Parfois je dessine des BD

15 Jun 2016 - 10:45

15 Jun 2016 - 10:41

15 Jun 2016 - 08:45

15 Jun 2016 - 08:41

15 Jun 2016 - 08:41

07 Jun 2016 - 17:06

07 Jun 2016 - 15:06

09 Apr 2016 - 07:56

09 Apr 2016 - 05:56

05 Mar 2016 - 17:41

[#<Entry id: 448008, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/145953354347", title: "Photo", etag: "8713fdec6b84693f4a07cd369fc4bcc8e10a54d2", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/b7a02f9ca7407...", image: "http://66.media.tumblr.com/b7a02f9ca7407c824929ff5...", hidden: false, created_at: "2016-06-15 13:46:51", updated_at: "2016-06-15 13:46:51", published_at: "2016-06-15 10:45:06">, #<Entry id: 448009, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/145953284067", title: "Photo", etag: "e665a6fbf502da9d824c025b11d4953cfc87e064", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/3637ea6c3586d...", image: "http://67.media.tumblr.com/3637ea6c3586d1a1af5a76b...", hidden: false, created_at: "2016-06-15 13:46:51", updated_at: "2016-06-15 13:46:51", published_at: "2016-06-15 10:41:49">, #<Entry id: 598919, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/145953354347", title: "Photo", etag: "5a07e68fe55fcbcecea392eae67d35ced8ea8d85", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/b7a02f9ca740...", image: "https://66.media.tumblr.com/b7a02f9ca7407c824929ff...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-06-15 08:45:06">, #<Entry id: 598920, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/145953284067", title: "Photo", etag: "7f7d06b23d2c9e2d3c3e03651060c68d30b977f2", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/3637ea6c3586...", image: "https://66.media.tumblr.com/3637ea6c3586d1a1af5a76...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-06-15 08:41:49">, #<Entry id: 534946, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/145953284067", title: "Photo", etag: "e665a6fbf502da9d824c025b11d4953cfc87e064", description: "<img src=\"https://78.media.tumblr.com/3637ea6c3586...", image: "https://78.media.tumblr.com/3637ea6c3586d1a1af5a76...", hidden: false, created_at: "2018-04-26 23:27:47", updated_at: "2018-04-26 23:27:47", published_at: "2016-06-15 08:41:49">, #<Entry id: 446814, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/145560465972", title: "Photo", etag: "be5037d6d94ea9ef9a71d5b30dd46fc68b2d4fba", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/427ab42a9aff2...", image: "http://66.media.tumblr.com/427ab42a9aff2257d39ec47...", hidden: false, created_at: "2016-06-07 18:12:02", updated_at: "2016-06-07 18:12:02", published_at: "2016-06-07 17:06:51">, #<Entry id: 598921, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/145560465972", title: "Photo", etag: "e3266237927acc446c998986fd75a2f66f900b59", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/427ab42a9aff...", image: "https://66.media.tumblr.com/427ab42a9aff2257d39ec4...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-06-07 15:06:51">, #<Entry id: 437641, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/142499923412", title: "Photo", etag: "ff9d048a84f0d50ee338d5e3ad26fd0611da0bf2", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/18f2cf43ba66a...", image: "http://41.media.tumblr.com/18f2cf43ba66a958986973d...", hidden: false, created_at: "2016-04-09 11:06:53", updated_at: "2016-04-09 11:06:53", published_at: "2016-04-09 07:56:58">, #<Entry id: 598922, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/142499923412", title: "Photo", etag: "93cf928b03c44de45ee8a1e5f7b1dc9472089ed1", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/18f2cf43ba66...", image: "https://66.media.tumblr.com/18f2cf43ba66a958986973...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-04-09 05:56:58">, #<Entry id: 431894, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/140510010312", title: "Vu et entendu……", etag: "7a4b74f3a22776f664af1ddfd12c66f29cfc6625", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/7256033be7111...", image: "http://40.media.tumblr.com/7256033be7111dae98f580e...", hidden: false, created_at: "2016-03-05 19:40:10", updated_at: "2016-03-05 19:40:10", published_at: "2016-03-05 17:41:24">]

05 Mar 2016 - 16:41

17 Jan 2016 - 14:15

17 Jan 2016 - 13:15

09 Jan 2016 - 18:41

09 Jan 2016 - 17:41

09 Jan 2016 - 17:41

14 Dec 2015 - 08:14

14 Dec 2015 - 07:14

01 Dec 2015 - 20:26

01 Dec 2015 - 19:26

[#<Entry id: 598923, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/140510010312", title: "Vu et entendu……", etag: "1495dc5e2a9831add314ff6caad90daa512f920f", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/7256033be711...", image: "https://66.media.tumblr.com/7256033be7111dae98f580...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-03-05 16:41:24">, #<Entry id: 424187, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/137477043152", title: "Photo", etag: "c2c4ca2126b44d1af62be5791d330d8f2f4bc1ef", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/eaf4d1d0d2d05...", image: "http://36.media.tumblr.com/eaf4d1d0d2d05eff191330b...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2016-01-17 14:15:01">, #<Entry id: 598924, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/137477043152", title: "Photo", etag: "d41d750e516c5e0b775dec41994b3729377cbf3b", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/eaf4d1d0d2d0...", image: "https://66.media.tumblr.com/eaf4d1d0d2d05eff191330...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-01-17 13:15:01">, #<Entry id: 424188, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/136955945382", title: "Photo", etag: "eb6455154e27289950dbd2e612d89740ee92562e", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/2473ead75d618...", image: "http://36.media.tumblr.com/2473ead75d61811f406bdef...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2016-01-09 18:41:51">, #<Entry id: 598925, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/136955945382", title: "Photo", etag: "ce3681247ddc5de2efd57ba96611a84d92682b83", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/2473ead75d61...", image: "https://66.media.tumblr.com/2473ead75d61811f406bde...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2016-01-09 17:41:51">, #<Entry id: 502185, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/136955945382", title: "Photo", etag: "eb6455154e27289950dbd2e612d89740ee92562e", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/2473ead75d618...", image: "http://68.media.tumblr.com/2473ead75d61811f406bdef...", hidden: false, created_at: "2017-07-21 06:55:18", updated_at: "2017-07-21 06:55:18", published_at: "2016-01-09 17:41:51">, #<Entry id: 424189, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/135172652282", title: "Photo", etag: "8102ac3503ed68d3a21abaea4528903679d16c1e", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/d066e57da4095...", image: "http://41.media.tumblr.com/d066e57da40957a96b1d7a3...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-12-14 08:14:14">, #<Entry id: 598926, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/135172652282", title: "Photo", etag: "0c39dd1630573abed99e91e59dd765e8cb6860bf", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/d066e57da409...", image: "https://66.media.tumblr.com/d066e57da40957a96b1d7a...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-12-14 07:14:14">, #<Entry id: 424190, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/134346215227", title: "Photo", etag: "3a74ea2fe22fbf9fb1c1985e71dd2137ac84eff8", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/966164ee517a4...", image: "http://41.media.tumblr.com/966164ee517a4ff12ef2b87...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-12-01 20:26:28">, #<Entry id: 598927, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/134346215227", title: "Photo", etag: "275203cf9cdc6475da45fdf8f004476cf846504d", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/966164ee517a...", image: "https://66.media.tumblr.com/966164ee517a4ff12ef2b8...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-12-01 19:26:28">]

19 Nov 2015 - 08:03

19 Nov 2015 - 07:03

16 Oct 2015 - 23:34

16 Oct 2015 - 21:34

08 Oct 2015 - 20:55

08 Oct 2015 - 18:55

04 Oct 2015 - 19:55

04 Oct 2015 - 17:55

03 Sep 2015 - 19:30

03 Sep 2015 - 17:30

[#<Entry id: 424191, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/133516954757", title: "Photo", etag: "ddea28dee6d786e29cb4e4a0e63b8211dd5baf66", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/7d01f46f90e08...", image: "http://40.media.tumblr.com/7d01f46f90e084f85305a48...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-11-19 08:03:38">, #<Entry id: 598928, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/133516954757", title: "Photo", etag: "78be9884a2bcfa651dbc9990064bc7014ea35d60", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/7d01f46f90e0...", image: "https://66.media.tumblr.com/7d01f46f90e084f85305a4...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-11-19 07:03:38">, #<Entry id: 424192, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/131307122787", title: "Photo", etag: "703e8cc460d3f8097411e5043803d92ebc40d102", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/32011c50c4b89...", image: "http://40.media.tumblr.com/32011c50c4b89a67ecbc5ff...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-10-16 23:34:18">, #<Entry id: 598929, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/131307122787", title: "Photo", etag: "cf1e08f22bccdb6a22c2a4c13c723c1f28e354f6", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/32011c50c4b8...", image: "https://66.media.tumblr.com/32011c50c4b89a67ecbc5f...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-10-16 21:34:18">, #<Entry id: 424193, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/130762518592", title: "Photo", etag: "961701b7068bd598fa062a97cc705e6209ad7778", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/7b6b9d0248d7b...", image: "http://40.media.tumblr.com/7b6b9d0248d7b7456f5932a...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-10-08 20:55:51">, #<Entry id: 598930, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/130762518592", title: "Photo", etag: "9b89b06d0aa891d9eeb8aa220b71ba1086879d1c", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/7b6b9d0248d7...", image: "https://66.media.tumblr.com/7b6b9d0248d7b7456f5932...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-10-08 18:55:51">, #<Entry id: 424194, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/130488462897", title: "Photo", etag: "d1d972be00537da85d0749f1fdb4f3abf1dd96be", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/c09a37568b95e...", image: "http://41.media.tumblr.com/c09a37568b95edac57f446e...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-10-04 19:55:03">, #<Entry id: 598931, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/130488462897", title: "Photo", etag: "b6eb6d499767ca2bd278238f3fd6e7ae9eca91f1", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/c09a37568b95...", image: "https://66.media.tumblr.com/c09a37568b95edac57f446...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-10-04 17:55:03">, #<Entry id: 424195, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/128271814147", title: "Photo", etag: "539934d58783f8904c0a69070324df7bf2321ce1", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/48bfa605a6184...", image: "http://40.media.tumblr.com/48bfa605a6184ba2e546f6f...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-09-03 19:30:58">, #<Entry id: 598932, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/128271814147", title: "Photo", etag: "2e5288cccf7d0c283998a28fdce4739ef7302b4b", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/48bfa605a618...", image: "https://66.media.tumblr.com/48bfa605a6184ba2e546f6...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-09-03 17:30:58">]

17 Jul 2015 - 12:52

17 Jul 2015 - 10:52

22 Apr 2015 - 22:01

22 Apr 2015 - 20:01

20 Apr 2015 - 15:27

20 Apr 2015 - 13:27

07 Apr 2015 - 19:02

07 Apr 2015 - 17:02

06 Apr 2015 - 12:20

06 Apr 2015 - 12:04

[#<Entry id: 424196, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/124318498087", title: "Photo", etag: "fcd1af7e54ae34f5bcbb773d804a5f290ebe4f75", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/f1fbf721036b5...", image: "http://41.media.tumblr.com/f1fbf721036b5983430d7ab...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-07-17 12:52:57">, #<Entry id: 598933, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/124318498087", title: "Photo", etag: "d19f3caea8756f1b5aac7c27ae1cda1060b91e92", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/f1fbf721036b...", image: "https://66.media.tumblr.com/f1fbf721036b5983430d7a...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-07-17 10:52:57">, #<Entry id: 424197, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/117107077857", title: "Photo", etag: "e7c322b8e41b999a44eee0cdba10bdb5c5c3f993", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/401c2ce8c8154...", image: "http://40.media.tumblr.com/401c2ce8c8154c615c78dc0...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-04-22 22:01:17">, #<Entry id: 598934, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/117107077857", title: "Photo", etag: "7d489e5c7c7ac8086a084e61e7ae65649150c0da", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/401c2ce8c815...", image: "https://66.media.tumblr.com/401c2ce8c8154c615c78dc...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-04-22 20:01:17">, #<Entry id: 424198, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/116908948667", title: "Photo", etag: "420c8810e9c5c8ccb77e233dcf8bb9e9a3086762", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/c28fdcc7902e6...", image: "http://41.media.tumblr.com/c28fdcc7902e6a91b8104a9...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-04-20 15:27:59">, #<Entry id: 598935, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/116908948667", title: "Photo", etag: "94a4131f2b72254f0d479cebabd6bb5020c9b2cb", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/c28fdcc7902e...", image: "https://66.media.tumblr.com/c28fdcc7902e6a91b8104a...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-04-20 13:27:59">, #<Entry id: 424199, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/115772499332", title: "Photo", etag: "3e85d4f69014aa790484f9bfa097495f392eb2eb", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/98b5919b311f8...", image: "http://40.media.tumblr.com/98b5919b311f830b5cb3125...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-04-07 19:02:04">, #<Entry id: 598936, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/115772499332", title: "Photo", etag: "b4a8896cdb891116a6bfc60a2b92886681501f3c", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/98b5919b311f...", image: "https://66.media.tumblr.com/98b5919b311f830b5cb312...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-04-07 17:02:04">, #<Entry id: 424200, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/115657098882", title: "Photo", etag: "ae570954920f1fede93ade7fc6e0fa50a6bf79b6", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/2bb960476aff5...", image: "http://36.media.tumblr.com/2bb960476aff57bc591f74b...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-04-06 12:20:07">, #<Entry id: 424201, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/115656526342", title: "Photo", etag: "206928e9885f760aece483c5e49b0e684179ac1f", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/81d19adfcd374...", image: "http://40.media.tumblr.com/81d19adfcd374db4d0623b9...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-04-06 12:04:54">]

06 Apr 2015 - 10:20

06 Apr 2015 - 10:04

26 Mar 2015 - 00:35

24 Mar 2015 - 17:59

23 Mar 2015 - 22:07

05 Mar 2015 - 07:45

03 Mar 2015 - 16:56

[#<Entry id: 598937, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/115657098882", title: "Photo", etag: "f35821c41a728c8a452b3e0e0168e41f59f3793c", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/2bb960476aff...", image: "https://66.media.tumblr.com/2bb960476aff57bc591f74...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-04-06 10:20:07">, #<Entry id: 598938, blog_id: 2119, url: "https://weissin.tumblr.com/post/115656526342", title: "Photo", etag: "ae3dd44e40638068c269171cf82e0e73faf08fe3", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/81d19adfcd37...", image: "https://66.media.tumblr.com/81d19adfcd374db4d0623b...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 21:56:17", updated_at: "2020-02-25 21:56:17", published_at: "2015-04-06 10:04:54">, #<Entry id: 424202, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/114622005577", title: "Photo", etag: "0dc92bf3fbfe888de16eff3da3f4cda1b38f3f5d", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/3595dab14c0e9...", image: "http://41.media.tumblr.com/3595dab14c0e91234436b77...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-03-26 00:35:33">, #<Entry id: 424203, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/114504056407", title: "Photo", etag: "10e52af233f57914635c2e71ec7fc38b32db173f", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/61c8e33da0268...", image: "http://36.media.tumblr.com/61c8e33da026861a7566e8b...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-03-24 17:59:04">, #<Entry id: 424204, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/114434732482", title: "Photo", etag: "7cf5d195df8afaea4bf37f2ccf66cfe26b3080d7", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/c5a36dd7c535c...", image: "http://41.media.tumblr.com/c5a36dd7c535c4e9928dab2...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-03-23 22:07:25">, #<Entry id: 424205, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/112766991207", title: "Photo", etag: "d723805a096049008d6ab822bb554e1ff5846e32", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/0ec801a8a298e...", image: "http://40.media.tumblr.com/0ec801a8a298e7471be7ec6...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-03-05 07:45:56">, #<Entry id: 424206, blog_id: 2119, url: "http://weissin.tumblr.com/post/112609339307", title: "Photo", etag: "be021b18b13ad96a06855ff8d0b0de91b4792530", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/630080ebbf371...", image: "http://36.media.tumblr.com/630080ebbf371c0b0a18ab0...", hidden: false, created_at: "2016-01-20 23:40:06", updated_at: "2016-01-20 23:40:06", published_at: "2015-03-03 16:56:32">]

Parfois je dessine des BD

parweissin | 0 abonnés | Ajouté le 20 Jan 2016
http://weissin.tumblr.com

Description

blog de BD

Catégories

Humour

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?