Dumbing of Age

21 Jul 2017 - 04:01

20 Jul 2017 - 04:01

19 Jul 2017 - 04:01

18 Jul 2017 - 04:01

17 Jul 2017 - 04:01

16 Jul 2017 - 04:01

15 Jul 2017 - 04:01

14 Jul 2017 - 04:01

13 Jul 2017 - 04:01

12 Jul 2017 - 04:01

[#<Entry id: 502183, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Beside", etag: "5d1397f52e3d41aeb1f3cf422250db84be0e7665", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-21 05:20:16", updated_at: "2017-07-21 05:20:16", published_at: "2017-07-21 04:01:00">, #<Entry id: 502064, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "O’Malley", etag: "cd06ee6d8c16736412355256997767dee18739e5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-20 06:57:54", updated_at: "2017-07-20 06:57:54", published_at: "2017-07-20 04:01:00">, #<Entry id: 501920, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Sweeten", etag: "59ffd734e86f83ef1b418895843461059641f442", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-19 05:03:06", updated_at: "2017-07-19 05:03:06", published_at: "2017-07-19 04:01:00">, #<Entry id: 501807, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Beefed", etag: "c6156b1e283e9203dcc25fe2853a7d5bc7743bc5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-18 06:05:13", updated_at: "2017-07-18 06:05:13", published_at: "2017-07-18 04:01:00">, #<Entry id: 501686, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Skew", etag: "677c888ed14684ec4a8ab1c3289f34cddcf1338a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-17 05:10:26", updated_at: "2017-07-17 05:10:26", published_at: "2017-07-17 04:01:00">, #<Entry id: 501634, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Treasure map", etag: "970f166179a017cda226a01bb141d617adec2441", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-16 05:40:34", updated_at: "2017-07-16 05:40:34", published_at: "2017-07-16 04:01:00">, #<Entry id: 501581, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Motive", etag: "9784b668d41e4795d35d4774340bdcd785df340d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-15 06:10:30", updated_at: "2017-07-15 06:10:30", published_at: "2017-07-15 04:01:00">, #<Entry id: 501454, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Fertile", etag: "f25d01fa69af7d43221e7f11793d58dc6ae7bd1f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-14 06:02:14", updated_at: "2017-07-14 06:02:14", published_at: "2017-07-14 04:01:00">, #<Entry id: 501361, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Broasis", etag: "744d3b02cf9940c0543a038208d859fb887aa0db", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-13 06:26:21", updated_at: "2017-07-13 06:26:21", published_at: "2017-07-13 04:01:00">, #<Entry id: 501235, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Details", etag: "fb679cc2bb67aca2cd73f19df1fbbc764e36290e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-12 06:58:28", updated_at: "2017-07-12 06:58:28", published_at: "2017-07-12 04:01:00">]

11 Jul 2017 - 04:01

10 Jul 2017 - 04:01

09 Jul 2017 - 04:01

08 Jul 2017 - 04:01

07 Jul 2017 - 04:01

07 Jul 2017 - 01:50

06 Jul 2017 - 04:01

05 Jul 2017 - 04:01

04 Jul 2017 - 04:01

03 Jul 2017 - 04:01

[#<Entry id: 501106, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Tired", etag: "04285a80bafb1cc2b3e664f290622732ae508e08", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-11 04:28:41", updated_at: "2017-07-11 04:28:41", published_at: "2017-07-11 04:01:00">, #<Entry id: 500957, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Indulging", etag: "3112daaa270af561dc4714a85ac44e71b3e9019e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-10 04:57:59", updated_at: "2017-07-10 04:57:59", published_at: "2017-07-10 04:01:00">, #<Entry id: 500897, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Stuff like this", etag: "548d5991fca897d216ad201f98abc0190a078329", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-09 05:43:33", updated_at: "2017-07-09 05:43:33", published_at: "2017-07-09 04:01:00">, #<Entry id: 500824, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Ladyfolk", etag: "b6574cf8d8328b885e925ac962ac0788d3e07e25", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/1721...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-07-08 06:22:28", updated_at: "2017-07-08 06:22:28", published_at: "2017-07-08 04:01:00">, #<Entry id: 500723, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Curse", etag: "75194e1e04f7e6f10238be7e2884c4b20696435d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-07 07:01:16", updated_at: "2017-07-07 07:01:16", published_at: "2017-07-07 04:01:00">, #<Entry id: 500703, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/blog/t-shirts-yo/", title: "T-shirts, yo!", etag: "7d4760368ec53e44a5298edc7a3a086c9e784132", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/user/damnyou...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-07-07 04:00:43", updated_at: "2017-07-07 04:00:43", published_at: "2017-07-07 01:50:57">, #<Entry id: 500604, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Reviewing", etag: "5a8ed13bcc0132963ac2acd9f3186a6845071fcb", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/user/damnyou...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-07-06 05:17:47", updated_at: "2017-07-06 05:17:47", published_at: "2017-07-06 04:01:00">, #<Entry id: 500479, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Sharpen", etag: "00986997c292c05cff63367d6c406892982d3d80", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-05 06:05:33", updated_at: "2017-07-05 06:05:33", published_at: "2017-07-05 04:01:00">, #<Entry id: 500386, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Summarize", etag: "5a3980d96f4519acb3a3730c7179c2930a132c55", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-04 06:22:49", updated_at: "2017-07-04 06:22:49", published_at: "2017-07-04 04:01:00">, #<Entry id: 500250, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Abstract", etag: "664875efa121f533af692141b392ac86827f1b8d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-03 06:50:34", updated_at: "2017-07-03 06:50:34", published_at: "2017-07-03 04:01:00">]

02 Jul 2017 - 04:01

01 Jul 2017 - 04:01

30 Jun 2017 - 04:01

29 Jun 2017 - 04:01

28 Jun 2017 - 04:01

27 Jun 2017 - 04:01

26 Jun 2017 - 04:01

25 Jun 2017 - 04:01

24 Jun 2017 - 04:01

23 Jun 2017 - 04:01

[#<Entry id: 500195, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Shrink", etag: "b8f820ae9fc794fdb6403cc2f4a714df7073f1a0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-02 04:40:23", updated_at: "2017-07-02 04:40:23", published_at: "2017-07-02 04:01:00">, #<Entry id: 500159, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Love Sleuth", etag: "ce933acb4232f10a77abe774417ca0cec7b1c549", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-07-01 05:25:54", updated_at: "2017-07-01 05:25:54", published_at: "2017-07-01 04:01:00">, #<Entry id: 500008, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Vulnerability", etag: "40af2d94c2692afe697cde8a6a24fd810a3278b9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-30 06:02:47", updated_at: "2017-06-30 06:02:47", published_at: "2017-06-30 04:01:00">, #<Entry id: 499884, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Pissier", etag: "a57fe003a23c1b158c9d5b6911954fea2dd34e5e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-29 04:10:10", updated_at: "2017-06-29 04:10:10", published_at: "2017-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 499750, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Single", etag: "60118b66236fe5bf63e5119372d7e0ee1d3ec3c0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-28 05:08:09", updated_at: "2017-06-28 05:08:09", published_at: "2017-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 499629, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "March", etag: "4b2f72b3b38a9b08ff03bc45717a028212a660cd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-27 06:17:31", updated_at: "2017-06-27 06:17:31", published_at: "2017-06-27 04:01:00">, #<Entry id: 499463, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "No worries", etag: "4a85067b41a50a894938c800d3fe67cb7c36d4b1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-26 04:11:01", updated_at: "2017-06-26 04:11:01", published_at: "2017-06-26 04:01:00">, #<Entry id: 499387, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Deli", etag: "cfa7ba699459ea7d6184ee079bbff409bea2e31e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-25 05:27:52", updated_at: "2017-06-25 05:27:52", published_at: "2017-06-25 04:01:00">, #<Entry id: 499347, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Heard", etag: "c338b782fbe38b8ef427064ed624e89c3a123cd0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-24 06:35:13", updated_at: "2017-06-24 06:35:13", published_at: "2017-06-24 04:01:00">, #<Entry id: 499213, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Chubby", etag: "eebe6847422fa652a8eb833a06bd92f6efd5aa9a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-23 04:42:49", updated_at: "2017-06-23 04:42:49", published_at: "2017-06-23 04:01:00">]

22 Jun 2017 - 04:01

21 Jun 2017 - 04:01

20 Jun 2017 - 04:01

19 Jun 2017 - 04:01

18 Jun 2017 - 04:01

17 Jun 2017 - 04:01

16 Jun 2017 - 04:01

15 Jun 2017 - 04:01

14 Jun 2017 - 04:01

13 Jun 2017 - 04:01

[#<Entry id: 499087, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Ragdoll", etag: "7ed48a4f4e3f0ce9ae5a477754332d69384bf8cb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-22 05:15:15", updated_at: "2017-06-22 05:15:15", published_at: "2017-06-22 04:01:00">, #<Entry id: 498983, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Apples", etag: "758319d3e8eb20cd632a7d047cc0354605455572", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-21 06:15:14", updated_at: "2017-06-21 06:15:14", published_at: "2017-06-21 04:01:00">, #<Entry id: 498867, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Broccoli", etag: "9c2f676e31d1bfe0dba4c80d89d1c54cc23fbe51", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-20 04:50:17", updated_at: "2017-06-20 04:50:17", published_at: "2017-06-20 04:01:00">, #<Entry id: 498737, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Freaking-out one", etag: "37cf42a4fd0227ac01ea262a2e4d2836c508ea0f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-19 05:05:27", updated_at: "2017-06-19 05:05:27", published_at: "2017-06-19 04:01:00">, #<Entry id: 498682, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Compromised", etag: "4c3ce4b2b2ffe02ab845d68e79178da878abe34a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-18 05:40:48", updated_at: "2017-06-18 05:40:48", published_at: "2017-06-18 04:01:00">, #<Entry id: 498637, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Stink-eye", etag: "8fe6b16b1fd989e01529ff3caaa61e75703cc5e3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-17 06:19:44", updated_at: "2017-06-17 06:19:44", published_at: "2017-06-17 04:01:00">, #<Entry id: 498489, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Rehabrolitated", etag: "c8d12f364db3cd8171385ff58e3c19cf6f153f02", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-16 04:28:18", updated_at: "2017-06-16 04:28:18", published_at: "2017-06-16 04:01:00">, #<Entry id: 498361, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Covertly", etag: "dda6128ab817f516c4d8ebea6a00fab57ae18e0f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-15 05:25:55", updated_at: "2017-06-15 05:25:55", published_at: "2017-06-15 04:01:00">, #<Entry id: 498229, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Toothless", etag: "95e8bff28a0c9daf20f380e14565297a40e7fea8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-14 06:26:20", updated_at: "2017-06-14 06:26:20", published_at: "2017-06-14 04:01:00">, #<Entry id: 498071, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Authority", etag: "65af9314902a9bad3b6a604a6fde73593a08dd9e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-13 05:05:45", updated_at: "2017-06-13 05:05:45", published_at: "2017-06-13 04:01:00">]

12 Jun 2017 - 04:01

11 Jun 2017 - 04:01

10 Jun 2017 - 04:01

09 Jun 2017 - 04:01

08 Jun 2017 - 04:01

07 Jun 2017 - 04:01

06 Jun 2017 - 04:01

05 Jun 2017 - 04:01

04 Jun 2017 - 04:01

03 Jun 2017 - 04:01

[#<Entry id: 497923, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Hanky-panky me", etag: "c1b05cebd816a7d7b7e9139f14396098e31dba11", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-12 05:30:55", updated_at: "2017-06-12 05:30:55", published_at: "2017-06-12 04:01:00">, #<Entry id: 497797, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Aneurysm", etag: "1c9907e388665489db0a181b1a8af4d39dd3c8ce", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-11 06:15:56", updated_at: "2017-06-11 06:15:56", published_at: "2017-06-11 04:01:00">, #<Entry id: 497740, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Breakfast", etag: "2a5d4616c2424d9bba359c3f2b9fadbc57880a97", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-10 06:55:35", updated_at: "2017-06-10 06:55:35", published_at: "2017-06-10 04:01:00">, #<Entry id: 497625, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Hair down", etag: "83a88105aaf09dac39f3bea5e6188d7e702bf2c1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-09 04:35:18", updated_at: "2017-06-09 04:35:18", published_at: "2017-06-09 04:01:00">, #<Entry id: 497524, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Weekdays", etag: "d0cca26aeb62eb9aa308b1a9d9544feb38ff23fe", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-08 05:21:20", updated_at: "2017-06-08 05:21:20", published_at: "2017-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 497385, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Dapper", etag: "73de99c536bb67fc179ae59827c86a36ad631989", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-07 06:10:21", updated_at: "2017-06-07 06:10:21", published_at: "2017-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 497236, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Ukulele", etag: "b01d8dd5b5ffacb8252a91e95246ac217b8299fd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-06 06:42:57", updated_at: "2017-06-06 06:42:57", published_at: "2017-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 497091, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/04-t...", title: "Mornin’", etag: "f0c48fdf32863245a3a9943b96c2a61979845d89", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-05 04:53:09", updated_at: "2017-06-05 04:53:09", published_at: "2017-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 497051, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Your princess is in another castle", etag: "3ee081880d0b507532975cc8d460802c3c84d136", description: "<p>storyline over</p>\n\n<div class=\"twitterbutton\" ...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-04 05:48:05", updated_at: "2017-06-04 05:48:05", published_at: "2017-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 496996, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Unfinished", etag: "56ccb7153c18dfdce31a2c298c8eded0e77372e9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-03 06:33:58", updated_at: "2017-06-03 06:33:58", published_at: "2017-06-03 04:01:00">]

02 Jun 2017 - 04:01

01 Jun 2017 - 04:01

31 May 2017 - 04:01

30 May 2017 - 04:01

29 May 2017 - 04:01

28 May 2017 - 04:01

27 May 2017 - 04:01

26 May 2017 - 04:01

25 May 2017 - 04:01

24 May 2017 - 04:01

[#<Entry id: 496797, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Directory", etag: "a635eb40c287167e79f75e2ff016c76855bcd2d5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-02 04:35:10", updated_at: "2017-06-02 04:35:10", published_at: "2017-06-02 04:01:00">, #<Entry id: 496671, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Reprioritize", etag: "c2e3a52095b9db744edcf926db3efe624c13e440", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-06-01 05:43:17", updated_at: "2017-06-01 05:43:17", published_at: "2017-06-01 04:01:00">, #<Entry id: 496529, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Preface", etag: "8bee86d9e1a4ae7ab513122d4272472c1c007505", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9416...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-05-31 06:34:41", updated_at: "2017-05-31 06:34:41", published_at: "2017-05-31 04:01:00">, #<Entry id: 496402, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Sin-proofed", etag: "41243711c6721217136321759425edf5806ebe30", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9410...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-05-30 04:30:40", updated_at: "2017-05-30 04:30:40", published_at: "2017-05-30 04:01:00">, #<Entry id: 496258, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Lie", etag: "1ad909669617c4c021ec4dad9b71c1b685c63b1d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-29 05:36:11", updated_at: "2017-05-29 05:36:11", published_at: "2017-05-29 04:01:00">, #<Entry id: 496183, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Redemption", etag: "61058b5d71d5337087f528cf3b72223267b4df7a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-28 06:23:43", updated_at: "2017-05-28 06:23:43", published_at: "2017-05-28 04:01:00">, #<Entry id: 496130, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "C-word", etag: "1fb90538cfddfec6580931dd092145d4bb7e700c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-27 04:27:27", updated_at: "2017-05-27 04:27:27", published_at: "2017-05-27 04:01:00">, #<Entry id: 496010, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Blows", etag: "22912005a9f7c25fdae0d1503c9c51a9dcab9e24", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-26 05:44:48", updated_at: "2017-05-26 05:44:48", published_at: "2017-05-26 04:01:00">, #<Entry id: 495902, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Feast", etag: "e0389918263de9cdbf2c1ba613ff46adbe29b912", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-25 04:35:28", updated_at: "2017-05-25 04:35:28", published_at: "2017-05-25 04:01:00">, #<Entry id: 495706, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "New leaf", etag: "4b7a4f367435c2d7dbbb397bed1e67144c45aaa9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-24 05:20:17", updated_at: "2017-05-24 05:20:17", published_at: "2017-05-24 04:01:00">]

23 May 2017 - 04:01

22 May 2017 - 04:01

21 May 2017 - 04:01

20 May 2017 - 04:01

19 May 2017 - 04:01

18 May 2017 - 04:01

17 May 2017 - 04:01

16 May 2017 - 04:01

15 May 2017 - 04:01

14 May 2017 - 04:01

[#<Entry id: 495579, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Hiatus", etag: "6cf50a97d44ffe80ca38ba290280bd80e82abe18", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-23 06:20:21", updated_at: "2017-05-23 06:20:21", published_at: "2017-05-23 04:01:00">, #<Entry id: 495417, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Funk", etag: "aaa7d61d38dedbd11c2ea66bc968dd96b3c426ec", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-22 04:50:14", updated_at: "2017-05-22 04:50:14", published_at: "2017-05-22 04:01:00">, #<Entry id: 495352, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Cooches", etag: "3611c816b7c75c0645e90f7c4730e601150e7659", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-21 06:10:12", updated_at: "2017-05-21 06:10:12", published_at: "2017-05-21 04:01:00">, #<Entry id: 495282, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Unexamined", etag: "174c69ea9367f2d9c9e2b6a80123315ec16e5369", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-20 04:47:26", updated_at: "2017-05-20 04:47:26", published_at: "2017-05-20 04:01:00">, #<Entry id: 495176, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Reversals", etag: "fb4f0283b932771d0dd6105c72d7ee66584e0b66", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-19 06:31:19", updated_at: "2017-05-19 06:31:19", published_at: "2017-05-19 04:01:00">, #<Entry id: 495043, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Bullhonkey", etag: "55506b22654690a80f7097f1e45e483876bf4390", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-18 05:49:58", updated_at: "2017-05-18 05:49:58", published_at: "2017-05-18 04:01:00">, #<Entry id: 494907, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Shut it", etag: "c02c477a95455b89401da4cefbeefc834fd265f4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-17 05:41:12", updated_at: "2017-05-17 05:41:12", published_at: "2017-05-17 04:01:00">, #<Entry id: 494756, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Disgrace", etag: "d87e28262eabd05ddfe4e1aa2a007b50a3aad1ff", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9364...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-05-16 05:01:14", updated_at: "2017-05-16 05:01:14", published_at: "2017-05-16 04:01:00">, #<Entry id: 494596, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Dawdled", etag: "2b646ae2d310e7c84a502137e11a9919f64d2091", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-15 05:45:11", updated_at: "2017-05-15 05:45:11", published_at: "2017-05-15 04:01:00">, #<Entry id: 494535, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Angry", etag: "d707ca79c6beb4f3718ecce7cc1485063893b3eb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-14 05:15:12", updated_at: "2017-05-14 05:15:12", published_at: "2017-05-14 04:01:00">]

13 May 2017 - 04:01

12 May 2017 - 04:01

11 May 2017 - 04:01

10 May 2017 - 04:01

09 May 2017 - 04:01

08 May 2017 - 04:01

07 May 2017 - 04:01

06 May 2017 - 04:01

05 May 2017 - 04:01

04 May 2017 - 04:01

[#<Entry id: 494471, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Gamble", etag: "86a7c59c361f493eee22f3ddd83aefcf19123320", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-13 04:57:33", updated_at: "2017-05-13 04:57:33", published_at: "2017-05-13 04:01:00">, #<Entry id: 494317, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Dishes", etag: "7b7cab7b618279e5346212b0fd6028400dd68b82", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-12 04:47:36", updated_at: "2017-05-12 04:47:36", published_at: "2017-05-12 04:01:00">, #<Entry id: 494149, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Regard", etag: "a2ad6e5d2d223f50f321f8b5da654995b3b5c3f5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-11 04:17:43", updated_at: "2017-05-11 04:17:43", published_at: "2017-05-11 04:01:00">, #<Entry id: 494015, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Threat", etag: "5cc056440a1c3994e72834d76b6a838287f590ff", description: "<p><img class=\"alignleft size-full wp-image-9331\" ...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-05-10 04:18:18", updated_at: "2017-05-10 04:18:18", published_at: "2017-05-10 04:01:00">, #<Entry id: 493906, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Air", etag: "5ddb68982127f47b441dc437ab404408b83fc837", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-09 05:10:08", updated_at: "2017-05-09 05:10:08", published_at: "2017-05-09 04:01:00">, #<Entry id: 493757, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Jettison", etag: "9851183452876b41b25b23e78a1d046bac1da9b4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-08 06:30:40", updated_at: "2017-05-08 06:30:40", published_at: "2017-05-08 04:01:00">, #<Entry id: 493668, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Tearin’", etag: "3495fa5c4ddd3c4bcd06f1d8427483555980ec35", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-07 04:14:48", updated_at: "2017-05-07 04:14:48", published_at: "2017-05-07 04:01:00">, #<Entry id: 493607, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Presidential", etag: "4c447c3f9afe7a3fd92a500d12c5733b04291034", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-06 05:52:53", updated_at: "2017-05-06 05:52:53", published_at: "2017-05-06 04:01:00">, #<Entry id: 493447, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Upgrade", etag: "7770728021730de80a5d4c26150849bc6ae0ec6d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-05 04:58:07", updated_at: "2017-05-05 04:58:07", published_at: "2017-05-05 04:01:00">, #<Entry id: 493325, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Star Treks", etag: "87a8426f13bf5ef201a37ba8b22042b55f86d302", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-04 05:59:36", updated_at: "2017-05-04 05:59:36", published_at: "2017-05-04 04:01:00">]

03 May 2017 - 04:01

02 May 2017 - 04:01

01 May 2017 - 04:01

30 Apr 2017 - 04:01

29 Apr 2017 - 04:01

28 Apr 2017 - 04:01

27 Apr 2017 - 04:01

26 Apr 2017 - 04:01

25 Apr 2017 - 04:01

24 Apr 2017 - 04:01

[#<Entry id: 493170, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Digital age", etag: "7e2a656ff51d3c9e20c0533e7c2e52474ff624fe", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-03 04:39:43", updated_at: "2017-05-03 04:39:43", published_at: "2017-05-03 04:01:00">, #<Entry id: 493033, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Totes", etag: "49e404ece31de3bce1635559aea43b35dfada013", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-05-02 05:55:15", updated_at: "2017-05-02 05:55:15", published_at: "2017-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 492887, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "People props", etag: "5f43fc488fad5101f9984330b5c68987756cb929", description: "<p><img class=\"alignleft wp-image-9304 size-medium...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-05-01 04:50:47", updated_at: "2017-05-01 04:50:47", published_at: "2017-05-01 04:01:00">, #<Entry id: 492840, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Muffins", etag: "3fb4c3a5ece84cc2bc6fd5762e8f7bc7f69cec93", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-30 06:39:56", updated_at: "2017-04-30 06:39:56", published_at: "2017-04-30 04:01:00">, #<Entry id: 492792, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Caress", etag: "b5983ac61c0fa7c0d17b138471b18704bb3ac61b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-29 05:15:58", updated_at: "2017-04-29 05:15:58", published_at: "2017-04-29 04:01:00">, #<Entry id: 492648, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Sorry", etag: "ad63307aba6e6883dd35e2592572148bbc65d674", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-28 04:20:33", updated_at: "2017-04-28 04:20:33", published_at: "2017-04-28 04:01:00">, #<Entry id: 492500, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Sick", etag: "d81c161d06abdb10a6cd77d9b7424b3f985a82ae", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-27 06:30:31", updated_at: "2017-04-27 06:30:31", published_at: "2017-04-27 04:01:00">, #<Entry id: 492333, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Keeping", etag: "c80873b3648a0e885b9e9f8e100476b918d287af", description: "<p><img class=\"alignleft size-full wp-image-9258\" ...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-26 05:46:16", updated_at: "2017-04-26 05:46:16", published_at: "2017-04-26 04:01:00">, #<Entry id: 492168, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Problem", etag: "33496fb14557c50ff317f75965a504d9ffb278b1", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2mGyTOD\"><strong>Just 24...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-25 05:15:42", updated_at: "2017-04-25 05:15:42", published_at: "2017-04-25 04:01:00">, #<Entry id: 492008, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Find", etag: "c56b8f7df575584fdf35609aa160d4f3e90f8e0e", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2mGyTOD\"><strong>Just 48...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-24 04:28:32", updated_at: "2017-04-24 04:28:32", published_at: "2017-04-24 04:01:00">]

23 Apr 2017 - 04:01

22 Apr 2017 - 04:01

21 Apr 2017 - 04:01

20 Apr 2017 - 04:01

19 Apr 2017 - 04:01

18 Apr 2017 - 04:01

17 Apr 2017 - 04:01

16 Apr 2017 - 04:01

15 Apr 2017 - 04:01

14 Apr 2017 - 04:01

[#<Entry id: 491933, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Ravine", etag: "d75b3d63703ea4fcdfa263d89a7928cfc6189ac8", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2mGyTOD\"><strong>Just TW...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-23 05:02:21", updated_at: "2017-04-23 05:02:21", published_at: "2017-04-23 04:01:00">, #<Entry id: 491861, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Competitive", etag: "cd868c98d763a398bace668901c721a96c0e1f60", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9240...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-22 05:29:59", updated_at: "2017-04-22 05:29:59", published_at: "2017-04-22 04:01:00">, #<Entry id: 491720, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Great get", etag: "3ac1cf9645ed993b8a79e60f8e7232010e9045cf", description: "<p>Just four days remaining in the <a href=\"http:/...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-21 05:27:38", updated_at: "2017-04-21 05:27:38", published_at: "2017-04-21 04:01:00">, #<Entry id: 491576, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Properly", etag: "180df9ae4eabdfd811c1f0c199d8bd2e3b0cf589", description: "<p>Just five days left in the <a href=\"http://kck....", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-20 06:12:33", updated_at: "2017-04-20 06:12:33", published_at: "2017-04-20 04:01:00">, #<Entry id: 491413, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Do I", etag: "02b2a37b270262ad19b93ad515503c1608236abc", description: "<p><b><a href=\"https://www.kickstarter.com/project...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-19 05:05:58", updated_at: "2017-04-19 05:05:58", published_at: "2017-04-19 04:01:00">, #<Entry id: 491278, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Baby gay", etag: "dee4acd93d3c85b6a994dc6d66d8ed0b2d638ed8", description: "<p><a href=\"http://www.dumbingofage.com/wp-content...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-18 04:55:42", updated_at: "2017-04-18 04:55:42", published_at: "2017-04-18 04:01:00">, #<Entry id: 491181, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Resources", etag: "c11b35ca31998a8c6d9df0e20f3f0a1ca633865e", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9203...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-17 04:22:19", updated_at: "2017-04-17 04:22:19", published_at: "2017-04-17 04:01:00">, #<Entry id: 491125, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Misery", etag: "fa5bff71a1da71f29f84e48f8269119488ce74b2", description: "<p>It&#8217;s the final 10 days of the <a href=\"ht...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-16 04:15:01", updated_at: "2017-04-16 04:15:01", published_at: "2017-04-16 04:01:00">, #<Entry id: 491046, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Smitten", etag: "b8f0f81a4f13721adff0bdd5d03a65d60e37ea6a", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-15 05:13:23", updated_at: "2017-04-15 05:13:23", published_at: "2017-04-15 04:01:00">, #<Entry id: 490065, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Borderline", etag: "b5303931a04130a618b262f132675ba1c750342e", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-14 04:01:00">]

13 Apr 2017 - 04:01

12 Apr 2017 - 04:01

11 Apr 2017 - 04:01

10 Apr 2017 - 04:01

10 Apr 2017 - 01:35

09 Apr 2017 - 04:01

08 Apr 2017 - 04:01

07 Apr 2017 - 04:01

06 Apr 2017 - 04:01

04 Apr 2017 - 06:01

[#<Entry id: 490066, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Lesbians", etag: "1ebe381951324e9e57121c642c6f4f3534c1a652", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-13 04:01:00">, #<Entry id: 490067, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Challenger", etag: "04af104606f3ec175b3cfeac8cde32005f721186", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9178...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-12 04:01:00">, #<Entry id: 490068, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Friggin’", etag: "91b18f86b64a3ec422626f7a18dc9b43ae2c0f54", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-11 04:01:00">, #<Entry id: 490069, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Cornered", etag: "5d0bb8c52e303fb26410bab9586be3d62e0de054", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-10 04:01:00">, #<Entry id: 490070, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/blog/9153/", title: "It’s time to take inventory of Welcome to the Fuck...", etag: "d4e68371e02416bb121c234d6df247868f5fda44", description: "<h2><img class=\"wp-image-9154 size-full aligncente...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-10 01:35:24">, #<Entry id: 490071, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Laundry girl", etag: "b07c5747d37ecedd6110a86f4cc8b0d2c0b4cd62", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-09 04:01:00">, #<Entry id: 490072, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Signal", etag: "70ed141aebd0f1d7bed2636f626406aeb0d35ff9", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-08 04:01:00">, #<Entry id: 490073, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Makin’ copies", etag: "6528c3c2541b3784743583dafb3da0dfb1ad4b35", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-07 04:01:00">, #<Entry id: 490074, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Vivian", etag: "7e9726a6e5b0cddb798b1433f8772c188db13db1", description: "<p>&#8220;Danny/Joe/UNKNOWN EVIL&#8221; handily wo...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-14 10:41:52", updated_at: "2017-04-14 10:41:52", published_at: "2017-04-06 04:01:00">, #<Entry id: 489890, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Alternative", etag: "747f77e13ea59975131d43fc9a46ff10bb903077", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/dumbingofage\">...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-04 08:27:44", updated_at: "2017-04-04 08:27:44", published_at: "2017-04-04 06:01:00">]

03 Apr 2017 - 06:01

02 Apr 2017 - 06:01

01 Apr 2017 - 06:01

31 Mar 2017 - 06:01

30 Mar 2017 - 06:01

29 Mar 2017 - 06:01

28 Mar 2017 - 06:01

27 Mar 2017 - 06:01

26 Mar 2017 - 06:01

25 Mar 2017 - 05:01

[#<Entry id: 489728, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Relentlessly", etag: "d38a49ecf51c40bd37c6d7ad982190ef310e1656", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-04-03 08:31:45", updated_at: "2017-04-03 08:31:45", published_at: "2017-04-03 06:01:00">, #<Entry id: 489647, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Law things", etag: "89612ae1c1b736dc6af3ef9bce1e14f19f6bf207", description: "<p><a href=\"http://www.slipshine.net\"><strong><img...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-02 08:41:56", updated_at: "2017-04-02 08:41:56", published_at: "2017-04-02 06:01:00">, #<Entry id: 489573, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Fuck off", etag: "452f1c5d532c9d8db902a729b59cb59de2c3ba1a", description: "<p><a href=\"http://kck.st/2mGyTOD\"><img class=\"ali...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-04-01 08:51:50", updated_at: "2017-04-01 08:51:50", published_at: "2017-04-01 06:01:00">, #<Entry id: 489430, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Dynamite", etag: "3c05813332b71af63759a5bf28a2e804ef874bf4", description: "<p style=\"text-align: left;\">The <a href=\"http://k...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-31 09:01:48", updated_at: "2017-03-31 09:01:48", published_at: "2017-03-31 06:01:00">, #<Entry id: 489291, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Foster", etag: "8edf5c4c72ffa6edea34c9b4a72e560543b64bbc", description: "<p><iframe src=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-30 09:21:47", updated_at: "2017-03-30 09:21:47", published_at: "2017-03-30 06:01:00">, #<Entry id: 489088, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Ass-kissing", etag: "aaede1ca568bd385fbcc338bc528df60792dab8f", description: "<p><img class=\"size-medium wp-image-9105 alignrigh...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-03-29 09:56:50", updated_at: "2017-03-29 09:56:50", published_at: "2017-03-29 06:01:00">, #<Entry id: 488905, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Hot water", etag: "b1fe8ee376693386c4c00fc3427e3835b5f40a37", description: "<p><img class=\"alignright size-medium wp-image-909...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-03-28 06:17:12", updated_at: "2017-03-28 06:17:12", published_at: "2017-03-28 06:01:00">, #<Entry id: 488747, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "School day", etag: "bcf6eeb80bb0d6b581f3804bc5afb3f49b2be9bd", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/3...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-03-27 06:31:52", updated_at: "2017-03-27 06:31:52", published_at: "2017-03-27 06:01:00">, #<Entry id: 488701, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Off", etag: "e19e208476628c37da508ddf27a1b8d972d0ad92", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-26 07:21:46", updated_at: "2017-03-26 07:21:46", published_at: "2017-03-26 06:01:00">, #<Entry id: 488648, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Deadline", etag: "41345715e656110c17713820d1efb7a889795357", description: "<p>Monday there will be a Book 6 Kickstarter!  Get...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-25 06:32:17", updated_at: "2017-03-25 06:32:17", published_at: "2017-03-25 05:01:00">]

24 Mar 2017 - 05:01

23 Mar 2017 - 05:01

22 Mar 2017 - 05:01

21 Mar 2017 - 05:01

20 Mar 2017 - 05:01

19 Mar 2017 - 05:01

18 Mar 2017 - 05:01

17 Mar 2017 - 05:01

16 Mar 2017 - 05:01

15 Mar 2017 - 05:01

[#<Entry id: 488478, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Smidge", etag: "eaad497a5819417f59bf8e1fd706391285a35609", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-24 07:02:13", updated_at: "2017-03-24 07:02:13", published_at: "2017-03-24 05:01:00">, #<Entry id: 488310, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Pixely", etag: "251a4717bad211362e473a1c1891e473d51e0b5e", description: "<table border=\"0\" width=\"500\" cellspacing=\"0\" cell...", image: "https://ci4.googleusercontent.com/proxy/984qohnDJb...", hidden: false, created_at: "2017-03-23 07:23:15", updated_at: "2017-03-23 07:23:15", published_at: "2017-03-23 05:01:00">, #<Entry id: 488127, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Patriarch", etag: "31d595f8166ebb8f3b1833d87ad4b5dd1a817a74", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-22 07:41:12", updated_at: "2017-03-22 07:41:12", published_at: "2017-03-22 05:01:00">, #<Entry id: 487994, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Gramps", etag: "225f04ca0710831f8b5a4df625b08978f77abdea", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-9059...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-03-21 08:11:10", updated_at: "2017-03-21 08:11:10", published_at: "2017-03-21 05:01:00">, #<Entry id: 487811, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Wretched", etag: "5815450f5bec4aea93c1bebe675d0656d8f3adce", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-20 08:14:04", updated_at: "2017-03-20 08:14:04", published_at: "2017-03-20 05:01:00">, #<Entry id: 487731, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Wait list", etag: "089e7c864c6dc56bea798d9ea000cc6151e8dbd2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-19 08:51:18", updated_at: "2017-03-19 08:51:18", published_at: "2017-03-19 05:01:00">, #<Entry id: 487609, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Flashpoints", etag: "c89cfd3c529dc5b96a2d0d478d8222e4759a1787", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-18 06:11:25", updated_at: "2017-03-18 06:11:25", published_at: "2017-03-18 05:01:00">, #<Entry id: 487440, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Solved", etag: "73be2f8e0ce823a0fb2cd9958900ad0bc4e2c08b", description: "<p>HEY!  GUYS!</p>\n<p>I will be at <a href=\"http:/...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-17 06:31:24", updated_at: "2017-03-17 06:31:24", published_at: "2017-03-17 05:01:00">, #<Entry id: 487313, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Cinemax", etag: "7d1136ff83d615c9b6e3fd6ad3c80e5a4139bd0d", description: "<p>HEY!  GUYS!</p>\n<p>I will be at <a href=\"http:/...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-16 07:06:27", updated_at: "2017-03-16 07:06:27", published_at: "2017-03-16 05:01:00">, #<Entry id: 487082, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Tunnel", etag: "0273ec41db02fe51401a5ca1c32de47915b12a20", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-15 07:21:38", updated_at: "2017-03-15 07:21:38", published_at: "2017-03-15 05:01:00">]

14 Mar 2017 - 05:01

13 Mar 2017 - 05:01

12 Mar 2017 - 06:01

11 Mar 2017 - 06:01

10 Mar 2017 - 06:01

09 Mar 2017 - 06:01

08 Mar 2017 - 06:01

07 Mar 2017 - 06:01

06 Mar 2017 - 06:01

05 Mar 2017 - 06:01

[#<Entry id: 486947, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Rapture", etag: "70efc3aebb4b35c07fb9d1fa510ca551be78fcfe", description: "<p>&lt;&#8212; This week&#8217;s <a href=\"http://w...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-14 07:46:24", updated_at: "2017-03-14 07:46:24", published_at: "2017-03-14 05:01:00">, #<Entry id: 486811, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Confident", etag: "ea80bd1904b908e62b566fbc6dd66c6c6ffa23ee", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-13 07:41:24", updated_at: "2017-03-13 07:41:24", published_at: "2017-03-13 05:01:00">, #<Entry id: 486753, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Blabbermouth", etag: "95c370f4ae1b2924fc50753377f7d36954b39958", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-12 08:16:23", updated_at: "2017-03-12 08:16:23", published_at: "2017-03-12 06:01:00">, #<Entry id: 486687, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Terribly", etag: "f2fe8876491dfa3e5220b7fd0d999ff626ad040e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-11 08:31:25", updated_at: "2017-03-11 08:31:25", published_at: "2017-03-11 06:01:00">, #<Entry id: 486537, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Bone", etag: "998f2a6e06696f01c0ee0fcf01721c5a6ba1ded6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-10 08:49:02", updated_at: "2017-03-10 08:49:02", published_at: "2017-03-10 06:01:00">, #<Entry id: 486396, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Labels", etag: "ea0668e1f24dbc9684ec365ee6aac6011fdba017", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-09 09:01:26", updated_at: "2017-03-09 09:01:26", published_at: "2017-03-09 06:01:00">, #<Entry id: 486216, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Cocoon", etag: "3224142b9fbbcb13e2222c187241c9a70573b775", description: "<p>&lt;&#8212;&#8211; this week&#8217;s <a href=\"h...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-08 09:33:40", updated_at: "2017-03-08 09:33:40", published_at: "2017-03-08 06:01:00">, #<Entry id: 486042, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Scoot scoot", etag: "00bc3f4e3a2297d6f0e035e7eec5df07bc7f7ed3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-07 06:18:38", updated_at: "2017-03-07 06:18:38", published_at: "2017-03-07 06:01:00">, #<Entry id: 485899, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Catches", etag: "9a981af15c780fb5b5243e1ad3b8bd40849389b5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-06 07:01:22", updated_at: "2017-03-06 07:01:22", published_at: "2017-03-06 06:01:00">, #<Entry id: 485828, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Sooner", etag: "4c995f61d4711f9a14dae30d6414157fdea65773", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-05 07:38:44", updated_at: "2017-03-05 07:38:44", published_at: "2017-03-05 06:01:00">]

04 Mar 2017 - 06:01

03 Mar 2017 - 06:01

02 Mar 2017 - 06:01

01 Mar 2017 - 06:01

28 Feb 2017 - 06:01

27 Feb 2017 - 06:01

26 Feb 2017 - 06:01

25 Feb 2017 - 06:01

24 Feb 2017 - 06:01

23 Feb 2017 - 06:01

[#<Entry id: 485765, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Plaidsies", etag: "424cdfe81878b032d77fd837279b577af4933220", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-04 08:23:36", updated_at: "2017-03-04 08:23:36", published_at: "2017-03-04 06:01:00">, #<Entry id: 485599, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Future", etag: "38c1d9b3cfe8aba472c936a1857773feef406783", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-03 09:18:42", updated_at: "2017-03-03 09:18:42", published_at: "2017-03-03 06:01:00">, #<Entry id: 485467, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Lights", etag: "92d4b6b0a9d4cbfb90c0a5088321109543c8f163", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-02 09:06:19", updated_at: "2017-03-02 09:06:19", published_at: "2017-03-02 06:01:00">, #<Entry id: 485285, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Effect", etag: "6200004ff8d69fda2227902148f0d8e8c94b8a5a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-03-01 07:15:48", updated_at: "2017-03-01 07:15:48", published_at: "2017-03-01 06:01:00">, #<Entry id: 485159, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Ruth and Billie", etag: "f1ed1cb64d606985ad2f4955f85e4fa565ecfb21", description: "<p>&lt;&#8211;<a href=\"http://members.slipshine.ne...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-28 07:38:38", updated_at: "2017-02-28 07:38:38", published_at: "2017-02-28 06:01:00">, #<Entry id: 484996, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Hair", etag: "4eef7f4e2b604923933bd88620259f3686332b4a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-27 10:03:40", updated_at: "2017-02-27 10:03:40", published_at: "2017-02-27 06:01:00">, #<Entry id: 484904, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "The return", etag: "79481a65614d27514db22de16e9ad06635c0c534", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-26 06:18:46", updated_at: "2017-02-26 06:18:46", published_at: "2017-02-26 06:01:00">, #<Entry id: 484838, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Skip", etag: "15fa616b67b20718d107f860067c52cc6aca9b95", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-25 06:53:35", updated_at: "2017-02-25 06:53:35", published_at: "2017-02-25 06:01:00">, #<Entry id: 484655, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Unraveling", etag: "a9e80ddbde5996f379fa69db0419fd5316bc007b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-24 07:08:35", updated_at: "2017-02-24 07:08:35", published_at: "2017-02-24 06:01:00">, #<Entry id: 484506, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Framework", etag: "1eaa9e1be2677aa94a9215c618aab2342c7410dd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-23 07:38:38", updated_at: "2017-02-23 07:38:38", published_at: "2017-02-23 06:01:00">]

22 Feb 2017 - 06:01

21 Feb 2017 - 06:01

20 Feb 2017 - 06:01

19 Feb 2017 - 06:01

18 Feb 2017 - 06:01

17 Feb 2017 - 06:01

16 Feb 2017 - 06:01

15 Feb 2017 - 06:01

14 Feb 2017 - 06:01

13 Feb 2017 - 06:01

[#<Entry id: 484349, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Needs", etag: "aa197398f4a09a056ae5ce29e5ab500d7cf2e2a7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-22 07:53:41", updated_at: "2017-02-22 07:53:41", published_at: "2017-02-22 06:01:00">, #<Entry id: 484171, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Fort", etag: "ff384a0af978c3cd40a66d965bcf6575e109a4a8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-21 08:03:45", updated_at: "2017-02-21 08:03:45", published_at: "2017-02-21 06:01:00">, #<Entry id: 483992, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/03-t...", title: "Grateful", etag: "f7592576ad8439ab986dd80e35cee481647e7ebd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-20 08:13:38", updated_at: "2017-02-20 08:13:38", published_at: "2017-02-20 06:01:00">, #<Entry id: 483920, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Leave", etag: "fd560fee3afd1a6dce0c185fd17d33f60d4bba3d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-19 08:48:39", updated_at: "2017-02-19 08:48:39", published_at: "2017-02-19 06:01:00">, #<Entry id: 483859, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Tensile", etag: "341cfaa64b621f1e87d719e7a51cf8f7f71b1b90", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-18 09:08:49", updated_at: "2017-02-18 09:08:49", published_at: "2017-02-18 06:01:00">, #<Entry id: 483658, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Waft", etag: "08f1d3be6d43e765e4ba5213be6657a3e0593af7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-17 09:19:23", updated_at: "2017-02-17 09:19:23", published_at: "2017-02-17 06:01:00">, #<Entry id: 483518, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Disposable", etag: "2e516b5fa4e9e3bb74a923e62338b74c4b9a46fe", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-16 09:39:23", updated_at: "2017-02-16 09:39:23", published_at: "2017-02-16 06:01:00">, #<Entry id: 483310, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Blame", etag: "d649d1b80e60410b613f9ac7cc2da855a1e340d0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-15 09:22:10", updated_at: "2017-02-15 09:22:10", published_at: "2017-02-15 06:01:00">, #<Entry id: 483151, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Pokestop", etag: "9fa86f2d39e4b517094fc1a93fbd0e7c01295601", description: "<p>&lt;&#8212; <a href=\"http://members.slipshine.n...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-14 09:09:19", updated_at: "2017-02-14 09:09:19", published_at: "2017-02-14 06:01:00">, #<Entry id: 482962, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Been somethin’", etag: "366199a3a89bf2dc234dfd95833cfff154bcc837", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-13 09:34:24", updated_at: "2017-02-13 09:34:24", published_at: "2017-02-13 06:01:00">]

12 Feb 2017 - 06:01

11 Feb 2017 - 06:01

10 Feb 2017 - 06:01

09 Feb 2017 - 06:01

08 Feb 2017 - 06:01

07 Feb 2017 - 06:01

06 Feb 2017 - 06:01

05 Feb 2017 - 06:01

04 Feb 2017 - 06:01

03 Feb 2017 - 06:01

[#<Entry id: 482859, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Volatile", etag: "08e4e5901581c04f964a93579929580b440cb4b0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-12 09:54:14", updated_at: "2017-02-12 09:54:14", published_at: "2017-02-12 06:01:00">, #<Entry id: 482799, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Distressed", etag: "21a0edeaddc3fa344493c640ecb312d88199eeb6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-11 06:24:17", updated_at: "2017-02-11 06:24:17", published_at: "2017-02-11 06:01:00">, #<Entry id: 482612, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Posted", etag: "36d7c6197c8ce72ad619a5e3653f09ba744573d6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-10 06:39:16", updated_at: "2017-02-10 06:39:16", published_at: "2017-02-10 06:01:00">, #<Entry id: 482463, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Ruin", etag: "85b3eec3076d9bdf19d37bfd0aa216496cdc890d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-09 06:37:09", updated_at: "2017-02-09 06:37:09", published_at: "2017-02-09 06:01:00">, #<Entry id: 482276, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Lock", etag: "bbc4f8eddb494ee9e50394fce55e00eee439787d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-08 07:04:24", updated_at: "2017-02-08 07:04:24", published_at: "2017-02-08 06:01:00">, #<Entry id: 482106, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Five-second", etag: "83cad33a263da3d6924dc0c48d73601088f96932", description: "<p><a href=\"http://members.slipshine.net/\"><strong...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-07 07:37:04", updated_at: "2017-02-07 07:37:04", published_at: "2017-02-07 06:01:00">, #<Entry id: 481952, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Jumped", etag: "b06c6677b6c3bdd1f2e7881cc914153eb5edc7f8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-06 08:04:15", updated_at: "2017-02-06 08:04:15", published_at: "2017-02-06 06:01:00">, #<Entry id: 481860, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Rusty", etag: "2a34ff3616c84ea12956ac497251558683f4c14d", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-8932...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-02-05 08:17:05", updated_at: "2017-02-05 08:17:05", published_at: "2017-02-05 06:01:00">, #<Entry id: 481789, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Cracking", etag: "11ce55dd8586157c34ce325bfeae8b197eb59187", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-04 08:32:06", updated_at: "2017-02-04 08:32:06", published_at: "2017-02-04 06:01:00">, #<Entry id: 481596, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Flunking", etag: "4ba89d1ef52a0764c82dcce1523e7099f7d6f6de", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-03 08:59:23", updated_at: "2017-02-03 08:59:23", published_at: "2017-02-03 06:01:00">]

02 Feb 2017 - 06:01

01 Feb 2017 - 06:01

31 Jan 2017 - 06:01

30 Jan 2017 - 06:01

29 Jan 2017 - 06:01

28 Jan 2017 - 06:01

27 Jan 2017 - 06:01

26 Jan 2017 - 06:01

25 Jan 2017 - 06:01

24 Jan 2017 - 06:01

[#<Entry id: 481437, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Terribly", etag: "f0b03c9290537301156fbee7c066eee11825bdc3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-02 09:15:47", updated_at: "2017-02-02 09:15:47", published_at: "2017-02-02 06:01:00">, #<Entry id: 481248, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Limitations", etag: "4a61c38d6da7d839c6ceba5f33a51fdfc7f56584", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-02-01 07:49:20", updated_at: "2017-02-01 07:49:20", published_at: "2017-02-01 06:01:00">, #<Entry id: 481059, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Milkshake", etag: "202e19bba7555a057048b5fbdc5fe75e50ab33e5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-31 08:19:37", updated_at: "2017-01-31 08:19:37", published_at: "2017-01-31 06:01:00">, #<Entry id: 480848, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Lab partners", etag: "a2272185451d1de6c317d0a85736e5363c06b489", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-30 08:44:32", updated_at: "2017-01-30 08:44:32", published_at: "2017-01-30 06:01:00">, #<Entry id: 480738, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Bridges", etag: "a984fb3d8c8f3b91090ce3f678d9f6b4a3732591", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-29 08:59:19", updated_at: "2017-01-29 08:59:19", published_at: "2017-01-29 06:01:00">, #<Entry id: 480590, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Balancing", etag: "3bb94676bb674b7df5d580511d36c012d9c4a5cc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-28 09:57:31", updated_at: "2017-01-28 09:57:31", published_at: "2017-01-28 06:01:00">, #<Entry id: 480412, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Storied", etag: "2041c7a2646087350f0c6a84f183a47594f6304a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-27 06:54:17", updated_at: "2017-01-27 06:54:17", published_at: "2017-01-27 06:01:00">, #<Entry id: 480255, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Boys Pizza Retreat", etag: "d727763187a24df82cf1ea7102166cea6a5a35c0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-26 07:29:18", updated_at: "2017-01-26 07:29:18", published_at: "2017-01-26 06:01:00">, #<Entry id: 480106, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Corner", etag: "135b4e605be60e1b32ae7ead1dcde02101ff2888", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-25 07:57:41", updated_at: "2017-01-25 07:57:41", published_at: "2017-01-25 06:01:00">, #<Entry id: 479953, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Romans", etag: "6e55cf03b20397ffa622dd65be9268e87271569f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-24 08:32:45", updated_at: "2017-01-24 08:32:45", published_at: "2017-01-24 06:01:00">]

23 Jan 2017 - 06:01

22 Jan 2017 - 06:01

21 Jan 2017 - 06:01

20 Jan 2017 - 06:01

19 Jan 2017 - 06:01

18 Jan 2017 - 06:01

17 Jan 2017 - 06:01

16 Jan 2017 - 06:01

15 Jan 2017 - 06:01

14 Jan 2017 - 06:01

[#<Entry id: 479771, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Meltdown", etag: "df96c5e233623b952881e9ee9f7665795dc335ef", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-23 08:35:22", updated_at: "2017-01-23 08:35:22", published_at: "2017-01-23 06:01:00">, #<Entry id: 479677, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Horses", etag: "a05ee3dd95ddcc1863ef0a6169e9fc67f73c4bc5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-22 08:45:27", updated_at: "2017-01-22 08:45:27", published_at: "2017-01-22 06:01:00">, #<Entry id: 479611, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Order", etag: "d182630ca10f0d9cce1777def4c933202cd5c417", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-21 09:02:45", updated_at: "2017-01-21 09:02:45", published_at: "2017-01-21 06:01:00">, #<Entry id: 479409, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Episcopalian", etag: "c7a50013deb11f5f56e240c4a115ac06be6b2de4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-20 09:10:24", updated_at: "2017-01-20 09:10:24", published_at: "2017-01-20 06:01:00">, #<Entry id: 479267, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Sex", etag: "9e8f5380284142d57ad9ccc62fc7b7140c5f235b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-19 09:35:24", updated_at: "2017-01-19 09:35:24", published_at: "2017-01-19 06:01:00">, #<Entry id: 479105, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Mrs Degree", etag: "49cfdff06e5166df157c1bf2ad98fa0ede0d5918", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-18 09:20:32", updated_at: "2017-01-18 09:20:32", published_at: "2017-01-18 06:01:00">, #<Entry id: 478926, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Participate", etag: "dc57de0049ee9f91d08207d8fbdd74bb837688ab", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-17 08:55:25", updated_at: "2017-01-17 08:55:25", published_at: "2017-01-17 06:01:00">, #<Entry id: 478776, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Magikarp", etag: "931f5fdbe8a39df69546c5c925375fed3983c88b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-16 08:40:28", updated_at: "2017-01-16 08:40:28", published_at: "2017-01-16 06:01:00">, #<Entry id: 478704, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Broughtcher", etag: "16ea542cefb55681fd8e88f9a44f0613222f6586", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-15 07:25:35", updated_at: "2017-01-15 07:25:35", published_at: "2017-01-15 06:01:00">, #<Entry id: 478635, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Thoughtful", etag: "27b152a4b5d6d5a0b767a7f2f0c86af0f322b02d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-14 06:06:42", updated_at: "2017-01-14 06:06:42", published_at: "2017-01-14 06:01:00">]

13 Jan 2017 - 06:01

12 Jan 2017 - 06:01

11 Jan 2017 - 06:01

10 Jan 2017 - 06:01

09 Jan 2017 - 06:01

08 Jan 2017 - 06:01

07 Jan 2017 - 06:01

06 Jan 2017 - 06:01

05 Jan 2017 - 06:01

04 Jan 2017 - 06:01

[#<Entry id: 478495, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Approachable", etag: "4d2d92eae7e970884d536c713c86b58f5064e62e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-13 08:47:37", updated_at: "2017-01-13 08:47:37", published_at: "2017-01-13 06:01:00">, #<Entry id: 478311, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Counselor", etag: "3af560ee903dc937b8a22df00d79b1d382a36206", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-12 07:02:36", updated_at: "2017-01-12 07:02:36", published_at: "2017-01-12 06:01:00">, #<Entry id: 478118, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Conflict", etag: "b2652b9605dde8cc516014d3afd91900692bcd13", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-11 06:05:28", updated_at: "2017-01-11 06:05:28", published_at: "2017-01-11 06:01:00">, #<Entry id: 477991, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Powerplay", etag: "1771cf7e7e9cacf954e30bc7f8b44d54059127e9", description: "<p><img class=\"alignleft wp-image-8867\" src=\"http:...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/201...", hidden: false, created_at: "2017-01-10 08:57:38", updated_at: "2017-01-10 08:57:38", published_at: "2017-01-10 06:01:00">, #<Entry id: 477814, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Alex", etag: "6483d2f367d4fcfd01aaa2ab6eeb8c3e8b321ba0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-09 06:42:35", updated_at: "2017-01-09 06:42:35", published_at: "2017-01-09 06:01:00">, #<Entry id: 477745, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Seating", etag: "e1c0ae3daa7a07485c62b82daaac9dcb99eb8b14", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-08 09:58:14", updated_at: "2017-01-08 09:58:14", published_at: "2017-01-08 06:01:00">, #<Entry id: 477679, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Special", etag: "c58d4c9872e898d36e69480e45dbb3160377889f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-07 09:10:19", updated_at: "2017-01-07 09:10:19", published_at: "2017-01-07 06:01:00">, #<Entry id: 477518, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Stashed", etag: "edde8bcc6dc9f722d5c40a97f03447c5d3b7a2e7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-06 08:28:53", updated_at: "2017-01-06 08:28:53", published_at: "2017-01-06 06:01:00">, #<Entry id: 477372, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Failure", etag: "65e04a47331b1d60b6117af745e5252355844373", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-05 07:40:22", updated_at: "2017-01-05 07:40:22", published_at: "2017-01-05 06:01:00">, #<Entry id: 477198, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2017/comic/book-7/02-e...", title: "Buzzard", etag: "09d631662f0143dd619482af27e5784a8203bcc1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2017-01-04 06:46:04", updated_at: "2017-01-04 06:46:04", published_at: "2017-01-04 06:01:00">]

Dumbing of Age

parDavid M Willis | 2 abonnés | Ajouté le 27 May 2014
http://dumbingofage.com/

Description

A college webcomic by David Willis

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?