Dumbing of Age

03 Aug 2020 - 04:01

02 Aug 2020 - 04:01

01 Aug 2020 - 04:01

31 Jul 2020 - 04:01

30 Jul 2020 - 04:01

29 Jul 2020 - 04:01

28 Jul 2020 - 04:01

27 Jul 2020 - 04:01

26 Jul 2020 - 04:01

25 Jul 2020 - 04:01

[#<Entry id: 614774, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Alderaan", etag: "7ff0ab4e3559cf76de11f7eb22300d0175807402", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-03 06:05:50", updated_at: "2020-08-03 06:05:50", published_at: "2020-08-03 04:01:00">, #<Entry id: 614743, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Alone time", etag: "e6fda846e4039b0d796a989e2fba2e12eae5d4e3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-08-02 04:01:00">, #<Entry id: 614744, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Lost him", etag: "a978d8403a291685c2a7d545f25211fdf8b1d177", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-08-01 04:01:00">, #<Entry id: 614745, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Replace", etag: "b84aef1c2f9cde4284f1eb3269abf46af26e31e4", description: "<p><a href=\"https://www.polygon.com/animation-cart...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-31 04:01:00">, #<Entry id: 614746, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Oversexed", etag: "1a72a804b5c188f216b22fa109e0199f8441cb50", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-30 04:01:00">, #<Entry id: 614747, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Nurture", etag: "20f042795c03b810789f2025156b1e33ad39dd04", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-29 04:01:00">, #<Entry id: 614748, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Upstairs", etag: "251929006d4b06b58169184e484e6f493a8d3d02", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-28 04:01:00">, #<Entry id: 614749, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Instructed", etag: "1e45b43fef93b4fd7c8efcd762687850510993ed", description: "<p><strong><a href=\"https://www.patreon.com/posts/...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-27 04:01:00">, #<Entry id: 614750, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Dad", etag: "1d2bef12a3b5640644fedf5ae760db8d59bc5f32", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-08-02 15:30:23", updated_at: "2020-08-02 15:30:23", published_at: "2020-07-26 04:01:00">, #<Entry id: 614148, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Breaded", etag: "26d3d590f877d82118cbafc9840981dace25233f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-25 04:12:43", updated_at: "2020-07-25 04:12:43", published_at: "2020-07-25 04:01:00">]

24 Jul 2020 - 04:01

23 Jul 2020 - 04:01

22 Jul 2020 - 04:01

21 Jul 2020 - 04:01

20 Jul 2020 - 04:01

19 Jul 2020 - 04:01

18 Jul 2020 - 04:01

17 Jul 2020 - 04:01

16 Jul 2020 - 04:01

15 Jul 2020 - 04:01

[#<Entry id: 614071, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Humble", etag: "f2bdcd2dc1466ebf5d36bc5138e1296edb2ab363", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-24 04:01:00">, #<Entry id: 614072, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Accounts", etag: "f1d590700a76f806129e7d9a49c1f20967781e68", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-23 04:01:00">, #<Entry id: 614073, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Public", etag: "33887666e9a3afb622ed938d96cbce431c904b9e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-22 04:01:00">, #<Entry id: 614074, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Won", etag: "bc2ddb4ed42117a71cb084cc7d15896c81aa002b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-21 04:01:00">, #<Entry id: 614075, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Maniac", etag: "e96489c8ca7bdcb0979e603fc11724fd853f7fb2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-20 04:01:00">, #<Entry id: 614076, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Aggro", etag: "a58765311a0c8d521bd996cb09ded25bec476447", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-19 04:01:00">, #<Entry id: 614077, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Flaunt", etag: "137f1d98e592d750ee439f6ae6216a071538d517", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-18 04:01:00">, #<Entry id: 614078, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Animal Crossin’", etag: "5bf2c9e4a82a928fd5d496125afd2ca13293f201", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-17 04:01:00">, #<Entry id: 614079, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Widely said", etag: "f177b4553e3167e88c3bf28a6bcc6eb99d185d81", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-24 05:10:18", updated_at: "2020-07-24 05:10:18", published_at: "2020-07-16 04:01:00">, #<Entry id: 613321, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Blathers", etag: "8e4c45ce9e5a4cbe0deb713525aa501e8b53af41", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-15 04:10:10", updated_at: "2020-07-15 04:10:10", published_at: "2020-07-15 04:01:00">]

14 Jul 2020 - 04:01

13 Jul 2020 - 04:01

12 Jul 2020 - 04:01

11 Jul 2020 - 04:01

10 Jul 2020 - 04:01

09 Jul 2020 - 04:01

05 Jul 2020 - 04:01

04 Jul 2020 - 04:01

03 Jul 2020 - 04:01

02 Jul 2020 - 04:01

[#<Entry id: 613228, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Parental", etag: "4953e45496cf585e166195c02d49e0bb59f3fa4d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-14 05:53:08", updated_at: "2020-07-14 05:53:08", published_at: "2020-07-14 04:01:00">, #<Entry id: 613148, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "What now", etag: "c73ff8aba73bfd01333eeb77cdcd928542dc98d0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-13 06:22:38", updated_at: "2020-07-13 06:22:38", published_at: "2020-07-13 04:01:00">, #<Entry id: 613097, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Statements", etag: "6acf038f34f87432a9a9790e74f8b2027dcd3e92", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 04:37:37", updated_at: "2020-07-12 04:37:37", published_at: "2020-07-12 04:01:00">, #<Entry id: 613094, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "The Warners", etag: "53a67bbf17f03cd8706e0c43e93a088b68be9768", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 01:53:00", updated_at: "2020-07-12 01:53:00", published_at: "2020-07-11 04:01:00">, #<Entry id: 613095, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Directions", etag: "aeaf48e645c08d0d357ed0dcbd15111cd9d83715", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 01:53:00", updated_at: "2020-07-12 01:53:00", published_at: "2020-07-10 04:01:00">, #<Entry id: 613096, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Crying face", etag: "49038f8e3996cec2ac95bd243f8ac009b7fa41de", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-12 01:53:00", updated_at: "2020-07-12 01:53:00", published_at: "2020-07-09 04:01:00">, #<Entry id: 612580, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Thick", etag: "55019e7c3b47c81657c668deb0a952c800e2a5c1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-05 22:50:10", updated_at: "2020-07-05 22:50:10", published_at: "2020-07-05 04:01:00">, #<Entry id: 612581, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Karen", etag: "3da1628fc8749c7b028f3a08ed07044f3f9d5d6d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-05 22:50:10", updated_at: "2020-07-05 22:50:10", published_at: "2020-07-04 04:01:00">, #<Entry id: 612414, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Good reason", etag: "6f5cfbbb5d051658449a0575e216b280c59d3a9b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-03 04:28:22", updated_at: "2020-07-03 04:28:22", published_at: "2020-07-03 04:01:00">, #<Entry id: 612382, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Justify", etag: "6845eaf0b6c96916c133f1284da475f6ae99185c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-02 22:38:20", updated_at: "2020-07-02 22:38:20", published_at: "2020-07-02 04:01:00">]

01 Jul 2020 - 04:01

30 Jun 2020 - 04:01

29 Jun 2020 - 04:01

29 Jun 2020 - 04:01

28 Jun 2020 - 04:01

28 Jun 2020 - 04:01

27 Jun 2020 - 04:01

26 Jun 2020 - 04:01

25 Jun 2020 - 04:01

24 Jun 2020 - 22:59

[#<Entry id: 612196, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Separated", etag: "e06d4f85d6d621f467c1020d2b0eb60e332ca277", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-07-01 04:01:00">, #<Entry id: 612197, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Not married", etag: "74a1176a934823dcebba5ba105342b594156bbec", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-30 04:01:00">, #<Entry id: 612198, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Unit", etag: "cf3136ac1ea1820fae3f71a7a5c5768c85d8ad28", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 612199, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Unit", etag: "cf3136ac1ea1820fae3f71a7a5c5768c85d8ad28", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 612200, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Nights", etag: "7ae8027de5d62832846f937e8aca490263c7db76", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 612201, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Nights", etag: "7ae8027de5d62832846f937e8aca490263c7db76", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-07-01 04:20:14", updated_at: "2020-07-01 04:20:14", published_at: "2020-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 611841, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Cruise", etag: "3c33028cd4abe8ff84f247f46a24fd1aae9612a9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-27 04:01:00">, #<Entry id: 611842, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Every beep", etag: "77296be92a03851db599a8862a9648f37047ac3f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-26 04:01:00">, #<Entry id: 611843, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Wr alwys", etag: "83ab6202de6f1e295517a4c8f525638c64b3660b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-25 04:01:00">, #<Entry id: 611844, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/new-t-shirt...", title: "New T-shirt and… masks? Well, sure!", etag: "654649f7a0027b043f2747726ccbdd8233145d22", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/1163...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-24 22:59:29">]

24 Jun 2020 - 04:01

23 Jun 2020 - 04:01

22 Jun 2020 - 04:01

21 Jun 2020 - 04:01

20 Jun 2020 - 04:01

19 Jun 2020 - 04:01

10 Jun 2020 - 04:01

09 Jun 2020 - 04:01

08 Jun 2020 - 04:01

08 Jun 2020 - 04:01

[#<Entry id: 611845, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/04...", title: "Fob", etag: "dd04f08ee2beea5aa30ef3e99521b452fe1fc3d8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-24 04:01:00">, #<Entry id: 611846, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Bzzzbzzz", etag: "012f79feccf9da39542179187159b835b3c8c13a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-23 04:01:00">, #<Entry id: 611847, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Nigh-brush", etag: "2c52b41cb2e4bd72a1810dfbe5b1623e6d6eb800", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-22 04:01:00">, #<Entry id: 611848, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Scheduled", etag: "0790e7c85792b59a6e1d5b2e519e5889c709a4e0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-21 04:01:00">, #<Entry id: 611849, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Imprinted", etag: "6079c52b7d344f601aa86c3a04d214b3375a6c58", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-20 04:01:00">, #<Entry id: 611850, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Splitting", etag: "8361e255c9111bb64f66d1b843337ac2ad36fa48", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-06-27 06:25:09", updated_at: "2020-06-27 06:25:09", published_at: "2020-06-19 04:01:00">, #<Entry id: 610295, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Not", etag: "0bd9e8b56147ecb5d03a76898d91c1ae98e5172b", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-1317...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-10 06:50:29", updated_at: "2020-06-10 06:50:29", published_at: "2020-06-10 04:01:00">, #<Entry id: 610191, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Yo", etag: "e659e1bfcf8818ab2ff91e251f97ba3163d945d0", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12702...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-09 04:01:00">, #<Entry id: 610192, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wrest", etag: "0b11754c91de8e22f08dab53ea1ea69dbb719f67", description: "<p><a href=\"http://www.patreon.com/dumbingofage\"><...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 610193, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wrest", etag: "0b11754c91de8e22f08dab53ea1ea69dbb719f67", description: "<p><a href=\"http://www.patreon.com/dumbingofage\"><...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-08 04:01:00">]

07 Jun 2020 - 04:01

07 Jun 2020 - 04:01

06 Jun 2020 - 04:01

06 Jun 2020 - 04:01

05 Jun 2020 - 04:01

05 Jun 2020 - 04:01

04 Jun 2020 - 04:01

04 Jun 2020 - 04:01

03 Jun 2020 - 04:01

03 Jun 2020 - 04:01

[#<Entry id: 610194, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Actually", etag: "8817b5e45a0424440b4e423d62361e5fbad09f1d", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12694...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 610195, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Actually", etag: "8817b5e45a0424440b4e423d62361e5fbad09f1d", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12694...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 610196, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Huffs", etag: "2e657613bafb4f90e1ecb730e3aeaac63a48059e", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 610197, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Huffs", etag: "2e657613bafb4f90e1ecb730e3aeaac63a48059e", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 610198, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Curb", etag: "2f5fedd6bd0acfc1ebb2ffba2e0ae761f0007fc7", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 610199, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Curb", etag: "2f5fedd6bd0acfc1ebb2ffba2e0ae761f0007fc7", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12687...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 610200, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Replicate", etag: "10da3c2ec532f19574c4e92c2c69516cda7599eb", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 610201, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Replicate", etag: "10da3c2ec532f19574c4e92c2c69516cda7599eb", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 610202, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Thread", etag: "f5f8552a908e12fdfca4d532616cadb0148f9941", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-03 04:01:00">, #<Entry id: 610203, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Thread", etag: "f5f8552a908e12fdfca4d532616cadb0148f9941", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-03 04:01:00">]

02 Jun 2020 - 04:01

01 Jun 2020 - 04:01

31 May 2020 - 04:01

30 May 2020 - 04:01

29 May 2020 - 04:01

28 May 2020 - 04:01

27 May 2020 - 04:01

26 May 2020 - 04:01

25 May 2020 - 04:01

24 May 2020 - 04:01

[#<Entry id: 610204, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Implicating", etag: "767ae07d377e257f91e12f2a7fed430fd5af7dba", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-09 18:57:19", updated_at: "2020-06-09 18:57:19", published_at: "2020-06-02 04:01:00">, #<Entry id: 609342, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Betrayed", etag: "918ca8f714112d66a246d36c6b727797049b2951", description: "<p><a href=\"https://twitter.com/Wackd/status/12664...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-06-01 05:08:11", updated_at: "2020-06-01 05:08:11", published_at: "2020-06-01 04:01:00">, #<Entry id: 609280, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Aura", etag: "2f7bef447dcff4a4104c9d4911d7b52a91c03b50", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-31 05:48:03", updated_at: "2020-05-31 05:48:03", published_at: "2020-05-31 04:01:00">, #<Entry id: 609281, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Huh", etag: "1f2685a32cce37dd8b4097df46b92fbbb2f2fe74", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-31 05:48:03", updated_at: "2020-05-31 05:48:03", published_at: "2020-05-30 04:01:00">, #<Entry id: 609282, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wrong way", etag: "6a578a10161f344dbf875b253e272c8fb2b5996f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-31 05:48:03", updated_at: "2020-05-31 05:48:03", published_at: "2020-05-29 04:01:00">, #<Entry id: 608930, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Fistfight", etag: "2de41103e09b7ff35413157575d1d9f98031bb52", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-28 06:12:27", updated_at: "2020-05-28 06:12:27", published_at: "2020-05-28 04:01:00">, #<Entry id: 608796, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Myself together", etag: "f1ccc6c70043364a9ad7adb5ee8ed3efd9ed9f23", description: "<p>The Book 9 Kickstarter ended at $70,903!  Which...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-27 04:01:00">, #<Entry id: 608797, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Through Hell", etag: "e08ec28cad4a9f4bb2b808c167b9bf3f3e1a08a8", description: "<h1 style=\"text-align: center;\"><a href=\"https://w...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-26 04:01:00">, #<Entry id: 608798, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Planned", etag: "f0d6f1fa0a8eb96add7965379771678e8095f19d", description: "<h2><b><a href=\"https://www.kickstarter.com/projec...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-25 04:01:00">, #<Entry id: 608799, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Grappling", etag: "a2f84fd2057b02af2afd307ff8f09795aa17167b", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-24 04:01:00">]

23 May 2020 - 04:01

22 May 2020 - 04:01

21 May 2020 - 04:01

20 May 2020 - 04:01

19 May 2020 - 04:01

18 May 2020 - 04:01

17 May 2020 - 04:01

16 May 2020 - 04:01

15 May 2020 - 04:01

14 May 2020 - 04:01

[#<Entry id: 608800, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Cross country", etag: "13ce50061ecc2354d6112da3af87119352060527", description: "<h1 style=\"text-align: center;\"><strong><a href=\"h...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-27 06:55:10", updated_at: "2020-05-27 06:55:10", published_at: "2020-05-23 04:01:00">, #<Entry id: 608374, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Co-conspirator", etag: "3e0667ced4bb6d7d8a3da55440e2d8068a0ff4af", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-22 04:10:15", updated_at: "2020-05-22 04:10:15", published_at: "2020-05-22 04:01:00">, #<Entry id: 608323, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Delete", etag: "9ad53550b03b679237f9bfe7d051ba9ce7b490ea", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-21 04:01:00">, #<Entry id: 608324, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Bluff", etag: "1ac4469628e4952c8aea11925a589f8b4031d272", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-20 04:01:00">, #<Entry id: 608325, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Beats", etag: "16517ee59a89ce65406ca3eb3d2ed7259ace4159", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-19 04:01:00">, #<Entry id: 608326, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Eventful", etag: "05d365e31afc0259d7300807173126d13cf905da", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-18 04:01:00">, #<Entry id: 608327, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Rraarrrrrr", etag: "a2db15e47c2cceee2e2d97254edc361ec85c2d36", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-17 04:01:00">, #<Entry id: 608328, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Over, finished", etag: "9c68a97fff6c4c116e89ceaff24079cbf8dad57d", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-16 04:01:00">, #<Entry id: 608329, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Relevance", etag: "e52cad82c2e9a4f487b5686445f0ac4a8b167fb3", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-21 16:10:10", updated_at: "2020-05-21 16:10:10", published_at: "2020-05-15 04:01:00">, #<Entry id: 607562, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Miscounted", etag: "b7ccb920586aa3be1619cc79c98092c9a0b91a60", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-14 04:01:00">]

13 May 2020 - 04:01

12 May 2020 - 04:01

11 May 2020 - 04:01

10 May 2020 - 04:01

09 May 2020 - 04:01

08 May 2020 - 04:01

07 May 2020 - 04:01

06 May 2020 - 04:01

05 May 2020 - 04:01

04 May 2020 - 04:01

[#<Entry id: 607563, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Passionate", etag: "be85fa9e0b00be0c5c7e4ca80f1229b043db7cf7", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-13 04:01:00">, #<Entry id: 607564, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Ding-dong Redux", etag: "c855c71c5c6c1ca2c764b51579f5995caa13ce98", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-12 04:01:00">, #<Entry id: 607565, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Kenting", etag: "7449dd603956a416407898340d5490bea1f248e5", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-11 04:01:00">, #<Entry id: 607566, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Hay", etag: "6209b00db68556e0f6eca979eb62f4e18ad9b0f4", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-10 04:01:00">, #<Entry id: 607567, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Wallet", etag: "e97eed4be4b286f21f27874cbe2e04c3d7e4b923", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-14 04:39:37", updated_at: "2020-05-14 04:39:37", published_at: "2020-05-09 04:01:00">, #<Entry id: 606982, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Rei", etag: "9224a05539ab29fe09e0284d8eb3edd35b68c89b", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-08 04:50:20", updated_at: "2020-05-08 04:50:20", published_at: "2020-05-08 04:01:00">, #<Entry id: 606983, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Intended-to-be", etag: "b64b80f01d3252881ffcc90e1d0aa8841da41db9", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-08 04:50:20", updated_at: "2020-05-08 04:50:20", published_at: "2020-05-07 04:01:00">, #<Entry id: 606717, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Breathing", etag: "f837aa55d82c372af2dfcea7fcf9cc5d38edde31", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-06 04:01:00">, #<Entry id: 606718, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Bad news", etag: "412075e0e243e23845319dbcbfb30ea3c189030c", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-05 04:01:00">, #<Entry id: 606719, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Last thoughts", etag: "d5d942a643b3a2aa3bece670bc6d027db9e3adf0", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-04 04:01:00">]

03 May 2020 - 04:01

02 May 2020 - 04:01

01 May 2020 - 04:01

30 Apr 2020 - 04:01

29 Apr 2020 - 04:01

28 Apr 2020 - 04:01

27 Apr 2020 - 04:01

27 Apr 2020 - 03:55

26 Apr 2020 - 04:01

25 Apr 2020 - 04:01

[#<Entry id: 606720, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Beaned", etag: "9179f7fcac0a5d77d08be487b28088fd68a0606c", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-03 04:01:00">, #<Entry id: 606721, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Nastiest", etag: "c24dae9e2a60c25adc589b29feae86b7462c75da", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-06 04:41:10", updated_at: "2020-05-06 04:41:10", published_at: "2020-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 606299, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Forks", etag: "f5cb5398b70456fdae5c0e379ed9357dd053565f", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-05-01 04:01:00">, #<Entry id: 606300, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Whammf", etag: "faca65510a9ae98baaa7c5b669e345bceeb54b0a", description: "<h2><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-30 04:01:00">, #<Entry id: 606301, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "No-show", etag: "0b049d23c2700dcc490a596082db8479e0e688a9", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-29 04:01:00">, #<Entry id: 606302, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Escapees", etag: "3af60a98adec53d63bef99a92057582e30ba47bc", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-28 04:01:00">, #<Entry id: 606303, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Dangerous", etag: "9e3490810bb2461d97734e56dc5df491c7ad670d", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-27 04:01:00">, #<Entry id: 606304, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/dumbing-of-...", title: "Dumbing of Age Book 9 Kickstarter launched!", etag: "27217afdff5b291cd3ec4de02ace3d60b866c44f", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-27 03:55:59">, #<Entry id: 606305, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Unbound", etag: "63cfbceecd9dd71acf4f2b91675e15bc723cf858", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-1293...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-26 04:01:00">, #<Entry id: 606306, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Moment", etag: "212ee8b595a6d170b8c2fa4d37cf2c32e8deafd3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-05-02 01:01:33", updated_at: "2020-05-02 01:01:33", published_at: "2020-04-25 04:01:00">]

24 Apr 2020 - 04:01

23 Apr 2020 - 04:01

22 Apr 2020 - 04:01

21 Apr 2020 - 04:01

20 Apr 2020 - 04:01

19 Apr 2020 - 04:01

18 Apr 2020 - 04:01

17 Apr 2020 - 04:01

16 Apr 2020 - 04:01

15 Apr 2020 - 04:01

[#<Entry id: 605386, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Terrified", etag: "85df4a07f31630aa11a04c7ce77235fc67d0a41e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-24 05:37:19", updated_at: "2020-04-24 05:37:19", published_at: "2020-04-24 04:01:00">, #<Entry id: 605283, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Going well", etag: "4945939a813587bfbaab31cd474fcc5e663d0325", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-23 05:50:45", updated_at: "2020-04-23 05:50:45", published_at: "2020-04-23 04:01:00">, #<Entry id: 605162, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Unaccounted", etag: "705fbc8489941902902b25a00b4debfdb9776a3b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-22 05:45:42", updated_at: "2020-04-22 05:45:42", published_at: "2020-04-22 04:01:00">, #<Entry id: 605014, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Effect", etag: "6950a56f8ea14f071c9fff76371f3366f7c92c73", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-21 05:40:24", updated_at: "2020-04-21 05:40:24", published_at: "2020-04-21 04:01:00">, #<Entry id: 604898, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Suiting", etag: "2f1da42cd48e44976f79d08dc1d9f326c50125ad", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-20 05:45:21", updated_at: "2020-04-20 05:45:21", published_at: "2020-04-20 04:01:00">, #<Entry id: 604819, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Everybody", etag: "844f6f6cf07d8578356e11e68dbbf073f13a790b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-19 05:50:37", updated_at: "2020-04-19 05:50:37", published_at: "2020-04-19 04:01:00">, #<Entry id: 604740, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Address", etag: "0faf6accbcc8a650768dfe054cee80e76f569545", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-18 04:01:00">, #<Entry id: 604741, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Moral entropy", etag: "c0321dc2fc982eb63b552bb5fbace8e4f57d23d4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-17 04:01:00">, #<Entry id: 604742, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Polite", etag: "66f9f2d86f62b10b3208bfe2f6388b6819fb0044", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-16 04:01:00">, #<Entry id: 604743, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Finish this", etag: "f36c03093f9e3a30bd714a03641bc4130611071e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-15 04:01:00">]

14 Apr 2020 - 04:01

13 Apr 2020 - 04:01

12 Apr 2020 - 04:01

11 Apr 2020 - 04:01

10 Apr 2020 - 04:01

09 Apr 2020 - 04:01

04 Apr 2020 - 04:01

03 Apr 2020 - 04:01

02 Apr 2020 - 04:01

01 Apr 2020 - 04:01

[#<Entry id: 604744, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Ninest", etag: "81e9b76d25204cd1d949786f558cc64050c8fef4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-14 04:01:00">, #<Entry id: 604745, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Sneakin’", etag: "adc7bb7f821acaf64ff2888368c73143d575b7c6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-13 04:01:00">, #<Entry id: 604746, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Contradictory", etag: "95d7b7465a0b00439682b53d83b3ee50a2c5dbae", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-12 04:01:00">, #<Entry id: 604747, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Pride", etag: "90775e19a3bc9bcd41c568c68715ccafa58a41ef", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-11 04:01:00">, #<Entry id: 604748, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Operating", etag: "37dbb386d687dbe2450cf9457479f070c0b2b932", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-10 04:01:00">, #<Entry id: 604749, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Complicated", etag: "676ae9c5167036f31d9e2d7993f78088785207ff", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-18 05:40:29", updated_at: "2020-04-18 05:40:29", published_at: "2020-04-09 04:01:00">, #<Entry id: 603131, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Renewal", etag: "f3b91c6aba596fe82d69f62afd70917339269d4d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-04 04:05:46", updated_at: "2020-04-04 04:05:46", published_at: "2020-04-04 04:01:00">, #<Entry id: 603026, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Imperfect", etag: "f8242806d8669767903cf4e4b94480bdf47fa7ad", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-03 04:55:50", updated_at: "2020-04-03 04:55:50", published_at: "2020-04-03 04:01:00">, #<Entry id: 602877, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Hnnnk", etag: "25056a28708d1744db756c4974da9f8b07f5b75f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-02 06:05:19", updated_at: "2020-04-02 06:05:19", published_at: "2020-04-02 04:01:00">, #<Entry id: 602755, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Predator", etag: "afb84c02eff48cfd7cbcb747f63c0ed0551923f7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-04-01 04:37:38", updated_at: "2020-04-01 04:37:38", published_at: "2020-04-01 04:01:00">]

31 Mar 2020 - 04:01

30 Mar 2020 - 04:01

29 Mar 2020 - 04:01

28 Mar 2020 - 04:01

27 Mar 2020 - 04:01

26 Mar 2020 - 04:01

25 Mar 2020 - 04:01

24 Mar 2020 - 04:01

23 Mar 2020 - 04:01

22 Mar 2020 - 04:01

[#<Entry id: 602679, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Stakes", etag: "0b176ce5eadc6f4be5c54414292d2e8f4b9f4a68", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-31 04:01:00">, #<Entry id: 602680, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Spartacus-ing", etag: "626bea78d1a80dbfe9532a0e1d721b6fcaccc25b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-30 04:01:00">, #<Entry id: 602681, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Stoked", etag: "2a9a6592a75b370106c098efef32269b57b76b2f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-29 04:01:00">, #<Entry id: 602682, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Hires", etag: "b631a274cce6b7e5324481a0dc820ecb21cc4dc1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-28 04:01:00">, #<Entry id: 602683, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Recessive", etag: "a04b3f605743f76dee87c80e89d6c2f02967a41b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-27 04:01:00">, #<Entry id: 602684, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Smol", etag: "c8432f496bde94b0b3bd1d9c961ce126576dd21e", description: "<p><strong><a href=\"https://www.patreon.com/posts/...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-26 04:01:00">, #<Entry id: 602685, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Deep cut", etag: "2e6028a6598c03239cecca1dad6bf867aa552a7d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-25 04:01:00">, #<Entry id: 602686, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Kidnap", etag: "f809d6a6438461a0561d04fb80f2449df48681e6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-24 04:01:00">, #<Entry id: 602687, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Gone too", etag: "68eaabaef414f14788b353c97706fbe8bcf600ed", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-31 17:00:41", updated_at: "2020-03-31 17:00:41", published_at: "2020-03-23 04:01:00">, #<Entry id: 601485, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Headcount", etag: "0618780c42f5a8ff31246a2745ef554bcedf27ac", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-22 04:50:37", updated_at: "2020-03-22 04:50:37", published_at: "2020-03-22 04:01:00">]

21 Mar 2020 - 04:02

21 Mar 2020 - 04:01

20 Mar 2020 - 04:01

19 Mar 2020 - 04:01

18 Mar 2020 - 04:01

17 Mar 2020 - 04:01

16 Mar 2020 - 04:05

16 Mar 2020 - 04:01

15 Mar 2020 - 04:01

14 Mar 2020 - 04:01

[#<Entry id: 601389, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/slipshine-s...", title: "Slipshine Spring Sale!", etag: "386de5070efafe07ad8e4d8e48c238588c0096ef", description: "<p><img class=\"alignright size-medium wp-image-128...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-03-21 06:15:32", updated_at: "2020-03-21 06:15:32", published_at: "2020-03-21 04:02:02">, #<Entry id: 601390, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Popping", etag: "50340e63f102f5181bc48f79e2612a0b5ced771c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-21 06:15:32", updated_at: "2020-03-21 06:15:32", published_at: "2020-03-21 04:01:00">, #<Entry id: 601269, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Clear-eyed", etag: "8791989d791190fd23009e8c809b503a7744be10", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-20 06:50:42", updated_at: "2020-03-20 06:50:42", published_at: "2020-03-20 04:01:00">, #<Entry id: 601270, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Four am", etag: "10e89c03e6d4df1c9944680fc0fb6be0099bc2b7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-20 06:50:42", updated_at: "2020-03-20 06:50:42", published_at: "2020-03-19 04:01:00">, #<Entry id: 601031, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Violet", etag: "3922bb10e6313fab0057e37f08e4190da08ef7a3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-18 04:15:39", updated_at: "2020-03-18 04:15:39", published_at: "2020-03-18 04:01:00">, #<Entry id: 600927, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Holy crap", etag: "b5af315889325105b963bd156aafda489fd70832", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-17 05:40:18", updated_at: "2020-03-17 05:40:18", published_at: "2020-03-17 04:01:00">, #<Entry id: 600807, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/blog/blanket-con...", title: "Blanket content warning for this new storyline!", etag: "d3c8ee54e7f11e3cf4aff3b158c118798af52b32", description: "<p><img class=\"alignleft size-medium wp-image-1284...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-03-16 06:35:17", updated_at: "2020-03-16 06:35:17", published_at: "2020-03-16 04:05:13">, #<Entry id: 600808, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/03...", title: "Year One", etag: "1422812235186e6076a18999ff8918929679ff69", description: "<p>NEW STORYLINE!</p>\n\n<div class=\"twitterbutton\" ...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-16 06:35:17", updated_at: "2020-03-16 06:35:17", published_at: "2020-03-16 04:01:00">, #<Entry id: 600710, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Surrendering", etag: "b34a13f91541098b76d86e7579a5a78c293834e6", description: "<p>end of storyline</p>\n\n<div class=\"twitterbutton...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-15 04:55:40", updated_at: "2020-03-15 04:55:40", published_at: "2020-03-15 04:01:00">, #<Entry id: 600687, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Reliable", etag: "86951c9e26d083440e310d3441a5e0b9e35863b5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-14 06:05:46", updated_at: "2020-03-14 06:05:46", published_at: "2020-03-14 04:01:00">]

13 Mar 2020 - 04:01

12 Mar 2020 - 04:01

11 Mar 2020 - 04:01

10 Mar 2020 - 04:01

09 Mar 2020 - 04:01

08 Mar 2020 - 05:01

07 Mar 2020 - 05:01

06 Mar 2020 - 05:01

05 Mar 2020 - 05:01

04 Mar 2020 - 05:01

[#<Entry id: 600582, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Ugged", etag: "67d418f3fac39b23fea96e7082026aac67dc6d76", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-13 07:00:41", updated_at: "2020-03-13 07:00:41", published_at: "2020-03-13 04:01:00">, #<Entry id: 600426, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Nervous", etag: "e4d471f840481756ac1782e877a8629ae6bb6262", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-12 05:20:41", updated_at: "2020-03-12 05:20:41", published_at: "2020-03-12 04:01:00">, #<Entry id: 600393, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Fresh start", etag: "d7cbe43492cfd772d6d5b75eda910434406bd87d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-11 15:30:45", updated_at: "2020-03-11 15:30:45", published_at: "2020-03-11 04:01:00">, #<Entry id: 600394, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Skywalker", etag: "0bf1ac2e2adcd5185b48b38774ec9fe1c4d9a20e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-11 15:30:45", updated_at: "2020-03-11 15:30:45", published_at: "2020-03-10 04:01:00">, #<Entry id: 600112, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Yeet cute", etag: "9c2dd95983a665fd46a1834e0191933a9e25f354", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-09 04:01:00">, #<Entry id: 600113, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Pretty okay", etag: "a3d6e61591759e3a933ab0a2d81067f9c99ebe01", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-08 05:01:00">, #<Entry id: 600114, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Bad things", etag: "363ddd3732737dfefe6afb7b0ed6ae68c932c906", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-07 05:01:00">, #<Entry id: 600115, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Ruining", etag: "696df188489b48836755743226a5dbd3bd68bfb5", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-06 05:01:00">, #<Entry id: 600116, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Counsel", etag: "d4eea531f1d4597b31fe666501f7e1cf68a5d91d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-05 05:01:00">, #<Entry id: 600117, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Covered", etag: "32dc4dd4e1447631bdb3bffc43a546573c8f9eea", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-04 05:01:00">]

03 Mar 2020 - 05:01

02 Mar 2020 - 05:01

01 Mar 2020 - 05:01

29 Feb 2020 - 05:01

27 Feb 2020 - 05:01

26 Feb 2020 - 05:01

25 Feb 2020 - 05:01

24 Feb 2020 - 05:01

23 Feb 2020 - 05:01

22 Feb 2020 - 05:01

[#<Entry id: 600118, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Dollars", etag: "7926ea16891a68f61424349a342667eecaa738b1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-03 05:01:00">, #<Entry id: 600119, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Buncha", etag: "6b2aca610e47390236c0d47bc657e62a40cdd0c6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-02 05:01:00">, #<Entry id: 600120, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Clocked", etag: "50700cd72cf3f0569974fb42c5072d326f98c0fd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-03-01 05:01:00">, #<Entry id: 600121, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Against", etag: "dcc671076c2dae9a566eb5bd5bc493f807200932", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-03-09 05:11:10", updated_at: "2020-03-09 05:11:10", published_at: "2020-02-29 05:01:00">, #<Entry id: 599162, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Hearts", etag: "81cc1f0b286239e876a79d5be36a270c7e5121dc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-27 06:25:28", updated_at: "2020-02-27 06:25:28", published_at: "2020-02-27 05:01:00">, #<Entry id: 599073, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Fields", etag: "e079402e02a39ae5f503ffa575a1af93cf05ff2f", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2020-02-26 07:32:33", updated_at: "2020-02-26 07:32:33", published_at: "2020-02-26 05:01:00">, #<Entry id: 598532, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Recrimination", etag: "1a7d942b9786d5d7c13861fa50b23c2561231c24", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-25 06:21:18", updated_at: "2020-02-25 06:21:18", published_at: "2020-02-25 05:01:00">, #<Entry id: 598456, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Precipice", etag: "74547a3f15721cae21572279504f7f40c8f7d2d9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-24 05:01:00">, #<Entry id: 598457, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Take-aways", etag: "e3b402095f1e18d59a201a1a078fdbff42a65422", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-23 05:01:00">, #<Entry id: 598458, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Unsheathe", etag: "478b3c9862236f28d9ff979fd8673c04413416ec", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-22 05:01:00">]

21 Feb 2020 - 05:01

20 Feb 2020 - 05:01

19 Feb 2020 - 05:01

18 Feb 2020 - 05:01

17 Feb 2020 - 05:01

16 Feb 2020 - 05:01

15 Feb 2020 - 05:01

05 Feb 2020 - 05:01

04 Feb 2020 - 05:01

03 Feb 2020 - 05:01

[#<Entry id: 598459, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Approved", etag: "8b1d5f83d0667e4cc7c8621a149046e8eac690e7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-21 05:01:00">, #<Entry id: 598460, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "The right thing", etag: "4a32b739ad675a77e85a97a13928f0d64366c4b6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-20 05:01:00">, #<Entry id: 598461, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Approach", etag: "617280354a578a7a9fbfcfd7bc49876e23050c82", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-19 05:01:00">, #<Entry id: 598462, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Required", etag: "1ff975b68742914e5e82a409f95fe02e3abeded7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-18 05:01:00">, #<Entry id: 598463, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "B’bye", etag: "7dec52841cc69e5b9b75a1f2cfef724173510765", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-17 05:01:00">, #<Entry id: 598464, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Yeah-huh", etag: "4c14dd2f8a9ab71f61013e97c4818db6e2902a89", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-16 05:01:00">, #<Entry id: 598465, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Dozen", etag: "d7a2e70956e1536c11780f003a4561aacb3cf77d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-24 13:40:51", updated_at: "2020-02-24 13:40:51", published_at: "2020-02-15 05:01:00">, #<Entry id: 596781, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Hallmates", etag: "441d6627f6ed6df3e9d56f9e9d6ac6e299c4dc0b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 07:25:14", updated_at: "2020-02-05 07:25:14", published_at: "2020-02-05 05:01:00">, #<Entry id: 596733, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Fleshballs", etag: "d5085fab8590683b506e3db2899e8373bf9bec8e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-02-04 05:01:00">, #<Entry id: 596734, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Crass", etag: "1f8d08fff13208b13db87e1bbec6f28d9ae17891", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-02-03 05:01:00">]

02 Feb 2020 - 05:01

01 Feb 2020 - 05:01

31 Jan 2020 - 05:01

31 Jan 2020 - 05:01

30 Jan 2020 - 05:01

30 Jan 2020 - 05:01

29 Jan 2020 - 05:01

29 Jan 2020 - 05:01

28 Jan 2020 - 05:01

28 Jan 2020 - 05:01

[#<Entry id: 596735, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Dang", etag: "028092b1fb23dd4a3ebabc3df756c29b02e71df3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-02-02 05:01:00">, #<Entry id: 596736, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Gather", etag: "bffb024c3aff722afe29ff2f0ff58e458ede25e7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-02-01 05:01:00">, #<Entry id: 596737, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Gig", etag: "a61fff41a119ee62e5323c4558b7cfafc1c5e322", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-01-31 05:01:00">, #<Entry id: 596354, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Gig", etag: "51a51620723088ea4e1662765c824df631727874", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-31 05:01:00">, #<Entry id: 596738, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Face-down", etag: "f96bf1220ef88ced45a08cf0771a66ca6a5f2e67", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/202...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-01-30 05:01:00">, #<Entry id: 596355, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Face-down", etag: "a6347112e6fbd997dc2640c0aac0102dbca3adfb", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/202...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-30 05:01:00">, #<Entry id: 596739, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Gone", etag: "c3b7c23537da5e391beba20107bb68c801d32b86", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-01-29 05:01:00">, #<Entry id: 596356, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Gone", etag: "a8a45a7ab3d67c1b0ccc471c27fa6c9fd362e556", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-29 05:01:00">, #<Entry id: 596740, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Late late late", etag: "6483589fd03c6d68fdaadbb8731389c3c56c1f1a", description: "<p>Speaking of late, check out this <strong><a hre...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-01-28 05:01:00">, #<Entry id: 596357, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Late late late", etag: "4ac2c50f50b68f09675ee572722941c5ff2a1475", description: "<p>Speaking of late, check out this <strong><a hre...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-28 05:01:00">]

27 Jan 2020 - 05:01

27 Jan 2020 - 05:01

26 Jan 2020 - 05:01

26 Jan 2020 - 05:01

25 Jan 2020 - 05:01

24 Jan 2020 - 05:01

23 Jan 2020 - 05:01

22 Jan 2020 - 05:01

21 Jan 2020 - 05:01

20 Jan 2020 - 05:01

[#<Entry id: 596741, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Fuckapalooza", etag: "fc0dd992349515889e9c1a42f83b4b4340831c57", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-01-27 05:01:00">, #<Entry id: 596358, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Fuckapalooza", etag: "9a89aa570a463f10145db03f71c0c8473c75ffeb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-27 05:01:00">, #<Entry id: 596742, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02...", title: "Playground", etag: "a39ba7d1d641e81164dbd3a4cdc6652c4923a7fc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2020-02-05 04:35:42", updated_at: "2020-02-05 04:35:42", published_at: "2020-01-26 05:01:00">, #<Entry id: 596359, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Playground", etag: "c50ade48373c801895223a7c3c07a447b4a0187a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-26 05:01:00">, #<Entry id: 596360, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Solving", etag: "4d84089f72c262eaa2cd956c2b7ae22bb6747bdb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-31 07:00:38", updated_at: "2020-01-31 07:00:38", published_at: "2020-01-25 05:01:00">, #<Entry id: 595740, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Towel", etag: "8c5e4ab3aa007e2d1566a22737f37f0bc76b2051", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-24 07:00:39", updated_at: "2020-01-24 07:00:39", published_at: "2020-01-24 05:01:00">, #<Entry id: 595598, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Situation", etag: "90d2b94ba087f7c9443d4aadfc9dabe888c7bcc7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-23 07:45:36", updated_at: "2020-01-23 07:45:36", published_at: "2020-01-23 05:01:00">, #<Entry id: 594906, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Interested", etag: "b09a46e20bdeafcf903a27d440100476ec794c83", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-22 05:51:01", updated_at: "2020-01-22 05:51:01", published_at: "2020-01-22 05:01:00">, #<Entry id: 594907, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Unattached", etag: "2278356ce31e4116354894a603c09f0f32e4faab", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-22 05:51:01", updated_at: "2020-01-22 05:51:01", published_at: "2020-01-21 05:01:00">, #<Entry id: 594908, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Scandalous", etag: "dd0c2a41278eb8521702c28c41832f5397ceb1dd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-22 05:51:01", updated_at: "2020-01-22 05:51:01", published_at: "2020-01-20 05:01:00">]

19 Jan 2020 - 05:01

18 Jan 2020 - 05:01

17 Jan 2020 - 05:01

16 Jan 2020 - 05:01

15 Jan 2020 - 05:01

14 Jan 2020 - 05:01

13 Jan 2020 - 05:01

12 Jan 2020 - 05:01

11 Jan 2020 - 05:01

10 Jan 2020 - 05:01

[#<Entry id: 594909, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Nothingburger", etag: "76ad4a4dccb287711b112edd37a72b569b99cc51", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-22 05:51:01", updated_at: "2020-01-22 05:51:01", published_at: "2020-01-19 05:01:00">, #<Entry id: 594910, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Ungenuine", etag: "20305135596ce8b4f42547db04973ccc1c7e7120", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-22 05:51:01", updated_at: "2020-01-22 05:51:01", published_at: "2020-01-18 05:01:00">, #<Entry id: 594490, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Skyrockets", etag: "dd203d3d5f4e8e3d40358e6c12490ef16fa8d7e0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-17 07:00:56", updated_at: "2020-01-17 07:00:56", published_at: "2020-01-17 05:01:00">, #<Entry id: 594410, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Heyheyhey", etag: "d1c1ce2f6d1c55581eef6b61e449f478ebd4ea4a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-16 05:40:07", updated_at: "2020-01-16 05:40:07", published_at: "2020-01-16 05:01:00">, #<Entry id: 594405, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Base level", etag: "0bc26a65fe754c39edf21928f41b7f92efb77840", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-16 02:45:38", updated_at: "2020-01-16 02:45:38", published_at: "2020-01-15 05:01:00">, #<Entry id: 594198, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Mills", etag: "44dc184c71857ef135ffa5285ee797113d0db015", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-14 05:10:51", updated_at: "2020-01-14 05:10:51", published_at: "2020-01-14 05:01:00">, #<Entry id: 594199, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Surprisingly", etag: "7fd3690557a66a1f34d9fc6bf63d12513a7f46cd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-14 05:10:51", updated_at: "2020-01-14 05:10:51", published_at: "2020-01-13 05:01:00">, #<Entry id: 594200, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Strewn", etag: "bb8988886ea084869ed9871b045bf2f4fdb1e6b2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-14 05:10:51", updated_at: "2020-01-14 05:10:51", published_at: "2020-01-12 05:01:00">, #<Entry id: 594201, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Wad", etag: "411f07474bc70fc9edc87180ff1d9dc906df37b4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-14 05:10:51", updated_at: "2020-01-14 05:10:51", published_at: "2020-01-11 05:01:00">, #<Entry id: 594202, blog_id: 1991, url: "http://www.dumbingofage.com/2020/comic/book-10/02-...", title: "Poke poke poke", etag: "a6fb8ace8faca7da6c6384f6b94ce9e0a017d7a1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "http://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//ea...", hidden: false, created_at: "2020-01-14 05:10:51", updated_at: "2020-01-14 05:10:51", published_at: "2020-01-10 05:01:00">]

Dumbing of Age

parDavid M Willis | 2 abonnés | Ajouté le 27 May 2014
http://dumbingofage.com/

Description

A college webcomic by David Willis

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?