Dumbing of Age

14 Oct 2021 - 04:01

13 Oct 2021 - 04:01

12 Oct 2021 - 04:01

11 Oct 2021 - 04:01

10 Oct 2021 - 04:01

09 Oct 2021 - 04:01

08 Oct 2021 - 17:04

08 Oct 2021 - 04:01

07 Oct 2021 - 04:01

06 Oct 2021 - 04:01

[#<Entry id: 650381, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Not interested", etag: "16b6a5db32b40cf74c7bc4f7427d905c5bb86959", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-14 04:01:00">, #<Entry id: 650382, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Refusing", etag: "588e589cb683e9218dd8bd1502e43cd97624f96f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-13 04:01:00">, #<Entry id: 650383, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Too", etag: "458f43c6867c4e1c8fdd5fcd9001d97ad777f42a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-12 04:01:00">, #<Entry id: 650384, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Inside", etag: "863e737aeab4275e1d8a9782eb00e4e3885da6d7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-11 04:01:00">, #<Entry id: 650385, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Portfolio", etag: "403ced848200087f209d60e3ac6af5806e1624bd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-10 04:01:00">, #<Entry id: 650386, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Brainstorming", etag: "524071f8548a3e6747fb4b8fa68cfaf58ef20fcb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-09 04:01:00">, #<Entry id: 650387, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/second-patr...", title: "Second Patreon bonus strip for September 2021 – Ca...", etag: "cbb491049ede39fcc29290afc042770a06d1adc1", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-08 17:04:39">, #<Entry id: 650388, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Five seconds", etag: "fe14bfacb17e247780490fda3d8f8752c5bc9c5d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-08 04:01:00">, #<Entry id: 650389, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Disappointing", etag: "2a903a1152dee5e358ef449e758867c3c74f9458", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-07 04:01:00">, #<Entry id: 650390, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Idiot", etag: "2919fc94bf70a88af40b20c9c6b4f8bf9d8b4119", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-14 16:17:49", updated_at: "2021-10-14 16:17:49", published_at: "2021-10-06 04:01:00">]

03 Oct 2021 - 04:01

02 Oct 2021 - 04:01

01 Oct 2021 - 04:01

30 Sep 2021 - 04:01

29 Sep 2021 - 04:01

28 Sep 2021 - 21:07

28 Sep 2021 - 04:01

27 Sep 2021 - 04:01

26 Sep 2021 - 04:01

25 Sep 2021 - 04:01

[#<Entry id: 649430, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Mushroom Kingdom", etag: "dee37ea11b3681159dfa87678714066d21882b58", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-10-03 04:01:00">, #<Entry id: 649431, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Orgy", etag: "973fdc9dad36776ebd74daa53cbf1329dff3d41a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-10-02 04:01:00">, #<Entry id: 649432, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Usurper", etag: "7385933dbfbd2b6a4e9cdb81feed0b7833ef46d6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-10-01 04:01:00">, #<Entry id: 649433, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Shallow grave", etag: "7b62bf4a89c717ae6a74ad5ba0f0a01f9338db81", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-30 04:01:00">, #<Entry id: 649434, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Pleasingly", etag: "63cc7c41a6d62643abaa9281bcf30779130f25af", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-29 04:01:00">, #<Entry id: 649435, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/patreon-bon...", title: "Patreon bonus strip for September 2021 – Carla!", etag: "cadbdd8382211ac42cabc96c504dd8bcf5c3bd0d", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-28 21:07:51">, #<Entry id: 649436, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Edible", etag: "0a1d94fcfdeec779f983983a6f7b34b2a2cac83e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-28 04:01:00">, #<Entry id: 649437, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Quick math", etag: "7e825283c2726208df0d816e9139c70cdba342fb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-27 04:01:00">, #<Entry id: 649438, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Saucy", etag: "a2d377e907b74d4e56ff3173c815ec4d08298e1d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-26 04:01:00">, #<Entry id: 649439, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "PBJ", etag: "e1932b79bdab68de12e951beecd33158e3f4c23a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-10-03 04:35:41", updated_at: "2021-10-03 04:35:41", published_at: "2021-09-25 04:01:00">]

04 Sep 2021 - 04:01

03 Sep 2021 - 04:01

02 Sep 2021 - 04:01

01 Sep 2021 - 04:01

31 Aug 2021 - 04:01

30 Aug 2021 - 04:01

29 Aug 2021 - 04:01

28 Aug 2021 - 04:01

27 Aug 2021 - 04:01

26 Aug 2021 - 04:01

[#<Entry id: 647605, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Nice guy", etag: "e57910c227abfe25e5fcae34312d58c543d7a416", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-08 09:35:10", updated_at: "2021-09-08 09:35:10", published_at: "2021-09-04 04:01:00">, #<Entry id: 647606, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Knocks", etag: "f28764cf82fc0d5557d1c716d1a9fb1cd4dc88c5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-08 09:35:10", updated_at: "2021-09-08 09:35:10", published_at: "2021-09-03 04:01:00">, #<Entry id: 647207, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Copy", etag: "73df6c10f5ac703a726bee707ef5fec8afd7d2e5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-09-02 04:01:00">, #<Entry id: 647208, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Skip", etag: "387f90dee90054159258c1f86e8b09b7a628511b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-09-01 04:01:00">, #<Entry id: 647209, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Muncie", etag: "75900580c7d49ce1054bd92ef1ee2ae849c6a2af", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-08-31 04:01:00">, #<Entry id: 647210, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Prepared", etag: "b84e11f6bb80d4f962005ac91b206fff90543d86", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-08-30 04:01:00">, #<Entry id: 647211, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Smeared", etag: "1da01708d137436d257b4e4654135454a51d2106", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-08-29 04:01:00">, #<Entry id: 647212, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Snap", etag: "598e3cd6961501441b5bfff751cc951d822ddabf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-08-28 04:01:00">, #<Entry id: 647213, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-12/01...", title: "Decent", etag: "cd94b9c651f5e4fc2f4d1e4563eba83dc92cf09e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-09-02 05:50:10", updated_at: "2021-09-02 05:50:10", published_at: "2021-08-27 04:01:00">, #<Entry id: 646702, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Standing", etag: "5b40e4b48251b0a8daeae853ade7919c8618a935", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-26 04:01:00">]

26 Aug 2021 - 03:17

25 Aug 2021 - 04:01

24 Aug 2021 - 04:01

23 Aug 2021 - 04:01

22 Aug 2021 - 04:01

21 Aug 2021 - 04:01

20 Aug 2021 - 04:01

19 Aug 2021 - 04:01

18 Aug 2021 - 04:01

09 Aug 2021 - 04:01

[#<Entry id: 646703, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/patreon-bon...", title: "Patreon bonus strip for August 2021 – Conquest!", etag: "469d18320d31e5eba95c60cb20cd0818b431e262", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-26 03:17:59">, #<Entry id: 646704, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Absent", etag: "22d8714f40524d56760f4742fbfa3d81a4d53a83", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-25 04:01:00">, #<Entry id: 646705, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Hiding out", etag: "36084590e3748cd117a0865fdd7c00ad075676e8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-24 04:01:00">, #<Entry id: 646706, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Figured", etag: "ea788ab5a8fbf7d0993690a2a5a5729bcd9465a0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-23 04:01:00">, #<Entry id: 646707, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Memory", etag: "08ec75f65e3fa668068a95562cc21577ee1b7382", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-22 04:01:00">, #<Entry id: 646708, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Present", etag: "03ee5eb9e8681f2d2870d11ec3938a024fc102f4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-21 04:01:00">, #<Entry id: 646709, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Stringbean", etag: "045950d125c6ce943640b54b8c2e760dc8169dbc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-20 04:01:00">, #<Entry id: 646710, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Teach me", etag: "2a8a45ed26f744fbe9464156a78d01d362631041", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-19 04:01:00">, #<Entry id: 646711, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Facebook invite", etag: "920c6c038e1af2eab900a774d92b5029e29cca5c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-26 16:18:12", updated_at: "2021-08-26 16:18:12", published_at: "2021-08-18 04:01:00">, #<Entry id: 645612, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Ammunition", etag: "cb2f9a28c8641ad61e52a19eed6b17e69732e55c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-09 04:01:00">]

09 Aug 2021 - 04:00

08 Aug 2021 - 04:01

07 Aug 2021 - 04:01

07 Aug 2021 - 03:03

06 Aug 2021 - 04:01

05 Aug 2021 - 04:01

04 Aug 2021 - 04:01

03 Aug 2021 - 04:01

02 Aug 2021 - 04:01

01 Aug 2021 - 04:01

[#<Entry id: 645640, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Manipulate", etag: "82d06bd4bad0ceef249fd5fcbb2058eda5cb9380", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-10 04:00:17", updated_at: "2021-08-10 04:00:17", published_at: "2021-08-09 04:00:17">, #<Entry id: 645613, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Rude", etag: "a57902f8075971c05a36e6fba8c97f59b5e5d2e3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-08 04:01:00">, #<Entry id: 645614, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Retrieve", etag: "3f57873024c96ae29656930af04c12360dd720fd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-07 04:01:00">, #<Entry id: 645615, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/second-patr...", title: "Second Patreon bonus strip for July 2021 – Dorothy...", etag: "1df8649faa5175ecaa8a012158835f49389e3c60", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-07 03:03:49">, #<Entry id: 645616, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Colder", etag: "6f5a4d846b53a2c631aa7d91591fe22d53b7f0ea", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-06 04:01:00">, #<Entry id: 645617, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Fessup", etag: "ab1e65dc6cedbe08dc1b658c160e6ad9b8352e82", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-05 04:01:00">, #<Entry id: 645618, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Recognizes", etag: "1090411f29dd5ea0338632e05d5b8a88b821335d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-04 04:01:00">, #<Entry id: 645619, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Spring", etag: "3d21f08df58b74cf10867dd784cff192de28d279", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-03 04:01:00">, #<Entry id: 645620, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Nuts", etag: "196cbfa4156265f4864c2bdbf9283be9938902ee", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-02 04:01:00">, #<Entry id: 645621, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Exist", etag: "f8d7011e0c12da9b261482e0572048d5865fbccc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-08-09 21:31:08", updated_at: "2021-08-09 21:31:08", published_at: "2021-08-01 04:01:00">]

29 Jul 2021 - 04:01

28 Jul 2021 - 04:01

27 Jul 2021 - 04:01

27 Jul 2021 - 03:23

26 Jul 2021 - 04:01

25 Jul 2021 - 04:01

24 Jul 2021 - 04:01

23 Jul 2021 - 04:01

22 Jul 2021 - 04:01

21 Jul 2021 - 04:01

[#<Entry id: 644864, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Intrusive", etag: "ab207b8786da6c7800bfd1e1e970ba95c44565ef", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-29 04:01:00">, #<Entry id: 644865, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Concoction", etag: "b935bdfbe3b2c9037b27bff70929e8053ab5d1f6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-28 04:01:00">, #<Entry id: 644866, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Tabling", etag: "f6e49612fa0ca30472b2780bf0952ef87d70d96e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-27 04:01:00">, #<Entry id: 644867, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/patreon-bon...", title: "Patreon bonus strip for July 2021 – Marcie!", etag: "f43381b016103d7c665970b6da93072f73b68a7c", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-27 03:23:22">, #<Entry id: 644868, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Darn tootin’", etag: "29700d2b299ede8e885da50aca3bf9a01237f852", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-26 04:01:00">, #<Entry id: 644869, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Hate me", etag: "0a0de9994a5a7e43bc4e0ff156b75930bb09e5d9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-25 04:01:00">, #<Entry id: 644870, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Filled me in", etag: "a2d751db6c8fff82f0858885cf7088abba55292f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-24 04:01:00">, #<Entry id: 644871, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "The wind", etag: "34eedc4611814427cf87d6d67b00ca29b60589f7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-23 04:01:00">, #<Entry id: 644872, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Glances", etag: "fea72b96f8b854b8c41fb262eb7dd1e106220d5c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-22 04:01:00">, #<Entry id: 644873, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Lesson plan", etag: "82382716245533bfd05380ede229d126c284fda2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-29 14:10:09", updated_at: "2021-07-29 14:10:09", published_at: "2021-07-21 04:01:00">]

18 Jul 2021 - 04:01

17 Jul 2021 - 04:01

16 Jul 2021 - 04:01

15 Jul 2021 - 04:01

14 Jul 2021 - 04:01

13 Jul 2021 - 04:01

12 Jul 2021 - 04:01

11 Jul 2021 - 04:01

10 Jul 2021 - 04:01

09 Jul 2021 - 04:01

[#<Entry id: 643992, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Paper over", etag: "b7fc7fe7b4b45f259501bd3168f886b2c26c6a49", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-18 04:01:00">, #<Entry id: 643993, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Garaged", etag: "1f7d8ded718c28479effebe78d2cc2a82e36f758", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-17 04:01:00">, #<Entry id: 643994, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Knockoff", etag: "d893cefc2f81201ab16a5c722c0acd17ee5ff2bf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-16 04:01:00">, #<Entry id: 643995, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Bumped", etag: "9e02207cd26dc6c1afa4d952327b2ab853f525ce", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-15 04:01:00">, #<Entry id: 643996, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Looped", etag: "33edbe52bddc59a692a6d9b844f799d8c812f07a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-14 04:01:00">, #<Entry id: 643997, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Stone’s throw", etag: "00840e8ef4ac5d51debb91327c5b588ee6ff46fc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-13 04:01:00">, #<Entry id: 643998, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Climbable", etag: "bb87320d63071e2d37b366e0190711742b7e9340", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-12 04:01:00">, #<Entry id: 643999, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Plow", etag: "d137dce25ebf87be9ee42f8d6fc1677122e626a2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-18 05:05:11", updated_at: "2021-07-18 05:05:11", published_at: "2021-07-11 04:01:00">, #<Entry id: 643422, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Presentations", etag: "b70ad3f0310d40390680c2c54339385b1b0419bb", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-07-10 05:53:51", updated_at: "2021-07-10 05:53:51", published_at: "2021-07-10 04:01:00">, #<Entry id: 643385, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Assignment", etag: "9088740c79734e8a2efb1cd5543f0b16e4df284c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-09 04:01:00">]

08 Jul 2021 - 04:01

07 Jul 2021 - 04:01

07 Jul 2021 - 01:20

06 Jul 2021 - 04:01

05 Jul 2021 - 04:01

04 Jul 2021 - 04:01

03 Jul 2021 - 04:01

02 Jul 2021 - 04:01

01 Jul 2021 - 04:01

30 Jun 2021 - 15:08

[#<Entry id: 643386, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Lunch lunch", etag: "3f484b1d86f636fdf1d07cd0d3548d14f95d7f6a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-08 04:01:00">, #<Entry id: 643387, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "A nice place", etag: "03ca8f6dfd5675f5fe01df5e7cc90ecdd2af0e43", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-07 04:01:00">, #<Entry id: 643388, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/second-patr...", title: "Second Patreon bonus strip for June 2021", etag: "97eea4d701a928493d5a6c33f74a492a8620cdc4", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-07 01:20:31">, #<Entry id: 643389, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "The spot", etag: "755f03b111dbd04d5cbcafe32d14f8843564a882", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-06 04:01:00">, #<Entry id: 643390, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Whole-ass", etag: "158f524a726e9e0e20538de6ad366b0bee4a0374", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-05 04:01:00">, #<Entry id: 643391, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Bicycle", etag: "bd62b92e7299a2976a4108a5a95b9ac8c3be86bc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-09 20:25:09", updated_at: "2021-07-09 20:25:09", published_at: "2021-07-04 04:01:00">, #<Entry id: 642886, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Steam", etag: "3939841d12be901f95f73e717f83349ee7db8c27", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-03 06:40:19", updated_at: "2021-07-03 06:40:19", published_at: "2021-07-03 04:01:00">, #<Entry id: 642855, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Larf", etag: "1f8ff86962fa57d7d408ec141a8d5da1995eab8d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-07-02 04:01:00">, #<Entry id: 642856, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Clogged", etag: "fe161300fbc75b16aeae9553d89e7cfadc899722", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-07-01 04:01:00">, #<Entry id: 642857, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/patreon-bon...", title: "Patreon bonus strip for June 2021 – Jason!", etag: "198057cf0eaa5db4f73930a1229d292e9413819d", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-06-30 15:08:32">]

30 Jun 2021 - 04:01

29 Jun 2021 - 04:01

28 Jun 2021 - 04:01

27 Jun 2021 - 04:01

26 Jun 2021 - 04:01

25 Jun 2021 - 04:01

24 Jun 2021 - 04:01

23 Jun 2021 - 04:01

22 Jun 2021 - 04:01

21 Jun 2021 - 04:01

[#<Entry id: 642858, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "One thing", etag: "93190c4b8e4645cc7d3372dcceb90ffd0e12c7bb", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-06-30 04:01:00">, #<Entry id: 642859, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Abreast", etag: "89b3f9491c8b646a8d4945caecf12c0df68d964e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-06-29 04:01:00">, #<Entry id: 642860, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Objectively", etag: "738451f571b374726bb629076dccefd216cfc31d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-06-28 04:01:00">, #<Entry id: 642861, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Boyfriend dance", etag: "9badc4b1227af3e243cd5aecdd1d0c342f542249", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-07-02 20:29:55", updated_at: "2021-07-02 20:29:55", published_at: "2021-06-27 04:01:00">, #<Entry id: 642331, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Dated", etag: "f9a32410006f704e3df297652b17f0bb8163830b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-26 04:01:00">, #<Entry id: 642332, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "First", etag: "62f6056f5329283e72fca7998bd050e2ab69b1c3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-25 04:01:00">, #<Entry id: 642333, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Boyfriend", etag: "974b34f3c381bc330a1a623ebe2723b32c5dd86f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-24 04:01:00">, #<Entry id: 642334, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Specially-made", etag: "fe28401e213591ca546372e116703d9d0417ef9c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-23 04:01:00">, #<Entry id: 642335, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Unlearning", etag: "115aec4a593a93855effe1ff547dab4755a4d40d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-22 04:01:00">, #<Entry id: 642336, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Macro-evolution", etag: "290f18b6533ddcc74bb9ce8bf8e94fc36c29f20c", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-21 04:01:00">]

20 Jun 2021 - 04:01

19 Jun 2021 - 04:01

18 Jun 2021 - 04:01

17 Jun 2021 - 04:01

15 Jun 2021 - 04:01

14 Jun 2021 - 04:01

13 Jun 2021 - 04:01

12 Jun 2021 - 04:01

11 Jun 2021 - 04:01

10 Jun 2021 - 04:01

[#<Entry id: 642337, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Seriously ready", etag: "aed53ee5f17f17091d82be660a022e9894d70c7f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-20 04:01:00">, #<Entry id: 642338, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Land", etag: "523606cc0795fcc36bf090b21fb880f769689bbf", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-19 04:01:00">, #<Entry id: 642339, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Pile", etag: "dce49ceee2cb86b9431bdf5c8f8194b896d42882", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-18 04:01:00">, #<Entry id: 642340, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Two hours", etag: "69ba3290f218bfd8fe2e39fed121d0f4b6aa205a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-26 08:32:04", updated_at: "2021-06-26 08:32:04", published_at: "2021-06-17 04:01:00">, #<Entry id: 641416, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Proxy", etag: "4ed04726a4ff262868127ed000d14b0a3a60a2e9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-15 05:22:48", updated_at: "2021-06-15 05:22:48", published_at: "2021-06-15 04:01:00">, #<Entry id: 641417, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Willpower", etag: "a17e9c1abc78acfb40cc17bbcfd489cb009b5d61", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-15 05:22:48", updated_at: "2021-06-15 05:22:48", published_at: "2021-06-14 04:01:00">, #<Entry id: 641418, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Belong", etag: "f1cc2cbcfe0e81e009dd9b571f4826508dabce59", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-15 05:22:48", updated_at: "2021-06-15 05:22:48", published_at: "2021-06-13 04:01:00">, #<Entry id: 641419, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Run-in", etag: "385ff9df38d288e84f8f89ed15eeff10a73117be", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-15 05:22:48", updated_at: "2021-06-15 05:22:48", published_at: "2021-06-12 04:01:00">, #<Entry id: 641142, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Sip", etag: "0d80bb9b2af541b78c23ddae6254a6181a00155e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-11 05:16:04", updated_at: "2021-06-11 05:16:04", published_at: "2021-06-11 04:01:00">, #<Entry id: 641072, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Laps", etag: "b43fded611d77fd161d4f98e049d8beae80ce4a6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-10 06:15:16", updated_at: "2021-06-10 06:15:16", published_at: "2021-06-10 04:01:00">]

09 Jun 2021 - 04:01

08 Jun 2021 - 17:26

08 Jun 2021 - 17:26

08 Jun 2021 - 04:01

08 Jun 2021 - 04:01

07 Jun 2021 - 04:01

07 Jun 2021 - 04:01

07 Jun 2021 - 04:01

07 Jun 2021 - 04:01

06 Jun 2021 - 04:01

[#<Entry id: 641040, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Jammer", etag: "3302ff55f9e1e32a1df5761f1c2f8e3298937451", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-09 04:01:00">, #<Entry id: 641041, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/second-patr...", title: "Second Patreon bonus strip for May 2021", etag: "203236eb83ae7cef9434e09c4bbb1473944d751d", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-08 17:26:42">, #<Entry id: 641042, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/second-patr...", title: "Second Patreon bonus strip for May 2021", etag: "203236eb83ae7cef9434e09c4bbb1473944d751d", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-08 17:26:42">, #<Entry id: 641043, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Slowpokes", etag: "f937f5361c361b3c55a37a0bb89cb800944397b6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 641044, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Slowpokes", etag: "f937f5361c361b3c55a37a0bb89cb800944397b6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-08 04:01:00">, #<Entry id: 641045, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/new-storyli...", title: "New storyline: “As Long As It’s Free”", etag: "772aa002c0fdc9b9dfa612ba2d7f5283595c3dc8", description: "<p><img class=\"aligncenter size-medium wp-image-14...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-07 04:01:45">, #<Entry id: 641046, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/new-storyli...", title: "New storyline: “As Long As It’s Free”", etag: "772aa002c0fdc9b9dfa612ba2d7f5283595c3dc8", description: "<p><img class=\"aligncenter size-medium wp-image-14...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-07 04:01:45">, #<Entry id: 641047, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Juke", etag: "09b370a73c660f8583d13e9bdeb1c478a4e33519", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 641048, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/05...", title: "Juke", etag: "09b370a73c660f8583d13e9bdeb1c478a4e33519", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-07 04:01:00">, #<Entry id: 641049, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Ipso", etag: "04374fb2f5f5945917f8ffaa9ae560caec862e7f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-06 04:01:00">]

06 Jun 2021 - 04:01

05 Jun 2021 - 04:01

05 Jun 2021 - 04:01

04 Jun 2021 - 04:01

04 Jun 2021 - 04:01

03 Jun 2021 - 04:01

02 Jun 2021 - 04:01

01 Jun 2021 - 04:01

31 May 2021 - 04:01

30 May 2021 - 04:01

[#<Entry id: 641050, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Ipso", etag: "04374fb2f5f5945917f8ffaa9ae560caec862e7f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-06 04:01:00">, #<Entry id: 641051, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Nood", etag: "5c365268b2e30fa5d9e2f9198e149e363b23fda9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 641052, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Nood", etag: "5c365268b2e30fa5d9e2f9198e149e363b23fda9", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-05 04:01:00">, #<Entry id: 641053, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Left you", etag: "b39cd93202a7d3a107f9723a56b3b2d641e0650f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 641054, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Left you", etag: "b39cd93202a7d3a107f9723a56b3b2d641e0650f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-09 23:49:57", updated_at: "2021-06-09 23:49:57", published_at: "2021-06-04 04:01:00">, #<Entry id: 640530, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Pooper", etag: "5b0a9f93849df9e4a11b88690fc15a7fcbe80889", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-03 05:46:45", updated_at: "2021-06-03 05:46:45", published_at: "2021-06-03 04:01:00">, #<Entry id: 640531, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Slamdunk", etag: "3d026938da8d3d12be39ce1af29cdcd26463dc98", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-03 05:46:45", updated_at: "2021-06-03 05:46:45", published_at: "2021-06-02 04:01:00">, #<Entry id: 640532, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Immigrant", etag: "57074f452928c34636cd152853b6ffdfe9a4440e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-03 05:46:45", updated_at: "2021-06-03 05:46:45", published_at: "2021-06-01 04:01:00">, #<Entry id: 640533, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Cross purposes", etag: "b01d63e21a66ae43c821b2c0e544bf28ace57822", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-06-03 05:46:45", updated_at: "2021-06-03 05:46:45", published_at: "2021-05-31 04:01:00">, #<Entry id: 640243, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Superlative", etag: "5ef643e81162073b8e6b8d073e6b6e1e4fc09bd2", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 07:11:21", updated_at: "2021-05-30 07:11:21", published_at: "2021-05-30 04:01:00">]

29 May 2021 - 14:33

29 May 2021 - 04:01

28 May 2021 - 04:01

27 May 2021 - 04:01

26 May 2021 - 04:01

25 May 2021 - 04:01

24 May 2021 - 04:01

23 May 2021 - 04:01

22 May 2021 - 04:01

21 May 2021 - 04:01

[#<Entry id: 640232, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/new-patreon...", title: "New Patreon bonus strip for May 2021", etag: "f33810a76ce0225097c95103eaa610b0baa45448", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/bonus-st...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-29 14:33:29">, #<Entry id: 640233, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Sharp", etag: "80e398c31639e7178545adcf59a3593b0f6432dc", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-29 04:01:00">, #<Entry id: 640234, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Idiom", etag: "280a3fd228cfa9ca5df57b4ba3c8e948680a25e4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-28 04:01:00">, #<Entry id: 640235, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Miss most", etag: "916a0ec832eca97e1ca6d3abbc7df7feb09f399e", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-27 04:01:00">, #<Entry id: 640236, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Chill", etag: "c1bb0dd2853140b7eb0e0213a6bc55794326700e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-26 04:01:00">, #<Entry id: 640237, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Rockits", etag: "4cc4f6d19e8e86b9189e3be9ad60a51d2dcfabe7", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-25 04:01:00">, #<Entry id: 640238, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "At the border", etag: "24dd7d73ccca5ef75c9a113cde7642d81d8ba845", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-24 04:01:00">, #<Entry id: 640239, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Bodyweight", etag: "369fed47141be3c56b66a1dab577addbc455f660", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-30 00:41:42", updated_at: "2021-05-30 00:41:42", published_at: "2021-05-23 04:01:00">, #<Entry id: 639690, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Successful", etag: "62efd88efa54ed9cd52dc70a20683d70e973aa04", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 06:40:20", updated_at: "2021-05-22 06:40:20", published_at: "2021-05-22 04:01:00">, #<Entry id: 639678, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Your table", etag: "6a04a36d22c3627cf0d2dc169728508573712b6e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-21 04:01:00">]

20 May 2021 - 04:01

19 May 2021 - 04:01

18 May 2021 - 04:01

17 May 2021 - 04:01

16 May 2021 - 04:01

15 May 2021 - 04:01

14 May 2021 - 04:01

13 May 2021 - 04:01

12 May 2021 - 04:01

11 May 2021 - 04:01

[#<Entry id: 639679, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Greetings again", etag: "68b1d7e00926a41287caca3680ce0757dbf13089", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-20 04:01:00">, #<Entry id: 639680, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Greetings", etag: "8ac6fca7d161e6559028f57b31609384962d300f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-19 04:01:00">, #<Entry id: 639681, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Apprehensive", etag: "e56ce7070fd27236a65f15061560d0ffc69f8937", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-18 04:01:00">, #<Entry id: 639682, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Shrewd", etag: "64844f5d2aeae7fb89034dbede7c60afd439d246", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-17 04:01:00">, #<Entry id: 639683, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Romantic", etag: "84f43b9d238dec0f3809e6bf53cf7059ffb1ac90", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-16 04:01:00">, #<Entry id: 639684, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Coward", etag: "02d798f5c53fd9727092409dd6f650ae6d04cf8a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-15 04:01:00">, #<Entry id: 639685, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Ask out", etag: "f285d6bdc09ee7c5aa7a1d1bb63361e644141874", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-22 03:35:21", updated_at: "2021-05-22 03:35:21", published_at: "2021-05-14 04:01:00">, #<Entry id: 638933, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Arguments", etag: "cda26164ea3b05583023e2887e20152682e3c3d3", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-13 05:25:23", updated_at: "2021-05-13 05:25:23", published_at: "2021-05-13 04:01:00">, #<Entry id: 638844, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Salvage", etag: "508bef6550558f0bceab312c508943de8be7c91a", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 06:47:17", updated_at: "2021-05-12 06:47:17", published_at: "2021-05-12 04:01:00">, #<Entry id: 638807, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Borrow", etag: "ef26fe7dde5117a5a35b6938587be160cf0de614", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:35", updated_at: "2021-05-12 03:49:35", published_at: "2021-05-11 04:01:00">]

11 May 2021 - 04:01

10 May 2021 - 04:01

10 May 2021 - 04:01

09 May 2021 - 04:01

09 May 2021 - 04:01

08 May 2021 - 04:01

08 May 2021 - 04:01

07 May 2021 - 04:01

07 May 2021 - 04:01

06 May 2021 - 04:01

[#<Entry id: 638808, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Borrow", etag: "ef26fe7dde5117a5a35b6938587be160cf0de614", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:35", updated_at: "2021-05-12 03:49:35", published_at: "2021-05-11 04:01:00">, #<Entry id: 638809, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "LAWsome", etag: "695eec7640db00e32da63f3107f9781f3d2780c0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:35", updated_at: "2021-05-12 03:49:35", published_at: "2021-05-10 04:01:00">, #<Entry id: 638810, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "LAWsome", etag: "695eec7640db00e32da63f3107f9781f3d2780c0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-10 04:01:00">, #<Entry id: 638811, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Change ya", etag: "6a248a6007861a3f01b1586e06c04c633f45c5a4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-09 04:01:00">, #<Entry id: 638812, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Change ya", etag: "6a248a6007861a3f01b1586e06c04c633f45c5a4", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-09 04:01:00">, #<Entry id: 638813, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Lady lust", etag: "9ef623e86609e5c92373d0b54687b02b1a8187e1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-08 04:01:00">, #<Entry id: 638814, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Lady lust", etag: "9ef623e86609e5c92373d0b54687b02b1a8187e1", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-08 04:01:00">, #<Entry id: 638815, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "The most pretty", etag: "ad821041e6eee6105db2cd8b68c6ad78971710f8", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-07 04:01:00">, #<Entry id: 638816, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "The most pretty", etag: "ad821041e6eee6105db2cd8b68c6ad78971710f8", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-07 04:01:00">, #<Entry id: 638817, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Replacement", etag: "a1603b623e775e7b877b8a1bfc9024dc088437e0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-06 04:01:00">]

06 May 2021 - 04:01

05 May 2021 - 04:01

05 May 2021 - 04:01

04 May 2021 - 04:01

04 May 2021 - 04:01

03 May 2021 - 04:01

03 May 2021 - 04:01

02 May 2021 - 04:01

02 May 2021 - 04:01

28 Apr 2021 - 04:01

[#<Entry id: 638818, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Replacement", etag: "a1603b623e775e7b877b8a1bfc9024dc088437e0", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-06 04:01:00">, #<Entry id: 638819, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Chirp chirp", etag: "41c9042e62d5de6c7a614363a85ca87e1cf8d82b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-05 04:01:00">, #<Entry id: 638820, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Chirp chirp", etag: "41c9042e62d5de6c7a614363a85ca87e1cf8d82b", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-05 04:01:00">, #<Entry id: 638821, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Big manly macho man", etag: "895d95f0b6efd78b08862caa0e0956f228750d40", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-04 04:01:00">, #<Entry id: 638822, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Big manly macho man", etag: "895d95f0b6efd78b08862caa0e0956f228750d40", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-04 04:01:00">, #<Entry id: 638823, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Unresolved", etag: "da13ba502f2bce38c335ef3b50861599129129c6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-03 04:01:00">, #<Entry id: 638824, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Unresolved", etag: "da13ba502f2bce38c335ef3b50861599129129c6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-03 04:01:00">, #<Entry id: 638825, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Stains", etag: "e64b770e791fc7b4528aca24a9b2271e82c54763", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 638826, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Stains", etag: "e64b770e791fc7b4528aca24a9b2271e82c54763", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-05-12 03:49:36", updated_at: "2021-05-12 03:49:36", published_at: "2021-05-02 04:01:00">, #<Entry id: 637713, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Floor", etag: "4d142d1e85dec070ecc4452de0c7805229adc16c", description: "<p>Thanks to everyone, re: the Kickstarter!  We&#8...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-28 04:01:00">]

27 Apr 2021 - 04:01

26 Apr 2021 - 04:01

25 Apr 2021 - 04:01

24 Apr 2021 - 04:01

23 Apr 2021 - 04:01

22 Apr 2021 - 04:01

21 Apr 2021 - 04:01

20 Apr 2021 - 04:01

19 Apr 2021 - 04:01

18 Apr 2021 - 04:01

[#<Entry id: 637714, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Self-destructing", etag: "71792ec2fc89b360c06bf46542b82fd3de0120f4", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-27 04:01:00">, #<Entry id: 637715, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Hang", etag: "996dafb6def1f36be0ff56391225c48401cdb7c3", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-26 04:01:00">, #<Entry id: 637716, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Location", etag: "f76e2ee2f9ead631e9bcd4e4607ab6a212acb200", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-25 04:01:00">, #<Entry id: 637717, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Dashin’", etag: "d08f68b1b998d7efbe2c29bdabc02b4cfa5df32b", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-24 04:01:00">, #<Entry id: 637718, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Messagin’", etag: "57c22314dd49f20171cb427a5601c856c6fc8cfc", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-23 04:01:00">, #<Entry id: 637719, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Hompk hompk", etag: "47eb4bc2b5bc893d7504a42914f9fed8bed9c834", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-22 04:01:00">, #<Entry id: 637720, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Wrought", etag: "5fd29cf7b812ea3257d29c914b18bfe2e4deffc6", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-28 06:04:26", updated_at: "2021-04-28 06:04:26", published_at: "2021-04-21 04:01:00">, #<Entry id: 636991, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Choices", etag: "31684f834a1e4a9fc23a44968797a4c3dd7f97c5", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-20 04:16:18", updated_at: "2021-04-20 04:16:18", published_at: "2021-04-20 04:01:00">, #<Entry id: 636884, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Birthday stuff", etag: "a0c9873f2ea3b5bf4eb9fb339291b7e26c5bf54d", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 04:06:14", updated_at: "2021-04-19 04:06:14", published_at: "2021-04-19 04:01:00">, #<Entry id: 636861, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Hooking", etag: "8e1aef49c4e6f85846b8b89c3397b166fc4d404f", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-18 04:01:00">]

17 Apr 2021 - 04:01

16 Apr 2021 - 04:01

15 Apr 2021 - 04:01

14 Apr 2021 - 04:01

13 Apr 2021 - 04:01

12 Apr 2021 - 04:01

11 Apr 2021 - 04:01

10 Apr 2021 - 14:54

10 Apr 2021 - 04:01

30 Mar 2021 - 04:01

[#<Entry id: 636862, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Don’t", etag: "7366d39fe394ce582354f15736f0eddbd025eeab", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-17 04:01:00">, #<Entry id: 636863, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Wordplay", etag: "fd4f8c6e159771535b9aea14d9b5b8a2a33ce356", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-16 04:01:00">, #<Entry id: 636864, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Falls", etag: "3bbf85854584c00337e2308efa4b77db1b5d7eb6", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-15 04:01:00">, #<Entry id: 636865, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Pretty day", etag: "a3b11cfbe4a481618663958fed9143da552c0855", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-14 04:01:00">, #<Entry id: 636866, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Grumble", etag: "57c7447fdfd1d2ea7bc8614029afd60c89b54de3", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-13 04:01:00">, #<Entry id: 636867, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Fowl", etag: "e282a67cf79a6cdaeac0d8dd852176e70438f2ca", description: "<p><a href=\"http://kck.st/39qDo6u\"><img class=\"ali...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-12 04:01:00">, #<Entry id: 636868, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Approximating", etag: "06782ec804c8e6d7c9137ec9447499d9a391498b", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-11 04:01:00">, #<Entry id: 636869, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/hompk/", title: "HOMPK!", etag: "dfe8038737206272be3f161cbb74d6cd5f87a3da", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/2097...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-10 14:54:38">, #<Entry id: 636870, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/04...", title: "Growl", etag: "7b59da04a3628a5b9da18d9c3da6c7f9587c5c02", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-04-19 01:10:21", updated_at: "2021-04-19 01:10:21", published_at: "2021-04-10 04:01:00">, #<Entry id: 635244, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Certainly", etag: "e46523deca1fc3cef3d62d68230ebc9dec59c1ee", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-30 05:45:15", updated_at: "2021-03-30 05:45:15", published_at: "2021-03-30 04:01:00">]

30 Mar 2021 - 00:59

29 Mar 2021 - 04:01

28 Mar 2021 - 04:01

27 Mar 2021 - 04:01

26 Mar 2021 - 21:21

26 Mar 2021 - 04:01

26 Mar 2021 - 00:30

25 Mar 2021 - 04:01

24 Mar 2021 - 04:01

23 Mar 2021 - 04:01

[#<Entry id: 635222, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/14092/", title: nil, etag: "35e13dc069b2fe1f3b6c656d23d4e587a5f3f343", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-30 02:40:29", updated_at: "2021-03-30 02:40:29", published_at: "2021-03-30 00:59:34">, #<Entry id: 635113, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Icebreaker", etag: "6c53f54ef71a57b17a8f5672d50fcf638330d045", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-29 04:01:00">, #<Entry id: 635114, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Hate sink", etag: "2d18c2955b38576ebbb9acac44b337c1f49d187c", description: "<p><span class=\"css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-28 04:01:00">, #<Entry id: 635115, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Prettier", etag: "f990efb113f0c9b614512988e835e0cc407b3e77", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-27 04:01:00">, #<Entry id: 635116, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/book-10-kic...", title: "Book 10 Kickstarter coming!", etag: "311c964f533460b171af6e6ed7892454726a1dd6", description: "<p><a href=\"https://www.kickstarter.com/projects/d...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-26 21:21:32">, #<Entry id: 635117, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Comedic masterpiece", etag: "46bdc379ec40d7c911460827f98c0669cd8579dd", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-26 04:01:00">, #<Entry id: 635118, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/blog/jawsome-2/", title: "JAWsome!", etag: "f864fb5179ef83206a2e1052b33d49318a4a47fd", description: "<p><a href=\"https://www.teepublic.com/t-shirt/2057...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-26 00:30:22">, #<Entry id: 635119, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "JAWsome", etag: "9aa176a1236e8d29297e170f9e2b0851f3f64929", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:57", updated_at: "2021-03-29 04:35:57", published_at: "2021-03-25 04:01:00">, #<Entry id: 635120, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Foil", etag: "e98e3a831122b377e217f809cf0ede759fc4fac6", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:58", updated_at: "2021-03-29 04:35:58", published_at: "2021-03-24 04:01:00">, #<Entry id: 635121, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Tension", etag: "9008221236acc0602b16723aeb5657d1576e2c46", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:58", updated_at: "2021-03-29 04:35:58", published_at: "2021-03-23 04:01:00">]

22 Mar 2021 - 04:01

16 Mar 2021 - 04:01

15 Mar 2021 - 04:01

14 Mar 2021 - 05:01

13 Mar 2021 - 05:01

12 Mar 2021 - 05:01

11 Mar 2021 - 05:01

10 Mar 2021 - 05:01

09 Mar 2021 - 05:01

08 Mar 2021 - 05:01

[#<Entry id: 635122, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Grayverse", etag: "e899f27cdc9264bd5b5d55d684547b5dfac571b5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-29 04:35:58", updated_at: "2021-03-29 04:35:58", published_at: "2021-03-22 04:01:00">, #<Entry id: 633995, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Disparity", etag: "c4a07978b2f2d589e902bd46cb4b57e0a2439c94", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-16 04:45:53", updated_at: "2021-03-16 04:45:53", published_at: "2021-03-16 04:01:00">, #<Entry id: 633925, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Perfesser", etag: "98d4f0de36a7925d918e2fb1c535c1c71265804e", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-15 04:01:00">, #<Entry id: 633926, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Lounge", etag: "37bd5b263b500d00da9c5062257defa9245aa349", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-14 05:01:00">, #<Entry id: 633927, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Rewatch", etag: "a6d24e3d542f48c56665a3c1b064ce4264a7d2ec", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-13 05:01:00">, #<Entry id: 633928, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Doris", etag: "c0309d0fce428eb99810ce46a305d63cb93bf22f", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-12 05:01:00">, #<Entry id: 633929, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Prequel", etag: "7ade7266375a6d99b537623277f41277c76405e5", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-11 05:01:00">, #<Entry id: 633930, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Prep", etag: "1949f9214262bd5a8f47698a2840f0d7eb2b3ec8", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-10 05:01:00">, #<Entry id: 633931, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Grace period", etag: "5332bd2bd15ad482252c4aab6bbbeaa60442f39d", description: "\n<div class=\"twitterbutton\" style=\"float: left; pa...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/plugins//e...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-09 05:01:00">, #<Entry id: 633932, blog_id: 1991, url: "https://www.dumbingofage.com/2021/comic/book-11/03...", title: "Nearby", etag: "fbe557cea3e5c73b735323b9f15823b34fbe346b", description: "<p><a href=\"https://www.patreon.com/posts/second-b...", image: "https://www.dumbingofage.com/wp-content/uploads/20...", hidden: false, created_at: "2021-03-15 16:51:23", updated_at: "2021-03-15 16:51:23", published_at: "2021-03-08 05:01:00">]

Dumbing of Age

parDavid M Willis | 2 abonnés | Ajouté le 27 May 2014
http://dumbingofage.com/

Description

A college webcomic by David Willis

Catégories

Webcomics

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?