les histoires de Ping et Pong

05 Feb 2017 - 09:48

05 Feb 2017 - 09:47

23 Jan 2017 - 10:49

23 Jan 2017 - 10:49

23 Jan 2017 - 10:47

25 Apr 2016 - 21:20

25 Apr 2016 - 21:20

25 Apr 2016 - 21:19

25 Apr 2016 - 21:19

25 Apr 2016 - 19:19

[#<Entry id: 481872, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2017/...", title: nil, etag: "b728e9dd78a9b8a317df66f1e5d68ce44720f1ee", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-3lIIUCeEGcc/WJbmg7lFGII...", hidden: false, created_at: "2017-02-05 11:59:18", updated_at: "2017-02-05 11:59:18", published_at: "2017-02-05 09:48:00">, #<Entry id: 481873, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2017/...", title: nil, etag: "9650361a199dd5037386fa90b36ec98b689e3cf4", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-hrerc9Tj2ZU/WJbmghm2kDI...", hidden: false, created_at: "2017-02-05 11:59:19", updated_at: "2017-02-05 11:59:19", published_at: "2017-02-05 09:47:00">, #<Entry id: 479832, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2017/...", title: nil, etag: "fbf3384f13ad7adf8513a3ebd753855fe248d29c", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-84SmThbk8NI/WIXRciOoNoI...", hidden: false, created_at: "2017-01-23 12:42:13", updated_at: "2017-01-23 12:42:13", published_at: "2017-01-23 10:49:00">, #<Entry id: 479833, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2017/...", title: nil, etag: "d70ab1882572ef64c20ce2bc8ed526dd9a3d1a1a", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-FLkFlzCIiXI/WIXRb_CSiOI...", hidden: false, created_at: "2017-01-23 12:42:13", updated_at: "2017-01-23 12:42:13", published_at: "2017-01-23 10:49:00">, #<Entry id: 479834, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2017/...", title: nil, etag: "9177a4bc4fae6f56586f4b9226cab409004f608d", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-dYHuu8x_upU/WIXRJqSHJyI...", hidden: false, created_at: "2017-01-23 12:42:13", updated_at: "2017-01-23 12:42:13", published_at: "2017-01-23 10:47:00">, #<Entry id: 440284, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "97812d1c2a0ada7ab578c66a2341f4ff1d3d1329", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-CzmnLkGrigc/Vx5tOtDwCsI...", hidden: false, created_at: "2016-04-25 22:46:53", updated_at: "2016-04-25 22:46:53", published_at: "2016-04-25 21:20:00">, #<Entry id: 440285, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "146c1717e13aaa8709b4f7612f8fd3c58a48ab7e", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-8kue8oLcrbk/Vx5tSv0x1DI...", hidden: false, created_at: "2016-04-25 22:46:53", updated_at: "2016-04-25 22:46:53", published_at: "2016-04-25 21:20:00">, #<Entry id: 440286, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "599dca90273f910ff04892f1cbefd93827ece540", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-FW2eHsqUgm4/Vx5tPMga_LI...", hidden: false, created_at: "2016-04-25 22:46:53", updated_at: "2016-04-25 22:46:53", published_at: "2016-04-25 21:19:00">, #<Entry id: 440287, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "cebfcbc56dc66d36f7aa5138aea93385cc71e95c", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-XBiZ0vpK64I/Vx5tPeSiuKI...", hidden: false, created_at: "2016-04-25 22:46:53", updated_at: "2016-04-25 22:46:53", published_at: "2016-04-25 21:19:00">, #<Entry id: 544578, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "599dca90273f910ff04892f1cbefd93827ece540", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-FW2eHsqUgm4/Vx5tPMga_LI...", hidden: false, created_at: "2018-07-31 15:00:47", updated_at: "2018-07-31 15:00:47", published_at: "2016-04-25 19:19:00">]

12 Apr 2016 - 08:18

12 Apr 2016 - 08:17

12 Apr 2016 - 08:17

12 Apr 2016 - 08:16

12 Apr 2016 - 06:18

04 Apr 2016 - 12:48

04 Apr 2016 - 12:47

04 Apr 2016 - 12:47

04 Apr 2016 - 12:45

21 Mar 2016 - 09:50

[#<Entry id: 438062, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "2d946507badd125c411178ebed10f00d178bc603", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-zXCM3JSMsfc/VwySnkZzd8I...", hidden: false, created_at: "2016-04-12 08:47:35", updated_at: "2016-04-12 08:47:35", published_at: "2016-04-12 08:18:00">, #<Entry id: 438063, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "3fba0d7d189d5ef8d8395c99055ee140eac26a02", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-Td-adtBaBhI/VwySkBnIAWI...", hidden: false, created_at: "2016-04-12 08:47:35", updated_at: "2016-04-12 08:47:35", published_at: "2016-04-12 08:17:00">, #<Entry id: 438064, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "631db784401b1e1f14d0ae6c041d957a702901c1", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-jjCES5RTH_Y/VwySkCEybHI...", hidden: false, created_at: "2016-04-12 08:47:35", updated_at: "2016-04-12 08:47:35", published_at: "2016-04-12 08:17:00">, #<Entry id: 438065, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "7ea9845db41524fad82032abcfb863e089eaba98", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-TAi8GFdZ5GU/VwySkKDXRNI...", hidden: false, created_at: "2016-04-12 08:47:35", updated_at: "2016-04-12 08:47:35", published_at: "2016-04-12 08:16:00">, #<Entry id: 546815, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "2d946507badd125c411178ebed10f00d178bc603", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-zXCM3JSMsfc/VwySnkZzd8I...", hidden: false, created_at: "2018-08-26 14:10:30", updated_at: "2018-08-26 14:10:30", published_at: "2016-04-12 06:18:00">, #<Entry id: 436714, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "0728e39400a2f9accef3ec648e8e38a56ea3d010", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-brkORax0b08/VwJGG1FOc0I...", hidden: false, created_at: "2016-04-04 14:33:12", updated_at: "2016-04-04 14:33:12", published_at: "2016-04-04 12:48:00">, #<Entry id: 436715, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "300213e7d87db814dec2a6148575d4adb97ad7ae", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-5TG-qaR_ZQc/VwJGG9DM6II...", hidden: false, created_at: "2016-04-04 14:33:12", updated_at: "2016-04-04 14:33:12", published_at: "2016-04-04 12:47:00">, #<Entry id: 436716, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "06880127729e03e3501ad18d708a46430cdc3e4f", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-Pa1IuNWyU9k/VwJGFy-6E5I...", hidden: false, created_at: "2016-04-04 14:33:12", updated_at: "2016-04-04 14:33:12", published_at: "2016-04-04 12:47:00">, #<Entry id: 436717, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "502c7d71dbaa4b2a3e41997facc88c2ad9d5f8a4", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-yJqF4caZlJ8/VwJFymqQraI...", hidden: false, created_at: "2016-04-04 14:33:12", updated_at: "2016-04-04 14:33:12", published_at: "2016-04-04 12:45:00">, #<Entry id: 434404, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "e933ed9d61ba2a6f79f5acadaeb126954c60edac", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-1Q6tuujL0N0/Vu-1fMNLToI...", hidden: false, created_at: "2016-03-21 11:21:58", updated_at: "2016-03-21 11:21:58", published_at: "2016-03-21 09:50:00">]

21 Mar 2016 - 09:50

21 Mar 2016 - 09:49

21 Mar 2016 - 09:47

14 Mar 2016 - 07:49

14 Mar 2016 - 07:49

14 Mar 2016 - 07:47

14 Mar 2016 - 07:46

07 Mar 2016 - 07:53

07 Mar 2016 - 07:52

07 Mar 2016 - 07:51

[#<Entry id: 434405, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "62d65fc83a19a270b4b2ba79269c8f080678dabb", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-30EQx0272Ms/Vu-1fEn3fnI...", hidden: false, created_at: "2016-03-21 11:21:58", updated_at: "2016-03-21 11:21:58", published_at: "2016-03-21 09:50:00">, #<Entry id: 434406, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "461ad4187002946d6d6205a8b88fd6d41f06e2ad", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-B3hxZJBB02M/Vu-1fOKkTpI...", hidden: false, created_at: "2016-03-21 11:21:58", updated_at: "2016-03-21 11:21:58", published_at: "2016-03-21 09:49:00">, #<Entry id: 434407, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "9c91822f1207dd9972a0fd315f90d62e4ad93317", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-RbF6A4tYQSU/Vu-1HTHEm5I...", hidden: false, created_at: "2016-03-21 11:21:58", updated_at: "2016-03-21 11:21:58", published_at: "2016-03-21 09:47:00">, #<Entry id: 433338, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "b6e7f38ed092db33e5ee6bcc8006963719fed07a", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-GPy7XCyJRSY/VuZe_pO6SlI...", hidden: false, created_at: "2016-03-14 10:44:52", updated_at: "2016-03-14 10:44:52", published_at: "2016-03-14 07:49:00">, #<Entry id: 433339, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "bacdda75b3855d56134abb89da8b31be95183e37", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-aAa2saJyqNk/VuZeueywENI...", hidden: false, created_at: "2016-03-14 10:44:52", updated_at: "2016-03-14 10:44:52", published_at: "2016-03-14 07:49:00">, #<Entry id: 433340, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "a74828f5f105b11b6dbd9e9e529a3abf2608966b", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/--fKK_oNzGm4/VuZefdsfTJI...", hidden: false, created_at: "2016-03-14 10:44:52", updated_at: "2016-03-14 10:44:52", published_at: "2016-03-14 07:47:00">, #<Entry id: 433341, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "18643b3bc84b4eb5d007275a644abb6e1a7f5bec", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-Wxkq1CVM-Ss/VuZeROPPIoI...", hidden: false, created_at: "2016-03-14 10:44:52", updated_at: "2016-03-14 10:44:52", published_at: "2016-03-14 07:46:00">, #<Entry id: 432388, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "59fff0a1e3cd0f093ede1df5533e5518b524c111", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-7bcdcOv2Zmo/Vt0lVA7A4hI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-03-07 07:53:00">, #<Entry id: 432389, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "38efee257b903e15b01e6eb4b27ead47f4d4a98b", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-wtJ_6-SOhNI/Vt0lHa2_G1I...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-03-07 07:52:00">, #<Entry id: 432390, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "8e47b1f8c47c935370434d6b8fba98b6f957c188", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-Rt7I3XOsSQE/Vt0k0icvQdI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-03-07 07:51:00">]

07 Mar 2016 - 07:50

29 Feb 2016 - 00:47

29 Feb 2016 - 00:46

29 Feb 2016 - 00:44

29 Feb 2016 - 00:43

22 Feb 2016 - 01:05

22 Feb 2016 - 01:03

22 Feb 2016 - 01:02

22 Feb 2016 - 01:02

16 Feb 2016 - 21:35

[#<Entry id: 432391, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "373e00cefb284f048f1162f57a0f44c217e4c0ec", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-_SVxBxhMzs0/Vt0kmqcH51I...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-03-07 07:50:00">, #<Entry id: 432392, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "7c01aec6d14f7998031ace31223f8fe68546f856", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-HXjLoqgPD9Q/VtOG3utgw_I...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-29 00:47:00">, #<Entry id: 432393, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "972e0ce221baa98c38b1f537e850293c66f880be", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-eFIvlmaiZFM/VtOGokv4x9I...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-29 00:46:00">, #<Entry id: 432394, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "570abecc74d39e5e7696534a621ae11e630fc6b3", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-RNPpXcghvhM/VtOGWgerQgI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-29 00:44:00">, #<Entry id: 432395, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "7cbef19f0adfeddddb35d988d6074722e9cab85d", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-LZEtH_xPF24/VtOF_NLstvI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-29 00:43:00">, #<Entry id: 432396, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "a6fd27769bfa201f14d65ad018bc9c9e8af21bfd", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-wDOzq1Js00o/VspQhS-vOLI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-22 01:05:00">, #<Entry id: 432397, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "1aa3558cb3470bf41a9518ccd38177e672bd628b", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-lyqTUCyT7Bs/VspQU8rOxYI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-22 01:03:00">, #<Entry id: 432398, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "9f4a4f66799601eb33d708de7bf4e1d55cd023ea", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-Qp7YblN3P48/VspQEO8Js_I...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-22 01:02:00">, #<Entry id: 432399, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "514367409bf4336741862d0c9e199838b04c40e6", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-S74dLLd_Zxc/VspO_vt5_yI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-22 01:02:00">, #<Entry id: 432400, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "cc702594fede612b3e61d529b3cbbbad63f98e23", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-G7O8zqAo5zE/VsOH8DXQ3PI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 21:35:00">]

16 Feb 2016 - 21:35

16 Feb 2016 - 20:57

16 Feb 2016 - 20:55

16 Feb 2016 - 20:51

16 Feb 2016 - 20:51

16 Feb 2016 - 20:45

16 Feb 2016 - 20:42

16 Feb 2016 - 20:25

16 Feb 2016 - 20:16

16 Feb 2016 - 19:32

[#<Entry id: 432401, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "d2eb5bd7a758c4f08a4fbb4007d3e87395191a55", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/--iQz_O4x3DM/VsOH8KcXoVI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 21:35:00">, #<Entry id: 432402, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "c4da667a60a581415f70b3937158561d5d6b5645", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-w_z-cTcgFgc/VsN-_I6OQeI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:57:00">, #<Entry id: 432403, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "8a2444815109df3052db2f5a6e763980bc93ba5b", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-dFY48vY16v8/VsN-rzFJBJI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:55:00">, #<Entry id: 432404, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "00ca7310e391cebf590804f326917181dbeea3f3", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-060iUAGa538/VsN9iRK2LrI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:51:00">, #<Entry id: 432405, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "de36fb2d1e783e8c3fc90322d5228e4e31cc1279", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-2-2NblaDB4c/VsN9iajprpI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:51:00">, #<Entry id: 432406, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "5d1854ccbb8a44d62892fc8b6ff5094b2577e02f", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-hTU5XkxBxMs/VsN8LdqDZKI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:45:00">, #<Entry id: 432407, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "aab677fc1df733a1f55b1435f0671bda953809d4", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-VRRdnF9Bt7g/VsN7e4mJU6I...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:42:00">, #<Entry id: 432408, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "ce0acb2d63faa8124d9a6dd0ddffef7a69adb769", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://1.bp.blogspot.com/-E0FQ2cTGn4s/VsN3lC7O0XI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:25:00">, #<Entry id: 432409, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "9ee400c952089e05ed896d3a3a81084eb4d3955c", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://2.bp.blogspot.com/-V51VcRpRAV0/VsN1gRRzsiI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 20:16:00">, #<Entry id: 432410, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "f8d0a328948a9ddf6ad46376814c891d02002bf9", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://4.bp.blogspot.com/-xplOKOcDKxU/VsNrBskWLWI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 19:32:00">]

16 Feb 2016 - 19:06

[#<Entry id: 432411, blog_id: 2123, url: "http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.com/2016/...", title: nil, etag: "49c87fdbbc1d88076b42c43323b559e1ac298fa7", description: "<div class=\"separator\" style=\"clear: both; text-al...", image: "https://3.bp.blogspot.com/-o8F2MFEyop4/VsNk-ByUsfI...", hidden: false, created_at: "2016-03-08 18:05:05", updated_at: "2016-03-08 18:05:05", published_at: "2016-02-16 19:06:00">]

les histoires de Ping et Pong

parSYLVAIN LEROY | 1 abonnés | Ajouté le 08 Mar 2016
http://leshistoiresdepingetpong.blogspot.fr/

Description

le quotidien poilant des deux colocataires tout ronds sous forme de strips hebdomadaires!

Catégories

Humour

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?