: "2015-11-11 19:09:07", updated_at: "2015-11-11 19:09:07", published_at: "2015-11-11 19:04:00">, #<Entry id: 403936, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/09/qui-ne-te...", title: "Qui ne tente rien...", etag: "09455c0a000f472d67af7026bdf54206bb03a958", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-2FQaaLbX-7g/VglskaGNBVI/...", hidden: false, created_at: "2015-09-28 19:17:03", updated_at: "2015-09-28 19:17:03", published_at: "2015-09-28 18:49:00">, #<Entry id: 402975, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/09/alix-au-p...", title: "Alix au Pays des Merveilles", etag: "f71c6fd06b51cfe4edf9b1a12ca7b21c24462039", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-OJnIWOZUB1E/VgG920Qg1nI/...", hidden: false, created_at: "2015-09-22 23:34:12", updated_at: "2015-09-22 23:34:12", published_at: "2015-09-22 22:46:00">, #<Entry id: 402747, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/09/lhabit-ne...", title: "L'habit ne fait pas le guignol", etag: "5d09e2b30b2a5e30382e2127beefc07e1acd201a", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-isMYodMxykY/VgAxXCndCqI/...", hidden: false, created_at: "2015-09-21 21:36:47", updated_at: "2015-09-21 21:36:47", published_at: "2015-09-21 18:33:00">, #<Entry id: 400848, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/09/bizoutage...", title: "Bizoutage", etag: "0d558135d55e099a2fe76b4ba1cf1a84596d4c52", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-tj8Nis9j6os/VfGysoaQYgI/...", hidden: false, created_at: "2015-09-10 19:01:50", updated_at: "2015-09-10 19:01:50", published_at: "2015-09-10 18:46:00">, #<Entry id: 386242, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/06/aventures...", title: "Aventures", etag: "99c504dffff17ff48c0172f6f79a84b4c63ca3be", description: "<table align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-M_2UdH0drFo/VYPW8PDLLmI/...", hidden: false, created_at: "2015-06-19 10:58:11", updated_at: "2015-06-19 10:58:11", published_at: "2015-06-19 10:48:00">]

21 May 2015 - 18:43

18 May 2015 - 19:12

03 May 2015 - 20:36

22 Apr 2015 - 19:11

09 Apr 2015 - 19:02

02 Apr 2015 - 18:42

05 Feb 2015 - 18:55

28 Jan 2015 - 19:20

26 Jan 2015 - 18:29

12 Jan 2015 - 18:32

[#<Entry id: 380044, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/05/un-seul-m...", title: "Un seul \"maw\" vous manque, et...", etag: "a134d7c58df8c7dbc343d28e9640fc1a20ba4bee", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-YaUcC_qRdE4/VV4JqSYDx5I/...", hidden: false, created_at: "2015-05-21 18:46:37", updated_at: "2015-05-21 18:46:37", published_at: "2015-05-21 18:43:00">, #<Entry id: 379254, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/05/un-festoc...", title: "Un festoche, un crobar !", etag: "352bb274c12e8b3ca0c7708908a552f790990b0c", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-9jDturWiD5s/VVodQGKb0fI/...", hidden: false, created_at: "2015-05-18 21:59:20", updated_at: "2015-05-18 21:59:20", published_at: "2015-05-18 19:12:00">, #<Entry id: 376498, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/05/kebabolog...", title: "Kébabologie", etag: "53ff0d2c8ed211075784520cc299431a8fda7964", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-Nb0DfuWqlNw/VUZqkxz3mjI/...", hidden: false, created_at: "2015-05-03 21:29:03", updated_at: "2015-05-03 21:29:03", published_at: "2015-05-03 20:36:00">, #<Entry id: 374488, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/04/star-wars...", title: "\"Star Wars versus Marvel\"", etag: "5825c190dbfd6a7fc18c6921629b783c61fda7b4", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-IwFL1ti6NqM/VTfWBeCaL-I/...", hidden: false, created_at: "2015-04-22 20:48:57", updated_at: "2015-04-22 20:48:57", published_at: "2015-04-22 19:11:00">, #<Entry id: 371874, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/04/a-chaque-...", title: "A chaque fois !", etag: "d3c0f7aab847e1fc7b8955975b7679979bdf2832", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-Ori63KqW6Mk/VSawnE19d9I/...", hidden: false, created_at: "2015-04-09 21:16:53", updated_at: "2015-04-09 21:16:53", published_at: "2015-04-09 19:02:00">, #<Entry id: 367604, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/04/rencontre...", title: "Rencontre du même type", etag: "a4f0089d7112ac518c24d62827a79f4df927ec7e", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-oZpZvoG9LSQ/VR1vrSTeKzI/...", hidden: false, created_at: "2015-04-02 21:59:38", updated_at: "2015-04-02 21:59:38", published_at: "2015-04-02 18:42:00">, #<Entry id: 355460, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/02/gros-comm...", title: "Gros comme une maison !", etag: "066a97913369c7f4f7ae42878468356318b62f69", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-xOaHWZKvWWM/VNOuXR9PmcI/...", hidden: false, created_at: "2015-02-05 19:30:28", updated_at: "2015-02-05 19:30:28", published_at: "2015-02-05 18:55:00">, #<Entry id: 353909, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/01/vider-son...", title: "Vider son sac, de temps en temps.", etag: "d721fbf762ca984b3201ade873f9f6658b3db996", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-qMuBoxOGeQc/VMkoIubpogI/...", hidden: false, created_at: "2015-01-28 20:20:30", updated_at: "2015-01-28 20:20:30", published_at: "2015-01-28 19:20:00">, #<Entry id: 353440, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/01/depressio...", title: "Dépression temporelle", etag: "6ca55087b79e2036f8c5742db0555a49e99307fd", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-KMDoI7Cer08/VMZwIiLBB9I/...", hidden: false, created_at: "2015-01-26 19:51:13", updated_at: "2015-01-26 19:51:13", published_at: "2015-01-26 18:29:00">, #<Entry id: 350131, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/01/acquis-de...", title: "Acquis de conscience", etag: "89bed94b5c4ee6f0c8b8de37c3f7ef89e1a246dc", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-5mmDvntZ2_k/VLQApJGyMfI/...", hidden: false, created_at: "2015-01-12 19:41:25", updated_at: "2015-01-12 19:41:25", published_at: "2015-01-12 18:32:00">]

02 Jan 2015 - 18:54

18 Dec 2014 - 20:26

11 Dec 2014 - 18:47

04 Dec 2014 - 18:59

24 Nov 2014 - 20:04

17 Nov 2014 - 18:56

10 Nov 2014 - 19:00

19 Jun 2014 - 18:59

04 Apr 2014 - 21:12

24 Mar 2014 - 19:05

[#<Entry id: 347898, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2015/01/bon-de-gr...", title: "An de grâce 2015 ", etag: "2e79b5bd10b7a183279802f74935fa97ad1c5ae4", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-8VChSgDEikk/VKba4zN8eoI/...", hidden: false, created_at: "2015-01-02 20:25:36", updated_at: "2015-01-02 20:25:36", published_at: "2015-01-02 18:54:00">, #<Entry id: 345289, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/12/cyber-san...", title: "Cyber Santa", etag: "1e10219e5207c5d6f60b380ec461ecb2a1865e2c", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-W170k5EYieM/VJMqFokM8gI/...", hidden: false, created_at: "2014-12-18 21:11:09", updated_at: "2014-12-18 21:11:09", published_at: "2014-12-18 20:26:00">, #<Entry id: 343855, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/12/m-le-maud...", title: "M le Maudit", etag: "419469f83a0cae2bd397dcbda2190dcd3a26844e", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-yctY0x2IH98/VInQGgGY-zI/...", hidden: false, created_at: "2014-12-11 20:50:17", updated_at: "2014-12-11 20:50:17", published_at: "2014-12-11 18:47:00">, #<Entry id: 342420, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/12/le-fantom...", title: "Le fantôme qui pue", etag: "37899a02ebcba7819c83d41759f096bc1f140e60", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-4qdc6OQBdOk/VICXSKDqOJI/...", hidden: false, created_at: "2014-12-04 19:10:11", updated_at: "2014-12-04 19:10:11", published_at: "2014-12-04 18:59:00">, #<Entry id: 340465, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/11/une-histo...", title: "Une histoire d'idées...", etag: "597507b692dc60481701feec2fd335d54034ffc2", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-3mXjVjZ-u6A/VHOBeGp0FbI/...", hidden: false, created_at: "2014-11-24 23:21:19", updated_at: "2014-11-24 23:21:19", published_at: "2014-11-24 20:04:00">, #<Entry id: 339121, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/11/mon-allum...", title: "Mon allumette ", etag: "faa6cc84723e61bd3a1a06bf04bb4d0c4aaba219", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-Uf8uPJT5wbA/VGovFsINUZI/...", hidden: false, created_at: "2014-11-17 20:59:05", updated_at: "2014-11-17 20:59:05", published_at: "2014-11-17 18:56:00">, #<Entry id: 337749, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/11/trou-noir...", title: "Trou noir...", etag: "1a4363807c868cbc4c9dd0557dfe68031bdd0869", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-GWBIAgPFN74/VGDub62khqI/...", hidden: false, created_at: "2014-11-10 22:28:24", updated_at: "2014-11-10 22:28:24", published_at: "2014-11-10 19:00:00">, #<Entry id: 311469, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/06/un-poing-...", title: "Un poing d'honneur", etag: "6ad9495c455a50540e7413e61eb9efeffda4bb4b", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-eIUEo3soHkg/U6MHiTf4qzI/...", hidden: false, created_at: "2014-06-19 20:25:46", updated_at: "2014-06-19 20:25:46", published_at: "2014-06-19 18:59:00">, #<Entry id: 296852, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/04/innocents...", title: "Innocents, vous dites ?", etag: "8bf1af38a25f1412a2194e3c502e4f8156db5745", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-4VjjlzfvASs/Uz8DWu_vVUI/...", hidden: false, created_at: "2014-04-04 21:50:55", updated_at: "2014-04-04 21:50:55", published_at: "2014-04-04 21:12:00">, #<Entry id: 294472, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/03/faille-sp...", title: "Faille spatio-temporelle ", etag: "2dae1adc77bf2bb854af5157fb6671b6b47baeaf", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-sapiH-aHAos/UzBn0Nm-m2I/...", hidden: false, created_at: "2014-03-24 20:30:54", updated_at: "2014-03-24 20:30:54", published_at: "2014-03-24 19:05:00">]

02 Mar 2014 - 19:08

17 Feb 2014 - 20:20

20 Jan 2014 - 18:58

09 Jan 2014 - 19:01

05 Dec 2013 - 18:57

28 Nov 2013 - 18:58

21 Nov 2013 - 19:01

01 Nov 2013 - 12:28

31 Oct 2013 - 18:38

29 Oct 2013 - 18:14

[#<Entry id: 290082, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/03/a-plate-c...", title: "A plate couture", etag: "ab1c4677daa129b1b442f63b6e4c5f00a3c85045", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-ZOqCh0G2V5E/UxNzVrR68mI/...", hidden: false, created_at: "2014-03-02 20:05:50", updated_at: "2014-03-02 20:05:50", published_at: "2014-03-02 19:08:00">, #<Entry id: 287652, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/02/la-st-val...", title: "La St Valentin pour les nuls.", etag: "dcb010428978513cd98384da1786c8cbcbd1fec8", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-a1qRv4TGOQU/UwJgtd3gmMI/...", hidden: false, created_at: "2014-02-17 22:25:27", updated_at: "2014-02-17 22:25:27", published_at: "2014-02-17 20:20:00">, #<Entry id: 281819, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/01/saturday-...", title: "Saturday Night Fever ", etag: "04d62a8f07bdbe38e711e02aaf186061be5bc155", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-R2xHvi7fl8E/Ut1jMBdeLqI/...", hidden: false, created_at: "2014-01-20 19:45:50", updated_at: "2014-01-20 19:45:50", published_at: "2014-01-20 18:58:00">, #<Entry id: 279668, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2014/01/case-moi-...", title: "Case-moi ça là !", etag: "fdf6b966671da921ac30908a5ee178d9496d2de0", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-DMhKV9RdqIY/Us7iif2tNhI/...", hidden: false, created_at: "2014-01-09 19:46:03", updated_at: "2014-01-09 19:46:03", published_at: "2014-01-09 19:01:00">, #<Entry id: 272732, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/12/les-belle...", title: "Les belles paroles", etag: "a603d6d4589e7eb5fb7a55dc88818481fa872ffd", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-7mQKCoFa2_o/UqC-XWzdp6I/...", hidden: false, created_at: "2013-12-05 19:50:46", updated_at: "2013-12-05 19:50:46", published_at: "2013-12-05 18:57:00">, #<Entry id: 271228, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/11/la-verita...", title: "La véritable fin de Pokemon", etag: "d5a05765699db1fcbc7c2d49b5cfed855e622b28", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-Ywd9uhzoAfE/Upd8hj0_aSI/...", hidden: false, created_at: "2013-11-28 19:35:49", updated_at: "2013-11-28 19:35:49", published_at: "2013-11-28 18:58:00">, #<Entry id: 269754, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/11/attrapez-...", title: "Attrapez-nous tous !", etag: "d1660a9616e9a2ff4415ded744a107c1e32d32e7", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-ihy_W0GO4og/Uo5FLCCEt1I/...", hidden: false, created_at: "2013-11-21 19:51:41", updated_at: "2013-11-21 19:51:41", published_at: "2013-11-21 19:01:00">, #<Entry id: 265304, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/11/mon-merve...", title: "Mon merveilleux Halloween.", etag: "faf6a67fb7d3752643dd674734a2c09dccb521f9", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-jeMad98EZfk/UnOQN1CkDlI/...", hidden: false, created_at: "2013-11-01 13:50:18", updated_at: "2013-11-01 13:50:18", published_at: "2013-11-01 12:28:00">, #<Entry id: 265143, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/10/le-projet...", title: "Le Projet \"Paper Witch\"", etag: "dcbe8017ce2fe13be98d229c08c27f62c9dcbafa", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-Mugp1TMm3VI/UnKSdNp8dDI/...", hidden: false, created_at: "2013-10-31 19:32:59", updated_at: "2013-10-31 19:32:59", published_at: "2013-10-31 18:38:00">, #<Entry id: 264576, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/10/salaud-de...", title: "Salaud de génie", etag: "de9ee09cabd177a76225d9ae7cddcef9366b74d2", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-azqfXDlGdQs/Um_nvef2lfI/...", hidden: false, created_at: "2013-10-29 18:25:31", updated_at: "2013-10-29 18:25:31", published_at: "2013-10-29 18:14:00">]

17 Oct 2013 - 19:12

10 Oct 2013 - 19:03

08 Oct 2013 - 19:53

07 Oct 2013 - 19:08

19 Sep 2013 - 18:27

20 Aug 2013 - 19:10

23 May 2013 - 18:49

01 May 2013 - 20:58

11 Apr 2013 - 18:43

04 Apr 2013 - 19:12

[#<Entry id: 261805, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/10/le-bout-d...", title: "Le bout du bout du fil", etag: "8a0559f7c070c082ae82ae5d98c74751319c00c3", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-n6u4-g0yNfk/UmAdhiGKe7I/...", hidden: false, created_at: "2013-10-17 19:50:41", updated_at: "2013-10-17 19:50:41", published_at: "2013-10-17 19:12:00">, #<Entry id: 260309, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/10/fleaux-so...", title: "Fléaux sociaux", etag: "4e038bdb093865c4158b555177a1422d3a99946b", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/--Rk4pEShWzA/UlbddHTUnaI/...", hidden: false, created_at: "2013-10-10 20:45:14", updated_at: "2013-10-10 20:45:14", published_at: "2013-10-10 19:03:00">, #<Entry id: 259819, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/10/dessinez-...", title: "Dessinez c'est gagné !", etag: "38d3a146bc5ffb173d01bf69dfc8dcaa356c5f28", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-sr2eN0I-mDg/UlRGdEw9bHI/...", hidden: false, created_at: "2013-10-08 21:25:51", updated_at: "2013-10-08 21:25:51", published_at: "2013-10-08 19:53:00">, #<Entry id: 259582, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/10/retrospec...", title: "Rétrospective Valmania", etag: "973948332f0d4733eee1e1929883c2560c602f76", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-YAFnbE0SqV8/UlLqClTT9BI/...", hidden: false, created_at: "2013-10-07 20:05:21", updated_at: "2013-10-07 20:05:21", published_at: "2013-10-07 19:08:00">, #<Entry id: 255666, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/09/lenfer-au...", title: "L'enfer au chocolat", etag: "bbe9edc915845708d52aa8ddc9f7c0e8f5153533", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-WbLlp2PCH_Q/UjskM_7vAmI/...", hidden: false, created_at: "2013-09-19 19:21:26", updated_at: "2013-09-19 19:21:26", published_at: "2013-09-19 18:27:00">, #<Entry id: 249310, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/08/ma-fin-du...", title: "Ma fin du monde...", etag: "f13b67edf7c09bd213c4a98e288972975c7adc90", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-rsuUhvMyqf8/UhObn5WyXuI/...", hidden: false, created_at: "2013-08-20 20:20:25", updated_at: "2013-08-20 20:20:25", published_at: "2013-08-20 19:10:00">, #<Entry id: 230707, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/05/examens-f...", title: "Examens : First Blood", etag: "641e9fe267c6e0948ebd3e0e9839b2cb11ec6fc4", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-sGLzG5RN0RM/UZ5GYoFIRgI/...", hidden: false, created_at: "2013-05-23 19:02:28", updated_at: "2013-05-23 19:02:28", published_at: "2013-05-23 18:49:00">, #<Entry id: 225132, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/05/deconnect...", title: "Déconnection impossible", etag: "43d8acc7b85af12481bb3c040c7943046ffb8caf", description: "<a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-CSbMoqNKxpI/UYF...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-CSbMoqNKxpI/UYFkzgRZNRI/...", hidden: false, created_at: "2013-05-01 21:18:03", updated_at: "2013-05-01 21:18:03", published_at: "2013-05-01 20:58:00">, #<Entry id: 220425, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/04/les-meand...", title: "Les méandres d'une réalité", etag: "89c26cc64fab8309b2d71e31edf1859d0bad7502", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-sAneAAMq7dc/UWbZTsILRAI/...", hidden: false, created_at: "2013-04-11 19:02:19", updated_at: "2013-04-11 19:02:19", published_at: "2013-04-11 18:43:00">, #<Entry id: 218701, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/04/le-petit-...", title: "Le petit monde de Burton", etag: "9d01ca3a37d5df56c8cd6f5b0efdfd12847bfcb1", description: "<table align=\"center\" cellpadding=\"0\" cellspacing=...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-fXX4nW_HSis/UV2zM9xgEiI/...", hidden: false, created_at: "2013-04-04 19:49:20", updated_at: "2013-04-04 19:49:20", published_at: "2013-04-04 19:12:00">]

25 Mar 2013 - 17:57

17 Mar 2013 - 19:42

07 Mar 2013 - 19:02

21 Feb 2013 - 19:00

14 Feb 2013 - 18:37

07 Feb 2013 - 18:55

31 Jan 2013 - 18:01

17 Jan 2013 - 19:00

10 Jan 2013 - 19:02

01 Jan 2013 - 19:58

[#<Entry id: 212893, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/03/ton-boule...", title: "Ton boule, tu remueras.", etag: "65589cd9dae6e04a7471a6714ce8f943a42af73f", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-68V4agSE_3...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-68V4agSE_3E/UVCBp4Xz_uI/...", hidden: false, created_at: "2013-03-25 17:57:04", updated_at: "2013-03-28 02:06:01", published_at: "2013-03-25 17:57:04">, #<Entry id: 211588, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/03/trouillom...", title: "Trouillométrie", etag: "a146b1e87c7c1e5e9fd34521a9a30bc2fca780d9", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-Viakf1oM83...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-Viakf1oM83E/UUYNZJwGYVI/...", hidden: false, created_at: "2013-03-17 19:42:18", updated_at: "2013-03-28 08:24:04", published_at: "2013-03-17 19:42:18">, #<Entry id: 209873, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/03/enquete-s...", title: "Enquête sans action", etag: "6d8f8f29d79fa5df2f9a6dcf0d4850008b127789", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-0qB3ZctiWQ...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-0qB3ZctiWQ0/UTjWGLuF3ZI/...", hidden: false, created_at: "2013-03-07 19:02:31", updated_at: "2013-03-28 08:21:49", published_at: "2013-03-07 19:02:31">, #<Entry id: 207430, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/02/le-retour...", title: "Le retour des affreux", etag: "422a5ae1c72022e6034c11bdea71135e2c59f304", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-VHnISlxjKy...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-VHnISlxjKyo/USZfMAOvXvI/...", hidden: false, created_at: "2013-02-21 19:00:51", updated_at: "2013-03-28 08:18:11", published_at: "2013-02-21 19:00:51">, #<Entry id: 206219, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/02/ces-imbec...", title: "Ces imbéciles qui nous surplombent", etag: "6e4922bada41c3337a3324cd13faed8bdf446c45", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-dH1InaSGCB...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-dH1InaSGCBk/UR0eGgj4hRI/...", hidden: false, created_at: "2013-02-14 18:37:33", updated_at: "2013-03-28 08:16:19", published_at: "2013-02-14 18:37:33">, #<Entry id: 204912, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/02/definitio...", title: "Définition de l'inutile", etag: "7c2117b3c79c8a2ddc62f0a04a2d8ad9778eba6f", description: "<br /><div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/-iCdB...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-iCdB7LGd3r0/URPqDxakXUI/...", hidden: false, created_at: "2013-02-07 18:55:56", updated_at: "2013-03-28 08:14:18", published_at: "2013-02-07 18:55:56">, #<Entry id: 203597, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/01/ces-jeux-...", title: "Ces jeux stupides...", etag: "e7f8e9fc4149430f2115fd2b581f79b58fe07b2f", description: "<br /><div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/-8yuH...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-8yuH3UMBX9s/UQqjBYW27LI/...", hidden: false, created_at: "2013-01-31 18:01:37", updated_at: "2013-03-28 08:12:18", published_at: "2013-01-31 18:01:37">, #<Entry id: 201107, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/01/enfer-bla...", title: "Enfer blanc", etag: "2c77221fd217dbf30edf4f3d2d6f88fd08558494", description: "<div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-tsO7uWc08n...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-tsO7uWc08nk/UPg7q8sHd1I/...", hidden: false, created_at: "2013-01-17 19:00:01", updated_at: "2013-03-28 08:07:30", published_at: "2013-01-17 19:00:01">, #<Entry id: 199814, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/01/vous-nave...", title: "Vous n'avez plus de message...", etag: "8950a81ebc1d0e60423d2eaf0cd8a5141a8b5e5e", description: "<div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/--IZqWCjIfW...", image: "http://2.bp.blogspot.com/--IZqWCjIfWs/UO8BqVe0LuI/...", hidden: false, created_at: "2013-01-10 19:02:17", updated_at: "2013-03-28 08:05:32", published_at: "2013-01-10 19:02:17">, #<Entry id: 198251, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2013/01/happinoui...", title: "Happinouillir !", etag: "790e68e78e056cd9383307ec98a8cd9325310277", description: "<div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-gvepsKPxWo...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-gvepsKPxWoU/UOMvxp0fZ5I/...", hidden: false, created_at: "2013-01-01 19:58:31", updated_at: "2013-03-28 08:03:00", published_at: "2013-01-01 19:58:31">]

28 Dec 2012 - 18:16

28 Dec 2012 - 18:16

26 Dec 2012 - 19:30

21 Dec 2012 - 00:00

13 Dec 2012 - 18:48

06 Dec 2012 - 19:08

29 Nov 2012 - 18:52

25 Nov 2012 - 15:28

19 Nov 2012 - 20:57

18 Nov 2012 - 19:05

[#<Entry id: 197633, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/12/nom-de.ht...", title: "Nom de...", etag: "75479f76880e2326d91351b1c8023ebd8d4adcc1", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-othPqOCzdA...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-othPqOCzdAQ/UN3TSc6EuNI/...", hidden: false, created_at: "2012-12-28 18:16:30", updated_at: "2013-03-28 08:01:44", published_at: "2012-12-28 18:16:30">, #<Entry id: 213308, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/12/nom-de.ht...", title: "Nom de... ", etag: "8a40d0e578a3341e2d6efa91bc0444f9092bb665", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-othPqOCzdAQ/UN3TSc6EuNI/...", hidden: false, created_at: "2013-03-28 09:06:39", updated_at: "2013-03-28 09:06:39", published_at: "2012-12-28 18:16:00">, #<Entry id: 197353, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/12/noel-des-...", title: "Noël des blogueurs 2012", etag: "56cf7d61c6f3504c2dd8a19b642ba033a23d13be", description: "<div><span>On a du déjà vous souhaiter un Joyeux N...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-0NbxMy_mOFo/UNs9SsK6QNI/...", hidden: false, created_at: "2012-12-26 19:30:20", updated_at: "2013-03-28 08:01:17", published_at: "2012-12-26 19:30:20">, #<Entry id: 196481, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/12/chronique...", title: "Chronique opératoire #3", etag: "74d21562e0a84d593f18360aac429491f0f4e07f", description: "<div><a href=\"http://img5.imageshack.us/img5/170/5...", image: "http://img5.imageshack.us/img5/170/54672234.jpg", hidden: false, created_at: "2012-12-21 00:00:08", updated_at: "2013-03-28 07:59:50", published_at: "2012-12-21 00:00:08">, #<Entry id: 195225, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/12/chronique...", title: "Chronique opératoire #2", etag: "483f70a17ee28aa0c99f291b9d230b1f14a60744", description: "<div><a href=\"http://img27.imageshack.us/img27/857...", image: "http://img27.imageshack.us/img27/8576/49356028.jpg", hidden: false, created_at: "2012-12-13 18:48:40", updated_at: "2013-03-28 07:57:41", published_at: "2012-12-13 18:48:40">, #<Entry id: 194001, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/12/chronique...", title: "Chronique opératoire #1", etag: "25cafdeb68d6cd681b79823476dd2358a17c0fce", description: "<div><a href=\"http://img248.imageshack.us/img248/4...", image: "http://img248.imageshack.us/img248/4306/70421633.j...", hidden: false, created_at: "2012-12-06 19:08:29", updated_at: "2013-03-28 07:55:51", published_at: "2012-12-06 19:08:29">, #<Entry id: 192825, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/blagounet...", title: "Blagounette", etag: "f90bd2e9f80156ef091f5566bd02b898dff9a6d3", description: "<div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-sJ2QALaPsY...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-sJ2QALaPsY8/ULeGLFrJ2lI/...", hidden: false, created_at: "2012-11-29 18:52:56", updated_at: "2013-03-28 07:53:35", published_at: "2012-11-29 18:52:56">, #<Entry id: 191936, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/lhomme-my...", title: "L'Homme-mystère", etag: "70698d99d61f0290c91f029e12cbdf95800416bf", description: "<div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-q8WMmYE3nt...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-q8WMmYE3ntI/ULIrB0-aRKI/...", hidden: false, created_at: "2012-11-25 15:28:43", updated_at: "2013-03-28 07:52:03", published_at: "2012-11-25 15:28:43">, #<Entry id: 190925, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/le-pingou...", title: "Le Pingouin", etag: "ce45d1ebb2c74426dcc7a6fbd4fe2d1e7f0016ec", description: "<div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/-FjkgNz5QqO...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-FjkgNz5QqO8/UKqPJ67U1BI/...", hidden: false, created_at: "2012-11-19 20:57:50", updated_at: "2013-03-28 07:50:30", published_at: "2012-11-19 20:57:50">, #<Entry id: 190729, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/le-chapel...", title: "Le Chapelier Fou", etag: "dfc68a5952649915c014f6ebea251c51888c850c", description: "<div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-412MWAQ1cc...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-412MWAQ1ccI/UKkjZUY2c-I/...", hidden: false, created_at: "2012-11-18 19:05:58", updated_at: "2013-03-28 07:50:18", published_at: "2012-11-18 19:05:58">]

16 Nov 2012 - 19:12

08 Nov 2012 - 18:57

05 Nov 2012 - 20:49

02 Nov 2012 - 18:06

17 Oct 2012 - 18:58

04 Oct 2012 - 18:58

27 Sep 2012 - 18:51

20 Sep 2012 - 18:59

13 Sep 2012 - 18:52

06 Sep 2012 - 17:16

[#<Entry id: 190387, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/double-fa...", title: "Double-face", etag: "f70406e53657f6cdc34df55cbd51adedca0761fa", description: "<div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/-esPgDvNk3_...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-esPgDvNk3_A/UKaB_31n6GI/...", hidden: false, created_at: "2012-11-16 19:12:50", updated_at: "2013-03-28 07:49:46", published_at: "2012-11-16 19:12:50">, #<Entry id: 188873, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/trio-gagn...", title: "Trio gagnant", etag: "ac41ba78df4efc687af2befd578847a331eb60d7", description: "<div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-392O2kL8Ub...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-392O2kL8Ubo/UJvxvtvP8UI/...", hidden: false, created_at: "2012-11-08 18:57:03", updated_at: "2013-03-28 07:47:40", published_at: "2012-11-08 18:57:03">, #<Entry id: 188227, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/blog-post...", title: "", etag: "080c78d80e3717cc7628ffd1ce5700c3c9092aa9", description: "<div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-ZSS_p1TxlW...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-ZSS_p1TxlWY/UJgYCsjf9HI/...", hidden: false, created_at: "2012-11-05 20:49:13", updated_at: "2013-03-28 07:46:40", published_at: "2012-11-05 20:49:13">, #<Entry id: 187699, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/11/sus-lenne...", title: "Sus à l'ennemi !", etag: "625010ed5708fcef24d9e7ede53d41d13227f3a5", description: "<div><a href=\"http://imageshack.us/a/img198/272/80...", image: "http://imageshack.us/a/img198/272/80602005.jpg", hidden: false, created_at: "2012-11-02 18:06:05", updated_at: "2013-03-28 07:45:54", published_at: "2012-11-02 18:06:05">, #<Entry id: 184626, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/10/premieres...", title: "Premières dédicaces bientôt !", etag: "4a29c4f7d08fc4e7a964dcce98829d4543e3e4ae", description: "<div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-RvqpCNHTua...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-RvqpCNHTuaA/UH7giUhkT_I/...", hidden: false, created_at: "2012-10-17 18:58:15", updated_at: "2013-03-28 07:40:53", published_at: "2012-10-17 18:58:15">, #<Entry id: 181749, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/10/une-quest...", title: "Une question d'oreille", etag: "27390a3a914c647655812d6d9c801118f49be7a0", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-1doK10johx...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-1doK10johxQ/UG2_Ozi0JQI/...", hidden: false, created_at: "2012-10-04 18:58:29", updated_at: "2013-03-28 07:36:34", published_at: "2012-10-04 18:58:29">, #<Entry id: 179724, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/09/rayons-ga...", title: "Rayons Gammaths", etag: "4fcacfdbaef05fb2a63f734df4b634bef9850fbd", description: "<div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-Ykeicdj9lh...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-Ykeicdj9lhM/UGSDXc6yNbI/...", hidden: false, created_at: "2012-09-27 18:51:43", updated_at: "2013-03-28 07:33:00", published_at: "2012-09-27 18:51:43">, #<Entry id: 178459, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/09/retour-le...", title: "Retour à l'école", etag: "2c7f1b9e57b437bc9119af1e95040b99fe5de3bd", description: "<br /><div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-ZxFK...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-ZxFKGGpo3KI/UFsvjawEOwI/...", hidden: false, created_at: "2012-09-20 18:59:13", updated_at: "2013-03-28 07:30:44", published_at: "2012-09-20 18:59:13">, #<Entry id: 177189, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/09/canal-gos...", title: "Canal Gosse", etag: "efcb0ecbfd124f4523a15f859102c79158ef0a3d", description: "<div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com/-3-ziACbutg...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-3-ziACbutgU/UFIPM6-ABtI/...", hidden: false, created_at: "2012-09-13 18:52:29", updated_at: "2013-03-28 07:28:37", published_at: "2012-09-13 18:52:29">, #<Entry id: 175803, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/09/genetique...", title: "Génétique des touches", etag: "327831c143c3a89eaaba867ebf4849acbc346aea", description: "<div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-rM88ZzoFOB...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-rM88ZzoFOB0/UEi89m99ffI/...", hidden: false, created_at: "2012-09-06 17:16:43", updated_at: "2013-03-28 07:26:20", published_at: "2012-09-06 17:16:43">]

23 Aug 2012 - 17:44

20 Aug 2012 - 15:18

16 Aug 2012 - 17:29

14 Aug 2012 - 14:30

13 Aug 2012 - 14:13

02 Aug 2012 - 15:00

29 Jul 2012 - 22:03

18 Jul 2012 - 00:00

10 Jul 2012 - 21:38

03 Jul 2012 - 19:47

[#<Entry id: 173431, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/08/glandouil...", title: "Glandouille story", etag: "aa3a65385e8c9c7546f013a6f7b3c2d1ac2ac94d", description: "<br /><div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-MIUp...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-MIUpSmZPAWk/UDZPmxbTYMI/...", hidden: false, created_at: "2012-08-23 17:44:44", updated_at: "2013-03-28 07:22:14", published_at: "2012-08-23 17:44:44">, #<Entry id: 172919, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/08/touquetto...", title: "Touquettois, je vous ai... compris !", etag: "9dffb6fc6b35437bcf484c25ed1dd22d80265ab4", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-_YsjFIaAWH...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-_YsjFIaAWH0/UDI4P5VWMzI/...", hidden: false, created_at: "2012-08-20 15:18:46", updated_at: "2013-03-28 07:21:14", published_at: "2012-08-20 15:18:46">, #<Entry id: 172352, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/08/replique-...", title: "Réplique au poil", etag: "331ee750e41063d71c8b0521d61a69400cbd0291", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-lP9lEU5VUw8/UC0Q6fxHtrI/...", hidden: false, created_at: "2012-08-16 17:29:26", updated_at: "2013-03-28 07:20:21", published_at: "2012-08-16 17:29:26">, #<Entry id: 172058, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/08/participa...", title: "Participation au concours &quot;Les Héros du quoti...", etag: "6d4eb2a922ce74ee9a760fc6b8f84ffa96084508", description: "<div>le site <a href=\"http://7bd.fr/\">7bd.fr</a> o...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-E4gMyeHTF-U/UCpEPFyMyHI/...", hidden: false, created_at: "2012-08-14 14:30:44", updated_at: "2013-03-28 07:19:52", published_at: "2012-08-14 14:30:44">, #<Entry id: 171917, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/08/cretin.ht...", title: "Crétin !", etag: "0f9d2ae825d79916774dca19796106a4edf3782f", description: "<br /><div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-IqQK...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-IqQKiFzY01s/UCju-Hlq-4I/...", hidden: false, created_at: "2012-08-13 14:13:57", updated_at: "2013-03-28 07:19:38", published_at: "2012-08-13 14:13:57">, #<Entry id: 170449, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/08/ingrat_2....", title: "Ingrat !", etag: "36e38805787b60f1fb48229f8812e83f4633d4fa", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://4.bp.blogspot.com...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-3YTF6Mb7j0c/UBp5YEbtw8I/...", hidden: false, created_at: "2012-08-02 15:00:14", updated_at: "2013-03-28 07:17:29", published_at: "2012-08-02 15:00:14">, #<Entry id: 169872, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/07/claque-ma...", title: "Claque matinale", etag: "494494a69f2a31095bb0faed586cc1801354dc2b", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-51zArDICETI/UBWVJ6ZGeaI/...", hidden: false, created_at: "2012-07-29 22:03:31", updated_at: "2013-03-28 07:16:41", published_at: "2012-07-29 22:03:31">, #<Entry id: 167923, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/07/toute-la-...", title: "Toute la pluie tombe sur nous", etag: "7705a1c1366048a73e3e54fb88fedf186bbf88cb", description: "<br /><br /><br /><div></div><div></div><div></div...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-BQY7sJu_Fv0/UAXKkli0pNI/...", hidden: false, created_at: "2012-07-18 00:00:07", updated_at: "2013-03-28 07:12:54", published_at: "2012-07-18 00:00:07">, #<Entry id: 166808, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/07/serie-per...", title: "Série personnages du centre de loisirs : Phénix", etag: "d2a9e94b03a7fd5533459f7174dd8f05ce5135ed", description: "<br /><br /><br /><div><a href=\"http://4.bp.blogsp...", image: "http://4.bp.blogspot.com/-CtVhG_4UkIs/T_yD9IOP-TI/...", hidden: false, created_at: "2012-07-10 21:38:44", updated_at: "2013-03-28 07:11:02", published_at: "2012-07-10 21:38:44">, #<Entry id: 166809, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/07/acrasie.h...", title: "Acrasie", etag: "bf51316d4e60cd50fde4398f2a8cbeb2ea9e36c9", description: "<div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com/-5ioqhkAFD_...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-5ioqhkAFD_I/T_MvB4Uzj8I/...", hidden: false, created_at: "2012-07-03 19:47:15", updated_at: "2013-03-28 07:11:02", published_at: "2012-07-03 19:47:15">]

27 Jun 2012 - 19:04

27 Jun 2012 - 19:04

17 Jun 2012 - 19:49

11 Jun 2012 - 18:57

10 Jun 2012 - 21:10

07 Jun 2012 - 18:57

04 Jun 2012 - 19:01

28 May 2012 - 18:52

25 May 2012 - 18:19

23 May 2012 - 18:56

[#<Entry id: 166810, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/serie-per...", title: "Série personnages du centre de loisirs : Monsieur ...", etag: "cc9d5cbeef417f99e01943908da83e861306dbf3", description: "<br /><br /><table align=\"center\" cellpadding=\"0\" ...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-uCPUEKd0nLo/T-NTEu5Ge_I/...", hidden: false, created_at: "2012-06-27 19:04:30", updated_at: "2013-03-28 07:11:02", published_at: "2012-06-27 19:04:30">, #<Entry id: 166811, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/serie-per...", title: "Série personnages du centre de loisirs : Cendrefer", etag: "3458e8f86a11179b90b95bc9bfda11eb57e64d19", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://1.bp.blogspot.com...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-pD2v79Jo3j4/T-iaQvOYM9I/...", hidden: false, created_at: "2012-06-27 19:04:13", updated_at: "2013-03-28 07:11:02", published_at: "2012-06-27 19:04:13">, #<Entry id: 166812, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/comparais...", title: "Comparaison au poil", etag: "1faf5711e07ee94a203364c49d67921ee5a12859", description: "<div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/-XjDgNX4cEl...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-XjDgNX4cElE/T94YJuOxd1I/...", hidden: false, created_at: "2012-06-17 19:49:10", updated_at: "2013-03-28 07:11:02", published_at: "2012-06-17 19:49:10">, #<Entry id: 166813, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/headshot....", title: "Headshot !", etag: "7b6f6346eeb549407c0d210df90e43b7014cefe8", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-OCS0R-9MKnE/T9Yivy31u_I/...", hidden: false, created_at: "2012-06-11 18:57:32", updated_at: "2013-03-28 07:11:03", published_at: "2012-06-11 18:57:32">, #<Entry id: 166814, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/la-minute...", title: "La minute anim' culture", etag: "375000f4a6d6cb5ae58fdf8fd83a5924f07af39b", description: "<div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com/-Zk9qtIj22v...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-Zk9qtIj22v4/T9TvAMlZfDI/...", hidden: false, created_at: "2012-06-10 21:10:16", updated_at: "2013-03-28 07:11:03", published_at: "2012-06-10 21:10:16">, #<Entry id: 166815, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/les-ages-...", title: "Les âges farouches", etag: "0b932979931d56e9c41528e1a81b4cc00d91c5d9", description: "<br /><br /><div></div><div></div><div></div><div>...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-Qeh-JXVJugw/T9Db5Rx4LkI/...", hidden: false, created_at: "2012-06-07 18:57:39", updated_at: "2013-03-28 07:11:03", published_at: "2012-06-07 18:57:39">, #<Entry id: 166816, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/06/bouts-de-...", title: "Bouts de carnet 2", etag: "ab34592dde7c1e62a18360ba7b00eaf7cab36ed0", description: "<div>Il y avait bien longtemps que je n'avais pas ...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-rfCSMozM7kc/T8zbnqaGf2I/...", hidden: false, created_at: "2012-06-04 19:01:57", updated_at: "2013-03-28 07:11:03", published_at: "2012-06-04 19:01:57">, #<Entry id: 166817, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/acharneme...", title: "Acharnement", etag: "6871b0a1854d881f67b0498786c2a554e7951d5d", description: "<div></div><div></div><div></div><div><a href=\"htt...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-F6BGYbotlPs/T8Os4ogMroI/...", hidden: false, created_at: "2012-05-28 18:52:07", updated_at: "2013-03-28 07:11:03", published_at: "2012-05-28 18:52:07">, #<Entry id: 166818, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/here-come...", title: "Here comes the sun", etag: "7800d8940dc37dce8def7dfb59d5446a8c8563d6", description: "<div></div><br /><div><a href=\"http://3.bp.blogspo...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-BpPwYtn1Q9k/T7-wiZQgxAI/...", hidden: false, created_at: "2012-05-25 18:19:17", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-25 18:19:17">, #<Entry id: 166819, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/fondre-mo...", title: "Fondre : Mode d'emploi", etag: "5cb7aa7c20543821a0ca53aa5a62bb5e01d930b0", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-BPlr41SwP3M/T70WO-FIzvI/...", hidden: false, created_at: "2012-05-23 18:56:51", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-23 18:56:51">]

18 May 2012 - 18:55

14 May 2012 - 19:01

10 May 2012 - 19:00

07 May 2012 - 19:02

03 May 2012 - 19:18

30 Apr 2012 - 19:06

26 Apr 2012 - 21:30

23 Apr 2012 - 19:18

20 Apr 2012 - 19:55

16 Apr 2012 - 18:49

[#<Entry id: 166820, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/une-histo...", title: "Une histoire de vérité", etag: "a1b157156751cececd119c4be3f90e6abef9e912", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-hGZVOX4aZCU/T7Z-reOGBJI/...", hidden: false, created_at: "2012-05-18 18:55:14", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-18 18:55:14">, #<Entry id: 166821, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/de-lautre...", title: "De l'autre côté du miroir", etag: "24ec616d7f4becb4ed80346b6ae8a49c6d21a0a1", description: "<br /><br /><div><a href=\"http://2.bp.blogspot.com...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-RTevhdWm8Gg/T7E5cA26j0I/...", hidden: false, created_at: "2012-05-14 19:01:19", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-14 19:01:19">, #<Entry id: 166822, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/video-pan...", title: "Vidéo panique", etag: "05e988e096957d473410a94d5c97022170e4f3ce", description: "<br /><br /><div></div><div></div><div></div><div>...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-C-qoOUVlVJM/T6vuFs59kII/...", hidden: false, created_at: "2012-05-10 19:00:16", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-10 19:00:16">, #<Entry id: 166823, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/mon-super...", title: "Mon super-pouvoir", etag: "a094601d9bd31404921cf39c483900b67fe87c26", description: "<div></div><div></div><br /><br /><div><a href=\"ht...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-OiSuAfalhe0/T6f_oWhxclI/...", hidden: false, created_at: "2012-05-07 19:02:58", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-07 19:02:58">, #<Entry id: 166824, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/05/welcome-t...", title: "Welcome to the real world", etag: "55bcbfbdb2b54b2d23500a3eda116217170dd7bb", description: "<div></div><div></div><div></div><br /><div></div>...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-oxxamvoiIMU/T6K9nv9lqWI/...", hidden: false, created_at: "2012-05-03 19:18:59", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-05-03 19:18:59">, #<Entry id: 166825, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/le-deluge...", title: "Le déluge", etag: "0250882220e95b9b3b57abf07cd4b9e05fac07a3", description: "<br /><br /><br /><br /><div></div><div></div><div...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-eVWP8viO1pc/T57FxXXmzbI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-30 19:06:04", updated_at: "2013-03-28 07:11:04", published_at: "2012-04-30 19:06:04">, #<Entry id: 166826, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/objectif-...", title: "Objectif : rongeur", etag: "25b9dc3d83a5fb40a4db68146ccf192bd00469a0", description: "<div></div><div></div><div></div><div></div><div><...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-19nlhbIgHow/T5mgf5KMiYI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-26 21:30:12", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-26 21:30:12">, #<Entry id: 166827, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/stereo-sa...", title: "Stéréo sale type", etag: "8c13494ec5865cb2c69b17b1af037f256329b12d", description: "<div><br /></div><div><br /></div><div><a href=\"ht...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-S13EDcsiynQ/T5WOQHDlrJI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-23 19:18:44", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-23 19:18:44">, #<Entry id: 166828, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/labominab...", title: "L'abominable homme des draps", etag: "9f7c2e1b8184778982c5fd0782590daec997edca", description: "<br /><div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-qXvm...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-qXvmqo63zzg/T5Ge8NHBThI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-20 19:55:10", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-20 19:55:10">, #<Entry id: 166829, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/comme-un-...", title: "Comme un hic", etag: "2e51f8a42b89520e0360d16926cbc873fc6e3287", description: "<div></div><div></div><div></div><div></div><div><...", image: "http://2.bp.blogspot.com/-8TFZVX7YbCA/T4xMIdWwPuI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-16 18:49:50", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-16 18:49:50">]

13 Apr 2012 - 20:05

11 Apr 2012 - 18:52

08 Apr 2012 - 18:40

[#<Entry id: 166830, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/un-ptit-s...", title: "Un p'tit spam ? Allez, juste un...", etag: "cc41c592717225a63b3c329c7dd8b9502729332c", description: "<div></div><div></div><div></div><div></div><div><...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-Y5YrUM7774w/T4hqZMiJmcI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-13 20:05:06", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-13 20:05:06">, #<Entry id: 166831, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/prends-to...", title: "Prends-toi ça dans les dents...", etag: "c799259804e425408b9e5ddc6f53e39a4c6309ff", description: "<div><a href=\"http://3.bp.blogspot.com/-uvb50ARN_G...", image: "http://3.bp.blogspot.com/-uvb50ARN_Go/T4W2DxgonnI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-11 18:52:40", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-11 18:52:40">, #<Entry id: 166832, blog_id: 1431, url: "http://geeketgosses.blogspot.com/2012/04/loeuf-ou-...", title: "L'oeuf ou la poule ?", etag: "33853c7bb1c414ecc2e9a0dcd993e0bf79b320ef", description: "<div></div><div></div><div></div><div><a href=\"htt...", image: "http://1.bp.blogspot.com/-NEJRcb1oJbw/T4G_ZHZh7wI/...", hidden: false, created_at: "2012-04-08 18:40:18", updated_at: "2013-03-28 07:11:05", published_at: "2012-04-08 18:40:18">]

Dank

Bio

En quelques mots ; Bédéiste / blogueur amateur, animateur, et geek pour ne rien gâcher. Ah, puis je fais du 43, enfin je pense !

Blogroll