Le blog de Maas

21 Feb 2012 - 18:32

21 Feb 2012 - 18:32

01 Jul 2011 - 22:14

14 Jun 2011 - 12:19

14 Jun 2011 - 12:19

14 Jun 2011 - 12:16

14 Jun 2011 - 12:16

08 Jun 2011 - 14:09

08 Jun 2011 - 14:09

08 Jun 2011 - 14:06

[#<Entry id: 143130, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-maasgoon-9983722...", title: "MaasGoon", etag: "2c3872539aa793f812e816426aaf584ff5a69e4d", description: "<img class=\"imgExtraitCon\" src=\"http://img.over-bl...", image: "http://img.over-blog.com/100x100/1/25/35/61/IMAGE0...", hidden: false, created_at: "2012-02-21 18:32:00", updated_at: "2013-03-28 06:31:37", published_at: "2012-02-21 18:32:00">, #<Entry id: 386075, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-maasgoon-9983722...", title: "MaasGoon", etag: "f1b7617b1f5212dc927ce42a734ea0bb2189f4f6", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2012-02-21 18:32:00">, #<Entry id: 104892, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-esquisse-rapide-...", title: "Esquisse rapide", etag: "6f28c668c5b9c39d45e09cfb28442421889eab92", description: "<p> <img height=\"600\" width=\"399\" src=\"http://img....", image: "http://img.over-blog.com/399x600/1/25/35/61/IMAGE0...", hidden: false, created_at: "2011-07-01 22:14:00", updated_at: "2013-03-28 05:27:17", published_at: "2011-07-01 22:14:00">, #<Entry id: 386076, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-t-shirt-fonkadel...", title: "T-shirt Fonkadelica 2", etag: "fb8529ca1b5bdc9d96e8ad9684a6c71612f2d62a", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-06-14 12:19:00">, #<Entry id: 101701, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-t-shirt-fonkadel...", title: "T-shirt Fonkadelica 2", etag: "4796a9b0b9ea67efebf93ea0562c05575bab15ed", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x400/1/25/35/61/fonkaf...", hidden: false, created_at: "2011-06-14 12:19:00", updated_at: "2013-03-28 05:21:37", published_at: "2011-06-14 12:19:00">, #<Entry id: 386077, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-t-shirt-fonkadel...", title: "T-shirt Fonkadelica", etag: "2e7b6405719ebc153fa5f0e8b97fab12c23cdc6b", description: "Pour les 10 ans de notre émission fonkadelica et l...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-06-14 12:16:00">, #<Entry id: 101702, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-t-shirt-fonkadel...", title: "T-shirt Fonkadelica", etag: "11bba9f5895300a9c4834a5265dfea6beddda5b6", description: "<p> <span>Pour les 10 ans de notre émission fonkad...", image: "http://img.over-blog.com/600x400/1/25/35/61/fonkad...", hidden: false, created_at: "2011-06-14 12:16:00", updated_at: "2013-03-28 05:21:37", published_at: "2011-06-14 12:16:00">, #<Entry id: 386078, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-portrait-7608263...", title: "Portrait", etag: "3221f4a50b2a937e877d5d8c822114544daaa94f", description: "Support : Carton Technique : Acrylique + Marqueurs...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-06-08 14:09:00">, #<Entry id: 100832, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-portrait-7608263...", title: "Portrait", etag: "362379cd116733afeb7d7fde1ca81532b62e69c1", description: "<p> Support : Carton </p> <p> Technique : Acryliqu...", image: "http://img.over-blog.com/495x600/1/25/35/61/portra...", hidden: false, created_at: "2011-06-08 14:09:00", updated_at: "2013-03-28 05:19:58", published_at: "2011-06-08 14:09:00">, #<Entry id: 100833, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-l-anti-rouille-7...", title: "L'anti-Rouille", etag: "c0b3005576a82620bd3881f01831701207e0ac0b", description: "<p> Support : Plaque de plexi 80x60 </p> <p> Techn...", image: "http://img.over-blog.com/580x600/1/25/35/61/l-anti...", hidden: false, created_at: "2011-06-08 14:06:00", updated_at: "2013-03-28 05:19:58", published_at: "2011-06-08 14:06:00">]

21 Jan 2011 - 10:34

21 Jan 2011 - 10:34

19 Jan 2011 - 08:50

19 Jan 2011 - 08:50

14 Jan 2011 - 16:25

14 Jan 2011 - 16:25

13 Jan 2011 - 21:49

13 Jan 2011 - 21:49

13 Jan 2011 - 09:05

12 Jan 2011 - 11:31

[#<Entry id: 386079, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fan-art-65446390...", title: "Fan-art", etag: "d445376d1945ed6e80f5e34eb57f640830e54232", description: "The Goon ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-21 10:34:00">, #<Entry id: 75563, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fan-art-65446390...", title: "Fan-art", etag: "5819d34478687fdd485a0b9da9876379d26b1d01", description: "<p> <span>The Goon</span> </p> <p> <span> </span> ...", image: "http://img.over-blog.com/600x424/1/25/35/61/IMAGE0...", hidden: false, created_at: "2011-01-21 10:34:00", updated_at: "2013-03-28 04:37:29", published_at: "2011-01-21 10:34:00">, #<Entry id: 386080, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-croquis-animaux-...", title: "Croquis animaux", etag: "1857edba14fa02459d3a23054f9f748f198987ce", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-19 08:50:00">, #<Entry id: 75155, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-croquis-animaux-...", title: "Croquis animaux", etag: "ec8e9ecd77c2b3dd873d8c19787cb94e54d046fe", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x368/1/25/35/61/animau...", hidden: false, created_at: "2011-01-19 08:50:00", updated_at: "2013-03-28 04:36:59", published_at: "2011-01-19 08:50:00">, #<Entry id: 386081, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-aaaah-mmmmh-oooo...", title: "Aaaah...mmmmh...ooooohh...", etag: "a2e7fcc08a3c59c805bb98724aa39ad8df74090d", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-14 16:25:00">, #<Entry id: 74310, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-aaaah-mmmmh-oooo...", title: "Aaaah...mmmmh...ooooohh...", etag: "bc0d72b60b6568a831eee8596ffeef2311f89128", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x267/1/25/35/61/Recher...", hidden: false, created_at: "2011-01-14 16:25:00", updated_at: "2013-03-28 04:35:54", published_at: "2011-01-14 16:25:00">, #<Entry id: 386082, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-les-soldes-d-hiv...", title: "Les Soldes d'hiver!!!!", etag: "443b038999b1ed61e520baf75b543475c1cbb89e", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-13 21:49:00">, #<Entry id: 74136, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-les-soldes-d-hiv...", title: "Les Soldes d'hiver!!!!", etag: "6ac2f960035aa76a74df775366c1262fc1e58cb8", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x276/1/25/35/61/episod...", hidden: false, created_at: "2011-01-13 21:49:00", updated_at: "2013-03-28 04:35:37", published_at: "2011-01-13 21:49:00">, #<Entry id: 74004, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-campignon-geant-...", title: "Campignon géant", etag: "9192cd3987e9ec91c16b82515a25c9a61406a365", description: "<p> <span>Aquarelle improvisation 15x25</span> </p...", image: "http://img.over-blog.com/600x372/1/25/35/61/excali...", hidden: false, created_at: "2011-01-13 09:05:00", updated_at: "2013-03-28 04:35:29", published_at: "2011-01-13 09:05:00">, #<Entry id: 73874, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-hobbit-s-house-6...", title: "Hobbit's house", etag: "2af8ae602337fef4f525cf06914b110c86351ccd", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x371/1/25/35/61/Hobbit...", hidden: false, created_at: "2011-01-12 11:31:00", updated_at: "2013-03-28 04:35:13", published_at: "2011-01-12 11:31:00">]

10 Jan 2011 - 09:28

10 Jan 2011 - 09:28

06 Jan 2011 - 13:22

06 Jan 2011 - 13:22

05 Jan 2011 - 14:57

05 Jan 2011 - 14:57

30 Dec 2010 - 10:10

30 Dec 2010 - 10:10

21 Dec 2010 - 12:56

21 Dec 2010 - 12:56

[#<Entry id: 386083, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-porte-de-pierres...", title: "Porte de pierres", etag: "66c9029b9739af90fb5f7e5e28a9049318a2bbaf", description: "Aquarelle 15x25 improvisation. ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-10 09:28:00">, #<Entry id: 73322, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-porte-de-pierres...", title: "Porte de pierres", etag: "eb6f2b5899b040c9b6c396af2225b2d0c8054e98", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x374/1/25/35/61/Porte-...", hidden: false, created_at: "2011-01-10 09:28:00", updated_at: "2013-03-28 04:34:25", published_at: "2011-01-10 09:28:00">, #<Entry id: 386084, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-maison-des-bois-...", title: "Maison des bois", etag: "3347378ee22c592ffb8333fbb00c9fb40387f7ca", description: "Aquarelle 15x25 improvisation. ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-06 13:22:00">, #<Entry id: 72778, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-maison-des-bois-...", title: "Maison des bois", etag: "3a602712ee8aae29b1fa90a7b8956799c9537570", description: "<p> <span>Aquarelle 15x25 improvisation.</span> </...", image: "http://img.over-blog.com/600x374/1/25/35/61/paysag...", hidden: false, created_at: "2011-01-06 13:22:00", updated_at: "2013-03-28 04:33:38", published_at: "2011-01-06 13:22:00">, #<Entry id: 386085, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-roy-64342329.htm...", title: "Roy", etag: "8c28f0de766ea9a2b9ec0906fa64fae2d9d47ac8", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2011-01-05 14:57:00">, #<Entry id: 72618, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-roy-64342329.htm...", title: "Roy", etag: "43ba2b4fe5295a6ad4de2a915835f3dc79fae3ff", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x437/1/25/35/61/Roy.jp...", hidden: false, created_at: "2011-01-05 14:57:00", updated_at: "2013-03-28 04:33:28", published_at: "2011-01-05 14:57:00">, #<Entry id: 386086, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis: Episode 7", etag: "0f86961fcf0ea89b05b2011b5fa657d233f21333", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-12-30 10:10:00">, #<Entry id: 71590, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis: Episode 7", etag: "758e7a0248cc4e3831648bdcaa5e7cb8e312559b", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x186/1/25/35/61/August...", hidden: false, created_at: "2010-12-30 10:10:00", updated_at: "2013-03-28 04:32:04", published_at: "2010-12-30 10:10:00">, #<Entry id: 386087, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-la-masse-6346696...", title: "La Masse!", etag: "18bd7ea5e5cf4aaa8dcdce44c2337c0cc473d5a8", description: "-Toile 30x30 -Technique : Acrylique, Marqueur \"Tou...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-12-21 12:56:00">, #<Entry id: 70298, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-la-masse-6346696...", title: "La Masse!", etag: "7ac6eadeac8d2722548652dc53f39e5561c57474", description: "<p> -Toile 30x30 </p> <p> -Technique : Acrylique, ...", image: "http://img.over-blog.com/600x580/1/25/35/61/toile-...", hidden: false, created_at: "2010-12-21 12:56:00", updated_at: "2013-03-28 04:30:30", published_at: "2010-12-21 12:56:00">]

19 Dec 2010 - 19:01

19 Dec 2010 - 19:01

15 Nov 2010 - 11:31

15 Nov 2010 - 11:31

22 Oct 2010 - 09:47

22 Oct 2010 - 09:47

28 Sep 2010 - 12:42

28 Sep 2010 - 12:42

27 Sep 2010 - 17:22

27 Sep 2010 - 17:22

[#<Entry id: 69917, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-chrome-2009-6334...", title: "Chrome 2009....", etag: "19e9ac3beb77da18292a89c0d122c0f7e7b6416a", description: "<p> Bon je sais, c'est bienôt 2011, mais j'avais j...", image: "http://img.over-blog.com/600x399/1/25/35/61/IMG_59...", hidden: false, created_at: "2010-12-19 19:01:00", updated_at: "2013-03-28 04:30:04", published_at: "2010-12-19 19:01:00">, #<Entry id: 386088, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-chrome-2009-6334...", title: "Chrome 2009....", etag: "f8b87cac0acf156d0c4d16b1e7965e89e516d454", description: "Bon je sais, c'est bienôt 2011, mais j'avais jamai...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-12-19 19:01:00">, #<Entry id: 386089, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-aquarelles-61013...", title: "Aquarelles", etag: "def6e323c4511d9ddcfb1ef15cf47fe48a6dfda9", description: "Quelques essais d'aquarelles en 25x18: Cap Fréhèl ...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-11-15 11:31:00">, #<Entry id: 63722, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-aquarelles-61013...", title: "Aquarelles", etag: "04d820b8fad40d58e2847c67023c02d39ac2bfd8", description: "<p> Quelques essais d'aquarelles en 25x18: </p> <p...", image: "http://img.over-blog.com/500x360/1/25/35/61/cap.jp...", hidden: false, created_at: "2010-11-15 11:31:00", updated_at: "2013-03-28 04:21:04", published_at: "2010-11-15 11:31:00">, #<Entry id: 386090, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-saturation-59400...", title: "Saturation", etag: "4c5db050ef7361d45aa321bf146d7a4273ec3372", description: "Toile cartonnée 24x18 Marqueur Touch ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-10-22 09:47:00">, #<Entry id: 58989, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-saturation-59400...", title: "Saturation", etag: "b41fdeabea4f5070328e0a1fc30dfc7bc4c8b5eb", description: "<p> <img height=\"451\" width=\"600\" src=\"http://img....", image: "http://img.over-blog.com/600x451/1/25/35/61/Satura...", hidden: false, created_at: "2010-10-22 09:47:00", updated_at: "2013-03-28 04:14:12", published_at: "2010-10-22 09:47:00">, #<Entry id: 386091, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis : Episode 6", etag: "9f41f3674fae34821729257a16e0d0206e619e15", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-09-28 12:42:00">, #<Entry id: 54127, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis : Episode 6", etag: "e6eaabb444269f785ac5d6cbdcd299b8723c0364", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x156/1/25/35/61/A-Lepi...", hidden: false, created_at: "2010-09-28 12:42:00", updated_at: "2013-03-28 04:06:01", published_at: "2010-09-28 12:42:00">, #<Entry id: 386092, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fonkadelica-2-57...", title: "Fonkadelica 2", etag: "3b05b4bc10e178c80089a65f75ff8df3f97ca103", description: "Et voici la 2éme affiche pour l'emission Fonkadeli...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-09-27 17:22:00">, #<Entry id: 53968, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fonkadelica-2-57...", title: "Fonkadelica 2", etag: "024a4fc41fa729ffec7eeacb7a79c6b5934358ba", description: "<p> Et voici la 2éme affiche pour l'emission Fonka...", image: "http://img.over-blog.com/423x600/1/25/35/61/Fonkad...", hidden: false, created_at: "2010-09-27 17:22:00", updated_at: "2013-03-28 04:05:47", published_at: "2010-09-27 17:22:00">]

16 Sep 2010 - 09:33

16 Sep 2010 - 09:33

03 Sep 2010 - 17:15

03 Sep 2010 - 17:15

31 Aug 2010 - 08:38

31 Aug 2010 - 08:38

28 Aug 2010 - 11:08

28 Aug 2010 - 11:08

20 Jul 2010 - 18:50

20 Jul 2010 - 18:50

[#<Entry id: 386093, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fonkadelica-5715...", title: "Fonkadelica", etag: "206c91e090f149496383d346903d97ee8f1bae99", description: "Recherche d'idées pour l'affiche de l'émission de ...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-09-16 09:33:00">, #<Entry id: 51681, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fonkadelica-5715...", title: "Fonkadelica", etag: "3ccdc907d4019922224f8cbc9b194256728179fa", description: "<p> <span>Recherche d'idées pour l'affiche de l'ém...", image: "http://img.over-blog.com/424x600/1/25/35/61/fonkad...", hidden: false, created_at: "2010-09-16 09:33:00", updated_at: "2013-03-28 04:02:39", published_at: "2010-09-16 09:33:00">, #<Entry id: 386094, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-mickey-out-56448...", title: "Mickey Out", etag: "e89fa9823b7242f5c9dab10073b9f7faa628e396", description: " ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-09-03 17:15:00">, #<Entry id: 49460, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-mickey-out-56448...", title: "Mickey Out", etag: "47dce14c38a3e86eff3548c9130e786a58661110", description: "<p> <img height=\"585\" width=\"600\" src=\"http://img....", image: "http://img.over-blog.com/600x585/1/25/35/61/mikeyc...", hidden: false, created_at: "2010-09-03 17:15:00", updated_at: "2013-03-28 04:00:01", published_at: "2010-09-03 17:15:00">, #<Entry id: 386095, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-recherche-lettra...", title: "Recherche Lettrages...", etag: "acda408ce43fa49b8c0009c37226df37f6d4310b", description: "Petite esquisse faite hier soir en 10 minutes ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-08-31 08:38:00">, #<Entry id: 48832, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-recherche-lettra...", title: "Recherche Lettrages...", etag: "a82bddf358cdbffd259b0b98e732c85bcf233d9b", description: "<p> Petite esquisse faite hier soir en 10 minutes ...", image: "http://img.over-blog.com/600x305/1/25/35/61/Maastr...", hidden: false, created_at: "2010-08-31 08:38:00", updated_at: "2013-03-28 03:59:02", published_at: "2010-08-31 08:38:00">, #<Entry id: 48429, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-nsg-crew-2010-56...", title: "NSG crew 2010", etag: "0e3dce716e7c042e242c6ee59e6be92c79bab620", description: "<p> <span>Fresque réaliser en Août 2010 à Trélazé(...", image: "http://img.over-blog.com/600x141/1/25/35/61/amodem...", hidden: false, created_at: "2010-08-28 11:08:00", updated_at: "2013-03-28 03:58:32", published_at: "2010-08-28 11:08:00">, #<Entry id: 386096, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-nsg-crew-2010-56...", title: "NSG crew 2010", etag: "cbf21f87129bd69e69c9dcdb7d15c8d0577903a7", description: "Fresque réaliser en Août 2010 à Trélazé(49) sur le...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-08-28 11:08:00">, #<Entry id: 386097, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis - Episode 4 : Léon", etag: "4df02ba7b76ebdf9596e536c8e39fc6ad8c4a37b", description: "Bonjour , Je fais un petit retour histoire de cont...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-07-20 18:50:00">, #<Entry id: 41573, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis - Episode 4 : Léon", etag: "709c17033234820664262acabc20595e11e019bb", description: "<p> Bonjour , </p> <p> </p> <p> Je fais un petit r...", image: "http://img.over-blog.com/600x398/1/25/35/61/a-l-ep...", hidden: false, created_at: "2010-07-20 18:50:00", updated_at: "2013-03-28 03:49:37", published_at: "2010-07-20 18:50:00">]

04 Mar 2010 - 08:41

04 Mar 2010 - 08:17

03 Mar 2010 - 08:54

01 Mar 2010 - 13:34

01 Mar 2010 - 12:38

22 Feb 2010 - 21:39

14 Feb 2010 - 22:54

12 Feb 2010 - 18:40

11 Feb 2010 - 20:28

03 Feb 2010 - 20:18

[#<Entry id: 15494, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-raptor-2eme-styl...", title: "Raptor 2eme style", etag: "a0cc41f67f0427855c147f196854ba91eda2432e", description: "Bon voilà ma seconde proposition, je pense qu'ils ...", image: "http://fdata.over-blog.com/pics/smiles/icon_razz.g...", hidden: false, created_at: "2010-03-04 08:41:00", updated_at: "2013-03-28 03:09:13", published_at: "2010-03-04 08:41:00">, #<Entry id: 386098, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-raptor-2eme-styl...", title: "Raptor 2eme style", etag: "e63047700244b2cfe577b3dc860b53ff42b35bf9", description: "Bon voilà ma seconde proposition, je pense qu'ils ...", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-03-04 08:17:00">, #<Entry id: 15334, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-raptor-final-459...", title: "Raptor final", etag: "d1243a661744d7c7340fa47a6ddaa9342ff146bb", description: "Bon voici le resultat du logo pour la Team d'air-s...", image: "http://img.over-blog.com/600x513/1/25/35/61/Sans-t...", hidden: false, created_at: "2010-03-03 08:54:33", updated_at: "2013-03-28 03:09:02", published_at: "2010-03-03 08:54:33">, #<Entry id: 15020, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-raptor-45853559....", title: "Raptor", etag: "4ecd7285575e406126403f998a7952b0605fe351", description: "Projet de logotype pour une Team de Air-soft.<br> ...", image: "http://img.over-blog.com/600x465/1/25/35/61/Raptor...", hidden: false, created_at: "2010-03-01 13:34:36", updated_at: "2013-03-28 03:08:34", published_at: "2010-03-01 13:34:36">, #<Entry id: 386099, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-raptor-45853559....", title: "Raptor", etag: "8cad260dfd0992cbf51a33bb48196c56071860a4", description: "Projet de logotype pour une Team de Air-soft. ", image: "", hidden: false, created_at: "2015-06-18 15:37:44", updated_at: "2015-06-18 15:37:44", published_at: "2010-03-01 12:38:00">, #<Entry id: 13235, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-episode-3-hip-ho...", title: "Episode 3 : &quot;Hip-hop&quot;", etag: "a59a98ae677913c5231b1bc5268ea5b04c0acbae", description: "<a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61/Epi...", image: "http://img.over-blog.com/600x199/1/25/35/61/Episod...", hidden: false, created_at: "2010-02-22 21:39:05", updated_at: "2013-03-28 03:05:37", published_at: "2010-02-22 21:39:05">, #<Entry id: 11595, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis---...", title: "Auguste &amp; Louis - Episode 2", etag: "3d7eaf4ff973c2f4a4567116390aa33718189c7c", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x160/1/25/35/61/a-Lepi...", hidden: false, created_at: "2010-02-14 22:54:55", updated_at: "2013-03-28 03:03:06", published_at: "2010-02-14 22:54:55">, #<Entry id: 11387, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-auguste-louis-ep...", title: "Auguste &amp; Louis - Episode 1", etag: "eaaf168451c3c6e54eee29988a26727d276cdae5", description: "<p> <a href=\"http://idata.over-blog.com/1/25/35/61...", image: "http://img.over-blog.com/600x192/1/25/35/61/august...", hidden: false, created_at: "2010-02-12 18:40:36", updated_at: "2013-03-28 03:02:42", published_at: "2010-02-12 18:40:36">, #<Entry id: 11328, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-petit-strip-4475...", title: "Petit Strip", etag: "aa980332604fc365c0b0153452a3dcef4592a16a", description: "<p> <span><span>1er episode coming soon.....!</spa...", image: "http://img.over-blog.com/600x109/1/25/35/61/august...", hidden: false, created_at: "2010-02-11 20:28:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:38", published_at: "2010-02-11 20:28:00">, #<Entry id: 11329, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-laskarchelou-442...", title: "Laskarchelou", etag: "758ae27c31cfb8aa96784e94c3211d3a5939e7e8", description: "<img height=\"600\" width=\"493\" src=\"http://img.over...", image: "http://img.over-blog.com/493x600/1/25/35/61/lascar...", hidden: false, created_at: "2010-02-03 20:18:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:38", published_at: "2010-02-03 20:18:00">]

28 Jan 2010 - 19:51

24 Jan 2010 - 10:01

14 Oct 2009 - 20:48

11 Oct 2009 - 15:19

10 Oct 2009 - 09:02

09 Oct 2009 - 08:55

08 Oct 2009 - 14:37

07 Oct 2009 - 10:22

[#<Entry id: 11330, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-fan-art-franky-t...", title: "Fan Art &quot;Franky&quot;(The goon).", etag: "e97137ff5232e837b339ed79927e3c934830739b", description: "<p> <img height=\"600\" width=\"375\" src=\"http://img....", image: "http://img.over-blog.com/375x600/1/25/35/61/franky...", hidden: false, created_at: "2010-01-28 19:51:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:38", published_at: "2010-01-28 19:51:00">, #<Entry id: 11331, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-maas-is-back--43...", title: "Maas is back!!!!!!!!", etag: "226e5e90aee512680f0b411f81ec30c83a3c03cb", description: "<strong><span><span>Bonjour les blogueurs et les b...", image: "", hidden: false, created_at: "2010-01-24 10:01:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:38", published_at: "2010-01-24 10:01:00">, #<Entry id: 11332, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-le-mystere-des-j...", title: "Le mystère des jumeaux?", etag: "ff6095dc8d12f51aee40530408bc5115df467497", description: "<img height=\"708\" width=\"500\" src=\"http://idata.ov...", image: "http://idata.over-blog.com/1/25/35/61//lesjumeaux....", hidden: false, created_at: "2009-10-14 20:48:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:39", published_at: "2009-10-14 20:48:00">, #<Entry id: 11333, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-etre-ou-ne-pas-e...", title: "Etre ou ne pas être un Geek?", etag: "1e0123f8dfcb4a318866dec2ff33042cc35a4d1f", description: "<p> Depuis que j'ai vue le reportage de Canal+ sur...", image: "http://fdata.over-blog.com/pics/smiles/icon_eek.gi...", hidden: false, created_at: "2009-10-11 15:19:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:39", published_at: "2009-10-11 15:19:00">, #<Entry id: 11334, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-el-jam-n-3727305...", title: "El Jamõn", etag: "903688a4cd7fd32344c1a72482152b42a8fe28c8", description: "Et voici la future star de La <span>Lucha Libre.<b...", image: "http://idata.over-blog.com/1/25/35/61//el-Jam-n.jp...", hidden: false, created_at: "2009-10-10 09:02:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:39", published_at: "2009-10-10 09:02:00">, #<Entry id: 11335, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-le-matin-faut-y-...", title: "Le matin....faut y aller traaaaannquille.....!", etag: "6e6076a6bbdc9e5b971d674b37fc1111b88ac0db", description: "<img height=\"215\" width=\"568\" src=\"http://idata.ov...", image: "http://idata.over-blog.com/1/25/35/61//lematin-cop...", hidden: false, created_at: "2009-10-09 08:55:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:39", published_at: "2009-10-09 08:55:00">, #<Entry id: 11336, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-37174977.html", title: "De la ville à la campagne...", etag: "348b7391ea2ad5fb74033c2d547ec944d868fd18", description: "Experience vraiment vécu <img src=\"http://fdata.ov...", image: "http://fdata.over-blog.com/pics/smiles/icon_wink.g...", hidden: false, created_at: "2009-10-08 14:37:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:39", published_at: "2009-10-08 14:37:00">, #<Entry id: 11337, blog_id: 441, url: "http://maas.over-blog.com/article-37102020.html", title: "Mon petit frère.....épisode 2", etag: "c5b3acfe69aa99723ca258301b3c56b5e0be187f", description: "<p> Episode 1 : <a href=\"http://maas.over-blog.com...", image: "http://idata.over-blog.com/1/25/35/61/claude-part....", hidden: false, created_at: "2009-10-07 10:22:00", updated_at: "2013-03-28 03:02:39", published_at: "2009-10-07 10:22:00">]

Le blog de Maas

parMaas | 3 abonnés | Ajouté le 12 Feb 2010
http://maas.over-blog.com

Description

Pas d'études d'arts, pas de formations graphiques,pas de gourou... Juste moi et mes dessins.

Catégories

Illustration

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?