YOU'RE ALL JUST JEALOUS OF MY JETPACK

17 Oct 2021 - 09:04

15 Oct 2021 - 09:06

14 Oct 2021 - 14:27

12 Oct 2021 - 15:33

10 Oct 2021 - 13:12

07 Oct 2021 - 07:34

06 Oct 2021 - 10:44

03 Oct 2021 - 09:23

30 Sep 2021 - 12:27

29 Sep 2021 - 12:52

[#<Entry id: 650586, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6652810772990525...", title: nil, etag: "6a14fb7ba9456d25175e1323ad7f97f2db6edda2", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"666\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/038e39bbcd4fa2390a7cad...", hidden: false, created_at: "2021-10-17 13:05:48", updated_at: "2021-10-17 13:05:48", published_at: "2021-10-17 09:04:36">, #<Entry id: 650468, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6651000006998425...", title: "A recent cartoon for New Scientist.Lots more...", etag: "932eb76652b7ebe9deac4e1e2f22ebaf6c5bfa47", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/2e7e135f4659...", image: "https://64.media.tumblr.com/2e7e135f4659b0928ad08e...", hidden: false, created_at: "2021-10-15 11:10:22", updated_at: "2021-10-15 11:10:22", published_at: "2021-10-15 09:06:28">, #<Entry id: 650391, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6650295971104522...", title: "thelogbook:FRENCH CANADIANS! ‘Le Petit Robot de Bo...", etag: "ab5ece922106a217e39f6a056d1ba8a6db66e7de", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/befd3bde8e25...", image: "https://64.media.tumblr.com/befd3bde8e25470974b5fd...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:52", updated_at: "2021-10-14 16:17:52", published_at: "2021-10-14 14:27:26">, #<Entry id: 650198, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6648525692895887...", title: "thelogbook:Cover sketches for ‘The Little Wooden R...", etag: "dba831af615bca2a68aaeb628bf7b93478f9e109", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/479bb2b6a329...", image: "https://64.media.tumblr.com/479bb2b6a329e5b8ae13a7...", hidden: false, created_at: "2021-10-12 19:07:54", updated_at: "2021-10-12 19:07:54", published_at: "2021-10-12 15:33:39">, #<Entry id: 650056, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6646625210269204...", title: "my cartoon for yesterday’s @gdnsaturday (starring....", etag: "6c2e03680f68fb07bb64216f83b77ec79fe92cf3", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e68d0fa0a7ce...", image: "https://64.media.tumblr.com/e68d0fa0a7ce36c8861037...", hidden: false, created_at: "2021-10-10 15:55:11", updated_at: "2021-10-10 15:55:11", published_at: "2021-10-10 13:12:53">, #<Entry id: 649863, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6643694446294302...", title: nil, etag: "48f71ff4a0aef56f85c6f85f597f4cb8f73f14b9", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/9ddce1233b75550a3f4fe4...", hidden: false, created_at: "2021-10-07 11:57:47", updated_at: "2021-10-07 11:57:47", published_at: "2021-10-07 07:34:35">, #<Entry id: 649733, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6642907741958144...", title: "thelogbook:The pencil drawing of the travelling ci...", etag: "e0f96bbccb417b6dbd398ca9e8dd19d76caa3bc8", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/7fe1cd22744e...", image: "https://64.media.tumblr.com/7fe1cd22744e959f3704d5...", hidden: false, created_at: "2021-10-06 13:40:31", updated_at: "2021-10-06 13:40:31", published_at: "2021-10-06 10:44:09">, #<Entry id: 649448, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6640139169506590...", title: nil, etag: "62b5d6fe48f36c0e611fb627581edf4039078908", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"672\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/23fcaeb0376431d8da3e01...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 11:00:40", updated_at: "2021-10-03 11:00:40", published_at: "2021-10-03 09:23:38">, #<Entry id: 649289, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6637537036831293...", title: nil, etag: "11338f9ecde4840af3a2a82b85678d4afaf5bef7", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"496\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/3118e05e5a56161eeabc0f...", hidden: false, created_at: "2021-09-30 16:41:35", updated_at: "2021-09-30 16:41:35", published_at: "2021-09-30 12:27:39">, #<Entry id: 649187, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6636646749576396...", title: "A wooden robot I drew ages ago for an exhibition w...", etag: "e7d4d6681bf176a09b2171c79ac89034572f958c", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/534369dc2fa7...", image: "https://64.media.tumblr.com/534369dc2fa7f72ab3f564...", hidden: false, created_at: "2021-09-29 15:25:49", updated_at: "2021-09-29 15:25:49", published_at: "2021-09-29 12:52:35">]

26 Sep 2021 - 10:03

25 Sep 2021 - 11:44

24 Sep 2021 - 10:44

22 Sep 2021 - 16:45

20 Sep 2021 - 10:10

20 Sep 2021 - 10:10

19 Sep 2021 - 14:46

19 Sep 2021 - 14:46

19 Sep 2021 - 14:46

17 Sep 2021 - 17:31

[#<Entry id: 648925, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6633822746502758...", title: "a recent cartoon for...", etag: "bdfd826c4a22e127dcbb79d026e4a0129f5036f1", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1695df61c73a...", image: "https://64.media.tumblr.com/1695df61c73a98f14dbe0b...", hidden: false, created_at: "2021-09-26 11:11:01", updated_at: "2021-09-26 11:11:01", published_at: "2021-09-26 10:03:56">, #<Entry id: 648900, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6632979854033059...", title: nil, etag: "f1f5afd196bea45efb2901b2fb76839707e2d0eb", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"554\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/2990eb2e064ca22dc6c065...", hidden: false, created_at: "2021-09-25 16:10:34", updated_at: "2021-09-25 16:10:34", published_at: "2021-09-25 11:44:12">, #<Entry id: 648865, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6632036567373578...", title: "Photo", etag: "b2a7e4d0eabb1fde2cdf0d90b8ad1dda068e926f", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/0bbe9184cb1d...", image: "https://64.media.tumblr.com/0bbe9184cb1d19b59a854f...", hidden: false, created_at: "2021-09-24 15:16:17", updated_at: "2021-09-24 15:16:17", published_at: "2021-09-24 10:44:53">, #<Entry id: 648716, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6630451220757872...", title: "thelogbook:‘Illustrations for Lost Fairytales’ whi...", etag: "4ca15788fd58605ea9a9eb01c28195d443f93041", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/363382321b64...", image: "https://64.media.tumblr.com/363382321b6456de9db8d0...", hidden: false, created_at: "2021-09-22 20:26:55", updated_at: "2021-09-22 20:26:55", published_at: "2021-09-22 16:45:03">, #<Entry id: 648490, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6628390908851159...", title: "my latest cartoon for the @guardian reviewp.s. my ...", etag: "c9fe9d4ca01649ec028089f425296e95b68a7eb1", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/6c0a3acebdbc...", image: "https://64.media.tumblr.com/6c0a3acebdbc003a8dae61...", hidden: false, created_at: "2021-09-21 06:04:20", updated_at: "2021-09-21 06:04:20", published_at: "2021-09-20 10:10:16">, #<Entry id: 648491, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6628390908851159...", title: "my latest cartoon for the @guardian reviewp.s. my ...", etag: "c9fe9d4ca01649ec028089f425296e95b68a7eb1", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/6c0a3acebdbc...", image: "https://64.media.tumblr.com/6c0a3acebdbc003a8dae61...", hidden: false, created_at: "2021-09-21 06:04:20", updated_at: "2021-09-21 06:04:20", published_at: "2021-09-20 10:10:16">, #<Entry id: 648492, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6627658503407697...", title: nil, etag: "0ff7fe3ae2b3dbc237c92e7c7e6c58bf083b34bc", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1052\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/4266b861cb9c3e097b80c6...", hidden: false, created_at: "2021-09-21 06:04:20", updated_at: "2021-09-21 06:04:20", published_at: "2021-09-19 14:46:09">, #<Entry id: 648493, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6627658503407697...", title: nil, etag: "0ff7fe3ae2b3dbc237c92e7c7e6c58bf083b34bc", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1052\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/4266b861cb9c3e097b80c6...", hidden: false, created_at: "2021-09-21 06:04:20", updated_at: "2021-09-21 06:04:20", published_at: "2021-09-19 14:46:09">, #<Entry id: 648494, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6627658503407697...", title: nil, etag: "0ff7fe3ae2b3dbc237c92e7c7e6c58bf083b34bc", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1052\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/4266b861cb9c3e097b80c6...", hidden: false, created_at: "2021-09-21 06:04:20", updated_at: "2021-09-21 06:04:20", published_at: "2021-09-19 14:46:09">, #<Entry id: 648397, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6625950407990640...", title: nil, etag: "6b5b9f1d36efb39b453efa1c111e4e006869fe90", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/810bdf86cd42f08e070a38...", hidden: false, created_at: "2021-09-17 19:10:50", updated_at: "2021-09-17 19:10:50", published_at: "2021-09-17 17:31:12">]

17 Sep 2021 - 12:31

15 Sep 2021 - 11:59

14 Sep 2021 - 11:53

13 Sep 2021 - 12:34

12 Sep 2021 - 10:55

11 Sep 2021 - 14:19

11 Sep 2021 - 09:31

10 Sep 2021 - 17:08

07 Sep 2021 - 10:46

06 Sep 2021 - 09:09

[#<Entry id: 648368, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6625761926695321...", title: "thelogbook:Five images showing my process for maki...", etag: "28a112aa793ee2c3dd5a4831b473579c48acd131", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/635421190dae...", image: "https://64.media.tumblr.com/635421190dae52e01dbe0d...", hidden: false, created_at: "2021-09-17 16:15:57", updated_at: "2021-09-17 16:15:57", published_at: "2021-09-17 12:31:37">, #<Entry id: 648191, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6623929481426206...", title: "thelogbook:Le Petit Robot de Bois et la Princesse-...", etag: "1f20177fb7ebbbef817c489bb976e2b9d5d9c372", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1c09a57b2615...", image: "https://64.media.tumblr.com/1c09a57b26154fe8a83d59...", hidden: false, created_at: "2021-09-15 13:40:10", updated_at: "2021-09-15 13:40:10", published_at: "2021-09-15 11:59:01">, #<Entry id: 648098, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6623019757817856...", title: "For @newscientist #honey...", etag: "b9e22f7cb4b3373213351ec62b9721f556e9f059", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/7dcc0e660b66...", image: "https://64.media.tumblr.com/7dcc0e660b66ff68828202...", hidden: false, created_at: "2021-09-14 14:40:59", updated_at: "2021-09-14 14:40:59", published_at: "2021-09-14 11:53:02">, #<Entry id: 648028, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6622139952672931...", title: nil, etag: "a83cc402f07278d00928330bb2e43a088b43c915", description: "<p><a href=\"https://thelogbook.tumblr.com/post/662...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-09-13 16:05:12", updated_at: "2021-09-13 16:05:12", published_at: "2021-09-13 12:34:39">, #<Entry id: 647944, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6621171818159144...", title: nil, etag: "54c6d32d80d287c7b1632be40751e788a270d991", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"634\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/c11a42685442ceefebfcc5...", hidden: false, created_at: "2021-09-12 13:55:08", updated_at: "2021-09-12 13:55:08", published_at: "2021-09-12 10:55:50">, #<Entry id: 647909, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6620394068137738...", title: "thelogbook:A lovely, thoughtful review of ‘The Lit...", etag: "3b9690fdb52cb2edcb6895867663bcef14c2e2fb", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/125722ec7c90...", image: "https://64.media.tumblr.com/125722ec7c900c44bc5690...", hidden: false, created_at: "2021-09-11 18:11:02", updated_at: "2021-09-11 18:11:02", published_at: "2021-09-11 14:19:38">, #<Entry id: 647901, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6620212629236776...", title: "A cartoon for @newscientist a while...", etag: "1788b429829f78a6873d642cc684d5b9523fa207", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/81f0b212486c...", image: "https://64.media.tumblr.com/81f0b212486c7477f21c3a...", hidden: false, created_at: "2021-09-11 11:45:27", updated_at: "2021-09-11 11:45:27", published_at: "2021-09-11 09:31:14">, #<Entry id: 647878, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6619594469598822...", title: nil, etag: "3d61fbb8fefaf4077ae8527c7c00f36477bcc1b8", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/5c9e4a687def810a82f5e2...", hidden: false, created_at: "2021-09-10 19:40:13", updated_at: "2021-09-10 19:40:13", published_at: "2021-09-10 17:08:43">, #<Entry id: 647622, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6616635938178990...", title: "thelogbook:A notebook page from when I was working...", etag: "f666365404faf922f0ad285e6a7d282d1b6e5a53", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/250c44efa538...", image: "https://64.media.tumblr.com/250c44efa538b43d6341c8...", hidden: false, created_at: "2021-09-08 09:45:24", updated_at: "2021-09-08 09:45:24", published_at: "2021-09-07 10:46:15">, #<Entry id: 647623, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6615669216779304...", title: "“Countdown to publication” for the @guardian Revie...", etag: "c0e88a864a750ccc0831878630f408ab233c2ade", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e41b9af08fde...", image: "https://64.media.tumblr.com/e41b9af08fde3ab030561b...", hidden: false, created_at: "2021-09-08 09:45:24", updated_at: "2021-09-08 09:45:24", published_at: "2021-09-06 09:09:41">]

05 Sep 2021 - 11:45

04 Sep 2021 - 13:30

03 Sep 2021 - 13:09

03 Sep 2021 - 10:52

02 Sep 2021 - 09:25

01 Sep 2021 - 16:07

01 Sep 2021 - 14:32

31 Aug 2021 - 11:22

30 Aug 2021 - 11:42

29 Aug 2021 - 15:54

[#<Entry id: 647624, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6614861549279969...", title: nil, etag: "b7c973438eae5fc9bc38540ddf293a9119c39bd2", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"800\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/b63317bb2102599a0144ad...", hidden: false, created_at: "2021-09-08 09:45:24", updated_at: "2021-09-08 09:45:24", published_at: "2021-09-05 11:45:56">, #<Entry id: 647416, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6614021581215989...", title: nil, etag: "6da1cdd86fcb0c3e6b573e6964d2849804f12cdd", description: "<div class=\"npf_row\"><figure class=\"tmblr-full\" da...", image: "https://64.media.tumblr.com/0314ef03e4b3bda47d6473...", hidden: false, created_at: "2021-09-04 13:41:21", updated_at: "2021-09-04 13:41:21", published_at: "2021-09-04 13:30:51">, #<Entry id: 647357, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6613102383649914...", title: nil, etag: "c4258e5c808d2ff36e9fca3bb61fdff6175af36f", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1527\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/82a632e97f7aea6b62f5ac...", hidden: false, created_at: "2021-09-03 16:40:30", updated_at: "2021-09-03 16:40:30", published_at: "2021-09-03 13:09:49">, #<Entry id: 647358, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6613016152261754...", title: "thelogbook:I painted a special LITTLE WOODEN ROBOT...", etag: "3c8f7310f617e5a1cc620460a3964a0b0f98a3ec", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/5104f90bd025...", image: "https://64.media.tumblr.com/5104f90bd025cf770cb2d6...", hidden: false, created_at: "2021-09-03 16:40:30", updated_at: "2021-09-03 16:40:30", published_at: "2021-09-03 10:52:45">, #<Entry id: 647240, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6612055386165575...", title: "thelogbook:It’s here! My first book for children, ...", etag: "a4615bffaf27e37272124ce757f0d0d807871d25", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/8f8b4d439bec...", image: "https://64.media.tumblr.com/8f8b4d439becf5c15b8c0d...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 12:15:11", updated_at: "2021-09-02 12:15:11", published_at: "2021-09-02 09:25:40">, #<Entry id: 647176, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6611402356290519...", title: nil, etag: "893e6eb0928f72e750c96223887097bdd29b3da9", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/2067b0dddaa8f717bb47cd...", hidden: false, created_at: "2021-09-01 20:41:13", updated_at: "2021-09-01 20:41:13", published_at: "2021-09-01 16:07:42">, #<Entry id: 647177, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6611342749327196...", title: " ‘The Little Wooden Robot and the Log Princess’...", etag: "ac99717e2daacd095d4869d32149b5f483cc0607", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/755adf61c282...", image: "https://64.media.tumblr.com/755adf61c2821837321acb...", hidden: false, created_at: "2021-09-01 20:41:13", updated_at: "2021-09-01 20:41:13", published_at: "2021-09-01 14:32:57">, #<Entry id: 647049, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6610317186465792...", title: "I drew a cover for the @newyorker Food and Drink s...", etag: "dbc3bd2d0b15806a162837aa3d6e9d427b3572a9", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/29dcd3b47c2d...", image: "https://64.media.tumblr.com/29dcd3b47c2dc14b6d2c9b...", hidden: false, created_at: "2021-08-31 15:25:58", updated_at: "2021-08-31 15:25:58", published_at: "2021-08-31 11:22:52">, #<Entry id: 646966, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6609423764974632...", title: nil, etag: "b071ae765cf200b5ef5d08182c479b87f7e966bc", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/5ee537a2636ab51a79d646...", hidden: false, created_at: "2021-08-30 13:31:16", updated_at: "2021-08-30 13:31:16", published_at: "2021-08-30 11:42:49">, #<Entry id: 646904, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6608676379103887...", title: nil, etag: "d5c5b146a5b8632b8e53493ffe3b9b328d86d99a", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/806269317c79421b15b371...", hidden: false, created_at: "2021-08-29 18:15:57", updated_at: "2021-08-29 18:15:57", published_at: "2021-08-29 15:54:52">]

28 Aug 2021 - 13:58

28 Aug 2021 - 10:23

26 Aug 2021 - 13:13

24 Aug 2021 - 15:44

23 Aug 2021 - 14:50

23 Aug 2021 - 08:06

22 Aug 2021 - 09:56

21 Aug 2021 - 17:07

17 Aug 2021 - 16:53

16 Aug 2021 - 10:50

[#<Entry id: 646860, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6607697227915591...", title: "For the @guardian reviewp.s. Order my new book her...", etag: "f9adeb77eaa92c1eaf38e664f328e5daaa1330d8", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/a638f98c062b...", image: "https://64.media.tumblr.com/a638f98c062bcedae21ee2...", hidden: false, created_at: "2021-08-28 19:50:25", updated_at: "2021-08-28 19:50:25", published_at: "2021-08-28 13:58:33">, #<Entry id: 646855, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6607562105413304...", title: "thelogbook:The UK edition of ‘The Little Wooden Ro...", etag: "0be57e5daa4da895261a6179dc6503d9c064823e", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/876b5cf4a50c...", image: "https://64.media.tumblr.com/876b5cf4a50c4a324ec9e0...", hidden: false, created_at: "2021-08-28 16:40:15", updated_at: "2021-08-28 16:40:15", published_at: "2021-08-28 10:23:47">, #<Entry id: 646712, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6605857204607385...", title: nil, etag: "7529b6e0ab3aafc08832b14839e219153fed5259", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/cbc520cf629ab254889366...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:25:36", updated_at: "2021-08-26 16:25:36", published_at: "2021-08-26 13:13:55">, #<Entry id: 646568, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6604139930049740...", title: " NORTH AMERICAN PUBLICATION DAY!! \n\n‘The Little Wo...", etag: "88c986c699de9225a75db1f50d0bff07f98fe4a3", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/0ebc50372e39...", image: "https://64.media.tumblr.com/0ebc50372e39d961d3fb90...", hidden: false, created_at: "2021-08-25 08:46:17", updated_at: "2021-08-25 08:46:17", published_at: "2021-08-24 15:44:21">, #<Entry id: 646335, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6603199795850936...", title: nil, etag: "2dcc6ea4a87561847a078ce8241133bd489d2b70", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1200\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/0190ac149f86118d6d09ab...", hidden: false, created_at: "2021-08-23 18:11:05", updated_at: "2021-08-23 18:11:05", published_at: "2021-08-23 14:50:05">, #<Entry id: 646336, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6602945925156864...", title: "My latest cartoon for New Scientist. p.s. my new b...", etag: "a538bd89208aabd338b97af4a823766120a71315", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/88231fe248e3...", image: "https://64.media.tumblr.com/88231fe248e3c7d689cb46...", hidden: false, created_at: "2021-08-23 18:11:05", updated_at: "2021-08-23 18:11:05", published_at: "2021-08-23 08:06:34">, #<Entry id: 646337, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6602108887736811...", title: "Miss Croquembouche’s Finishing School for Elegant ...", etag: "a0a6753b085aa1cdca4e7136d02d03bf9aebcbef", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/d690aeacf481...", image: "https://64.media.tumblr.com/d690aeacf48171a5ac441f...", hidden: false, created_at: "2021-08-23 18:11:05", updated_at: "2021-08-23 18:11:05", published_at: "2021-08-22 09:56:08">, #<Entry id: 646338, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6601474138126745...", title: nil, etag: "94d8e59726afa461939ab3b1ad429483d703cbc9", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/2c65e85bf4fc552c55d9bc...", hidden: false, created_at: "2021-08-23 18:11:05", updated_at: "2021-08-23 18:11:05", published_at: "2021-08-21 17:07:13">, #<Entry id: 646339, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6597841525189836...", title: "‘The Little Wooden Robot and the Log Princess&rsqu...", etag: "13cabebdc23f0f973bdea46384ecf72d672f5dd5", description: "<figure data-orig-width=\"1000\" data-orig-height=\"1...", image: "https://64.media.tumblr.com/f05a9a960431e3afb00914...", hidden: false, created_at: "2021-08-23 18:11:05", updated_at: "2021-08-23 18:11:05", published_at: "2021-08-17 16:53:20">, #<Entry id: 646068, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6596707069378560...", title: "for @newscientist #robots...", etag: "e9fa1d728e3590255d55c647d0e98fc9ded66be4", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/ae5941a1bc9f...", image: "https://64.media.tumblr.com/ae5941a1bc9f0e43e3a3bf...", hidden: false, created_at: "2021-08-16 14:30:12", updated_at: "2021-08-16 14:30:12", published_at: "2021-08-16 10:50:09">]

15 Aug 2021 - 08:38

13 Aug 2021 - 14:29

11 Aug 2021 - 13:25

09 Aug 2021 - 09:57

08 Aug 2021 - 10:22

04 Aug 2021 - 13:58

02 Aug 2021 - 09:17

01 Aug 2021 - 09:31

29 Jul 2021 - 15:30

29 Jul 2021 - 15:30

[#<Entry id: 645987, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6595718195048611...", title: nil, etag: "2fd54018ce159074d7b11f7cc1dc22ac9be7be3e", description: "<p>My cartoon for yesterday’s <a class=\"tumblelog\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/ebe9f5ec02e1eab0a9cdcd...", hidden: false, created_at: "2021-08-15 12:35:54", updated_at: "2021-08-15 12:35:54", published_at: "2021-08-15 08:38:24">, #<Entry id: 645920, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6594127273542615...", title: nil, etag: "0089d2732796ae0befe472ad38cc6dd9bd22660b", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/d17486748813824b00c94b...", hidden: false, created_at: "2021-08-13 17:50:11", updated_at: "2021-08-13 17:50:11", published_at: "2021-08-13 14:29:41">, #<Entry id: 645768, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6592275242257448...", title: "Making endpapers for my book ‘The Little Wooden Ro...", etag: "cc655be63900446da6d595831152ba212af8c86f", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/4c741d70e5b0...", image: "https://64.media.tumblr.com/4c741d70e5b04c0f36e096...", hidden: false, created_at: "2021-08-11 19:20:31", updated_at: "2021-08-11 19:20:31", published_at: "2021-08-11 13:25:58">, #<Entry id: 645585, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6590332355237642...", title: nil, etag: "1b292f390c1ae027c4c1189eefa07f45da4268b7", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"378\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/acb37d7217685b9ed7b63a...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 15:20:53", updated_at: "2021-08-09 15:20:53", published_at: "2021-08-09 09:57:50">, #<Entry id: 645523, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6589441796086988...", title: nil, etag: "6ba6ca48e5476e7d683500429d5f656d6632c5e6", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"429\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/e2eab2a1f808ee4e918b96...", hidden: false, created_at: "2021-08-08 13:35:09", updated_at: "2021-08-08 13:35:09", published_at: "2021-08-08 10:22:20">, #<Entry id: 645303, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6585953894469632...", title: "thelogbook:My book comes out in less than a month!...", etag: "7c78ca5027b1d15baa37c0c8a1694b69128ed5d2", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/d091673f834d...", image: "https://64.media.tumblr.com/d091673f834dd75b305da4...", hidden: false, created_at: "2021-08-04 18:10:32", updated_at: "2021-08-04 18:10:32", published_at: "2021-08-04 13:58:27">, #<Entry id: 645100, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6583964992811499...", title: "for @newscientist #whales #enzymes...", etag: "6933c506eb5de9e0ce719858708ebe4b40f586ea", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/b42706b16228...", image: "https://64.media.tumblr.com/b42706b1622839a2a0ec54...", hidden: false, created_at: "2021-08-02 13:20:26", updated_at: "2021-08-02 13:20:26", published_at: "2021-08-02 09:17:10">, #<Entry id: 645033, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6583068064650690...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review p.s. y...", etag: "d9b6c583d382fe9514664ed5a6f72e7a09f67001", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/06bf407600f6...", image: "https://64.media.tumblr.com/06bf407600f68dca02e63d...", hidden: false, created_at: "2021-08-01 14:50:58", updated_at: "2021-08-01 14:50:58", published_at: "2021-08-01 09:31:33">, #<Entry id: 644888, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6580575826295521...", title: "thelogbook:\n\nBonus Film: the workings of the machi...", etag: "f01190d171bf913a8eea6e727c96b8840385eed0", description: "\n<video id='embed-6102dfeb4feb5117148482' class='...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-07-29 18:10:16", updated_at: "2021-07-29 18:10:16", published_at: "2021-07-29 15:30:15">, #<Entry id: 645159, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6580575826295521...", title: nil, etag: "f83823644e3bebd615749528c6ad533209049a16", description: "<p><a href=\"https://thelogbook.tumblr.com/post/658...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-08-02 23:16:02", updated_at: "2021-08-02 23:16:02", published_at: "2021-07-29 15:30:15">]

29 Jul 2021 - 13:37

28 Jul 2021 - 19:52

28 Jul 2021 - 19:52

27 Jul 2021 - 14:57

26 Jul 2021 - 11:55

25 Jul 2021 - 09:18

24 Jul 2021 - 16:01

20 Jul 2021 - 12:25

19 Jul 2021 - 15:03

18 Jul 2021 - 09:11

[#<Entry id: 644889, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6580504585989816...", title: "thelogbook:‘The Little Wooden Robot and the Log Pr...", etag: "5ce52101f3e8b94175309d8f075b5aab62cee23e", description: "\n<video id='embed-6102dfeb504ee450802356' class='...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-07-29 18:10:16", updated_at: "2021-07-29 18:10:16", published_at: "2021-07-29 13:37:01">, #<Entry id: 645160, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6579834747272724...", title: nil, etag: "022ca2d43bb8c10b4c08579b51a91e27c2d6273e", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1024\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/6b3d4fac223c72256aba80...", hidden: false, created_at: "2021-08-02 23:16:02", updated_at: "2021-08-02 23:16:02", published_at: "2021-07-28 19:52:20">, #<Entry id: 644810, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6579834747272724...", title: " I drew this cover for the excellent book of stori...", etag: "b473469f04b89638a8da16d2b68013a0752e9c54", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1024\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/6b3d4fac223c72256aba80...", hidden: false, created_at: "2021-07-28 22:55:29", updated_at: "2021-07-28 22:55:29", published_at: "2021-07-28 19:52:20">, #<Entry id: 644706, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6578743102502993...", title: "A recent cartoon for New Scientist. See more of my...", etag: "eb4c593b4f778b515cd06aa000c3b2ef58901d0a", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/18546630570c...", image: "https://64.media.tumblr.com/18546630570cd461bf247e...", hidden: false, created_at: "2021-07-27 19:05:29", updated_at: "2021-07-27 19:05:29", published_at: "2021-07-27 14:57:13">, #<Entry id: 644612, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6577722891700142...", title: "I’ll be closing my webshop for the summer from thi...", etag: "ca271ca55757f13468613ed0323868cbf47ebeaf", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/04588b3bfeb9...", image: "https://64.media.tumblr.com/04588b3bfeb98d84fc0f7d...", hidden: false, created_at: "2021-07-26 15:11:08", updated_at: "2021-07-26 15:11:08", published_at: "2021-07-26 11:55:38">, #<Entry id: 644558, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6576717939806208...", title: "for yesterday’s @guardian review #babiesofinstagra...", etag: "c82864dec76bc0df9fdb3b06736603b099d9d496", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/46fe997ae7e6...", image: "https://64.media.tumblr.com/46fe997ae7e646e02b58e1...", hidden: false, created_at: "2021-07-25 14:44:46", updated_at: "2021-07-25 14:44:46", published_at: "2021-07-25 09:18:17">, #<Entry id: 644534, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6576065929556131...", title: "Americans: @holidayhousebks are giving away copies...", etag: "c0ba19a3ebd1547b59a6e37fffae5619f39c008a", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/2cb909a95a76...", image: "https://64.media.tumblr.com/2cb909a95a76815074d7bf...", hidden: false, created_at: "2021-07-24 19:24:28", updated_at: "2021-07-24 19:24:28", published_at: "2021-07-24 16:01:56">, #<Entry id: 644198, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6572306114482012...", title: "thelogbook:The opening spread from my picture book...", etag: "7f64754afd7ece0a0acb369f965a508797d46f79", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/30f9f8f70f34...", image: "https://64.media.tumblr.com/30f9f8f70f34a25d96734a...", hidden: false, created_at: "2021-07-20 15:25:47", updated_at: "2021-07-20 15:25:47", published_at: "2021-07-20 12:25:54">, #<Entry id: 644120, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6571499438328709...", title: "A recent cartoon for New Scientist.", etag: "6887c88efa4f9e72e97a94ed85d132750afd406d", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/9165da54768c...", image: "https://64.media.tumblr.com/9165da54768c9ee9eaf3c7...", hidden: false, created_at: "2021-07-19 20:06:23", updated_at: "2021-07-19 20:06:23", published_at: "2021-07-19 15:03:43">, #<Entry id: 645161, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6570371599513681...", title: nil, etag: "73e08bebc5ed6123dc1ade3acf7879caf4252883", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/de3446b91b8f884a05437a...", hidden: false, created_at: "2021-08-02 23:16:02", updated_at: "2021-08-02 23:16:02", published_at: "2021-07-18 09:11:04">]

18 Jul 2021 - 09:11

16 Jul 2021 - 15:30

14 Jul 2021 - 12:22

12 Jul 2021 - 10:31

11 Jul 2021 - 08:15

11 Jul 2021 - 08:15

07 Jul 2021 - 13:55

07 Jul 2021 - 10:24

06 Jul 2021 - 11:43

04 Jul 2021 - 09:13

[#<Entry id: 644015, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6570371599513681...", title: "my cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "2a45e6b4707daf95784cf8cade7dbef31e5f0318", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/de3446b91b8f884a05437a...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 13:40:19", updated_at: "2021-07-18 13:40:19", published_at: "2021-07-18 09:11:04">, #<Entry id: 643940, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6568798584791531...", title: "‘The Perfect Summer Holiday Read’\n\n(one of the dra...", etag: "da7472807d72d690451214640f2cac8be0f029b5", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/26e4f9300e09...", image: "https://64.media.tumblr.com/26e4f9300e09a47819ed15...", hidden: false, created_at: "2021-07-16 19:45:40", updated_at: "2021-07-16 19:45:40", published_at: "2021-07-16 15:30:49">, #<Entry id: 643720, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6566867995922923...", title: "thelogbook:Work for the cover of ‘The Little Woode...", etag: "94d421f12f37bf07993cf793f4f5227fef0e0f0f", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/50e2ef189c62...", image: "https://64.media.tumblr.com/50e2ef189c62b6a2ea2422...", hidden: false, created_at: "2021-07-14 12:52:59", updated_at: "2021-07-14 12:52:59", published_at: "2021-07-14 12:22:14">, #<Entry id: 643564, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6564986125477478...", title: "A recent cartoon for @newscientist \n#ornitology...", etag: "bfd9e35b481958487a0503cc2228c44d7c370870", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/50372b877a29...", image: "https://64.media.tumblr.com/50372b877a292d5cbb1dda...", hidden: false, created_at: "2021-07-12 15:07:23", updated_at: "2021-07-12 15:07:23", published_at: "2021-07-12 10:31:04">, #<Entry id: 645162, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6563994576587816...", title: nil, etag: "1571160c67dae89c86905a19db7fdc9417fe3af7", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/a37ff5fc072720c348d3d4...", hidden: false, created_at: "2021-08-02 23:16:02", updated_at: "2021-08-02 23:16:02", published_at: "2021-07-11 08:15:04">, #<Entry id: 643482, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6563994576587816...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "9a9a88c173513c666520a8d1a6fe973fac41f1e1", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/a37ff5fc072720c348d3d4...", hidden: false, created_at: "2021-07-11 10:55:51", updated_at: "2021-07-11 10:55:51", published_at: "2021-07-11 08:15:04">, #<Entry id: 643178, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6560584567925637...", title: "Images of the original drawing for the pages i sha...", etag: "7b398a4cd1bd7f0b867fcb6e531f705623238ee9", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/f7560bb87e55...", image: "https://64.media.tumblr.com/f7560bb87e55a3a7d4b19b...", hidden: false, created_at: "2021-07-07 18:32:38", updated_at: "2021-07-07 18:32:38", published_at: "2021-07-07 13:55:00">, #<Entry id: 643172, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6560452326040371...", title: "A spread from my new picture book. ‘The Little Woo...", etag: "48ebdf26e1e70beae0f53db484c0e5708ecb28cd", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/61e03868e927...", image: "https://64.media.tumblr.com/61e03868e9277955b93ac4...", hidden: false, created_at: "2021-07-07 15:27:24", updated_at: "2021-07-07 15:27:24", published_at: "2021-07-07 10:24:48">, #<Entry id: 643092, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6559595641649889...", title: "A page of birds and trees in my sketchbook. The bi...", etag: "a1647df8daf764d677b15d7fffb11a7428c0ecef", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/32491153dc8c...", image: "https://64.media.tumblr.com/32491153dc8c225a9f7d79...", hidden: false, created_at: "2021-07-06 14:50:12", updated_at: "2021-07-06 14:50:12", published_at: "2021-07-06 11:43:08">, #<Entry id: 645163, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6557689540878008...", title: nil, etag: "4ba03a3960b5ea80788655496dd6df39fa087c9b", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/88537e70e484d12676b9bc...", hidden: false, created_at: "2021-08-02 23:16:02", updated_at: "2021-08-02 23:16:02", published_at: "2021-07-04 09:13:29">]

04 Jul 2021 - 09:13

02 Jul 2021 - 14:08

30 Jun 2021 - 13:16

29 Jun 2021 - 10:31

28 Jun 2021 - 11:53

27 Jun 2021 - 09:00

26 Jun 2021 - 10:18

25 Jun 2021 - 09:38

25 Jun 2021 - 09:38

24 Jun 2021 - 13:38

[#<Entry id: 642953, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6557689540878008...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "dc82a98c54c0c3bad22448a5a43b21cda2c55f7c", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/88537e70e484d12676b9bc...", hidden: false, created_at: "2021-07-04 15:00:52", updated_at: "2021-07-04 15:00:52", published_at: "2021-07-04 09:13:29">, #<Entry id: 642829, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6556063086770421...", title: "&lsquo;Birds&rsquo; is one of four new limited edi...", etag: "da95444fe10768220a01f15844a8ac82b8f23b98", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"687\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/a03ba2bc05a3186d6c8b00...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 14:35:07", updated_at: "2021-07-02 14:35:07", published_at: "2021-07-02 14:08:18">, #<Entry id: 642656, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6554218732434391...", title: "thelogbook:Some behind-the-scenes photos from my p...", etag: "24277ee58bb438f2e4188d6ed9abceea659c1b1a", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/78d999931a38...", image: "https://64.media.tumblr.com/78d999931a38d8cbb12428...", hidden: false, created_at: "2021-06-30 14:46:17", updated_at: "2021-06-30 14:46:17", published_at: "2021-06-30 13:16:46">, #<Entry id: 642596, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6553209017678069...", title: "&lsquo;Castle&rsquo; is one of four new limited ed...", etag: "e4a5a171df3a8fbc91d4bc5501ff9128466988c2", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"664\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/6dd509f7f20fac7477ea4b...", hidden: false, created_at: "2021-06-30 01:56:06", updated_at: "2021-06-30 01:56:06", published_at: "2021-06-29 10:31:53">, #<Entry id: 642468, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6552354704590766...", title: "A recent cartoon for New Scientist. See more of th...", etag: "a0d1cc2592f87f20db9d2b4e922bc4c7f53899b4", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/bc34f111e6b9...", image: "https://64.media.tumblr.com/bc34f111e6b97c3ef441a5...", hidden: false, created_at: "2021-06-28 17:44:19", updated_at: "2021-06-28 17:44:19", published_at: "2021-06-28 11:53:59">, #<Entry id: 642382, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6551339544936284...", title: "‘Advice on caring for your books that also works f...", etag: "e372c7155270d68688eb9c9af1b6a4d215b36fe0", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"549\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/43221fa1a80bca1a63724d...", hidden: false, created_at: "2021-06-27 11:27:19", updated_at: "2021-06-27 11:27:19", published_at: "2021-06-27 09:00:26">, #<Entry id: 642349, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6550482484787937...", title: "Metamorphosis’ is one of four new limited edition ...", etag: "36720b7f121b5f57571a20411aa61a703c458572", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"688\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/bd968ab7a8e0dcb5873d7c...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 12:20:12", updated_at: "2021-06-26 12:20:12", published_at: "2021-06-26 10:18:10">, #<Entry id: 642245, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6549551494936657...", title: "a cartoon to celebrate #IndieBookshopWeek...", etag: "92c357c3f1cbe44b09adec7febcf530694372cbe", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/9939fb16c076...", image: "https://64.media.tumblr.com/9939fb16c07666b474b644...", hidden: false, created_at: "2021-06-25 15:58:04", updated_at: "2021-06-25 15:58:04", published_at: "2021-06-25 09:38:24">, #<Entry id: 642246, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6549551494936657...", title: "a cartoon to celebrate #IndieBookshopWeek...", etag: "92c357c3f1cbe44b09adec7febcf530694372cbe", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/9939fb16c076...", image: "https://64.media.tumblr.com/9939fb16c07666b474b644...", hidden: false, created_at: "2021-06-25 15:58:04", updated_at: "2021-06-25 15:58:04", published_at: "2021-06-25 09:38:24">, #<Entry id: 642150, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6548796301253836...", title: "thelogbook:The twelve mini fairy tales that happen...", etag: "c08e4b49f542e6c7e620ba770c5fd6e82e42a3ab", description: "\n<video id='embed-60d4966e270cf397899843' class='...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-06-24 15:12:44", updated_at: "2021-06-24 15:12:44", published_at: "2021-06-24 13:38:03">]

24 Jun 2021 - 13:38

24 Jun 2021 - 13:38

24 Jun 2021 - 13:38

23 Jun 2021 - 13:21

21 Jun 2021 - 10:28

20 Jun 2021 - 09:12

19 Jun 2021 - 13:16

18 Jun 2021 - 10:39

15 Jun 2021 - 11:48

14 Jun 2021 - 17:19

[#<Entry id: 642151, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6548796301253836...", title: "thelogbook:The twelve mini fairy tales that happen...", etag: "c08e4b49f542e6c7e620ba770c5fd6e82e42a3ab", description: "\n<video id='embed-60d4966e270cf397899843' class='...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-06-24 15:12:44", updated_at: "2021-06-24 15:12:44", published_at: "2021-06-24 13:38:03">, #<Entry id: 642152, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6548796301253836...", title: "thelogbook:The twelve mini fairy tales that happen...", etag: "c08e4b49f542e6c7e620ba770c5fd6e82e42a3ab", description: "\n<video id='embed-60d4966e270cf397899843' class='...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-06-24 15:12:44", updated_at: "2021-06-24 15:12:44", published_at: "2021-06-24 13:38:03">, #<Entry id: 642153, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6548796301253836...", title: "thelogbook:The twelve mini fairy tales that happen...", etag: "c08e4b49f542e6c7e620ba770c5fd6e82e42a3ab", description: "\n<video id='embed-60d4966e270cf397899843' class='...", image: "", hidden: false, created_at: "2021-06-24 15:12:44", updated_at: "2021-06-24 15:12:44", published_at: "2021-06-24 13:38:03">, #<Entry id: 642037, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6547879703516938...", title: "‘The Bookshop Cat and the Pandemic’ is one of four...", etag: "4c77928ab22f68bda248008f7bed5cb3d1981391", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/3e4f45885ff8...", image: "https://64.media.tumblr.com/3e4f45885ff85b4274e3fc...", hidden: false, created_at: "2021-06-23 15:34:06", updated_at: "2021-06-23 15:34:06", published_at: "2021-06-23 13:21:10">, #<Entry id: 641851, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6545959138227322...", title: "for...", etag: "33aeee446cddf62edc8c4db7a2fa54f60fd83df2", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/b011cb17002a...", image: "https://64.media.tumblr.com/b011cb17002ac46a9cfe13...", hidden: false, created_at: "2021-06-21 16:20:26", updated_at: "2021-06-21 16:20:26", published_at: "2021-06-21 10:28:29">, #<Entry id: 641793, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6545005362671943...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardianreview p.s. yo...", etag: "ce63e0ac0d8d0a87481404fbe1fec7ef29ac367d", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/b42f83ae6bfd3ea207ecb2...", hidden: false, created_at: "2021-06-20 13:09:30", updated_at: "2021-06-20 13:09:30", published_at: "2021-06-20 09:12:31">, #<Entry id: 641767, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6544253037294387...", title: "A spread from my picture book. ‘The Little Wooden ...", etag: "2766ada93f0038460d08e557b8c80402002c1b7b", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"987\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/bf66d40e218f9276553ced...", hidden: false, created_at: "2021-06-19 14:27:19", updated_at: "2021-06-19 14:27:19", published_at: "2021-06-19 13:16:44">, #<Entry id: 641700, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6543248344295505...", title: "My book ’Department of Mind-Blowing Theories’ has....", etag: "baa5e86c5dd351e3eecb8e4e184584a1981db649", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/2418446a5823...", image: "https://64.media.tumblr.com/2418446a5823ecad19dd0a...", hidden: false, created_at: "2021-06-18 14:59:33", updated_at: "2021-06-18 14:59:33", published_at: "2021-06-18 10:39:49">, #<Entry id: 641457, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6540573806378188...", title: "I&rsquo;ve put a few new drawings here: tomgauld.c...", etag: "2214c354c6ed0ccab0a7f7256b7cf24f319b2762", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"1049\"...", image: "https://64.media.tumblr.com/b539da8074e118c0ca0bb7...", hidden: false, created_at: "2021-06-15 14:23:33", updated_at: "2021-06-15 14:23:33", published_at: "2021-06-15 11:48:45">, #<Entry id: 641383, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6539875776328171...", title: "thelogbook:half way through signing @GoshComics bo...", etag: "2f1aa0db27532650ef6a33447747dcc554b83973", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/10a87a3ea44d42ada14dfd...", hidden: false, created_at: "2021-06-14 18:21:57", updated_at: "2021-06-14 18:21:57", published_at: "2021-06-14 17:19:16">]

14 Jun 2021 - 09:37

13 Jun 2021 - 11:28

12 Jun 2021 - 11:17

09 Jun 2021 - 10:50

08 Jun 2021 - 11:15

07 Jun 2021 - 10:40

06 Jun 2021 - 09:15

04 Jun 2021 - 15:47

04 Jun 2021 - 10:44

01 Jun 2021 - 09:34

[#<Entry id: 641355, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6539585019625472...", title: "a recent cartoon for @newscientist...", etag: "cc0d3695fbb2f70bc165c6e83d3c4139d6c1dd01", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/6304a4fdc032...", image: "https://64.media.tumblr.com/6304a4fdc032e317248a6d...", hidden: false, created_at: "2021-06-14 11:45:11", updated_at: "2021-06-14 11:45:11", published_at: "2021-06-14 09:37:06">, #<Entry id: 641295, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6538749251966730...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "dd4877ecb385a48de4964b91964f650560013ea5", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/ff3ed246867a7d461ebd70...", hidden: false, created_at: "2021-06-13 16:05:17", updated_at: "2021-06-13 16:05:17", published_at: "2021-06-13 11:28:42">, #<Entry id: 641244, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6537836139162664...", title: "thelogbook:Preorder in North America: bookshop.org...", etag: "bb1260f5c3399fc0a9a51aecf796f656ffda5c88", description: "<p><a class=\"tumblr_blog\" href=\"https://thelogbook...", image: "https://64.media.tumblr.com/1fb75d17ab253fdc3ee985...", hidden: false, created_at: "2021-06-12 16:30:12", updated_at: "2021-06-12 16:30:12", published_at: "2021-06-12 11:17:21">, #<Entry id: 641000, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6535101272651366...", title: "thelogbook:It exists! I got a real copy of my book...", etag: "5882d78993831c9ed0fa275df5e0fec4fa1accfe", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/91ccc455f12c...", image: "https://64.media.tumblr.com/91ccc455f12cab174a2046...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 16:35:08", updated_at: "2021-06-09 16:35:08", published_at: "2021-06-09 10:50:23">, #<Entry id: 640918, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6534210965084569...", title: "The four banknotes I designed for last week’s New ...", etag: "765362ab691323b0da55c1394071b0aaa89eadd7", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/8d1c4587354c...", image: "https://64.media.tumblr.com/8d1c4587354cda9dd381bd...", hidden: false, created_at: "2021-06-08 14:22:20", updated_at: "2021-06-08 14:22:20", published_at: "2021-06-08 11:15:17">, #<Entry id: 640847, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6533283304713748...", title: "My cartoon for last week’s New Scientist \n#science...", etag: "6a52558a2eff1064195fec0548eda2b91883d0e5", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/3ce7d9a72049...", image: "https://64.media.tumblr.com/3ce7d9a72049e3195323e5...", hidden: false, created_at: "2021-06-07 15:27:17", updated_at: "2021-06-07 15:27:17", published_at: "2021-06-07 10:40:48">, #<Entry id: 640765, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6532323453657415...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "d33aae4f3f8b36891012d6c06f2d78587b937002", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/cc788ee1ba64e21edad0af...", hidden: false, created_at: "2021-06-06 13:22:25", updated_at: "2021-06-06 13:22:25", published_at: "2021-06-06 09:15:10">, #<Entry id: 640679, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6530758450182389...", title: "some notebook doodles relating to my recent @nytki...", etag: "42cb31e0bb15a65e42bb3ccf625e625c38c6f01e", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/a7653bcd061d...", image: "https://64.media.tumblr.com/a7653bcd061d4f90b31314...", hidden: false, created_at: "2021-06-04 19:02:23", updated_at: "2021-06-04 19:02:23", published_at: "2021-06-04 15:47:39">, #<Entry id: 640653, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6530567846307102...", title: "I’ve put a few new drawings onto my...", etag: "6a8680f7c8950c7f4b599c5ca92530cf4a7ff390", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/f8e7875a9af0...", image: "https://64.media.tumblr.com/f8e7875a9af0e9f5f2861c...", hidden: false, created_at: "2021-06-04 15:44:43", updated_at: "2021-06-04 15:44:43", published_at: "2021-06-04 10:44:42">, #<Entry id: 640394, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6527805907430277...", title: "Some banknotes I drew for the ‘Money Issue’ of the...", etag: "69ee567c291297f7aa12740f83f4932def366344", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e7d0b0af1d50...", image: "https://64.media.tumblr.com/e7d0b0af1d50985ddb8674...", hidden: false, created_at: "2021-06-01 10:47:48", updated_at: "2021-06-01 10:47:48", published_at: "2021-06-01 09:34:43">]

31 May 2021 - 12:54

30 May 2021 - 09:15

29 May 2021 - 13:28

25 May 2021 - 12:39

24 May 2021 - 09:07

23 May 2021 - 09:36

18 May 2021 - 19:12

17 May 2021 - 11:39

16 May 2021 - 09:23

14 May 2021 - 15:20

[#<Entry id: 640335, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6527025766467993...", title: "The cover I drew for yesterday’s ‘Money Issue’...", etag: "a950c4f0d2915db52dcc13f52755d52e8a9f584b", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/3fc5e29501ff...", image: "https://64.media.tumblr.com/3fc5e29501ff1c9abe55a6...", hidden: false, created_at: "2021-05-31 15:12:49", updated_at: "2021-05-31 15:12:49", published_at: "2021-05-31 12:54:43">, #<Entry id: 640251, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6525982057506406...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "d60d66af0235f11fa081df2859cf8bb51a6a5f7c", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/21642c61c00419dc831f72...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 10:42:18", updated_at: "2021-05-30 10:42:18", published_at: "2021-05-30 09:15:47">, #<Entry id: 640227, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6525235345314119...", title: "This hits newsstands tomorrow. It’s a thoughtful a...", etag: "af1f265762a793e40289a3e556ff0ba53959cdfa", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"857\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/7167cd3166007ecf3f3402...", hidden: false, created_at: "2021-05-29 17:31:24", updated_at: "2021-05-29 17:31:24", published_at: "2021-05-29 13:28:55">, #<Entry id: 639869, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6521580610516254...", title: "My exhibit ‘Apprentis Sorciers’ is finally open at...", etag: "cb8613162c8becd0ef09d7510bc075013a8cdf28", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/33f3b35c01e1...", image: "https://64.media.tumblr.com/33f3b35c01e1594504b3d4...", hidden: false, created_at: "2021-05-25 15:07:20", updated_at: "2021-05-25 15:07:20", published_at: "2021-05-25 12:39:53">, #<Entry id: 639791, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6520541118276730...", title: "a recent cartoon for @newscientist \n\n#science...", etag: "cf6f82124a4b1dd074378f305560c08e3a1f1b3b", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/ed3e7dd5cf64...", image: "https://64.media.tumblr.com/ed3e7dd5cf64d371c34e02...", hidden: false, created_at: "2021-05-24 10:55:13", updated_at: "2021-05-24 10:55:13", published_at: "2021-05-24 09:07:37">, #<Entry id: 639738, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6519653535151882...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "23fd1700883a325bdce552f4cbf64d64dd7f4ef7", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/2ff32bbbf5ba0fc5b55d3f...", hidden: false, created_at: "2021-05-23 12:52:25", updated_at: "2021-05-23 12:52:25", published_at: "2021-05-23 09:36:52">, #<Entry id: 639406, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6515486069129543...", title: "some of the doodles I made while working out the c...", etag: "9966d7d5e6aa39fbe0ce02bfc9b3dc3b68a85f70", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/d31357d91223...", image: "https://64.media.tumblr.com/d31357d912236b2c51f7bc...", hidden: false, created_at: "2021-05-18 22:38:40", updated_at: "2021-05-18 22:38:40", published_at: "2021-05-18 19:12:50">, #<Entry id: 639249, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6514294918271631...", title: "a recent cartoon for...", etag: "8f4b3183df72a7c28b273a9cb91b8085b924b9f1", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/85250441d629...", image: "https://64.media.tumblr.com/85250441d629e3f44dca42...", hidden: false, created_at: "2021-05-17 15:17:37", updated_at: "2021-05-17 15:17:37", published_at: "2021-05-17 11:39:34">, #<Entry id: 639142, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6513303274265477...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "abaa55ba18c4115cb5884184f3861a799ac513df", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/9d4ca1aab4cc53158d03d2...", hidden: false, created_at: "2021-05-16 10:47:21", updated_at: "2021-05-16 10:47:21", published_at: "2021-05-16 09:23:24">, #<Entry id: 639075, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6511716218344570...", title: "One of the original drawings available on my site:...", etag: "b0ffc29e96b20756ada48b22c608518b90f6e81c", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/730582315daf...", image: "https://64.media.tumblr.com/730582315dafa3a0c54ae9...", hidden: false, created_at: "2021-05-14 20:40:50", updated_at: "2021-05-14 20:40:50", published_at: "2021-05-14 15:20:51">]

10 May 2021 - 16:13

04 May 2021 - 09:56

03 May 2021 - 10:18

02 May 2021 - 09:15

26 Apr 2021 - 12:59

25 Apr 2021 - 09:00

23 Apr 2021 - 16:06

23 Apr 2021 - 16:05

19 Apr 2021 - 11:51

18 Apr 2021 - 09:48

[#<Entry id: 638689, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6508125541978439...", title: "for @newscientist #science...", etag: "bdcb5b14aac25c26e6177ecae833f98c0040b197", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/9e098d7dda9a...", image: "https://64.media.tumblr.com/9e098d7dda9a6644199a87...", hidden: false, created_at: "2021-05-10 19:34:34", updated_at: "2021-05-10 19:34:34", published_at: "2021-05-10 16:13:36">, #<Entry id: 638220, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6502452390508134...", title: "See more of my #science cartoons here.Or get a boo...", etag: "0e322fa7e8b2c5c7343500da5da6a2f4bc9669dc", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/ff80a5256475...", image: "https://64.media.tumblr.com/ff80a525647502c444453a...", hidden: false, created_at: "2021-05-04 14:30:16", updated_at: "2021-05-04 14:30:16", published_at: "2021-05-04 09:56:23">, #<Entry id: 638135, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6501560253312532...", title: "A spring cover for the @NewYorker from 2018.\n\nRead...", etag: "d27ffd730680ba1dc5d9f4d03f18858334179f05", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/a6733e6f139d...", image: "https://64.media.tumblr.com/a6733e6f139de62424ff92...", hidden: false, created_at: "2021-05-03 16:25:16", updated_at: "2021-05-03 16:25:16", published_at: "2021-05-03 10:18:23">, #<Entry id: 638036, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6500615011855564...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review.Links ...", etag: "02c36bfa836a721ebfd8e54f87932801d058a10d", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/4e106cb2fb3a...", image: "https://64.media.tumblr.com/4e106cb2fb3a5aa7a0df73...", hidden: false, created_at: "2021-05-02 11:36:01", updated_at: "2021-05-02 11:36:01", published_at: "2021-05-02 09:15:57">, #<Entry id: 637558, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6495319752370257...", title: "a recent cartoon for...", etag: "f2b59fa67db583836705059184d0aaa644bfa1f5", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/c52428b5bb26...", image: "https://64.media.tumblr.com/c52428b5bb26138c7798ee...", hidden: false, created_at: "2021-04-26 14:40:27", updated_at: "2021-04-26 14:40:27", published_at: "2021-04-26 12:59:21">, #<Entry id: 637465, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6494263808090275...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "25267db5b4e734e7c3c2135c66d2e2f30010a2bf", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"549\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/e589941558063d68becd5b...", hidden: false, created_at: "2021-04-25 10:17:57", updated_at: "2021-04-25 10:17:57", published_at: "2021-04-25 09:00:59">, #<Entry id: 637376, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6492719613720002...", title: "Pictured: Four other ideas for the cover, the line...", etag: "8a00b2ee58939ac2f04529c4af7c8926af561ce7", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/8491d30f74fa...", image: "https://64.media.tumblr.com/8491d30f74fac1c4b59c43...", hidden: false, created_at: "2021-04-23 19:23:40", updated_at: "2021-04-23 19:23:40", published_at: "2021-04-23 16:06:33">, #<Entry id: 637377, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6492719213813596...", title: "I drew a cover for Franz Kafka’s Diaries, publishe...", etag: "3d94518914a4fca4dd2a653deb2b8fd9eab454ff", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/164d088fd5cf...", image: "https://64.media.tumblr.com/164d088fd5cf5c32122834...", hidden: false, created_at: "2021-04-23 19:23:40", updated_at: "2021-04-23 19:23:40", published_at: "2021-04-23 16:05:55">, #<Entry id: 636924, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6488935322784890...", title: "A recent cartoon for @newscientist\n#rocks #conscio...", etag: "3d0d93fbd9b8e320872780d68fe07d62cbbe3c97", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/dd0224c635b9...", image: "https://64.media.tumblr.com/dd0224c635b95b4a855290...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 14:12:15", updated_at: "2021-04-19 14:12:15", published_at: "2021-04-19 11:51:34">, #<Entry id: 636839, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6487951716491591...", title: "My cartoon for yesterday’s @guardian review.", etag: "e43241a29e9d986119ff8d35154c7c64a8ee0b8b", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/40e34467c302...", image: "https://64.media.tumblr.com/40e34467c302cab03d2016...", hidden: false, created_at: "2021-04-18 13:15:29", updated_at: "2021-04-18 13:15:29", published_at: "2021-04-18 09:48:11">]

13 Apr 2021 - 10:52

12 Apr 2021 - 16:07

11 Apr 2021 - 09:03

08 Apr 2021 - 13:12

04 Apr 2021 - 08:53

03 Apr 2021 - 08:36

29 Mar 2021 - 14:56

28 Mar 2021 - 09:02

27 Mar 2021 - 10:02

24 Mar 2021 - 14:25

[#<Entry id: 636452, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6483462147824189...", title: "A recent New Scientist cartoon. See more of them h...", etag: "734ce0ee42120f99d3235205d1d1d0d8435a5388", description: "<figure data-orig-width=\"1200\" data-orig-height=\"8...", image: "https://64.media.tumblr.com/f5c09f1a2b34fa38d7c7c5...", hidden: false, created_at: "2021-04-13 15:40:58", updated_at: "2021-04-13 15:40:58", published_at: "2021-04-13 10:52:13">, #<Entry id: 636334, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6482754785667973...", title: "good luck to all the UK bookshops safely reopening...", etag: "71f796764e2d312471ab75e83a64489dc4327d07", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"540\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/401898740fd196ad28f990...", hidden: false, created_at: "2021-04-12 17:05:31", updated_at: "2021-04-12 17:05:31", published_at: "2021-04-12 16:07:53">, #<Entry id: 636243, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6481581978693795...", title: "For yesterday’s @guardian review ", etag: "1d5b74988ccd2ca675d4e65d6300e6c1573d0678", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"545\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/caa8239439e03a56aa5683...", hidden: false, created_at: "2021-04-11 14:32:40", updated_at: "2021-04-11 14:32:40", published_at: "2021-04-11 09:03:46">, #<Entry id: 636027, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6479020675837460...", title: "One of the drawings for sale here:...", etag: "4543b8c56727f1414306e6425aef7861fb4865fa", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/b3516bfecaaf...", image: "https://64.media.tumblr.com/b3516bfecaaf7ddbbda478...", hidden: false, created_at: "2021-04-08 16:50:18", updated_at: "2021-04-08 16:50:18", published_at: "2021-04-08 13:12:41">, #<Entry id: 635649, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6475233596131737...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "05dbfa2acf5144c045570fa1a4b8425a7227f7ed", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/143382340f805c4100049a...", hidden: false, created_at: "2021-04-04 13:20:17", updated_at: "2021-04-04 13:20:17", published_at: "2021-04-04 08:53:17">, #<Entry id: 635603, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6474317373050880...", title: "for the @guardian review a while ago.", etag: "9f891ec954c94aad55a9540f1d611f584d1a80ba", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"429\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/bea6a0fd2bdd3a783ccc56...", hidden: false, created_at: "2021-04-03 13:00:44", updated_at: "2021-04-03 13:00:44", published_at: "2021-04-03 08:36:59">, #<Entry id: 635173, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6470026506159063...", title: "A recent New Scientist cartoon. See more of my sc...", etag: "ba8736ec4bc78f8b35827c6956915f594a8f6e32", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/cd4a69c5fab7...", image: "https://64.media.tumblr.com/cd4a69c5fab71d4b61e73b...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 18:05:55", updated_at: "2021-03-29 18:05:55", published_at: "2021-03-29 14:56:50">, #<Entry id: 635081, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6468897603355443...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "54ec4abac1d9df9ccd1fdc483cf9d1c5a902f905", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"554\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/e20e75189c624e9355e9c8...", hidden: false, created_at: "2021-03-28 14:31:20", updated_at: "2021-03-28 14:31:20", published_at: "2021-03-28 09:02:29">, #<Entry id: 635032, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6468029441839595...", title: "It’s not long until UK bookshops can open again, b...", etag: "37c4d3b6b4ab7ae7b2c1bb88e5ba4b38df68b32a", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"600\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/1d28848666c875be790c17...", hidden: false, created_at: "2021-03-27 14:00:14", updated_at: "2021-03-27 14:00:14", published_at: "2021-03-27 10:02:35">, #<Entry id: 634780, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6465476966651822...", title: "Read more about this book...", etag: "a7a72d54118bbc241ff83c553e83d0396752d765", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/39d2eaa421bc...", image: "https://64.media.tumblr.com/39d2eaa421bc5a586e9365...", hidden: false, created_at: "2021-03-24 18:51:34", updated_at: "2021-03-24 18:51:34", published_at: "2021-03-24 14:25:32">]

22 Mar 2021 - 16:16

21 Mar 2021 - 09:40

15 Mar 2021 - 11:42

14 Mar 2021 - 15:24

12 Mar 2021 - 11:38

10 Mar 2021 - 14:04

09 Mar 2021 - 16:28

08 Mar 2021 - 14:42

07 Mar 2021 - 10:12

04 Mar 2021 - 14:03

[#<Entry id: 634550, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6463734559750553...", title: "a recent cartoon for @newscientist #science...", etag: "54884f5aba6e1a95da81ecb3952b444bb2833085", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e25c68c7ea8b...", image: "https://64.media.tumblr.com/e25c68c7ea8b05036e0bdd...", hidden: false, created_at: "2021-03-22 21:14:09", updated_at: "2021-03-22 21:14:09", published_at: "2021-03-22 16:16:02">, #<Entry id: 634465, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6462580004007280...", title: "for yesterday’s @guardian...", etag: "d4d0966bb6217d16389cba657b4f6a2d4a645a69", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/215bc173fe19...", image: "https://64.media.tumblr.com/215bc173fe19fc5919450d...", hidden: false, created_at: "2021-03-21 14:54:27", updated_at: "2021-03-21 14:54:27", published_at: "2021-03-21 09:40:55">, #<Entry id: 633943, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6457220566028943...", title: "for...", etag: "7d0ee0dbbc193bbb777c45cfc2824d4119d0ba83", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e70dcf002f66...", image: "https://64.media.tumblr.com/e70dcf002f662a666d83f8...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 18:05:24", updated_at: "2021-03-15 18:05:24", published_at: "2021-03-15 11:42:19">, #<Entry id: 633815, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6456454456196628...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "596c6ec4bb40c7626a65d7fe0e7edfeb249f201a", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/297c435e6f784714a98987...", hidden: false, created_at: "2021-03-14 17:53:51", updated_at: "2021-03-14 17:53:51", published_at: "2021-03-14 15:24:38">, #<Entry id: 633683, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6454500092722544...", title: "‘Newly Discovered Numbers'  (this drawing and othe...", etag: "bc20385aa87f254e2fe98085fda36d300cd88a85", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/98da0255747c...", image: "https://64.media.tumblr.com/98da0255747c3a71a343aa...", hidden: false, created_at: "2021-03-12 16:58:06", updated_at: "2021-03-12 16:58:06", published_at: "2021-03-12 11:38:16">, #<Entry id: 633517, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6452779946084270...", title: "Some of the stages in creating my latest @NewYorke...", etag: "11c0d151067eeadf889b6b9221091bd704d5063d", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/7a38798d104f...", image: "https://64.media.tumblr.com/7a38798d104feea51418e0...", hidden: false, created_at: "2021-03-10 20:08:46", updated_at: "2021-03-10 20:08:46", published_at: "2021-03-10 14:04:10">, #<Entry id: 633396, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6451965033418096...", title: "A recent New Scientist cartoon.  See more of my sc...", etag: "bd47bc6955a7e0d71fdb0da32887addec0a8d3fa", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/9f8b1cf4a5ed...", image: "https://64.media.tumblr.com/9f8b1cf4a5ed42514c9a5e...", hidden: false, created_at: "2021-03-09 20:25:42", updated_at: "2021-03-09 20:25:42", published_at: "2021-03-09 16:28:54">, #<Entry id: 633300, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6450992050246942...", title: "I drew a cover for the next issue of the @newyorke...", etag: "27b846cc01fb8bfcc08e2909374a3556472f9958", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/b5175d28a06f...", image: "https://64.media.tumblr.com/b5175d28a06ff635954d90...", hidden: false, created_at: "2021-03-08 17:00:09", updated_at: "2021-03-08 17:00:09", published_at: "2021-03-08 14:42:23">, #<Entry id: 633185, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6449916390420643...", title: "for yesterday’s @guardian...", etag: "5691394e54e1df77a8249b95a1a8618e2dd8d588", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/10ec04b84309...", image: "https://64.media.tumblr.com/10ec04b8430908880b0d32...", hidden: false, created_at: "2021-03-07 12:35:05", updated_at: "2021-03-07 12:35:05", published_at: "2021-03-07 10:12:39">, #<Entry id: 632989, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6447343660025774...", title: "I’ve added a few new drawings (including this one)...", etag: "a18cdd4e7f07111b72a365dfd589fd6a7b2b6901", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/cbb27b3f6e1f...", image: "https://64.media.tumblr.com/cbb27b3f6e1fcada3b93c2...", hidden: false, created_at: "2021-03-04 16:00:46", updated_at: "2021-03-04 16:00:46", published_at: "2021-03-04 14:03:25">]

04 Mar 2021 - 09:58

01 Mar 2021 - 14:09

28 Feb 2021 - 10:16

21 Feb 2021 - 10:54

15 Feb 2021 - 10:48

14 Feb 2021 - 11:24

08 Feb 2021 - 14:23

07 Feb 2021 - 10:03

01 Feb 2021 - 12:56

31 Jan 2021 - 11:36

[#<Entry id: 632985, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6447189589609512...", title: "Happy World Book Day! https://worldbookday.com", etag: "a87c86b66eda50d5cbf6a6326c26aa5beb941b62", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/4ec47730eaf8...", image: "https://64.media.tumblr.com/4ec47730eaf80eeedc5677...", hidden: false, created_at: "2021-03-04 13:05:25", updated_at: "2021-03-04 13:05:25", published_at: "2021-03-04 09:58:32">, #<Entry id: 632669, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6444629642603724...", title: "for @newscientist...", etag: "d50fd5c5fdbcca44cb4efd8d6ffc01117a26582b", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/ce840aeac4e4...", image: "https://64.media.tumblr.com/ce840aeac4e4e81e19cf16...", hidden: false, created_at: "2021-03-01 16:44:51", updated_at: "2021-03-01 16:44:51", published_at: "2021-03-01 14:09:35">, #<Entry id: 632576, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6443576882439618...", title: "for yesterday’s @guardian review \n#kafka...", etag: "3c446170b77c96277c21b61ccd4e5fcacd4351fb", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/72798ab03cfb...", image: "https://64.media.tumblr.com/72798ab03cfbdf8ba7038f...", hidden: false, created_at: "2021-02-28 12:35:02", updated_at: "2021-02-28 12:35:02", published_at: "2021-02-28 10:16:16">, #<Entry id: 631971, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6437259169824112...", title: "for yesterday’s @guardian review #writing...", etag: "5eaf4f70c296cc0f22f8dcf30ab57fca12e30a67", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/8c872d71936e...", image: "https://64.media.tumblr.com/8c872d71936e708d620fe7...", hidden: false, created_at: "2021-02-21 12:16:18", updated_at: "2021-02-21 12:16:18", published_at: "2021-02-21 10:54:32">, #<Entry id: 631463, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6431819613812817...", title: "A recent @newscientist cartoon about Dark Matter. ...", etag: "d422d5b3460cfe9f4af278d08b250d785617a5ea", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/02036adc0f1e...", image: "https://64.media.tumblr.com/02036adc0f1e94d8f6d98f...", hidden: false, created_at: "2021-02-15 12:27:26", updated_at: "2021-02-15 12:27:26", published_at: "2021-02-15 10:48:37">, #<Entry id: 631358, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6430936145730437...", title: "for yesterday’s @guardian review", etag: "bfb41ce6b62f794be8e2d74c85817dc15995b44e", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/72114bec0ec3...", image: "https://64.media.tumblr.com/72114bec0ec315336fadb8...", hidden: false, created_at: "2021-02-15 04:25:20", updated_at: "2021-02-15 04:25:20", published_at: "2021-02-14 11:24:23">, #<Entry id: 630845, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6425612837318983...", title: "for...", etag: "d272451c2454cbd2824ee5aa6517fb7e7ee9db6b", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/8fc536cdf78e...", image: "https://64.media.tumblr.com/8fc536cdf78e86c858c190...", hidden: false, created_at: "2021-02-08 18:07:41", updated_at: "2021-02-08 18:07:41", published_at: "2021-02-08 14:23:12">, #<Entry id: 630748, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6424543409588797...", title: "for yesterday’s @guardian...", etag: "52f8ecb32d77d30d5d927a90c272ff17c742fa5c", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/cbae1c710fb2...", image: "https://64.media.tumblr.com/cbae1c710fb2b93613a2dc...", hidden: false, created_at: "2021-02-07 13:50:20", updated_at: "2021-02-07 13:50:20", published_at: "2021-02-07 10:03:23">, #<Entry id: 630108, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6419216745472000...", title: "for...", etag: "730a6690139fc6c2b65b0a42a6b7bcd2d82d68f4", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/bc52d1f9706f...", image: "https://64.media.tumblr.com/bc52d1f9706f04c57b2f73...", hidden: false, created_at: "2021-02-02 06:16:42", updated_at: "2021-02-02 06:16:42", published_at: "2021-02-01 12:56:53">, #<Entry id: 630058, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6418260354642903...", title: nil, etag: "d075ecd37bb0eeec69896c7336337a48ce515b46", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"615\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/24c0d777b61348a07b12b4...", hidden: false, created_at: "2021-01-31 16:45:21", updated_at: "2021-01-31 16:45:21", published_at: "2021-01-31 11:36:45">]

25 Jan 2021 - 11:35

24 Jan 2021 - 10:48

22 Jan 2021 - 11:27

19 Jan 2021 - 13:45

18 Jan 2021 - 12:04

17 Jan 2021 - 09:37

13 Jan 2021 - 15:49

11 Jan 2021 - 13:05

10 Jan 2021 - 11:00

04 Jan 2021 - 19:28

[#<Entry id: 629505, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6412823657617326...", title: "for...", etag: "862d9a295b1fec3470de92fb16166d0c54eb3923", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/3b397f1717ce...", image: "https://64.media.tumblr.com/3b397f1717ce22e09ae883...", hidden: false, created_at: "2021-01-25 14:27:31", updated_at: "2021-01-25 14:27:31", published_at: "2021-01-25 11:35:20">, #<Entry id: 629403, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6411888161164984...", title: "my cartoon for yesterday’s @guardian...", etag: "fca6480124242b954b23a886c06a19ce0d7902ef", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/3a4e074cb96d...", image: "https://64.media.tumblr.com/3a4e074cb96d69d9a7a3c0...", hidden: false, created_at: "2021-01-24 14:51:13", updated_at: "2021-01-24 14:51:13", published_at: "2021-01-24 10:48:24">, #<Entry id: 629302, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6410100905242296...", title: "GUARDA LUNAR (Mooncop) is coming out in Brazil nex...", etag: "60cc9f470ac9d18305216a898a089b11de352287", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/7781487044a8...", image: "https://64.media.tumblr.com/7781487044a87f8ea1b851...", hidden: false, created_at: "2021-01-22 15:45:26", updated_at: "2021-01-22 15:45:26", published_at: "2021-01-22 11:27:39">, #<Entry id: 628967, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6407469910523740...", title: "for @newscientist\n\n#apparatus #rabbits...", etag: "b311e459c8366415c8b069c950887afd55764e72", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/494f04525ca4...", image: "https://64.media.tumblr.com/494f04525ca4411a8a482c...", hidden: false, created_at: "2021-01-19 14:11:19", updated_at: "2021-01-19 14:11:19", published_at: "2021-01-19 13:45:47">, #<Entry id: 628847, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6406500527742812...", title: "some notebook doodles related to the regency/coron...", etag: "3d80a1c46dfa0124b4948b195c05a3e8fdc5cc55", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e7df622059e1...", image: "https://64.media.tumblr.com/e7df622059e15eaa1190e0...", hidden: false, created_at: "2021-01-18 12:23:16", updated_at: "2021-01-18 12:23:16", published_at: "2021-01-18 12:04:59">, #<Entry id: 628775, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6405501947228487...", title: "my cartoon for yesterday&rsquo;s @guardian review", etag: "05c556a547bf7c34c4b82ce93a08d52d4e683117", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/c12e1f15b5dd6720e7eeb8...", hidden: false, created_at: "2021-01-17 13:20:12", updated_at: "2021-01-17 13:20:12", published_at: "2021-01-17 09:37:49">, #<Entry id: 628458, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6402111717582438...", title: "a recent cartoon for the @guardian review", etag: "4c05df880cd9570d753d71a6a9b78f2c252c70c7", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1c55f9fdf053...", image: "https://64.media.tumblr.com/1c55f9fdf053ddc140d5bf...", hidden: false, created_at: "2021-01-13 16:20:56", updated_at: "2021-01-13 16:20:56", published_at: "2021-01-13 15:49:11">, #<Entry id: 628211, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6400197017481216...", title: "My latest cartoon for New Scientist. See more of m...", etag: "bedc36ef362f3bc7e35c6934c82ec2b500487d46", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1230646f896d...", image: "https://64.media.tumblr.com/1230646f896df8f43d7d2a...", hidden: false, created_at: "2021-01-11 17:56:15", updated_at: "2021-01-11 17:56:15", published_at: "2021-01-11 13:05:51">, #<Entry id: 628120, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6399212092330311...", title: "for yesterday’s @guardian review \n#writing...", etag: "777f3ee211cee30262ac2541d9786f2c90d9c986", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/9fe10a2c1a73...", image: "https://64.media.tumblr.com/9fe10a2c1a7393af37df5c...", hidden: false, created_at: "2021-01-10 14:45:10", updated_at: "2021-01-10 14:45:10", published_at: "2021-01-10 11:00:20">, #<Entry id: 627531, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6394096284139192...", title: "a recent cartoon for @newscientist\n#science #compu...", etag: "989dc142a080175b32fca2c545cafcf32ef71db0", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/7f9db1fe3c34...", image: "https://64.media.tumblr.com/7f9db1fe3c343fe4695c8b...", hidden: false, created_at: "2021-01-04 20:20:29", updated_at: "2021-01-04 20:20:29", published_at: "2021-01-04 19:28:59">]

03 Jan 2021 - 10:41

22 Dec 2020 - 16:36

20 Dec 2020 - 10:00

15 Dec 2020 - 11:23

14 Dec 2020 - 09:41

13 Dec 2020 - 10:20

07 Dec 2020 - 10:13

06 Dec 2020 - 09:43

02 Dec 2020 - 12:03

01 Dec 2020 - 10:01

[#<Entry id: 627448, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6392858571421286...", title: "my cartoon for yesterday’s @guardian...", etag: "e9764d4626e85c19b231c891506d39a83c496eef", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/5089c561d1f6...", image: "https://64.media.tumblr.com/5089c561d1f659d9687f7e...", hidden: false, created_at: "2021-01-03 15:27:13", updated_at: "2021-01-03 15:27:13", published_at: "2021-01-03 10:41:41">, #<Entry id: 626616, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6382210452974632...", title: "a cartoon for the @guardian review from a while ag...", etag: "1c570ae1729188aea33280d29b217893a9830d5e", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/c33dd0f8c709...", image: "https://64.media.tumblr.com/c33dd0f8c70933e9ea58d8...", hidden: false, created_at: "2020-12-22 20:19:44", updated_at: "2020-12-22 20:19:44", published_at: "2020-12-22 16:36:58">, #<Entry id: 626410, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6380149120771358...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "62d850f44614312c5cc0aa7ce99765f34eb5502b", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/b5198a1cf85572e3c7becb...", hidden: false, created_at: "2020-12-20 12:22:19", updated_at: "2020-12-20 12:22:19", published_at: "2020-12-20 10:00:35">, #<Entry id: 625871, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6375671286424371...", title: "for @newscientist \n#christmas #science #reindeer.....", etag: "dfcda516a014b9205ba072a9dd606627a6853892", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/8eaf5cf7b1e0...", image: "https://64.media.tumblr.com/8eaf5cf7b1e088bc2f0743...", hidden: false, created_at: "2020-12-15 17:08:31", updated_at: "2020-12-15 17:08:31", published_at: "2020-12-15 11:23:14">, #<Entry id: 625749, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6374701371083325...", title: "I’m very sorry to hear that John le Carré has died...", etag: "dd277503970be4fb8292178c5ceecfbe4c103363", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/e0706fe313ff...", image: "https://64.media.tumblr.com/e0706fe313ff66c1930687...", hidden: false, created_at: "2020-12-14 12:05:33", updated_at: "2020-12-14 12:05:33", published_at: "2020-12-14 09:41:37">, #<Entry id: 625705, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6373819828583956...", title: "for yesterday’s Guardian Review \n#books #christmas...", etag: "4193b4ed1bede89fe5875c03c49005b248e29941", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1fb3e5f859ac...", image: "https://64.media.tumblr.com/1fb3e5f859ac9d17c22ca2...", hidden: false, created_at: "2020-12-13 14:13:15", updated_at: "2020-12-13 14:13:15", published_at: "2020-12-13 10:20:25">, #<Entry id: 625167, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6368379912733655...", title: "My latest cartoon for New Scientist  See more of m...", etag: "00350d9c209ad961b3cac79d1efd7724861b4c90", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/ebcb09498fbd...", image: "https://64.media.tumblr.com/ebcb09498fbd16e991acc0...", hidden: false, created_at: "2020-12-07 11:25:44", updated_at: "2020-12-07 11:25:44", published_at: "2020-12-07 10:13:55">, #<Entry id: 625104, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6367454713108725...", title: "my cartoon for yesterday’s @guardian review ", etag: "bb7dd66bf68488b9caaa53720b204a6554a0bbfd", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/82bae10dc4bef6624383c4...", hidden: false, created_at: "2020-12-06 12:50:49", updated_at: "2020-12-06 12:50:49", published_at: "2020-12-06 09:43:22">, #<Entry id: 624818, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6363918765677445...", title: "TINY COW is a short film made by my friends @redbe...", etag: "bcea46e6548df810201e6fea6d46ee7c875ec226", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/ac55638eed31...", image: "https://64.media.tumblr.com/ac55638eed318b6570a987...", hidden: false, created_at: "2020-12-02 15:34:42", updated_at: "2020-12-02 15:34:42", published_at: "2020-12-02 12:03:06">, #<Entry id: 624701, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6362936121021235...", title: "Happy Advent! I hope you all got nice calendars.", etag: "0f240c277343b089d6560eaacc68e3ba2c05bbf1", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1d0029c86c91...", image: "https://64.media.tumblr.com/1d0029c86c91918f4b89ea...", hidden: false, created_at: "2020-12-01 11:59:36", updated_at: "2020-12-01 11:59:36", published_at: "2020-12-01 10:01:15">]

30 Nov 2020 - 13:53

29 Nov 2020 - 09:41

27 Nov 2020 - 12:52

23 Nov 2020 - 17:11

22 Nov 2020 - 11:41

19 Nov 2020 - 13:21

17 Nov 2020 - 11:17

16 Nov 2020 - 10:07

15 Nov 2020 - 09:45

13 Nov 2020 - 10:11

[#<Entry id: 624621, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6362176265232875...", title: "my latest cartoon for...", etag: "f5c1ac36fc6211a29294f93fd051d9e1626fce02", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/583d07caa73d...", image: "https://64.media.tumblr.com/583d07caa73d723d2c01fe...", hidden: false, created_at: "2020-11-30 17:44:35", updated_at: "2020-11-30 17:44:35", published_at: "2020-11-30 13:53:29">, #<Entry id: 624523, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6361112061486202...", title: "for yesterday’s @guardian review\n#writing...", etag: "9f34794f37984f40a6da2ad8368381791bdea04b", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/f39a3665fced...", image: "https://64.media.tumblr.com/f39a3665fced307ae75b9f...", hidden: false, created_at: "2020-11-29 10:47:31", updated_at: "2020-11-29 10:47:31", published_at: "2020-11-29 09:41:58">, #<Entry id: 624460, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6359420057034096...", title: "My shop will close for the holidays in seven days....", etag: "6fc5495f7ae25b92a14f31e7676cc2ce2db449f8", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/1b3b7f6f45b2...", image: "https://64.media.tumblr.com/1b3b7f6f45b2915f07c40c...", hidden: false, created_at: "2020-11-27 17:07:31", updated_at: "2020-11-27 17:07:31", published_at: "2020-11-27 12:52:37">, #<Entry id: 624113, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6355959331580805...", title: "for New Scientist", etag: "fc25a0c3fd0a2f45d5b57d7c79f2a36e5075e8fc", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"800\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/339251d1b948fd1b50834e...", hidden: false, created_at: "2020-11-23 18:40:11", updated_at: "2020-11-23 18:40:11", published_at: "2020-11-23 17:11:57">, #<Entry id: 623961, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6354845558491709...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "151ef806f1507f145bea6c970dd024bae621a62c", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/b4d583e1137a02142e3869...", hidden: false, created_at: "2020-11-22 15:20:13", updated_at: "2020-11-22 15:20:13", published_at: "2020-11-22 11:41:39">, #<Entry id: 623744, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6352190432651509...", title: "‘The Hills’one of the prints available on my...", etag: "29fcb7bcefe7071e9ee2e980fa5b2285d264a3a0", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/b94f312f5c07...", image: "https://64.media.tumblr.com/b94f312f5c073adc42c603...", hidden: false, created_at: "2020-11-19 14:24:44", updated_at: "2020-11-19 14:24:44", published_at: "2020-11-19 13:21:26">, #<Entry id: 623549, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6350300751029534...", title: "Come and join us for the next in the series of tal...", etag: "4441990d22d7bce4e8128802f3066cfc083f0e9f", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/334aed1aea6a...", image: "https://64.media.tumblr.com/334aed1aea6a1b5ab253f0...", hidden: false, created_at: "2020-11-17 16:40:29", updated_at: "2020-11-17 16:40:29", published_at: "2020-11-17 11:17:52">, #<Entry id: 623441, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6349350221320519...", title: "My latest cartoon for New ScientistSee more of my ...", etag: "40c2533255913492a5370a28e2ee01af6b4fbd37", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/915545412325...", image: "https://64.media.tumblr.com/91554541232522d3cd17d0...", hidden: false, created_at: "2020-11-16 11:05:32", updated_at: "2020-11-16 11:05:32", published_at: "2020-11-16 10:07:03">, #<Entry id: 623369, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6348430711069900...", title: "for yesterday’s @guardian review ", etag: "53f011864db5f6c68a9e787479d139b043e049a1", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"704\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/86d3ad9cbc23f9fbd1301e...", hidden: false, created_at: "2020-11-15 12:35:52", updated_at: "2020-11-15 12:35:52", published_at: "2020-11-15 09:45:31">, #<Entry id: 623270, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6346635210078453...", title: "Some doodles for my Christmas card design for the ...", etag: "c7054991b02be40e60a60cbb6141741b77f1ddd3", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/4327a25b6560...", image: "https://64.media.tumblr.com/4327a25b65600b4b1c0625...", hidden: false, created_at: "2020-11-13 15:50:45", updated_at: "2020-11-13 15:50:45", published_at: "2020-11-13 10:11:38">]

11 Nov 2020 - 12:58

09 Nov 2020 - 10:06

08 Nov 2020 - 09:13

06 Nov 2020 - 12:12

05 Nov 2020 - 13:51

03 Nov 2020 - 16:08

01 Nov 2020 - 14:37

01 Nov 2020 - 09:43

31 Oct 2020 - 10:38

31 Oct 2020 - 10:35

[#<Entry id: 623107, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6344928512350289...", title: "To support UK bookshops during lockdown, I’m takin...", etag: "6955a840e01acde467668e6c18fba207174dcf25", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/c52a34c6b180...", image: "https://64.media.tumblr.com/c52a34c6b180d07481b47c...", hidden: false, created_at: "2020-11-11 16:30:26", updated_at: "2020-11-11 16:30:26", published_at: "2020-11-11 12:58:56">, #<Entry id: 622866, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6343007947772395...", title: "for the @guardian review ", etag: "d186c56ada4a1ae1cfb6c100a89dd31ddbe15b43", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"542\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/5badc354e96241075f75b8...", hidden: false, created_at: "2020-11-09 14:05:24", updated_at: "2020-11-09 14:05:24", published_at: "2020-11-09 10:06:16">, #<Entry id: 622767, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6342069094597754...", title: "for @newscientist\n#radiation #icecream...", etag: "28255e5a8e1a711a5b2e30830df394848e82070c", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/f921986f3860...", image: "https://64.media.tumblr.com/f921986f3860cc79516208...", hidden: false, created_at: "2020-11-08 12:41:28", updated_at: "2020-11-08 12:41:28", published_at: "2020-11-08 09:13:59">, #<Entry id: 622639, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6340369728920780...", title: "my suggestions for some alternative voting...", etag: "cd81b4e983b167fca0a9a3735b231f688ba7712f", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/df02b6a97ab5...", image: "https://64.media.tumblr.com/df02b6a97ab5ba8bf54277...", hidden: false, created_at: "2020-11-06 16:05:22", updated_at: "2020-11-06 16:05:22", published_at: "2020-11-06 12:12:55">, #<Entry id: 622540, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6339525921841643...", title: "I’ve drawn a christmas card for The London Library...", etag: "8b49caeb81caeab0b9f612ecec2048f2f75cfa60", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/09fae3da3028...", image: "https://64.media.tumblr.com/09fae3da3028404128573c...", hidden: false, created_at: "2020-11-05 14:36:32", updated_at: "2020-11-05 14:36:32", published_at: "2020-11-05 13:51:44">, #<Entry id: 622339, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6337800255980666...", title: "Five science prints.Available now at...", etag: "48f9eb3e978e1f4208168613073e9711e7ad3869", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/34ff23a8b38e...", image: "https://64.media.tumblr.com/34ff23a8b38e7091c77ba1...", hidden: false, created_at: "2020-11-03 20:42:27", updated_at: "2020-11-03 20:42:27", published_at: "2020-11-03 16:08:52">, #<Entry id: 622154, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6335930750407639...", title: "Sketchbook doodles for the cartoon in my last...", etag: "ae2ce940f769193bfcc2896f794372af1a639cde", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/5664e0b11a73...", image: "https://64.media.tumblr.com/5664e0b11a737d5171f8c2...", hidden: false, created_at: "2020-11-01 21:10:15", updated_at: "2020-11-01 21:10:15", published_at: "2020-11-01 14:37:21">, #<Entry id: 622119, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6335746148213882...", title: "a terrifying tale for yesterday’s @guardian review", etag: "f76475054547fd282cca6bde7fbb76e3dfc59dfa", description: "<figure class=\"tmblr-full\" data-orig-height=\"533\" ...", image: "https://64.media.tumblr.com/42e719eb7be73fadea755a...", hidden: false, created_at: "2020-11-01 11:40:39", updated_at: "2020-11-01 11:40:39", published_at: "2020-11-01 09:43:57">, #<Entry id: 622079, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6334874512001433...", title: "#halloween #science #vampires\nfor this week’s New ...", etag: "f642f2dc9bee70f68ecbb1a76f4223462656a983", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/a564c197edba...", image: "https://64.media.tumblr.com/a564c197edba319862eb10...", hidden: false, created_at: "2020-10-31 16:40:13", updated_at: "2020-10-31 16:40:13", published_at: "2020-10-31 10:38:31">, #<Entry id: 622080, blog_id: 1995, url: "https://myjetpack.tumblr.com/post/6334872441084149...", title: "#halloween #science #vampires\nfor this week’s New ...", etag: "2acfca6a38f6e56b25cd8f470dfd9e7c02c7b52f", description: "<img src=\"https://64.media.tumblr.com/a564c197edba...", image: "https://64.media.tumblr.com/a564c197edba319862eb10...", hidden: false, created_at: "2020-10-31 16:40:13", updated_at: "2020-10-31 16:40:13", published_at: "2020-10-31 10:35:13">]

YOU'RE ALL JUST JEALOUS OF MY JETPACK

parTOM GAULD | 5 abonnés | Ajouté le 27 May 2014
http://myjetpack.tumblr.com/

Description

CARTOONS BY TOM GAULD

Catégories

Humour

Ils aiment

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?