Dumbing of Age

30 Oct 2020 - 04:01

29 Oct 2020 - 04:01

28 Oct 2020 - 04:01

27 Oct 2020 - 04:01

26 Oct 2020 - 04:01

25 Oct 2020 - 04:01

24 Oct 2020 - 04:01

23 Oct 2020 - 04:01

22 Oct 2020 - 04:01

21 Oct 2020 - 04:01

[#<Entry id: 621985, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Laid back", etag: "22cdd724569865a11097607470a2ca67c56db0f1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-30 06:55:03", updated_at: "2020-10-30 06:55:03", published_at: "2020-10-30 04:01:00">, #<Entry id: 621900, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Palms", etag: "31878763b323a3b4e7dc12aef323751e2b953762", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-29 05:42:34", updated_at: "2020-10-29 05:42:34", published_at: "2020-10-29 04:01:00">, #<Entry id: 621846, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Six forty-five", etag: "05daf132a865ee19433b207bcd486cae4c667d12", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-28 20:12:30", updated_at: "2020-10-28 20:12:30", published_at: "2020-10-28 04:01:00">, #<Entry id: 621847, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Grace", etag: "fedbc0890429dad1427b88ee62a5e1af1ffe4cfe", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-28 20:12:30", updated_at: "2020-10-28 20:12:30", published_at: "2020-10-27 04:01:00">, #<Entry id: 621848, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Carbs", etag: "c72a48aeaa68b517e4115e8cffff15d46b213f4b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-28 20:12:30", updated_at: "2020-10-28 20:12:30", published_at: "2020-10-26 04:01:00">, #<Entry id: 621849, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Equipped", etag: "3ef690d316a031e549d35aed12d186edb0eb0bee", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-28 20:12:30", updated_at: "2020-10-28 20:12:30", published_at: "2020-10-25 04:01:00">, #<Entry id: 621850, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Second semester freshman", etag: "e03a60ac46db96b16e3c7832635316f39fc43fa0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-28 20:12:30", updated_at: "2020-10-28 20:12:30", published_at: "2020-10-24 04:01:00">, #<Entry id: 621851, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Warning", etag: "82c4ba46c5f8fa455a80eaddbeefa98f9a070692", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-28 20:12:30", updated_at: "2020-10-28 20:12:30", published_at: "2020-10-23 04:01:00">, #<Entry id: 621322, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Crimson", etag: "3a26326e22bef0bb413812500204594fc0516140", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-22 06:28:19", updated_at: "2020-10-22 06:28:19", published_at: "2020-10-22 04:01:00">, #<Entry id: 621220, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Dweeb", etag: "9f4c1a43b7881cb68e6235a152e0756496c6ce62", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-21 04:37:49", updated_at: "2020-10-21 04:37:49", published_at: "2020-10-21 04:01:00">]

20 Oct 2020 - 04:01

19 Oct 2020 - 04:01

18 Oct 2020 - 04:01

17 Oct 2020 - 04:01

16 Oct 2020 - 04:01

15 Oct 2020 - 04:01

14 Oct 2020 - 04:01

13 Oct 2020 - 04:01

12 Oct 2020 - 04:01

11 Oct 2020 - 04:01

[#<Entry id: 621221, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Fret", etag: "6b502432b24bf6939698747c41a84c983d7d3f88", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-21 04:37:49", updated_at: "2020-10-21 04:37:49", published_at: "2020-10-20 04:01:00">, #<Entry id: 621032, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Mmnph", etag: "45402e84a0269c474286ab31bee3a97e52db1be5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-19 04:40:15", updated_at: "2020-10-19 04:40:15", published_at: "2020-10-19 04:01:00">, #<Entry id: 621033, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Guitar", etag: "48b52f8b9cfbceed8f48b05f651196ccfeadacb0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-19 04:40:15", updated_at: "2020-10-19 04:40:15", published_at: "2020-10-18 04:01:00">, #<Entry id: 620947, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Forbidden", etag: "d8fb398457d8adef9b7182c67bb9c23dd5103d39", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-17 04:15:59", updated_at: "2020-10-17 04:15:59", published_at: "2020-10-17 04:01:00">, #<Entry id: 620948, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Ditchin’", etag: "22359e0643c050155772b8e5d63f7d6b66011412", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-17 04:15:59", updated_at: "2020-10-17 04:15:59", published_at: "2020-10-16 04:01:00">, #<Entry id: 620949, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Ninja Turtles", etag: "d2d4d49333f9ae201beb99fa6ea6b7f376b5d5af", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-17 04:15:59", updated_at: "2020-10-17 04:15:59", published_at: "2020-10-15 04:01:00">, #<Entry id: 620950, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Co-equally", etag: "926f65d776df5aa39322be5f08114ef88777a19c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-17 04:15:59", updated_at: "2020-10-17 04:15:59", published_at: "2020-10-14 04:01:00">, #<Entry id: 620951, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Herselves", etag: "b9b2f1ff5f6cedb8fed6474a565702cae0536252", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-17 04:15:59", updated_at: "2020-10-17 04:15:59", published_at: "2020-10-13 04:01:00">, #<Entry id: 620477, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Replacement", etag: "8b85601c7d21276250390f126424e224c24119ff", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-12 05:45:36", updated_at: "2020-10-12 05:45:36", published_at: "2020-10-12 04:01:00">, #<Entry id: 620478, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Formed", etag: "42b67e125e8a3092718d21f5852c946dee2bc43c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-12 05:45:36", updated_at: "2020-10-12 05:45:36", published_at: "2020-10-11 04:01:00">]

10 Oct 2020 - 04:01

09 Oct 2020 - 04:01

08 Oct 2020 - 04:01

07 Oct 2020 - 04:01

06 Oct 2020 - 04:01

05 Oct 2020 - 04:01

04 Oct 2020 - 04:01

03 Oct 2020 - 04:01

02 Oct 2020 - 04:01

01 Oct 2020 - 04:01

[#<Entry id: 620402, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Pronouns", etag: "5a07b1c041137bd9fccfd8a73657a76b452b3cf4", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-11 05:03:47", updated_at: "2020-10-11 05:03:47", published_at: "2020-10-10 04:01:00">, #<Entry id: 620403, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Other side", etag: "1687feb9de02b8d123a574fec6f34defc27587fa", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-11 05:03:47", updated_at: "2020-10-11 05:03:47", published_at: "2020-10-09 04:01:00">, #<Entry id: 620157, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Uses", etag: "77832a2a41ab1f2c2f6857719670935ce0b49e56", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-08 05:32:25", updated_at: "2020-10-08 05:32:25", published_at: "2020-10-08 04:01:00">, #<Entry id: 620158, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Aren’t in", etag: "a4b8e39d19246d7583f91b5b8e12f49eed34f601", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-08 05:32:25", updated_at: "2020-10-08 05:32:25", published_at: "2020-10-07 04:01:00">, #<Entry id: 620159, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Operating", etag: "19850f9e4f94c76f7ef5f4c7244bcb7c10791301", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-08 05:32:25", updated_at: "2020-10-08 05:32:25", published_at: "2020-10-06 04:01:00">, #<Entry id: 620160, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "High-stakes", etag: "997ab9011eb6f96e99e0b21d5ccb06933fed67e2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-08 05:32:25", updated_at: "2020-10-08 05:32:25", published_at: "2020-10-05 04:01:00">, #<Entry id: 620161, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Flavor", etag: "694d3679a5aa4c65e36a5322e63c5a91a4c0bb74", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-08 05:32:25", updated_at: "2020-10-08 05:32:25", published_at: "2020-10-04 04:01:00">, #<Entry id: 620162, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Christmas", etag: "b44bde9ff6002250ee02089c05ce9c4aa981a901", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-08 05:32:25", updated_at: "2020-10-08 05:32:25", published_at: "2020-10-03 04:01:00">, #<Entry id: 619603, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Ms. R", etag: "38d973d31e6590acb5bb3c4d6bfda880dc4ee414", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-02 06:04:19", updated_at: "2020-10-02 06:04:19", published_at: "2020-10-02 04:01:00">, #<Entry id: 619604, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Yorker", etag: "10df0b89c42f95a33e9b1fef1bdac6802ca1f5e6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-10-02 06:04:19", updated_at: "2020-10-02 06:04:19", published_at: "2020-10-01 04:01:00">]

30 Sep 2020 - 04:01

29 Sep 2020 - 04:01

28 Sep 2020 - 04:01

27 Sep 2020 - 04:01

26 Sep 2020 - 04:01

25 Sep 2020 - 04:01

24 Sep 2020 - 04:01

23 Sep 2020 - 04:01

22 Sep 2020 - 04:01

21 Sep 2020 - 04:01

[#<Entry id: 619605, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Guarantees", etag: "d54637276d6d85c23de558bf3a7bc0612fe214e1", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-02 06:04:19", updated_at: "2020-10-02 06:04:19", published_at: "2020-09-30 04:01:00">, #<Entry id: 619606, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Deviate", etag: "3632dad288bd21b0bd5dbadc2cd5653baddc8158", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-10-02 06:04:19", updated_at: "2020-10-02 06:04:19", published_at: "2020-09-29 04:01:00">, #<Entry id: 619258, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Warn", etag: "92cb4a51a9e8fc1a3e18ad4b67cab1cd4af17efb", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-28 04:01:00">, #<Entry id: 619259, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Aaaaaaa", etag: "71a4a16f206dd10a9b19a9b0b3fdd7d8371af046", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-27 04:01:00">, #<Entry id: 619260, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Tantalizin’", etag: "f16a0ba9198a6926acb6bf07e81b2d958e955c6c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-26 04:01:00">, #<Entry id: 619261, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Self-protective", etag: "2480c97689cf0aa72040ca728b87ff193fd060ab", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-25 04:01:00">, #<Entry id: 619262, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Booster", etag: "80d43dad7efb089fc6ac30bb8d7012a1d6ff107a", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-24 04:01:00">, #<Entry id: 619263, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Invited", etag: "4142ef37c9b088d3989d7c596eaf05e55bdd1ee1", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/dexter-m...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-23 04:01:00">, #<Entry id: 619264, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Timestamp", etag: "b2a61b8ed671d23cec97c5b86215d9f7b09c87ed", description: "<p><img class=\"aligncenter size-large wp-image-135...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-22 04:01:00">, #<Entry id: 619265, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Polycule", etag: "b5ccdf90c3c310b280ab4907724d19f9d32494b1", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/dexter-m...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-21 04:01:00">]

20 Sep 2020 - 04:01

19 Sep 2020 - 04:01

18 Sep 2020 - 04:01

17 Sep 2020 - 04:01

16 Sep 2020 - 04:01

15 Sep 2020 - 04:01

14 Sep 2020 - 04:01

13 Sep 2020 - 04:01

12 Sep 2020 - 04:01

11 Sep 2020 - 04:01

[#<Entry id: 619266, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "New new", etag: "d848b0bb4c0890cbb1fe3d2a63e4d3c5bf418b01", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-20 04:01:00">, #<Entry id: 619267, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Maskin’", etag: "843311d03654323d3a8cab981f7ec5c821948409", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/dexter-m...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-29 02:15:44", updated_at: "2020-09-29 02:15:44", published_at: "2020-09-19 04:01:00">, #<Entry id: 618385, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Story", etag: "8ff8f1ae54fe0f7ab9f517abbda3e1969ff4dceb", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/dexter-m...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-18 04:01:00">, #<Entry id: 618386, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Seamlessly", etag: "362808862d330ab5e4046a8307d33d4351f3a951", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-17 04:01:00">, #<Entry id: 618387, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "One of those", etag: "267ef19ceb66e60c8d792b7b5c0e9870ef5c5dce", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-16 04:01:00">, #<Entry id: 618388, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Unpacking", etag: "ef303ec7612863c7ccb1db8eb918bcb734dbb926", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-15 04:01:00">, #<Entry id: 618389, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "North Star", etag: "a877e621205383042684944c724a268b8f1ad605", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-14 04:01:00">, #<Entry id: 618390, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Haircut", etag: "785467613cd5cd95ace81c1e03ee8e680432a96a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-13 04:01:00">, #<Entry id: 618391, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Rootin’", etag: "7688a3891210bf4b90591131fadd006890739e99", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-18 05:00:58", updated_at: "2020-09-18 05:00:58", published_at: "2020-09-12 04:01:00">, #<Entry id: 617817, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "Groove", etag: "a4b4f03d4cf389bffa6dee98c365b8aa5d0c4a44", description: "<p><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conten...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-11 06:07:48", updated_at: "2020-09-11 06:07:48", published_at: "2020-09-11 04:01:00">]

10 Sep 2020 - 04:01

10 Sep 2020 - 04:01

09 Sep 2020 - 04:01

08 Sep 2020 - 04:01

07 Sep 2020 - 04:01

06 Sep 2020 - 04:01

05 Sep 2020 - 04:01

04 Sep 2020 - 04:01

03 Sep 2020 - 04:01

02 Sep 2020 - 04:01

[#<Entry id: 617729, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/ten-garbage...", title: "Ten Garbage Years!", etag: "ac828b895b40d135ed33df1b4bda1f4828375922", description: "<p><a href=\"https://dumbingofage.bigcartel.com/pro...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-10 04:28:37", updated_at: "2020-09-10 04:28:37", published_at: "2020-09-10 04:01:44">, #<Entry id: 617730, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-11/01...", title: "And we’re back!", etag: "61e386894d6f604484b580f2cf0b0aa50e8ffce2", description: "<h3><a href=\"https://www.dumbingofage.com/wp-conte...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-10 04:28:37", updated_at: "2020-09-10 04:28:37", published_at: "2020-09-10 04:01:00">, #<Entry id: 617643, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "January", etag: "fb0f44c3ec51a7aa83e3f9f281540d1b98ff7d18", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-09 05:50:41", updated_at: "2020-09-09 05:50:41", published_at: "2020-09-09 04:01:00">, #<Entry id: 617549, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "December", etag: "a7698b4edfaf3679ed4c4c1bd1f1a095585a20a6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-08 06:43:46", updated_at: "2020-09-08 06:43:46", published_at: "2020-09-08 04:01:00">, #<Entry id: 617537, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "November", etag: "d6f95ec691edc266a65ce0003003cfa5211c0c9b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-08 03:42:20", updated_at: "2020-09-08 03:42:20", published_at: "2020-09-07 04:01:00">, #<Entry id: 617400, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "October", etag: "a011eeebab712d5ad45e61ceff1eb970ffbadcef", description: "<p><em><a href=\"https://www.patreon.com/posts/seco...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-06 04:57:33", updated_at: "2020-09-06 04:57:33", published_at: "2020-09-06 04:01:00">, #<Entry id: 617401, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Transformative", etag: "5330716840a39efb0c1b3b9798617bb6a8e412f9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-06 04:57:33", updated_at: "2020-09-06 04:57:33", published_at: "2020-09-05 04:01:00">, #<Entry id: 617402, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Twisted", etag: "e4e8aa9fbe6b584b7ae2c1aa46232bb9bdf0fad3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-06 04:57:33", updated_at: "2020-09-06 04:57:33", published_at: "2020-09-04 04:01:00">, #<Entry id: 617403, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Repressed", etag: "300b122963abfdd5a1194b7fd8b0731aea455788", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-06 04:57:33", updated_at: "2020-09-06 04:57:33", published_at: "2020-09-03 04:01:00">, #<Entry id: 617404, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Conceded", etag: "2960338171b2eab381f414e04005310a72b3cfdd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-06 04:57:33", updated_at: "2020-09-06 04:57:33", published_at: "2020-09-02 04:01:00">]

01 Sep 2020 - 04:01

31 Aug 2020 - 04:01

30 Aug 2020 - 04:01

29 Aug 2020 - 04:01

28 Aug 2020 - 04:01

27 Aug 2020 - 04:01

26 Aug 2020 - 04:01

25 Aug 2020 - 04:01

24 Aug 2020 - 04:01

23 Aug 2020 - 04:01

[#<Entry id: 617025, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Sweet roof", etag: "bd1d119194df9568ae4030af116dc6cf9d5674a8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-01 13:53:25", updated_at: "2020-09-01 13:53:25", published_at: "2020-09-01 04:01:00">, #<Entry id: 617026, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Rigorously", etag: "a9110834653f1aac67a8d053833b16ef9e7a68bd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-01 13:53:25", updated_at: "2020-09-01 13:53:25", published_at: "2020-08-31 04:01:00">, #<Entry id: 617027, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Rules", etag: "b3ea729b442aa9eee1ca497ee4caf4ff8d0acaf0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-09-01 13:53:25", updated_at: "2020-09-01 13:53:25", published_at: "2020-08-30 04:01:00">, #<Entry id: 617028, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Jibe", etag: "ef12bed5b8c86f96317e52dc521316f0ce8588c0", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-09-01 13:53:25", updated_at: "2020-09-01 13:53:25", published_at: "2020-08-29 04:01:00">, #<Entry id: 616717, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Saw 19", etag: "1c47adf3b006c845e6f212a698f32f7705905f3e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-28 05:58:00", updated_at: "2020-08-28 05:58:00", published_at: "2020-08-28 04:01:00">, #<Entry id: 616604, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Freely", etag: "96b511dc6aadb08d1b1fe3537e391743c65fe985", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-27 04:17:50", updated_at: "2020-08-27 04:17:50", published_at: "2020-08-27 04:01:00">, #<Entry id: 616497, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Whole heart", etag: "42def3ef00e46489e379144cbf0d9c7c130a2731", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-26 04:01:00">, #<Entry id: 616498, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Belong", etag: "3ca6daa095109db593a04527943613dcec809abd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-25 04:01:00">, #<Entry id: 616499, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Reset", etag: "4606d70c06cd0d5b1b002fa5c1405f374aced6c3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-24 04:01:00">, #<Entry id: 616500, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "In-and-out", etag: "498f87795da7444a319a2fdf2cd4675d53c48f12", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-23 04:01:00">]

22 Aug 2020 - 04:01

21 Aug 2020 - 04:01

20 Aug 2020 - 04:01

19 Aug 2020 - 04:01

18 Aug 2020 - 04:01

17 Aug 2020 - 04:01

16 Aug 2020 - 04:01

15 Aug 2020 - 04:01

14 Aug 2020 - 04:01

13 Aug 2020 - 04:01

[#<Entry id: 616501, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Evolving", etag: "68416a2240d8de3c9b44c24b7571a400ef3fe4b1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-22 04:01:00">, #<Entry id: 616502, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Teased", etag: "c560610b55b8ffae84967887d72612995de93f46", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-21 04:01:00">, #<Entry id: 616503, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Vomit", etag: "039f43c2a2d603fcf991bf72d1d29ef225ffc0d7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-26 05:57:37", updated_at: "2020-08-26 05:57:37", published_at: "2020-08-20 04:01:00">, #<Entry id: 615959, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Narcissism", etag: "be68149928cfacf6de01098dc78ebbd00c200e6b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-19 05:50:36", updated_at: "2020-08-19 05:50:36", published_at: "2020-08-19 04:01:00">, #<Entry id: 615960, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Connect", etag: "2e3a46b7b041fd5c2b4f04bd0bc645c26bea519f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-19 05:50:36", updated_at: "2020-08-19 05:50:36", published_at: "2020-08-18 04:01:00">, #<Entry id: 615961, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Shitty", etag: "a4c25af852d41cd6d3797712106d562cf56ed6cd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-19 05:50:36", updated_at: "2020-08-19 05:50:36", published_at: "2020-08-17 04:01:00">, #<Entry id: 615754, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Into", etag: "ab4904dcbe79919349eeb86c9c10dbe1688893fd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-16 04:41:19", updated_at: "2020-08-16 04:41:19", published_at: "2020-08-16 04:01:00">, #<Entry id: 615723, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Jaggy", etag: "c2defbbd2d5bb290f8999a872c485de776a22ace", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-15 05:10:11", updated_at: "2020-08-15 05:10:11", published_at: "2020-08-15 04:01:00">, #<Entry id: 615672, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Vision", etag: "d61d56b6d78f9e8a83d86e2a6249579965be03ff", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-14 20:15:12", updated_at: "2020-08-14 20:15:12", published_at: "2020-08-14 04:01:00">, #<Entry id: 615490, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Comfort", etag: "8fb7e563c977c48b7baa609d91dfeba7e6b8dc78", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-13 04:05:15", updated_at: "2020-08-13 04:05:15", published_at: "2020-08-13 04:01:00">]

12 Aug 2020 - 04:01

11 Aug 2020 - 04:01

10 Aug 2020 - 04:01

09 Aug 2020 - 04:01

08 Aug 2020 - 04:01

07 Aug 2020 - 04:01

06 Aug 2020 - 04:01

05 Aug 2020 - 04:01

04 Aug 2020 - 04:01

03 Aug 2020 - 04:01

[#<Entry id: 615491, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Relief", etag: "a3417014c108548163e8ed2ce553ff655d9cd566", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-13 04:05:15", updated_at: "2020-08-13 04:05:15", published_at: "2020-08-12 04:01:00">, #<Entry id: 615492, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Rent-a-cop", etag: "ba88846724e8fc2cd539e1a49e551f8be2174cbe", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-13 04:05:15", updated_at: "2020-08-13 04:05:15", published_at: "2020-08-11 04:01:00">, #<Entry id: 615493, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Evacuated", etag: "94b494b23ca5b53c26e587edb2fccbdc2d9d9b75", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-13 04:05:15", updated_at: "2020-08-13 04:05:15", published_at: "2020-08-10 04:01:00">, #<Entry id: 615494, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Marketplace", etag: "a3d368b391e4dbdec89c372785aaa25c3f7535f9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-13 04:05:15", updated_at: "2020-08-13 04:05:15", published_at: "2020-08-09 04:01:00">, #<Entry id: 615159, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Connelly", etag: "f159cbd622fa3f6410e3340f9d94aea6779e9634", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-08 05:05:09", updated_at: "2020-08-08 05:05:09", published_at: "2020-08-08 04:01:00">, #<Entry id: 615160, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Ownership", etag: "6fab482de281090cee7a914cccc82e1613417da9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-08 05:05:09", updated_at: "2020-08-08 05:05:09", published_at: "2020-08-07 04:01:00">, #<Entry id: 615161, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Blammo", etag: "9ba1e525906a71bb0be49a6273c28824cee8f244", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-08 05:05:09", updated_at: "2020-08-08 05:05:09", published_at: "2020-08-06 04:01:00">, #<Entry id: 615162, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Opaque", etag: "6887e926f4ece6fa55dbcee1854adf5f7b7ee373", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-08-08 05:05:09", updated_at: "2020-08-08 05:05:09", published_at: "2020-08-05 04:01:00">, #<Entry id: 615163, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Hospitalized", etag: "3441bc0b3c293d5e8db582ba95d4c4403775dd0d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-08 05:05:09", updated_at: "2020-08-08 05:05:09", published_at: "2020-08-04 04:01:00">, #<Entry id: 614774, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Alderaan", etag: "7ff0ab4e3559cf76de11f7eb22300d0175807402", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-03 06:05:50", updated_at: "2020-08-03 06:05:50", published_at: "2020-08-03 04:01:00">]

02 Aug 2020 - 04:01

01 Aug 2020 - 04:01

31 Jul 2020 - 04:01

30 Jul 2020 - 04:01

29 Jul 2020 - 04:01

28 Jul 2020 - 04:01

27 Jul 2020 - 04:01

26 Jul 2020 - 04:01

25 Jul 2020 - 04:01

24 Jul 2020 - 04:01

[#<Entry id: 614743, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Alone time", etag: "e6fda846e4039b0d796a989e2fba2e12eae5d4e3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-08-02 04:01:00">, #<Entry id: 614744, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Lost him", etag: "a978d8403a291685c2a7d545f25211fdf8b1d177", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-08-01 04:01:00">, #<Entry id: 614745, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Replace", etag: "b84aef1c2f9cde4284f1eb3269abf46af26e31e4", description: "<p><a href=\"https://www.polygon.com/animation-cart...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-31 04:01:00">, #<Entry id: 614746, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Oversexed", etag: "1a72a804b5c188f216b22fa109e0199f8441cb50", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-30 04:01:00">, #<Entry id: 614747, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Nurture", etag: "20f042795c03b810789f2025156b1e33ad39dd04", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-29 04:01:00">, #<Entry id: 614748, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Upstairs", etag: "251929006d4b06b58169184e484e6f493a8d3d02", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-28 04:01:00">, #<Entry id: 614749, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Instructed", etag: "1e45b43fef93b4fd7c8efcd762687850510993ed", description: "<p><strong><a href=\"https://www.patreon.com/posts/...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-27 04:01:00">, #<Entry id: 614750, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Dad", etag: "1d2bef12a3b5640644fedf5ae760db8d59bc5f32", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-26 04:01:00">, #<Entry id: 614148, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Breaded", etag: "26d3d590f877d82118cbafc9840981dace25233f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-25 04:12:43", updated_at: "2020-07-25 04:12:43", published_at: "2020-07-25 04:01:00">, #<Entry id: 614071, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Humble", etag: "f2bdcd2dc1466ebf5d36bc5138e1296edb2ab363", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-24 04:01:00">]

23 Jul 2020 - 04:01

22 Jul 2020 - 04:01

21 Jul 2020 - 04:01

20 Jul 2020 - 04:01

19 Jul 2020 - 04:01

18 Jul 2020 - 04:01

17 Jul 2020 - 04:01

16 Jul 2020 - 04:01

15 Jul 2020 - 04:01

14 Jul 2020 - 04:01

[#<Entry id: 614072, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Accounts", etag: "f1d590700a76f806129e7d9a49c1f20967781e68", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-23 04:01:00">, #<Entry id: 614073, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Public", etag: "33887666e9a3afb622ed938d96cbce431c904b9e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-22 04:01:00">, #<Entry id: 614074, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Won", etag: "bc2ddb4ed42117a71cb084cc7d15896c81aa002b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-21 04:01:00">, #<Entry id: 614075, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Maniac", etag: "e96489c8ca7bdcb0979e603fc11724fd853f7fb2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-20 04:01:00">, #<Entry id: 614076, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Aggro", etag: "a58765311a0c8d521bd996cb09ded25bec476447", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-19 04:01:00">, #<Entry id: 614077, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Flaunt", etag: "137f1d98e592d750ee439f6ae6216a071538d517", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-18 04:01:00">, #<Entry id: 614078, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Animal Crossin’", etag: "5bf2c9e4a82a928fd5d496125afd2ca13293f201", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-17 04:01:00">, #<Entry id: 614079, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Widely said", etag: "f177b4553e3167e88c3bf28a6bcc6eb99d185d81", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-16 04:01:00">, #<Entry id: 613321, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Blathers", etag: "8e4c45ce9e5a4cbe0deb713525aa501e8b53af41", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-15 04:10:10", updated_at: "2020-07-15 04:10:10", published_at: "2020-07-15 04:01:00">, #<Entry id: 613228, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Parental", etag: "4953e45496cf585e166195c02d49e0bb59f3fa4d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-14 05:53:08", updated_at: "2020-07-14 05:53:08", published_at: "2020-07-14 04:01:00">]

13 Jul 2020 - 04:01

12 Jul 2020 - 04:01

11 Jul 2020 - 04:01

10 Jul 2020 - 04:01

09 Jul 2020 - 04:01

05 Jul 2020 - 04:01

04 Jul 2020 - 04:01

03 Jul 2020 - 04:01

02 Jul 2020 - 04:01

01 Jul 2020 - 04:01

[#<Entry id: 613148, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "What now", etag: "c73ff8aba73bfd01333eeb77cdcd928542dc98d0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-13 06:22:38", updated_at: "2020-07-13 06:22:38", published_at: "2020-07-13 04:01:00">, #<Entry id: 613097, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Statements", etag: "6acf038f34f87432a9a9790e74f8b2027dcd3e92", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 04:37:37", updated_at: "2020-07-12 04:37:37", published_at: "2020-07-12 04:01:00">, #<Entry id: 613094, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "The Warners", etag: "53a67bbf17f03cd8706e0c43e93a088b68be9768", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 01:53:00", updated_at: "2020-07-12 01:53:00", published_at: "2020-07-11 04:01:00">, #<Entry id: 613095, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Directions", etag: "aeaf48e645c08d0d357ed0dcbd15111cd9d83715", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 01:53:00", updated_at: "2020-07-12 01:53:00", published_at: "2020-07-10 04:01:00">, #<Entry id: 613096, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Crying face", etag: "49038f8e3996cec2ac95bd243f8ac009b7fa41de", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 01:53:00", updated_at: "2020-07-12 01:53:00", published_at: "2020-07-09 04:01:00">, #<Entry id: 612580, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Thick", etag: "55019e7c3b47c81657c668deb0a952c800e2a5c1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-05 22:50:10", updated_at: "2020-07-05 22:50:10", published_at: "2020-07-05 04:01:00">, #<Entry id: 612581, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Karen", etag: "3da1628fc8749c7b028f3a08ed07044f3f9d5d6d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-05 22:50:10", updated_at: "2020-07-05 22:50:10", published_at: "2020-07-04 04:01:00">, #<Entry id: 612414, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Good reason", etag: "6f5cfbbb5d051658449a0575e216b280c59d3a9b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-03 04:28:22", updated_at: "2020-07-03 04:28:22", published_at: "2020-07-03 04:01:00">, #<Entry id: 612382, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Justify", etag: "6845eaf0b6c96916c133f1284da475f6ae99185c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-02 22:38:20", updated_at: "2020-07-02 22:38:20", published_at: "2020-07-02 04:01:00">, #<Entry id: 612196, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Separated", etag: "e06d4f85d6d621f467c1020d2b0eb60e332ca277", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-07-01 04:01:00">]

30 Jun 2020 - 04:01

29 Jun 2020 - 04:01

29 Jun 2020 - 04:01

28 Jun 2020 - 04:01

28 Jun 2020 - 04:01

27 Jun 2020 - 04:01

26 Jun 2020 - 04:01

25 Jun 2020 - 04:01

24 Jun 2020 - 22:59

24 Jun 2020 - 04:01

[#<Entry id: 612197, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Not married", etag: "74a1176a934823dcebba5ba105342b594156bbec", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-30 04:01:00">, #<Entry id: 612198, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Unit", etag: "cf3136ac1ea1820fae3f71a7a5c5768c85d8ad28", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 612199, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Unit", etag: "cf3136ac1ea1820fae3f71a7a5c5768c85d8ad28", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 612200, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Nights", etag: "7ae8027de5d62832846f937e8aca490263c7db76", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 612201, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Nights", etag: "7ae8027de5d62832846f937e8aca490263c7db76", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 611841, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Cruise", etag: "3c33028cd4abe8ff84f247f46a24fd1aae9612a9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-27 04:01:00">, #<Entry id: 611842, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Every beep", etag: "77296be92a03851db599a8862a9648f37047ac3f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-26 04:01:00">, #<Entry id: 611843, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Wr alwys", etag: "83ab6202de6f1e295517a4c8f525638c64b3660b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-25 04:01:00">, #<Entry id: 611844, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/new-t-shirt...", title: "New T-shirt and… masks? Well, sure!", etag: "654649f7a0027b043f2747726ccbdd8233145d22", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/1163...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-24 22:59:29">, #<Entry id: 611845, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Fob", etag: "dd04f08ee2beea5aa30ef3e99521b452fe1fc3d8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-24 04:01:00">]

23 Jun 2020 - 04:01

22 Jun 2020 - 04:01

21 Jun 2020 - 04:01

20 Jun 2020 - 04:01

19 Jun 2020 - 04:01

10 Jun 2020 - 04:01

09 Jun 2020 - 04:01

08 Jun 2020 - 04:01

08 Jun 2020 - 04:01

07 Jun 2020 - 04:01

[#<Entry id: 611846, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Bzzzbzzz", etag: "012f79feccf9da39542179187159b835b3c8c13a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-23 04:01:00">, #<Entry id: 611847, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Nigh-brush", etag: "2c52b41cb2e4bd72a1810dfbe5b1623e6d6eb800", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-22 04:01:00">, #<Entry id: 611848, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Scheduled", etag: "0790e7c85792b59a6e1d5b2e519e5889c709a4e0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-21 04:01:00">, #<Entry id: 611849, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Imprinted", etag: "6079c52b7d344f601aa86c3a04d214b3375a6c58", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-20 04:01:00">, #<Entry id: 611850, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Splitting", etag: "8361e255c9111bb64f66d1b843337ac2ad36fa48", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-19 04:01:00">, #<Entry id: 610295, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Not", etag: "0bd9e8b56147ecb5d03a76898d91c1ae98e5172b", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-1317...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-10 06:50:29", updated_at: "2020-06-10 06:50:29", published_at: "2020-06-10 04:01:00">, #<Entry id: 610191, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Yo", etag: "e659e1bfcf8818ab2ff91e251f97ba3163d945d0", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12702...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-09 04:01:00">, #<Entry id: 610192, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wrest", etag: "0b11754c91de8e22f08dab53ea1ea69dbb719f67", description: "<p><a href=\"http://www.patreon.com/dumbingofage\"><...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 610193, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wrest", etag: "0b11754c91de8e22f08dab53ea1ea69dbb719f67", description: "<p><a href=\"http://www.patreon.com/dumbingofage\"><...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 610194, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Actually", etag: "8817b5e45a0424440b4e423d62361e5fbad09f1d", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12694...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-07 04:01:00">]

07 Jun 2020 - 04:01

06 Jun 2020 - 04:01

06 Jun 2020 - 04:01

05 Jun 2020 - 04:01

05 Jun 2020 - 04:01

04 Jun 2020 - 04:01

04 Jun 2020 - 04:01

03 Jun 2020 - 04:01

03 Jun 2020 - 04:01

02 Jun 2020 - 04:01

[#<Entry id: 610195, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Actually", etag: "8817b5e45a0424440b4e423d62361e5fbad09f1d", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12694...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 610196, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Huffs", etag: "2e657613bafb4f90e1ecb730e3aeaac63a48059e", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 610197, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Huffs", etag: "2e657613bafb4f90e1ecb730e3aeaac63a48059e", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 610198, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Curb", etag: "2f5fedd6bd0acfc1ebb2ffba2e0ae761f0007fc7", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 610199, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Curb", etag: "2f5fedd6bd0acfc1ebb2ffba2e0ae761f0007fc7", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 610200, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Replicate", etag: "10da3c2ec532f19574c4e92c2c69516cda7599eb", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 610201, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Replicate", etag: "10da3c2ec532f19574c4e92c2c69516cda7599eb", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 610202, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Thread", etag: "f5f8552a908e12fdfca4d532616cadb0148f9941", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-03 04:01:00">, #<Entry id: 610203, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Thread", etag: "f5f8552a908e12fdfca4d532616cadb0148f9941", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-03 04:01:00">, #<Entry id: 610204, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Implicating", etag: "767ae07d377e257f91e12f2a7fed430fd5af7dba", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-02 04:01:00">]

01 Jun 2020 - 04:01

31 May 2020 - 04:01

30 May 2020 - 04:01

29 May 2020 - 04:01

28 May 2020 - 04:01

27 May 2020 - 04:01

26 May 2020 - 04:01

25 May 2020 - 04:01

24 May 2020 - 04:01

23 May 2020 - 04:01

[#<Entry id: 609342, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Betrayed", etag: "918ca8f714112d66a246d36c6b727797049b2951", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-01 05:08:11", updated_at: "2020-06-01 05:08:11", published_at: "2020-06-01 04:01:00">, #<Entry id: 609280, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Aura", etag: "2f7bef447dcff4a4104c9d4911d7b52a91c03b50", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-31 05:48:03", updated_at: "2020-05-31 05:48:03", published_at: "2020-05-31 04:01:00">, #<Entry id: 609281, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Huh", etag: "1f2685a32cce37dd8b4097df46b92fbbb2f2fe74", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-31 05:48:03", updated_at: "2020-05-31 05:48:03", published_at: "2020-05-30 04:01:00">, #<Entry id: 609282, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wrong way", etag: "6a578a10161f344dbf875b253e272c8fb2b5996f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-31 05:48:03", updated_at: "2020-05-31 05:48:03", published_at: "2020-05-29 04:01:00">, #<Entry id: 608930, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Fistfight", etag: "2de41103e09b7ff35413157575d1d9f98031bb52", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-28 06:12:27", updated_at: "2020-05-28 06:12:27", published_at: "2020-05-28 04:01:00">, #<Entry id: 608796, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Myself together", etag: "f1ccc6c70043364a9ad7adb5ee8ed3efd9ed9f23", description: "<p>The Book 9 Kickstarter ended at $70,903!  Which...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-27 04:01:00">, #<Entry id: 608797, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Through Hell", etag: "e08ec28cad4a9f4bb2b808c167b9bf3f3e1a08a8", description: "<h1 style=\"text-align: center;\"><a href=\"https://w...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-26 04:01:00">, #<Entry id: 608798, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Planned", etag: "f0d6f1fa0a8eb96add7965379771678e8095f19d", description: "<h2><b><a href=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-25 04:01:00">, #<Entry id: 608799, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Grappling", etag: "a2f84fd2057b02af2afd307ff8f09795aa17167b", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-24 04:01:00">, #<Entry id: 608800, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Cross country", etag: "13ce50061ecc2354d6112da3af87119352060527", description: "<h1 style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"h...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-23 04:01:00">]

22 May 2020 - 04:01

21 May 2020 - 04:01

20 May 2020 - 04:01

19 May 2020 - 04:01

18 May 2020 - 04:01

17 May 2020 - 04:01

16 May 2020 - 04:01

15 May 2020 - 04:01

14 May 2020 - 04:01

13 May 2020 - 04:01

[#<Entry id: 608374, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Co-conspirator", etag: "3e0667ced4bb6d7d8a3da55440e2d8068a0ff4af", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-22 04:10:15", updated_at: "2020-05-22 04:10:15", published_at: "2020-05-22 04:01:00">, #<Entry id: 608323, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Delete", etag: "9ad53550b03b679237f9bfe7d051ba9ce7b490ea", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-21 04:01:00">, #<Entry id: 608324, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Bluff", etag: "1ac4469628e4952c8aea11925a589f8b4031d272", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-20 04:01:00">, #<Entry id: 608325, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Beats", etag: "16517ee59a89ce65406ca3eb3d2ed7259ace4159", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-19 04:01:00">, #<Entry id: 608326, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Eventful", etag: "05d365e31afc0259d7300807173126d13cf905da", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-18 04:01:00">, #<Entry id: 608327, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Rraarrrrrr", etag: "a2db15e47c2cceee2e2d97254edc361ec85c2d36", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-17 04:01:00">, #<Entry id: 608328, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Over, finished", etag: "9c68a97fff6c4c116e89ceaff24079cbf8dad57d", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-16 04:01:00">, #<Entry id: 608329, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Relevance", etag: "e52cad82c2e9a4f487b5686445f0ac4a8b167fb3", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-15 04:01:00">, #<Entry id: 607562, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Miscounted", etag: "b7ccb920586aa3be1619cc79c98092c9a0b91a60", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-14 04:01:00">, #<Entry id: 607563, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Passionate", etag: "be85fa9e0b00be0c5c7e4ca80f1229b043db7cf7", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-13 04:01:00">]

12 May 2020 - 04:01

11 May 2020 - 04:01

10 May 2020 - 04:01

09 May 2020 - 04:01

08 May 2020 - 04:01

07 May 2020 - 04:01

06 May 2020 - 04:01

05 May 2020 - 04:01

04 May 2020 - 04:01

03 May 2020 - 04:01

[#<Entry id: 607564, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Ding-dong Redux", etag: "c855c71c5c6c1ca2c764b51579f5995caa13ce98", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-12 04:01:00">, #<Entry id: 607565, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Kenting", etag: "7449dd603956a416407898340d5490bea1f248e5", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-11 04:01:00">, #<Entry id: 607566, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Hay", etag: "6209b00db68556e0f6eca979eb62f4e18ad9b0f4", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-10 04:01:00">, #<Entry id: 607567, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wallet", etag: "e97eed4be4b286f21f27874cbe2e04c3d7e4b923", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-09 04:01:00">, #<Entry id: 606982, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Rei", etag: "9224a05539ab29fe09e0284d8eb3edd35b68c89b", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-08 04:50:20", updated_at: "2020-05-08 04:50:20", published_at: "2020-05-08 04:01:00">, #<Entry id: 606983, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Intended-to-be", etag: "b64b80f01d3252881ffcc90e1d0aa8841da41db9", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-08 04:50:20", updated_at: "2020-05-08 04:50:20", published_at: "2020-05-07 04:01:00">, #<Entry id: 606717, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Breathing", etag: "f837aa55d82c372af2dfcea7fcf9cc5d38edde31", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-06 04:01:00">, #<Entry id: 606718, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Bad news", etag: "412075e0e243e23845319dbcbfb30ea3c189030c", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-05 04:01:00">, #<Entry id: 606719, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Last thoughts", etag: "d5d942a643b3a2aa3bece670bc6d027db9e3adf0", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-04 04:01:00">, #<Entry id: 606720, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Beaned", etag: "9179f7fcac0a5d77d08be487b28088fd68a0606c", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-03 04:01:00">]

02 May 2020 - 04:01

01 May 2020 - 04:01

30 Apr 2020 - 04:01

29 Apr 2020 - 04:01

28 Apr 2020 - 04:01

27 Apr 2020 - 04:01

27 Apr 2020 - 03:55

26 Apr 2020 - 04:01

25 Apr 2020 - 04:01

24 Apr 2020 - 04:01

[#<Entry id: 606721, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Nastiest", etag: "c24dae9e2a60c25adc589b29feae86b7462c75da", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 606299, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Forks", etag: "f5cb5398b70456fdae5c0e379ed9357dd053565f", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-05-01 04:01:00">, #<Entry id: 606300, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Whammf", etag: "faca65510a9ae98baaa7c5b669e345bceeb54b0a", description: "<h2><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-30 04:01:00">, #<Entry id: 606301, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "No-show", etag: "0b049d23c2700dcc490a596082db8479e0e688a9", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-29 04:01:00">, #<Entry id: 606302, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Escapees", etag: "3af60a98adec53d63bef99a92057582e30ba47bc", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-28 04:01:00">, #<Entry id: 606303, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Dangerous", etag: "9e3490810bb2461d97734e56dc5df491c7ad670d", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-27 04:01:00">, #<Entry id: 606304, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/dumbing-of-...", title: "Dumbing of Age Book 9 Kickstarter launched!", etag: "27217afdff5b291cd3ec4de02ace3d60b866c44f", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-27 03:55:59">, #<Entry id: 606305, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Unbound", etag: "63cfbceecd9dd71acf4f2b91675e15bc723cf858", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-1293...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-26 04:01:00">, #<Entry id: 606306, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Moment", etag: "212ee8b595a6d170b8c2fa4d37cf2c32e8deafd3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-25 04:01:00">, #<Entry id: 605386, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Terrified", etag: "85df4a07f31630aa11a04c7ce77235fc67d0a41e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-24 05:37:19", updated_at: "2020-04-24 05:37:19", published_at: "2020-04-24 04:01:00">]

23 Apr 2020 - 04:01

22 Apr 2020 - 04:01

21 Apr 2020 - 04:01

20 Apr 2020 - 04:01

19 Apr 2020 - 04:01

18 Apr 2020 - 04:01

17 Apr 2020 - 04:01

16 Apr 2020 - 04:01

15 Apr 2020 - 04:01

14 Apr 2020 - 04:01

[#<Entry id: 605283, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Going well", etag: "4945939a813587bfbaab31cd474fcc5e663d0325", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-23 05:50:45", updated_at: "2020-04-23 05:50:45", published_at: "2020-04-23 04:01:00">, #<Entry id: 605162, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Unaccounted", etag: "705fbc8489941902902b25a00b4debfdb9776a3b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-22 05:45:42", updated_at: "2020-04-22 05:45:42", published_at: "2020-04-22 04:01:00">, #<Entry id: 605014, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Effect", etag: "6950a56f8ea14f071c9fff76371f3366f7c92c73", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-21 05:40:24", updated_at: "2020-04-21 05:40:24", published_at: "2020-04-21 04:01:00">, #<Entry id: 604898, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Suiting", etag: "2f1da42cd48e44976f79d08dc1d9f326c50125ad", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-20 05:45:21", updated_at: "2020-04-20 05:45:21", published_at: "2020-04-20 04:01:00">, #<Entry id: 604819, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Everybody", etag: "844f6f6cf07d8578356e11e68dbbf073f13a790b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-19 05:50:37", updated_at: "2020-04-19 05:50:37", published_at: "2020-04-19 04:01:00">, #<Entry id: 604740, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Address", etag: "0faf6accbcc8a650768dfe054cee80e76f569545", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-18 04:01:00">, #<Entry id: 604741, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Moral entropy", etag: "c0321dc2fc982eb63b552bb5fbace8e4f57d23d4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-17 04:01:00">, #<Entry id: 604742, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Polite", etag: "66f9f2d86f62b10b3208bfe2f6388b6819fb0044", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-16 04:01:00">, #<Entry id: 604743, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Finish this", etag: "f36c03093f9e3a30bd714a03641bc4130611071e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-15 04:01:00">, #<Entry id: 604744, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Ninest", etag: "81e9b76d25204cd1d949786f558cc64050c8fef4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-14 04:01:00">]

Dumbing of Age

parDavid M Willis | 2 abonnés | Ajouté le 27 May 2014
http://dumbingofage.com/

Description

A college webcomic by David Willis

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?