MIKKO fait des strips

09 Jul 2017 - 17:36

06 Apr 2017 - 14:32

04 Jan 2017 - 21:40

22 Nov 2016 - 17:54

10 Nov 2016 - 20:04

09 Nov 2016 - 15:24

09 Nov 2016 - 14:54

02 Nov 2016 - 12:34

01 Aug 2016 - 12:22

02 Jun 2016 - 09:53

[#<Entry id: 500926, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2017/07/rooftop/", title: "Rooftop", etag: "c93c0fc3ca7fa62218ae34a669b759243e5c8c20", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2017-07-09 18:50:18", updated_at: "2017-07-09 18:50:18", published_at: "2017-07-09 17:36:23">, #<Entry id: 490207, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2017/04/debat-2/", title: "débat", etag: "a2e9d0cee5aa15722bc64de9c8750ea53dd68322", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 11:48:39", updated_at: "2017-04-14 11:48:39", published_at: "2017-04-06 14:32:28">, #<Entry id: 477334, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2017/01/janvier/", title: "Janvier", etag: "d745d192554fc21d708c8d4784b56a6e0aaf84f4", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2017-01-05 00:32:52", updated_at: "2017-01-05 00:32:52", published_at: "2017-01-04 21:40:22">, #<Entry id: 471353, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/11/fillon-mania...", title: "Fillon mania", etag: "8c94117963b91b013fc64cdf9a5486af82b62502", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-11-22 20:50:31", updated_at: "2016-11-22 20:50:31", published_at: "2016-11-22 17:54:49">, #<Entry id: 469465, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/11/attentats/", title: "Attentats", etag: "963c853b369185fbe1842b9b7a41993f232fb23c", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-11-10 22:46:14", updated_at: "2016-11-10 22:46:14", published_at: "2016-11-10 20:04:35">, #<Entry id: 469186, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/11/reseaux-soci...", title: "Réseaux sociaux", etag: "9ca6f83bc00ecf9dd2b672e86f53699b602df990", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-11-09 15:43:22", updated_at: "2016-11-09 15:43:22", published_at: "2016-11-09 15:24:30">, #<Entry id: 469187, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/11/elections-us...", title: "Élections USA 2016", etag: "d3f2ee29cb52e837ec5e053f4bde678a9a6c13c0", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-11-09 15:43:22", updated_at: "2016-11-09 15:43:22", published_at: "2016-11-09 14:54:40">, #<Entry id: 467963, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/11/les-presiden...", title: "Les présidentielles 2017", etag: "c853abf8c58f02865469f026c5c1bea9dc2cb14a", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-11-02 13:21:19", updated_at: "2016-11-02 13:21:19", published_at: "2016-11-02 12:34:01">, #<Entry id: 454788, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/08/euro-2016-2/", title: "Euro 2016", etag: "3ec35ab6e37d986944b41c3dfa2bad7f337c8bc8", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-08-01 14:39:46", updated_at: "2016-08-01 14:39:46", published_at: "2016-08-01 12:22:07">, #<Entry id: 446049, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/06/sape-comme-j...", title: "Sapé comme jamais", etag: "ff77af4893ddc19d9a386e11d1777be78f511567", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-06-02 12:09:00", updated_at: "2016-06-02 12:09:00", published_at: "2016-06-02 09:53:56">]

20 May 2016 - 16:49

21 Apr 2016 - 15:30

21 Apr 2016 - 15:30

25 Mar 2016 - 14:36

24 Mar 2016 - 10:26

23 Mar 2016 - 14:11

04 Mar 2016 - 19:55

03 Mar 2016 - 18:10

03 Mar 2016 - 16:59

29 Feb 2016 - 14:34

[#<Entry id: 444087, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/05/revolution/", title: "Révolution", etag: "896d9d4daf7fd7f5476b67ca8f583efe9c053a0e", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-05-20 17:21:39", updated_at: "2016-05-20 17:21:39", published_at: "2016-05-20 16:49:39">, #<Entry id: 439880, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/04/la-gifle/", title: "La gifle – Bathanouna", etag: "c1ea9f4606ab89a21c0331535871d2ec732a4a0c", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-04-22 19:33:39", updated_at: "2016-04-22 19:33:39", published_at: "2016-04-21 15:30:14">, #<Entry id: 439655, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/04/la-gifle/", title: "La gifle", etag: "66c7ebeafc78ab8be9aa7d8808981717b793a092", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-04-21 17:28:16", updated_at: "2016-04-21 17:28:16", published_at: "2016-04-21 15:30:14">, #<Entry id: 435265, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/03/disparition/", title: "Disparition", etag: "2d2b3958f679c2c9ee2ed8a29ceb0d20065ab7ba", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-03-25 15:07:03", updated_at: "2016-03-25 15:07:03", published_at: "2016-03-25 14:36:08">, #<Entry id: 435041, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/03/batman-vs-su...", title: "Batman vs Superman vs Attentats", etag: "db775e9273ab1e90ac7cf9e4c7f2c4c7a9a67899", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-03-24 13:34:01", updated_at: "2016-03-24 13:34:01", published_at: "2016-03-24 10:26:01">, #<Entry id: 434877, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/03/trumpisation...", title: "Trumpisation", etag: "4f282ca0952c5e36c731f47ab1f8336aa88a8f66", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-03-23 15:29:09", updated_at: "2016-03-23 15:29:09", published_at: "2016-03-23 14:11:18">, #<Entry id: 431839, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/03/clash-superm...", title: "Clash Superman vs Batman", etag: "c82f24b07d11d8d9bc8fd17bf008cb21f2f023c4", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-03-04 23:08:29", updated_at: "2016-03-04 23:08:29", published_at: "2016-03-04 19:55:23">, #<Entry id: 431596, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/03/geek-academy...", title: "Geek academy", etag: "2348f31685e8f73ffb2b6652bb721a68a76eb34d", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-03-03 18:38:21", updated_at: "2016-03-03 18:38:21", published_at: "2016-03-03 18:10:18">, #<Entry id: 431597, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/03/oscars/", title: "Oscars", etag: "fe0a703b4c27e3cae81b32270268424435927466", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-03-03 18:38:21", updated_at: "2016-03-03 18:38:21", published_at: "2016-03-03 16:59:57">, #<Entry id: 431002, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/02/bat-aurier-p...", title: "Bat-Aurier", etag: "f7db29d8bf7be3dd3e2f1ef26129b5b36f540fd3", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-29 15:16:22", updated_at: "2016-02-29 15:16:22", published_at: "2016-02-29 14:34:20">]

29 Feb 2016 - 14:26

26 Aug 2015 - 13:14

15 May 2015 - 12:30

06 Mar 2015 - 14:21

06 Feb 2015 - 15:11

31 Dec 2014 - 12:32

31 Dec 2014 - 12:28

31 Dec 2014 - 12:20

31 Dec 2014 - 12:17

[#<Entry id: 431003, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2016/02/deadpool-deb...", title: "DeadPool débarque", etag: "a25a3f4a6a2d20b88f8baf8a3bf4b994426b6775", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-29 15:16:22", updated_at: "2016-02-29 15:16:22", published_at: "2016-02-29 14:26:20">, #<Entry id: 427744, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2015/08/attaque-du-t...", title: "Attaque du Thalys : la vérité", etag: "26b4c687f041cd20a3418ec4c59566eed237d262", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2015-08-26 13:14:23">, #<Entry id: 427745, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2015/05/batman-nest-...", title: "Batman n’est pas couché", etag: "31bb167906b02297ea684af442d2953374be938a", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2015-05-15 12:30:20">, #<Entry id: 427746, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2015/03/quel-avenir-...", title: "Quel avenir pour les super-héros?", etag: "838b25a6241ca4f5da612cf71d998e87540181f4", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2015-03-06 14:21:12">, #<Entry id: 427747, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2015/02/bat-hollande...", title: "Bat-Hollande", etag: "885acbddf8af6703d1c39aba5b7ff697b7e53e2a", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2015-02-06 15:11:40">, #<Entry id: 427748, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2014/12/theorie-du-g...", title: "Théorie du genre", etag: "a97e5d4a9db8340819147d58dfb840eb88ca20d8", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2014-12-31 12:32:58">, #<Entry id: 427749, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2014/12/virus-ebola/", title: "Virus Ebola", etag: "363b68bad311d9b49b17236a04f37f03986f98be", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2014-12-31 12:28:55">, #<Entry id: 427750, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2014/12/sorties-cine...", title: "Sorties ciné", etag: "e2639fd77313e4b98f6a91b63199d87d963754eb", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2014-12-31 12:20:10">, #<Entry id: 427751, blog_id: 2122, url: "http://mikko-disegna.com/blog/2014/12/smartphones/", title: "Smartphones", etag: "79003820768963cdcda887d125274773a7fd3a86", description: "<p><a href=\"http://mikko-disegna.com/blog/wp-conte...", image: "http://mikko-disegna.com/blog/wp-content/uploads/2...", hidden: false, created_at: "2016-02-09 21:15:06", updated_at: "2016-02-09 21:15:06", published_at: "2014-12-31 12:17:30">]

MIKKO fait des strips

parmikko | 1 abonnés | Ajouté le 09 Feb 2016
http://mikko-disegna.com/blog/feed/

Description

Pas encore de description

Catégories

HumourWebcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?