Le Chat noir

06 Dec 2018 - 13:50

27 Nov 2018 - 15:15

27 Nov 2018 - 08:51

08 Nov 2018 - 10:02

06 Nov 2018 - 16:04

04 Nov 2018 - 18:21

04 Nov 2018 - 18:19

29 Oct 2018 - 09:24

19 Oct 2018 - 07:09

12 Oct 2018 - 08:27

[#<Entry id: 559083, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/180859308919", title: "New page preview !\nP32 :)\n#PrideandPrejudice...", etag: "48679bb787bba557d205b6176e692940813ab1e8", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/b3d7c396dd15...", image: "https://66.media.tumblr.com/b3d7c396dd15b3cf2c61dc...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-12-06 13:50:24">, #<Entry id: 559084, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/180553669539", title: "New previews : page 31.\n\n#PrideandPrejudice #Janea...", etag: "5a5c6369b7600234d4ca2a37aa88be23e6ecc9ba", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/ae2ab106059f...", image: "https://66.media.tumblr.com/ae2ab106059fa466267838...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-11-27 15:15:09">, #<Entry id: 559085, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/180546586694", title: "Panel preview !\n", etag: "a7b92e2643f2ac34e44d530509132e424d92b06b", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/a5be43cacecc...", image: "https://66.media.tumblr.com/a5be43caceccb4becd85f1...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-11-27 08:51:32">, #<Entry id: 559086, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/179889310054", title: "New character on page 29. :p\n", etag: "173b9ef71a1d27862e739bc2fc088ca23c4a2322", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/cd3b697c2a76...", image: "https://66.media.tumblr.com/cd3b697c2a767d8c7d6e43...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-11-08 10:02:14">, #<Entry id: 559087, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/179827252424", title: "Little princess, wip#2\n", etag: "17c4c0a53d996f3268d2a7100f4659d0c0c8ac5a", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/f0d71a6ce2d9...", image: "https://66.media.tumblr.com/f0d71a6ce2d9207e5736ed...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-11-06 16:04:09">, #<Entry id: 559088, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/179760240254", title: "Pride & Prejudice comic : preview page 27, Lizzy a...", etag: "c597c52b22567b3bedc5d2e2b4d6f3f56a4e4e37", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/5ffbbf59d153...", image: "https://66.media.tumblr.com/5ffbbf59d15360c58a232a...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-11-04 18:21:07">, #<Entry id: 559089, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/179760201304", title: "Panels from page 28.\n", etag: "b54790378d8f49fa761ddf0cb303174cdc681a21", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/b37330bde4c5...", image: "https://66.media.tumblr.com/b37330bde4c53d4e6bd138...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-11-04 18:19:45">, #<Entry id: 559090, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/179548346489", title: "Lizzy’s dress #4.\n", etag: "6819db92e4e523c365c107415e75861facd75e1a", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/02499b838937...", image: "https://66.media.tumblr.com/02499b83893716fa763c4e...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-10-29 09:24:05">, #<Entry id: 559091, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/179204787084", title: "Little princess [ WIP ]\n", etag: "eff6177e6fc7922634ddad3700ed7d29d6096ddb", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/1d77b624829f...", image: "https://66.media.tumblr.com/1d77b624829f96b38b2761...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-10-19 07:09:46">, #<Entry id: 559092, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178974648224", title: "Pride & Prejudice comic :\nMini panels from the pag...", etag: "92d7f927d797d526cc20fca8e3487f2a925d3bd8", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/3b9010ce2f5d...", image: "https://66.media.tumblr.com/3b9010ce2f5d1712641cde...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-10-12 08:27:57">]

11 Oct 2018 - 11:40

10 Oct 2018 - 12:58

02 Oct 2018 - 14:11

26 Sep 2018 - 14:45

25 Sep 2018 - 14:50

24 Sep 2018 - 19:00

20 Sep 2018 - 09:14

17 Sep 2018 - 19:34

14 Sep 2018 - 07:08

13 Sep 2018 - 07:52

[#<Entry id: 559093, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178946607834", title: "Lizzy’s dress #3.\n", etag: "b8887323f2e4035a0a4ed75abeb20ed46c758070", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/0d628a7b7dd4...", image: "https://66.media.tumblr.com/0d628a7b7dd47faa023c43...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-10-11 11:40:36">, #<Entry id: 559094, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178916890184", title: "Pride & Prejudice.\nPreview page 25.\n", etag: "ff6f0609d57dc3f7f749d3121ea2d28ce30823b4", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/28652c2a4502...", image: "https://66.media.tumblr.com/28652c2a450209c7e1bcf3...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-10-10 12:58:32">, #<Entry id: 559095, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178666523794", title: "Lizzy’s dress #2.\n", etag: "a794ad467854866c28e1287f426766ff1621aeb1", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/42085d2883a7...", image: "https://66.media.tumblr.com/42085d2883a701fabdbe5c...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-10-02 14:11:38">, #<Entry id: 559096, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178481235489", title: "Pride & Prejudice comic preview : page 24.\n\n", etag: "98f346c8c50cc237485cab5b539f7a3a96c6f2cd", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/10ab84e7e4ae...", image: "https://66.media.tumblr.com/10ab84e7e4ae213acf7abd...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-26 14:45:08">, #<Entry id: 559097, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178448566679", title: "Lizzy’s dress #1\n", etag: "0681369f43ee6ff29f256d7e2b7b593745d976ae", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/433a46d1f5ac...", image: "https://66.media.tumblr.com/433a46d1f5acb90afe6709...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-25 14:50:03">, #<Entry id: 559098, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178421494799", title: "New preview of the Pride & Prejudice comic in comi...", etag: "96e6924c001de8b1bc097fde8502f1f402d2b942", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/cb0a427aa823...", image: "https://66.media.tumblr.com/cb0a427aa823abedf1b9f2...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-24 19:00:22">, #<Entry id: 559099, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178275453929", title: "Work in progress : 25 pages completed !!", etag: "e37f2eaec4b4c074c4b1aab4e09f1366e6ee64fb", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/2f09f808ea3d...", image: "https://66.media.tumblr.com/2f09f808ea3d51684f2b7b...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-20 09:14:52">, #<Entry id: 559100, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178188025919", title: "#bird & #flower #rough.\n", etag: "a7f37e9eec5c185a8eca1ec65e57f7a814b0ce2d", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/0224f183ae0e...", image: "https://66.media.tumblr.com/0224f183ae0ed302cd250a...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-17 19:34:53">, #<Entry id: 559101, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178068540859", title: "#PrideandPrejudice #comic #preview page22\n", etag: "83271d915df21655b25a3dc51c8bfb44a6593652", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/258f562f06a9...", image: "https://66.media.tumblr.com/258f562f06a920d9ec66c9...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-14 07:08:23">, #<Entry id: 559102, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/178035690869", title: "Work in progress, page 24…#Pride&Prejudice #comic....", etag: "7db20024a84692bb5b1e5820ce67cd62bb360a1f", description: "<img src=\"https://66.media.tumblr.com/385d486d87c0...", image: "https://66.media.tumblr.com/385d486d87c0fc5e87a5c6...", hidden: false, created_at: "2018-12-20 18:15:13", updated_at: "2018-12-20 18:15:13", published_at: "2018-09-13 07:52:20">]

14 May 2018 - 10:56

28 Mar 2018 - 14:13

23 Mar 2018 - 09:33

14 Mar 2018 - 15:20

15 Feb 2018 - 20:46

13 Feb 2018 - 10:51

12 Feb 2018 - 08:57

09 Feb 2018 - 14:59

06 Feb 2018 - 21:20

26 Jan 2018 - 13:13

[#<Entry id: 536697, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/173890214169", title: "Pride & Prejudice : page 11 preview.", etag: "f0fd2264036ba68a042d47f48234c7d58bc73065", description: "<img src=\"https://78.media.tumblr.com/6387b69f2d41...", image: "https://78.media.tumblr.com/6387b69f2d4103ec3bce71...", hidden: false, created_at: "2018-05-14 15:35:19", updated_at: "2018-05-14 15:35:19", published_at: "2018-05-14 10:56:47">, #<Entry id: 531762, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/172343701639", title: "Pride & Prejudice Preview page 6. ", etag: "cae96f0b716f8e3764b0d30b12a4ca20a55a3669", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/d846c6a39c463...", image: "http://78.media.tumblr.com/d846c6a39c4633f12be5966...", hidden: false, created_at: "2018-03-28 18:38:16", updated_at: "2018-03-28 18:38:16", published_at: "2018-03-28 14:13:12">, #<Entry id: 531191, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/172165117064", title: "Working on my Pride & Prejudice comic, and I have ...", etag: "bf2ef4811d7db772fbbce5fa9fede1baee1c3ac7", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/a363d4733ecd8...", image: "http://78.media.tumblr.com/a363d4733ecd8b1637c0957...", hidden: false, created_at: "2018-03-23 12:50:10", updated_at: "2018-03-23 12:50:10", published_at: "2018-03-23 09:33:50">, #<Entry id: 530195, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/171865991174", title: "I think I am now fixed on a page rendering. At las...", etag: "6bb1f4f7aa49f00a88cec101300441dbba9e022f", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/985a523930091...", image: "http://78.media.tumblr.com/985a52393009140336fc2ce...", hidden: false, created_at: "2018-03-14 20:13:05", updated_at: "2018-03-14 20:13:05", published_at: "2018-03-14 15:20:48">, #<Entry id: 527124, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170916600969", title: "WIP page 4", etag: "ff428007480c3cf983a03d1b404233e10f132b4a", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/47738d300450e...", image: "http://78.media.tumblr.com/47738d300450e7d1d5d8f58...", hidden: false, created_at: "2018-02-15 22:49:37", updated_at: "2018-02-15 22:49:37", published_at: "2018-02-15 20:46:57">, #<Entry id: 526778, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170830307619", title: "Sketch for a #valentine #watercolor.\n#sketch #arti...", etag: "303b5562fee9ee80deec2ae0fdd719470b36624f", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/1dc120ac4a5e0...", image: "http://78.media.tumblr.com/1dc120ac4a5e0aa8e84c2fb...", hidden: false, created_at: "2018-02-13 12:34:12", updated_at: "2018-02-13 12:34:12", published_at: "2018-02-13 10:51:01">, #<Entry id: 526630, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170790928849", title: "Received by mail : the last book of Sanoe <3\n#book...", etag: "2b264585c6f45e87039232b9e74d4800c2f1f8f7", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/a01cbee98a6df...", image: "http://78.media.tumblr.com/a01cbee98a6dfd4741275d6...", hidden: false, created_at: "2018-02-12 12:35:07", updated_at: "2018-02-12 12:35:07", published_at: "2018-02-12 08:57:26">, #<Entry id: 526447, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170684611429", title: "I have completed the 3rd page (at last) !Here a pr...", etag: "c948e1ac45504363bb6d9cdabb626f64960a35e2", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/0e07f5a11eb7d...", image: "http://78.media.tumblr.com/0e07f5a11eb7d3f56146a91...", hidden: false, created_at: "2018-02-09 19:35:10", updated_at: "2018-02-09 19:35:10", published_at: "2018-02-09 14:59:57">, #<Entry id: 526111, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170585812899", title: "Page 3 preview :Hello Miss Charlotte Lucas !", etag: "a8e9dc3804bd0ea0c8de77acd1f5e2acfe318ecb", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/74f4d5bf1db62...", image: "http://78.media.tumblr.com/74f4d5bf1db62bca2bc7a95...", hidden: false, created_at: "2018-02-07 01:05:15", updated_at: "2018-02-07 01:05:15", published_at: "2018-02-06 21:20:01">, #<Entry id: 524836, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170149842929", title: "Pride & Prejudice, page 01 completed ! I think I’l...", etag: "bd15e0e5f3edd1a949b099b7556c14b757a9f9bd", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/4e733801e5950...", image: "http://78.media.tumblr.com/4e733801e5950dc4c06f5b8...", hidden: false, created_at: "2018-01-26 18:24:53", updated_at: "2018-01-26 18:24:53", published_at: "2018-01-26 13:13:51">]

25 Jan 2018 - 08:43

16 Jan 2018 - 14:35

11 Jan 2018 - 19:39

09 Jan 2018 - 08:33

08 Jan 2018 - 11:01

12 Dec 2017 - 13:15

23 Nov 2017 - 09:49

15 Nov 2017 - 09:32

06 Nov 2017 - 14:17

25 Oct 2017 - 19:28

[#<Entry id: 524658, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/170107992394", title: "\n\n1st page inked, now I must finish the colors. >_...", etag: "c5aaa18a4abedfaa4e07f3fcec80db71fd25f80f", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/e4c23d2db0aad...", image: "http://78.media.tumblr.com/e4c23d2db0aad004a9518f8...", hidden: false, created_at: "2018-01-25 10:58:13", updated_at: "2018-01-25 10:58:13", published_at: "2018-01-25 08:43:14">, #<Entry id: 522731, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/169773486749", title: "Page #1 wip of my Pride1Prejudice comic. :DI’m tes...", etag: "d9e0b73029cdc05c6974e4206a29d752a12ee123", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/6fbf8ec3092fe...", image: "http://78.media.tumblr.com/6fbf8ec3092fee40ad45b4e...", hidden: false, created_at: "2018-01-16 16:23:02", updated_at: "2018-01-16 16:23:02", published_at: "2018-01-16 14:35:26">, #<Entry id: 522297, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/169588236684", title: "Frame completed.But I have an artblock on the othe...", etag: "806d6f03037b9a248d3ff05fb0872c3b2597af7b", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/3927ad831aa1c...", image: "http://78.media.tumblr.com/3927ad831aa1c59de4c7fe4...", hidden: false, created_at: "2018-01-11 22:57:51", updated_at: "2018-01-11 22:57:51", published_at: "2018-01-11 19:39:09">, #<Entry id: 521952, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/169497656214", title: "Inking a floral frame.", etag: "b20813e93b3720f1717e69cde6227ee509a917b7", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/467425d8714f7...", image: "http://78.media.tumblr.com/467425d8714f7e34a50193b...", hidden: false, created_at: "2018-01-09 09:47:51", updated_at: "2018-01-09 09:47:51", published_at: "2018-01-09 08:33:55">, #<Entry id: 521789, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/169460988429", title: "<3 everyone !", etag: "ee1ad7ca4ba1b07b5460f610c6a5505b12a158a1", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/a2557ad608dd2...", image: "http://78.media.tumblr.com/a2557ad608dd2d36d30a904...", hidden: false, created_at: "2018-01-08 12:08:17", updated_at: "2018-01-08 12:08:17", published_at: "2018-01-08 11:01:44">, #<Entry id: 519177, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/168464823279", title: "Rough & final version for the Japan Expo Sud poste...", etag: "b1e98f651e970027467891ec84dd799e6b812b15", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/4504c21737d0b...", image: "http://78.media.tumblr.com/4504c21737d0b4d1e1c6a0c...", hidden: false, created_at: "2017-12-12 17:25:51", updated_at: "2017-12-12 17:25:51", published_at: "2017-12-12 13:15:10">, #<Entry id: 516585, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/167797463774", title: "erysium:\n\nspace-australians:\n\n\ndrferox:\n\nclintfbar...", etag: "d7cf70bc3b0815fd63557aff2b07ce6fdcbb7087", description: "<p><a href=\"http://erysium.tumblr.com/post/1676142...", image: "http://78.media.tumblr.com/d74773105d26b0631050816...", hidden: false, created_at: "2017-11-23 13:25:14", updated_at: "2017-11-23 13:25:14", published_at: "2017-11-23 09:49:27">, #<Entry id: 515753, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/167513848879", title: "My version of Jane Bennet ! :)", etag: "f68fb4f4dddb6eb99dd09649c5070a50c8166521", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/8bd49db8acdbb...", image: "http://78.media.tumblr.com/8bd49db8acdbbc516d1d888...", hidden: false, created_at: "2017-11-15 09:42:29", updated_at: "2017-11-15 09:42:29", published_at: "2017-11-15 09:32:10">, #<Entry id: 514707, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/167195983079", title: "50% of the story-board is done ! :D", etag: "40e88fb9f07e87173f9dd17a4c66908a7e538d86", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/19dd9c36f0fa6...", image: "http://78.media.tumblr.com/19dd9c36f0fa61f2f6de9b4...", hidden: false, created_at: "2017-11-06 18:14:36", updated_at: "2017-11-06 18:14:36", published_at: "2017-11-06 14:17:52">, #<Entry id: 513404, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/166788601489", title: "Some news about my next comic-book : This is a fan...", etag: "b961754860e08a6255820247ce5f633ea5e61cb6", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/cfc9890c88515...", image: "http://78.media.tumblr.com/cfc9890c885152a81dc7f77...", hidden: false, created_at: "2017-10-26 02:40:12", updated_at: "2017-10-26 02:40:12", published_at: "2017-10-25 19:28:10">]

19 Oct 2017 - 14:21

04 Oct 2017 - 08:22

04 Oct 2017 - 08:18

03 Aug 2017 - 08:35

01 Aug 2017 - 07:54

31 Jul 2017 - 07:45

27 Jul 2017 - 08:50

26 Jul 2017 - 08:41

19 Jul 2017 - 07:32

17 Jul 2017 - 07:23

[#<Entry id: 512694, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/166570607299", title: "My new book will be in bookstores the 25th october...", etag: "0cbfea0a33251f56b830b028193ef7efa3953341", description: "<img src=\"http://78.media.tumblr.com/ec918f10c84cd...", image: "http://78.media.tumblr.com/ec918f10c84cd0074ce9d45...", hidden: false, created_at: "2017-10-19 19:02:44", updated_at: "2017-10-19 19:02:44", published_at: "2017-10-19 14:21:34">, #<Entry id: 510829, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/166035102699", title: "I’m late for the inktober, but I’ll work on it tod...", etag: "5931e2e6d3593ff59e6225ffc7cbf7d4f4945184", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/6aa95061bfef8...", image: "http://68.media.tumblr.com/6aa95061bfef865d12ad053...", hidden: false, created_at: "2017-10-04 11:59:58", updated_at: "2017-10-04 11:59:58", published_at: "2017-10-04 08:22:30">, #<Entry id: 510830, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/166035047314", title: "Trying to install a quick new digital desk in the ...", etag: "56c3372497da1f375bff861a887f60c58492b8eb", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/2b645dadfbc8e...", image: "http://68.media.tumblr.com/2b645dadfbc8efe02b6ffc9...", hidden: false, created_at: "2017-10-04 11:59:58", updated_at: "2017-10-04 11:59:58", published_at: "2017-10-04 08:18:56">, #<Entry id: 503443, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163747767609", title: "At last I have completed the 3rd -and last- comicb...", etag: "13acae8d454721fe94f1873f23dcab9b38905381", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/6ea1ad43ab5e7...", image: "http://68.media.tumblr.com/6ea1ad43ab5e71187c556ea...", hidden: false, created_at: "2017-08-03 11:27:48", updated_at: "2017-08-03 11:27:48", published_at: "2017-08-03 08:35:27">, #<Entry id: 503228, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163669475804", title: "All pages completed !! :)Now I will re-read the pa...", etag: "7fd95cb24a8979902eb2dd638c834ae2bcf7ac27", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/a5e548da0854c...", image: "http://68.media.tumblr.com/a5e548da0854ce3bebdbb01...", hidden: false, created_at: "2017-08-01 10:47:38", updated_at: "2017-08-01 10:47:38", published_at: "2017-08-01 07:54:56">, #<Entry id: 503102, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163630266314", title: "Pages 41-44 previews ! ^v^", etag: "40c429419e42ec3a14c322ce4c9d57c0053e250d", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/4df67f2b009b2...", image: "http://68.media.tumblr.com/4df67f2b009b23f559cefbe...", hidden: false, created_at: "2017-07-31 12:25:15", updated_at: "2017-07-31 12:25:15", published_at: "2017-07-31 07:45:37">, #<Entry id: 502737, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163480187144", title: "\n\nPreviews from Lady Liberty book#3.Pages 37-40   ", etag: "4405f39feb1582aefa6fdf27fb3e9a5560e9b1bf", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/0a8897b0ba933...", image: "http://68.media.tumblr.com/0a8897b0ba933fcd565e768...", hidden: false, created_at: "2017-07-27 11:04:53", updated_at: "2017-07-27 11:04:53", published_at: "2017-07-27 08:50:56">, #<Entry id: 502626, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163440501054", title: "\n\nPreviews from Lady Liberty book#3.Pages 33-36 ", etag: "69fda648adb37eedbcb1f7a27a97354568faa152", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/38202a3b3018e...", image: "http://68.media.tumblr.com/38202a3b3018ee1ca2e88fa...", hidden: false, created_at: "2017-07-26 10:48:11", updated_at: "2017-07-26 10:48:11", published_at: "2017-07-26 08:41:33">, #<Entry id: 501951, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163166454014", title: "Previews from Lady Liberty book#3.Pages 29-32", etag: "9efba6875bac149e838db5a23bec34e01cfaa841", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/0f2700153139c...", image: "http://68.media.tumblr.com/0f2700153139cc6376758b3...", hidden: false, created_at: "2017-07-19 09:32:45", updated_at: "2017-07-19 09:32:45", published_at: "2017-07-19 07:32:54">, #<Entry id: 501719, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/163086595119", title: "Playing with MagicaVoxel !***It’s a pixel3D versio...", etag: "82993c75820b2ece23daa4e4bf4d2ae93e25c6cd", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/09cae057811f7...", image: "http://68.media.tumblr.com/09cae057811f78795f55f19...", hidden: false, created_at: "2017-07-17 09:45:41", updated_at: "2017-07-17 09:45:41", published_at: "2017-07-17 07:23:22">]

16 Jun 2017 - 07:35

05 May 2017 - 06:58

20 Apr 2017 - 13:28

18 Apr 2017 - 07:03

04 Apr 2017 - 15:34

10 Mar 2017 - 10:56

23 Feb 2017 - 09:08

15 Feb 2017 - 09:38

02 Feb 2017 - 09:19

25 Jan 2017 - 15:52

[#<Entry id: 498516, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/161883433699", title: "All the roughs are completed !!Almost done with th...", etag: "e28d54f77cda5124a60cfea31e7e27ece1b04ce6", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/297a90f059cc4...", image: "http://68.media.tumblr.com/297a90f059cc417cdd26aba...", hidden: false, created_at: "2017-06-16 08:40:14", updated_at: "2017-06-16 08:40:14", published_at: "2017-06-16 07:35:20">, #<Entry id: 493512, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/160327658994", title: "\n\nLady Liberty preview page 28. \n\n", etag: "7d378222d9e2fc3eb10721c2fad7aff8b86a3fd9", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/ec8358d211da9...", image: "http://68.media.tumblr.com/ec8358d211da9a0fcdc6503...", hidden: false, created_at: "2017-05-05 11:35:11", updated_at: "2017-05-05 11:35:11", published_at: "2017-05-05 06:58:07">, #<Entry id: 491658, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/159789126869", title: "\n\nLady Liberty preview page 27. I’m doing roughs o...", etag: "df8ad386cb8d726026d602dcd503cbb7195c8728", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/cb009b51a3103...", image: "http://68.media.tumblr.com/cb009b51a3103e95d5d0e1c...", hidden: false, created_at: "2017-04-20 17:12:37", updated_at: "2017-04-20 17:12:37", published_at: "2017-04-20 13:28:56">, #<Entry id: 491336, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/159708407684", title: "\n\nLady Liberty preview p26 !All my time is for my ...", etag: "d0bb6ae7051d4608da5f7265095d57a0fa64f1e7", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/8ba57f29cfc7d...", image: "http://68.media.tumblr.com/8ba57f29cfc7df73f22d317...", hidden: false, created_at: "2017-04-18 12:52:14", updated_at: "2017-04-18 12:52:14", published_at: "2017-04-18 07:03:13">, #<Entry id: 489991, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/159189033724", title: "\n\nLady Liberty preview p25 \n\n", etag: "045a2ce1c54ea4225b02fbd1c7327e446b203ca1", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/f3d2ab011f5a8...", image: "http://68.media.tumblr.com/f3d2ab011f5a8d6ed70eaf7...", hidden: false, created_at: "2017-04-04 19:55:05", updated_at: "2017-04-04 19:55:05", published_at: "2017-04-04 15:34:13">, #<Entry id: 486598, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/158224886834", title: "Illustration for Japan Expo 2017.It was a very lon...", etag: "a2900eeb0d98f9ee503ac24406a203031fb62c60", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/3b76edabd1fad...", image: "http://68.media.tumblr.com/3b76edabd1fad03247d5389...", hidden: false, created_at: "2017-03-10 15:52:09", updated_at: "2017-03-10 15:52:09", published_at: "2017-03-10 10:56:42">, #<Entry id: 484527, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/157604041854", title: "\n\nLady LibertyBook#3, preview pages 24 ! \n\n", etag: "99f5350a9cdc93cea6d9b8cb924c31e1382ed338", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/31ff75214e70b...", image: "http://68.media.tumblr.com/31ff75214e70b00a4d7d8c0...", hidden: false, created_at: "2017-02-23 10:42:02", updated_at: "2017-02-23 10:42:02", published_at: "2017-02-23 09:08:29">, #<Entry id: 483340, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/157267449064", title: "\n\nLady LibertyBook#3, preview pages 22 & 23 ! ", etag: "c607c8f0dad120a76f3ade0b14b0f49ed08ba611", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/590132e970958...", image: "http://68.media.tumblr.com/590132e9709587370527085...", hidden: false, created_at: "2017-02-15 12:45:07", updated_at: "2017-02-15 12:45:07", published_at: "2017-02-15 09:38:08">, #<Entry id: 481468, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/156707811489", title: "\n\nLady LibertyBook#3, preview pages 19-20-21 ! :D ", etag: "4e797a68c2794a328734310f7d04bfa3db7805f7", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/69296be30455a...", image: "http://68.media.tumblr.com/69296be30455a9437ebfc64...", hidden: false, created_at: "2017-02-02 12:47:00", updated_at: "2017-02-02 12:47:00", published_at: "2017-02-02 09:19:08">, #<Entry id: 480222, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/156355978329", title: "\n\nLady LibertyBook#3, preview pages 15-16-17-18.\n\n", etag: "6aee58722b23e30800b3b3bf3637c9667ef8436e", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/eae4a92f9bd98...", image: "http://68.media.tumblr.com/eae4a92f9bd986383f09343...", hidden: false, created_at: "2017-01-25 23:04:04", updated_at: "2017-01-25 23:04:04", published_at: "2017-01-25 15:52:12">]

19 Jan 2017 - 15:39

17 Jan 2017 - 10:18

13 Jan 2017 - 10:34

12 Jan 2017 - 16:05

11 Jan 2017 - 16:06

10 Jan 2017 - 16:58

05 Jan 2017 - 17:03

04 Jan 2017 - 17:20

04 Jan 2017 - 17:20

22 Dec 2016 - 14:04

[#<Entry id: 479335, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/156081296269", title: "Complete step-by-step of the rooster new year card...", etag: "3df83f00c52962fde7051bdb49c64a6c1db2e8d7", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/27cc9ade1911d...", image: "http://68.media.tumblr.com/27cc9ade1911d6b0e21c953...", hidden: false, created_at: "2017-01-19 16:59:08", updated_at: "2017-01-19 16:59:08", published_at: "2017-01-19 15:39:56">, #<Entry id: 479003, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155986077799", title: "\n\nI have completed the watercolor !HAPPY NEW YEAR ...", etag: "ac63410b0ed115f14fad39ad7aec9fc358c7dc28", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/c336d1b349512...", image: "http://68.media.tumblr.com/c336d1b349512821a6877ee...", hidden: false, created_at: "2017-01-17 16:39:21", updated_at: "2017-01-17 16:39:21", published_at: "2017-01-17 10:18:35">, #<Entry id: 478525, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155801805274", title: "Colors on the A letter. \nI’m not sure about the...", etag: "d85c5f942422f330a57f8f3ae46724935c5071dd", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/d2995fad2c578...", image: "http://68.media.tumblr.com/d2995fad2c57802904309a5...", hidden: false, created_at: "2017-01-13 12:26:18", updated_at: "2017-01-13 12:26:18", published_at: "2017-01-13 10:34:37">, #<Entry id: 478420, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155764774624", title: "WIP : more colors again :)\n7", etag: "15090108c74233516d3a729bc121e346316e0aa2", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/1dbb5cd065ed4...", image: "http://68.media.tumblr.com/1dbb5cd065ed4c4a26091b7...", hidden: false, created_at: "2017-01-12 19:46:18", updated_at: "2017-01-12 19:46:18", published_at: "2017-01-12 16:05:43">, #<Entry id: 478230, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155719684944", title: "WIP : more colors !\n", etag: "b946ffab402a5caff85924a4d16cfbd106fd1263", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/3200a2f6113e8...", image: "http://68.media.tumblr.com/3200a2f6113e8147b0183ae...", hidden: false, created_at: "2017-01-11 18:01:10", updated_at: "2017-01-11 18:01:10", published_at: "2017-01-11 16:06:53">, #<Entry id: 478054, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155675240889", title: "\n\nWIP : the yellow layer !\n\n", etag: "a7c0b913ec8c15345e13e8dd69420e88c3bd9404", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/535d1cb3152d1...", image: "http://68.media.tumblr.com/535d1cb3152d11e75f6d2e7...", hidden: false, created_at: "2017-01-10 17:01:20", updated_at: "2017-01-10 17:01:20", published_at: "2017-01-10 16:58:36">, #<Entry id: 477447, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155439471034", title: "Elinor Jones review [!! spoils in the video !! ] b...", etag: "c07372ee47fb77d22d262dbfab2362c1f20e8c60", description: "<iframe width=\"400\" height=\"300\" id=\"youtube_ifra...", image: "", hidden: false, created_at: "2017-01-05 19:26:46", updated_at: "2017-01-05 19:26:46", published_at: "2017-01-05 17:03:28">, #<Entry id: 477304, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155393717444", title: "#wip #watercolor #newyear #rooster #2017 #traditio...", etag: "fcac54c5a0b9fc3eb2d394ec937323c8f1b2ceb3", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/79d223aa61928...", image: "http://68.media.tumblr.com/79d223aa6192805cda7660d...", hidden: false, created_at: "2017-01-04 18:41:52", updated_at: "2017-01-04 18:41:52", published_at: "2017-01-04 17:20:33">, #<Entry id: 477332, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/155393717444", title: "[WIP]\nLines for the new year watercolor illustrati...", etag: "1f163f87db23bef949202dd87a3b16f642e1a4fe", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/79d223aa61928...", image: "http://68.media.tumblr.com/79d223aa6192805cda7660d...", hidden: false, created_at: "2017-01-04 22:54:07", updated_at: "2017-01-04 22:54:07", published_at: "2017-01-04 17:20:33">, #<Entry id: 475753, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154804340619", title: "Watercolor completed !! :D", etag: "ff863b00dd7a831ac6f034595b5687e37f4f1d11", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/6717503ebcae1...", image: "http://68.media.tumblr.com/6717503ebcae1369c5d438d...", hidden: false, created_at: "2016-12-22 17:41:35", updated_at: "2016-12-22 17:41:35", published_at: "2016-12-22 14:04:03">]

21 Dec 2016 - 11:40

20 Dec 2016 - 16:50

15 Dec 2016 - 12:48

14 Dec 2016 - 12:11

12 Dec 2016 - 15:55

11 Dec 2016 - 16:47

10 Dec 2016 - 11:29

09 Dec 2016 - 15:43

02 Dec 2016 - 10:26

29 Nov 2016 - 17:27

[#<Entry id: 475577, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154759739919", title: "[ WIP ]", etag: "b08e4bdbad58f070eaf8c0a19f863eb8dbd59865", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/892d684858c8e...", image: "http://68.media.tumblr.com/892d684858c8e890b30bf59...", hidden: false, created_at: "2016-12-21 17:14:41", updated_at: "2016-12-21 17:14:41", published_at: "2016-12-21 11:40:24">, #<Entry id: 475391, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154723600424", title: "[ WIP ]Painting the xmas card :D", etag: "c02334dd423b04401c26331122a4191755163158", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/5d096c7982bf1...", image: "http://68.media.tumblr.com/5d096c7982bf1b84b3693be...", hidden: false, created_at: "2016-12-20 17:14:47", updated_at: "2016-12-20 17:14:47", published_at: "2016-12-20 16:50:06">, #<Entry id: 474756, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154503722089", title: "WIP : ink !", etag: "07493bf084a9f9a6b146d8a20e4463fb1ec5d1d9", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/17e9570eb4b38...", image: "http://68.media.tumblr.com/17e9570eb4b386466b5f934...", hidden: false, created_at: "2016-12-15 16:21:59", updated_at: "2016-12-15 16:21:59", published_at: "2016-12-15 12:48:24">, #<Entry id: 474590, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154460678904", title: "LAST DAY !***\n\n-50% OFF on all prints !! :D*until ...", etag: "ca1e3b8540ef7ec881d03b5b52bbac8830e3dc53", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/eb62f91053b3c...", image: "http://68.media.tumblr.com/eb62f91053b3cd75cd56f5c...", hidden: false, created_at: "2016-12-14 16:24:30", updated_at: "2016-12-14 16:24:30", published_at: "2016-12-14 12:11:54">, #<Entry id: 474169, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154377769064", title: "[ WIP ]Clean for my watercolor lettrines project.", etag: "578964f91a741f4831ed241fae819e5ea5032ce5", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/3906d6c9b78c8...", image: "http://68.media.tumblr.com/3906d6c9b78c8e7ae9e9db3...", hidden: false, created_at: "2016-12-12 16:45:01", updated_at: "2016-12-12 16:45:01", published_at: "2016-12-12 15:55:38">, #<Entry id: 474071, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154333581829", title: "\n\nWatercolors Xmas card in WIP.Etival paper and 0....", etag: "f737999c6c08222b3a5cb56666ae5d580bfa0260", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/eed3c834285f0...", image: "http://68.media.tumblr.com/eed3c834285f012bafa3480...", hidden: false, created_at: "2016-12-12 00:34:31", updated_at: "2016-12-12 00:34:31", published_at: "2016-12-11 16:47:14">, #<Entry id: 473959, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154282614689", title: "[WIP] Creating letters for a watercolor flowery le...", etag: "fd42795f0a440477e46c1ec0178f4807a5a1f100", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/90d6943b27026...", image: "http://68.media.tumblr.com/90d6943b270260e1a111328...", hidden: false, created_at: "2016-12-10 11:59:57", updated_at: "2016-12-10 11:59:57", published_at: "2016-12-10 11:29:50">, #<Entry id: 473895, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/154247108334", title: "Illustration for Japan Expo Sud ! ", etag: "e43c083bec8e316f1e6ff21fd143710b5b3a3cd1", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/5c8e2c3a21983...", image: "http://68.media.tumblr.com/5c8e2c3a219833b857d4fa5...", hidden: false, created_at: "2016-12-09 19:44:12", updated_at: "2016-12-09 19:44:12", published_at: "2016-12-09 15:43:47">, #<Entry id: 472832, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153941235309", title: "I needed a clock for my desk.\n\n[edit] For those wh...", etag: "0cdf5d06b06148d40bd05548f98b7f8559655ba6", description: "<img src=\"http://68.media.tumblr.com/026d60916add0...", image: "http://68.media.tumblr.com/026d60916add0447505dfcd...", hidden: false, created_at: "2016-12-02 12:00:33", updated_at: "2016-12-02 12:00:33", published_at: "2016-12-02 10:26:45">, #<Entry id: 472330, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153822804624", title: "\n\nFanart for the 3rd book of Terra Prime. :DTerra ...", etag: "29a2051b41a653c248dbacd5ddffe6b52f3b4c87", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/c76aac71a0ef3...", image: "http://67.media.tumblr.com/c76aac71a0ef317e276a8fd...", hidden: false, created_at: "2016-11-29 19:01:47", updated_at: "2016-11-29 19:01:47", published_at: "2016-11-29 17:27:41">]

28 Nov 2016 - 15:03

26 Nov 2016 - 18:24

25 Nov 2016 - 14:09

21 Nov 2016 - 14:06

16 Nov 2016 - 13:38

14 Nov 2016 - 18:51

02 Nov 2016 - 16:52

31 Oct 2016 - 15:34

30 Oct 2016 - 14:23

29 Oct 2016 - 14:34

[#<Entry id: 472111, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153775531904", title: "\n\nThe 5 Doors : page 10/11/12/13-14/15.You can rea...", etag: "26d8fa31cfd65f9cbb79b22d866b62ba5d48d192", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/7b0a65bda8840...", image: "http://67.media.tumblr.com/7b0a65bda88403a97f30526...", hidden: false, created_at: "2016-11-28 19:18:19", updated_at: "2016-11-28 19:18:19", published_at: "2016-11-28 15:03:03">, #<Entry id: 471901, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153690412889", title: "-50% OFF on all prints !! :D*until december 15th*M...", etag: "495a453a00893788884bcf956a8125963e6be3c4", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/eb62f91053b3c...", image: "http://66.media.tumblr.com/eb62f91053b3cd75cd56f5c...", hidden: false, created_at: "2016-11-26 21:18:52", updated_at: "2016-11-26 21:18:52", published_at: "2016-11-26 18:24:05">, #<Entry id: 471789, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153640952939", title: "Lady LibertyBook#3, preview pages 12-13-14.", etag: "f8ea67251f5084e20ae1c68f7632ad308779d882", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/25b0a12322213...", image: "http://67.media.tumblr.com/25b0a123222135a4807404e...", hidden: false, created_at: "2016-11-25 15:48:54", updated_at: "2016-11-25 15:48:54", published_at: "2016-11-25 14:09:12">, #<Entry id: 471104, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153471533589", title: "My inktober is for sale on my shop.Benefits will g...", etag: "c3add00a97927c02740d8d8d5de36c8dd3059512", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/38169ff516f90...", image: "http://66.media.tumblr.com/38169ff516f904dff0cdc27...", hidden: false, created_at: "2016-11-21 17:02:46", updated_at: "2016-11-21 17:02:46", published_at: "2016-11-21 14:06:24">, #<Entry id: 470480, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153256632654", title: "Lady Liberty is now available in spanish !! :DBy N...", etag: "c4e0863dc24a28ee687d3f57a76d1160ffee2cb9", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/9de5fdb2ad540...", image: "http://66.media.tumblr.com/9de5fdb2ad5406e604abcc0...", hidden: false, created_at: "2016-11-16 19:40:33", updated_at: "2016-11-16 19:40:33", published_at: "2016-11-16 13:38:36">, #<Entry id: 469986, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/153178460514", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p09, p10 & p11.***...", etag: "96fa11a958fab03ff853fab3dbc64fa8e1b58228", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/6f411fc6496ca...", image: "http://65.media.tumblr.com/6f411fc6496cad4a0a84586...", hidden: false, created_at: "2016-11-14 19:48:19", updated_at: "2016-11-14 19:48:19", published_at: "2016-11-14 18:51:12">, #<Entry id: 468040, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152645082329", title: "Some pictures of my bullet journal.The bullet jour...", etag: "276d385a52019fdd45cc6dc41fba487159ea4879", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/13abf59ac54cd...", image: "http://66.media.tumblr.com/13abf59ac54cd83610334f9...", hidden: false, created_at: "2016-11-02 19:56:40", updated_at: "2016-11-02 19:56:40", published_at: "2016-11-02 16:52:02">, #<Entry id: 467688, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152556332584", title: "\n\n? INKTOBER Day 31 ?\n\nI’m very glad I could do th...", etag: "a20c3d990f1f168ce64e189a8f18928c2c2e491c", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/866095e372cd0...", image: "http://67.media.tumblr.com/866095e372cd02bfea32d8b...", hidden: false, created_at: "2016-10-31 17:49:30", updated_at: "2016-10-31 17:49:30", published_at: "2016-10-31 15:34:48">, #<Entry id: 467523, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152507122329", title: "Inktober 30.\n#inktober", etag: "eef7c5e0e7efbdae897f96c4d99515d277d60267", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/e38da796f09c4...", image: "http://66.media.tumblr.com/e38da796f09c486b305f099...", hidden: false, created_at: "2016-10-30 19:01:42", updated_at: "2016-10-30 19:01:42", published_at: "2016-10-30 14:23:48">, #<Entry id: 467459, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152462203459", title: "Inktober 29.\n#inktober", etag: "a33faba0252e360ccc88f45ec16ce098933df830", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/aa061f9af471f...", image: "http://67.media.tumblr.com/aa061f9af471fd83da097ea...", hidden: false, created_at: "2016-10-29 17:01:51", updated_at: "2016-10-29 17:01:51", published_at: "2016-10-29 14:34:51">]

28 Oct 2016 - 14:03

27 Oct 2016 - 17:11

26 Oct 2016 - 21:09

25 Oct 2016 - 21:42

25 Oct 2016 - 12:56

24 Oct 2016 - 21:09

23 Oct 2016 - 22:16

22 Oct 2016 - 13:53

21 Oct 2016 - 17:21

21 Oct 2016 - 13:25

[#<Entry id: 467352, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152421013634", title: "\n\n? INKTOBER Day 28 ?4 weeks completed !!   ", etag: "632c7c2c5f929c29ef85d10883407bba4eadabe0", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/12cf0b986b40f...", image: "http://66.media.tumblr.com/12cf0b986b40ff850204961...", hidden: false, created_at: "2016-10-28 18:41:46", updated_at: "2016-10-28 18:41:46", published_at: "2016-10-28 14:03:06">, #<Entry id: 467215, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152382268724", title: "Inktober 27\n#inktober", etag: "638805fcb94fdd41f3316fed54fdc8597c5da3c4", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/6d0f680095dde...", image: "http://66.media.tumblr.com/6d0f680095dde51f645563f...", hidden: false, created_at: "2016-10-27 23:41:53", updated_at: "2016-10-27 23:41:53", published_at: "2016-10-27 17:11:00">, #<Entry id: 467039, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152346083634", title: "? INKTOBER Day 26 ?", etag: "c38cb4301fa4cd8e1bbdad4e982c5b419eeb2637", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/da1be3d10aba8...", image: "http://67.media.tumblr.com/da1be3d10aba800783dceb8...", hidden: false, created_at: "2016-10-27 01:07:06", updated_at: "2016-10-27 01:07:06", published_at: "2016-10-26 21:09:10">, #<Entry id: 466888, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152304133614", title: "\n\n? INKTOBER Day 25 ? \n\n", etag: "5407381b5e9a49cdbbc754258e673ed90a09c4f6", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/7bf8289e730c6...", image: "http://67.media.tumblr.com/7bf8289e730c6438a119d89...", hidden: false, created_at: "2016-10-26 02:21:40", updated_at: "2016-10-26 02:21:40", published_at: "2016-10-25 21:42:44">, #<Entry id: 466843, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152288713369", title: "My new workspace organisation, with a second desk ...", etag: "cc79c3c2e4a1e0dbcb8be7903f74809ca2b66fa2", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/3abc5eddb17e7...", image: "http://66.media.tumblr.com/3abc5eddb17e7a250bee6de...", hidden: false, created_at: "2016-10-25 18:36:54", updated_at: "2016-10-25 18:36:54", published_at: "2016-10-25 12:56:02">, #<Entry id: 466682, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152258399629", title: "\n\n? INKTOBER Day 24 ? \n\n", etag: "e8f17e6c94cfa5b85f8002c6f8e634c2a8455187", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/12100b1b94b02...", image: "http://66.media.tumblr.com/12100b1b94b023101aa23b8...", hidden: false, created_at: "2016-10-24 23:41:58", updated_at: "2016-10-24 23:41:58", published_at: "2016-10-24 21:09:56">, #<Entry id: 466531, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152215307994", title: "\n\n? INKTOBER Day 23 ? \n\n", etag: "c60084d5827b14f791eb7e010560b2345db8a7ab", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/7ec7e18e12467...", image: "http://66.media.tumblr.com/7ec7e18e12467cc7dc882ec...", hidden: false, created_at: "2016-10-24 04:21:52", updated_at: "2016-10-24 04:21:52", published_at: "2016-10-23 22:16:23">, #<Entry id: 466404, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152153003084", title: "\n\n? INKTOBER Day 22 ? \n\n", etag: "a88c0ceb068c68d76f0774b21cacb36b91fbf1f5", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/32d39d6708c9c...", image: "http://67.media.tumblr.com/32d39d6708c9c68131f859d...", hidden: false, created_at: "2016-10-22 19:06:48", updated_at: "2016-10-22 19:06:48", published_at: "2016-10-22 13:53:55">, #<Entry id: 466288, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152115753939", title: "\n\n? INKTOBER Day 21 ? \n\n3 weeks of tiny-plants !", etag: "a50fedb9fa04c1112cedbf17b5dc5f679a6e5dc6", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/c942dbcf9eaba...", image: "http://66.media.tumblr.com/c942dbcf9eaba147e7af6f0...", hidden: false, created_at: "2016-10-21 20:51:45", updated_at: "2016-10-21 20:51:45", published_at: "2016-10-21 17:21:29">, #<Entry id: 466241, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152109551929", title: "My (simplified) daily schedule !It’s a new one bec...", etag: "686a09fa0c2a8671902822eea76d1464a6e65bfb", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/5dccad4f0218d...", image: "http://66.media.tumblr.com/5dccad4f0218d0f40e21268...", hidden: false, created_at: "2016-10-21 17:06:47", updated_at: "2016-10-21 17:06:47", published_at: "2016-10-21 13:25:15">]

20 Oct 2016 - 18:53

20 Oct 2016 - 18:13

19 Oct 2016 - 15:47

18 Oct 2016 - 15:59

17 Oct 2016 - 15:42

16 Oct 2016 - 21:08

15 Oct 2016 - 14:16

14 Oct 2016 - 17:02

13 Oct 2016 - 21:37

12 Oct 2016 - 14:08

[#<Entry id: 466096, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152074740134", title: "New watercolor paper to be tested ! :DI found a po...", etag: "a54fe078ff3b3733ec315fba55f7e7d3abd27496", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/e43f9823f2a84...", image: "http://67.media.tumblr.com/e43f9823f2a84a4732039b8...", hidden: false, created_at: "2016-10-21 01:41:57", updated_at: "2016-10-21 01:41:57", published_at: "2016-10-20 18:53:32">, #<Entry id: 466097, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152073453369", title: "\n\n? INKTOBER Day 20 ?\n\n", etag: "ab6bd7e3452334e3342405205c0a66515bc8398a", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/2892f4c5967f9...", image: "http://66.media.tumblr.com/2892f4c5967f94e9d0fed5f...", hidden: false, created_at: "2016-10-21 01:41:57", updated_at: "2016-10-21 01:41:57", published_at: "2016-10-20 18:13:56">, #<Entry id: 465868, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/152024037904", title: "? INKTOBER Day 19 ?", etag: "a28849035b6b92eecc263aa06932c4d8b7aceecf", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/887cf002a6e90...", image: "http://67.media.tumblr.com/887cf002a6e90fd91de6a97...", hidden: false, created_at: "2016-10-19 19:11:44", updated_at: "2016-10-19 19:11:44", published_at: "2016-10-19 15:47:35">, #<Entry id: 465673, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151978384419", title: "\n\n? INKTOBER Day 18 ? \n\n", etag: "516e8776801dbd4f2d5d24d18624db952bb2707e", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/9417a6bbaedec...", image: "http://67.media.tumblr.com/9417a6bbaedeccac49e594d...", hidden: false, created_at: "2016-10-18 20:22:05", updated_at: "2016-10-18 20:22:05", published_at: "2016-10-18 15:59:47">, #<Entry id: 465515, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151931718399", title: "\n\n? INKTOBER Day 17 ? \n\n", etag: "72a4ac23207737a87a2f6a3f6ccb4fd521e86adf", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/c0ea10fe5b822...", image: "http://65.media.tumblr.com/c0ea10fe5b82278a85a7037...", hidden: false, created_at: "2016-10-17 18:02:48", updated_at: "2016-10-17 18:02:48", published_at: "2016-10-17 15:42:08">, #<Entry id: 465419, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151895008449", title: "\n\n? INKTOBER Day 16 ? \n\n", etag: "f151ec9ebf7f76ae34606c4e28a2758a1c765c28", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/f111ee74d3a38...", image: "http://66.media.tumblr.com/f111ee74d3a38b55d01e782...", hidden: false, created_at: "2016-10-17 02:32:31", updated_at: "2016-10-17 02:32:31", published_at: "2016-10-16 21:08:56">, #<Entry id: 465303, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151834339494", title: "\n\n? INKTOBER Day 15 ? \n\n", etag: "f1a87ccba96f4b300abd34c24d600c97e1b61aa3", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/9ff4be91db03c...", image: "http://65.media.tumblr.com/9ff4be91db03ce6e1d7272c...", hidden: false, created_at: "2016-10-15 16:12:28", updated_at: "2016-10-15 16:12:28", published_at: "2016-10-15 14:16:51">, #<Entry id: 465213, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151795907839", title: "\n\n? INKTOBER Day 14 ? 2 weeks completed !! ", etag: "688145da08cf9866d378c41adddc797a046c573d", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/2da5ea259d85a...", image: "http://66.media.tumblr.com/2da5ea259d85ad5346c748f...", hidden: false, created_at: "2016-10-14 20:52:42", updated_at: "2016-10-14 20:52:42", published_at: "2016-10-14 17:02:46">, #<Entry id: 465067, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151760964679", title: "\n\n? INKTOBER Day 13 ? \n\n", etag: "1afcf09f8092923bd3b580775091e5d0238f99c0", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/a79e0280637c7...", image: "http://67.media.tumblr.com/a79e0280637c7c88e4996a0...", hidden: false, created_at: "2016-10-14 02:07:07", updated_at: "2016-10-14 02:07:07", published_at: "2016-10-13 21:37:24">, #<Entry id: 464840, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151701452714", title: "\n\n? INKTOBER Day 12 ? \n\n", etag: "97ee4cd5ca0c01994ddb875b374e7bb8387230ec", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/b4ff8077e96fc...", image: "http://66.media.tumblr.com/b4ff8077e96fcefeff092f4...", hidden: false, created_at: "2016-10-12 16:06:53", updated_at: "2016-10-12 16:06:53", published_at: "2016-10-12 14:08:34">]

11 Oct 2016 - 15:51

10 Oct 2016 - 13:58

09 Oct 2016 - 11:42

08 Oct 2016 - 13:44

07 Oct 2016 - 14:08

06 Oct 2016 - 14:29

05 Oct 2016 - 13:12

04 Oct 2016 - 11:54

03 Oct 2016 - 11:30

02 Oct 2016 - 13:31

[#<Entry id: 464701, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151658757244", title: "\n\n? INKTOBER Day 11 ? \n\n", etag: "9d4ea136db0a033c726da715ae8442e8fead1ff5", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/964325881e428...", image: "http://66.media.tumblr.com/964325881e42844bec5270b...", hidden: false, created_at: "2016-10-11 20:54:58", updated_at: "2016-10-11 20:54:58", published_at: "2016-10-11 15:51:11">, #<Entry id: 464512, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151607829629", title: "\n\n? INKTOBER Day 10 ? \n\n", etag: "740407738f6905fe51be7a359fb6e071063528c9", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/13de1c1cab8fa...", image: "http://67.media.tumblr.com/13de1c1cab8fae123203cab...", hidden: false, created_at: "2016-10-10 17:52:00", updated_at: "2016-10-10 17:52:00", published_at: "2016-10-10 13:58:48">, #<Entry id: 464330, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151554691714", title: "\n\n? INKTOBER Day 09 ? \n\n", etag: "790600221869263113c08d73cae8904b4b84e56f", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/df40018b6675b...", image: "http://67.media.tumblr.com/df40018b6675bdf72093ead...", hidden: false, created_at: "2016-10-09 14:55:06", updated_at: "2016-10-09 14:55:06", published_at: "2016-10-09 11:42:48">, #<Entry id: 464272, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151511030689", title: "\n\n? INKTOBER Day 08 ? \n\n", etag: "1f3ef534718d41dce7aee6f2e215461071d11d42", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/3c4a7ffad5488...", image: "http://66.media.tumblr.com/3c4a7ffad54889e73fe3216...", hidden: false, created_at: "2016-10-08 19:54:54", updated_at: "2016-10-08 19:54:54", published_at: "2016-10-08 13:44:21">, #<Entry id: 464135, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151467564819", title: "\n\n? INKTOBER Day 07 ? \n\nOne week completed !! :D", etag: "9e980fb3da302233ac83be12927c0a3aae182eb9", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/2abd5bcbdc3b5...", image: "http://67.media.tumblr.com/2abd5bcbdc3b531e20a852a...", hidden: false, created_at: "2016-10-07 17:14:47", updated_at: "2016-10-07 17:14:47", published_at: "2016-10-07 14:08:24">, #<Entry id: 463948, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151423619754", title: "\n\n? INKTOBER Day 06 ? \n\n", etag: "98a347a2bd7eb3934e489bd0a52a6a38f2bdb631", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/b46fdc93dfa4d...", image: "http://67.media.tumblr.com/b46fdc93dfa4d0be9c86392...", hidden: false, created_at: "2016-10-06 15:09:49", updated_at: "2016-10-06 15:09:49", published_at: "2016-10-06 14:29:12">, #<Entry id: 463825, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151377314319", title: "\n\n? INKTOBER Day 05 ? \n\n", etag: "1ceb3db000c65a4a54a28d3e41dae59a4bfcf93b", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/8cbd433576f1c...", image: "http://66.media.tumblr.com/8cbd433576f1c80f6f21d5b...", hidden: false, created_at: "2016-10-05 16:27:06", updated_at: "2016-10-05 16:27:06", published_at: "2016-10-05 13:12:09">, #<Entry id: 463619, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151329887744", title: "\n\n? INKTOBER Day 04 ? \n\n", etag: "5c0945e973e1564a9a1f0078f0fbc83a2e3d7136", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/9932fc6a9f1fd...", image: "http://66.media.tumblr.com/9932fc6a9f1fd10e426ed2d...", hidden: false, created_at: "2016-10-04 13:45:01", updated_at: "2016-10-04 13:45:01", published_at: "2016-10-04 11:54:13">, #<Entry id: 463453, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151282254289", title: "\n\n? INKTOBER Day 03 ? \n\n", etag: "bef6860356bb2b335cd38c6a2e1c6149aa66362c", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/69d982d74b0ee...", image: "http://66.media.tumblr.com/69d982d74b0ee2d1f432f87...", hidden: false, created_at: "2016-10-03 14:34:55", updated_at: "2016-10-03 14:34:55", published_at: "2016-10-03 11:30:52">, #<Entry id: 463329, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151234251584", title: "\n\n? INKTOBER Day 02 ?\n\n", etag: "d227db5d9060d6f2e6966abc4f2dd34b03bd2868", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/21b0de46decbb...", image: "http://67.media.tumblr.com/21b0de46decbbabf7a41cfb...", hidden: false, created_at: "2016-10-02 19:30:02", updated_at: "2016-10-02 19:30:02", published_at: "2016-10-02 13:31:50">]

01 Oct 2016 - 13:41

28 Sep 2016 - 15:18

25 Sep 2016 - 16:29

23 Sep 2016 - 17:12

20 Sep 2016 - 09:39

17 Aug 2016 - 18:26

17 Aug 2016 - 17:27

12 Aug 2016 - 18:52

29 Jul 2016 - 10:05

20 Jul 2016 - 11:46

[#<Entry id: 463247, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151186431139", title: "\n\n\n\n?\n\nINKTOBER Day 01\n\n?", etag: "4cf69851874fc776c7851ba6c99d84800ece32cc", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/381f936884c0e...", image: "http://66.media.tumblr.com/381f936884c0e57cba25e0e...", hidden: false, created_at: "2016-10-01 17:19:47", updated_at: "2016-10-01 17:19:47", published_at: "2016-10-01 13:41:05">, #<Entry id: 462743, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/151052675719", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p07 & 08.***Lady L...", etag: "31ace7249bc7d48ddfc339edc6855a0abab24375", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/f712aac92deb5...", image: "http://66.media.tumblr.com/f712aac92deb516c1d69425...", hidden: false, created_at: "2016-09-28 21:14:56", updated_at: "2016-09-28 21:14:56", published_at: "2016-09-28 15:18:21">, #<Entry id: 462252, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/150911639359", title: "\n\nThe 5 Doors : page 7/8/9.You can read the comic ...", etag: "d8e1d4b9727f30ccbd15fa0d216b94e85d31b14b", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/c2c88dbeabe40...", image: "http://66.media.tumblr.com/c2c88dbeabe406a6e9d08ac...", hidden: false, created_at: "2016-09-25 20:12:00", updated_at: "2016-09-25 20:12:00", published_at: "2016-09-25 16:29:05">, #<Entry id: 462087, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/150819957649", title: "I don’t have enough time then I plan to draw the I...", etag: "70fb9f3cc31425e641d1450516c680c6401ca26e", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/69fac8678e2c0...", image: "http://66.media.tumblr.com/69fac8678e2c0c1531bf9e6...", hidden: false, created_at: "2016-09-23 21:34:45", updated_at: "2016-09-23 21:34:45", published_at: "2016-09-23 17:12:24">, #<Entry id: 461451, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/150673023934", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p06.***Lady Libert...", etag: "faef7ddebbca567930ef55f19262e6fd435277a2", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/8302069c3040e...", image: "http://66.media.tumblr.com/8302069c3040e55b19a17f7...", hidden: false, created_at: "2016-09-20 09:47:48", updated_at: "2016-09-20 09:47:48", published_at: "2016-09-20 09:39:20">, #<Entry id: 456775, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/149084233949", title: "Watercolors <3", etag: "0cad0aa4971a1c3508d71766e5c3f8e118c9293b", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/4fe6fb89c4c29...", image: "http://66.media.tumblr.com/4fe6fb89c4c29de75ad029a...", hidden: false, created_at: "2016-08-17 21:24:34", updated_at: "2016-08-17 21:24:34", published_at: "2016-08-17 18:26:43">, #<Entry id: 456776, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/149082130599", title: "\n\nThe 5 Doors : page 06.You can read the comic on ...", etag: "bd9750cc68ceb9859a962982e31abf4e75480336", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/d0e80cc4d07bc...", image: "http://65.media.tumblr.com/d0e80cc4d07bc540a703b92...", hidden: false, created_at: "2016-08-17 21:24:34", updated_at: "2016-08-17 21:24:34", published_at: "2016-08-17 17:27:55">, #<Entry id: 456311, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/148842189664", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p05.Storyboard, in...", etag: "f4bde70f384decf62c29435476f4a4379cf8ac47", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/6c5028f173a97...", image: "http://67.media.tumblr.com/6c5028f173a9777b0e7d677...", hidden: false, created_at: "2016-08-13 00:19:34", updated_at: "2016-08-13 00:19:34", published_at: "2016-08-12 18:52:59">, #<Entry id: 454518, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/148140700449", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p04.Storyboard, in...", etag: "c383b8a66c1f3bca2b1622efe2ea31c23b08baf2", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/48aab9cf62b4e...", image: "http://67.media.tumblr.com/48aab9cf62b4edd97542a30...", hidden: false, created_at: "2016-07-29 15:15:08", updated_at: "2016-07-29 15:15:08", published_at: "2016-07-29 10:05:57">, #<Entry id: 453267, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/147690453609", title: "\n\nThe 5 Doors : page 05.You can read the comic on ...", etag: "2bbcca45c6e1dc21146fb43c7efdf344132cce7b", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/753d27bfd6462...", image: "http://65.media.tumblr.com/753d27bfd6462304e004590...", hidden: false, created_at: "2016-07-20 15:24:35", updated_at: "2016-07-20 15:24:35", published_at: "2016-07-20 11:46:42">]

12 Jul 2016 - 15:25

07 Jul 2016 - 14:17

04 Jul 2016 - 11:31

02 Jul 2016 - 11:02

02 Jul 2016 - 10:59

30 Jun 2016 - 18:11

27 Jun 2016 - 17:30

27 Jun 2016 - 10:39

23 Jun 2016 - 18:35

21 Jun 2016 - 21:34

[#<Entry id: 452146, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/147288790044", title: "\n\nThe 5 Doors : page 04.You can read the comic on ...", etag: "f2f5eb302412c89b378f6968a4c7e5a94e67da7c", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/ab042736050c4...", image: "http://66.media.tumblr.com/ab042736050c46d06f7d478...", hidden: false, created_at: "2016-07-12 16:49:40", updated_at: "2016-07-12 16:49:40", published_at: "2016-07-12 15:25:13">, #<Entry id: 451504, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/147041659189", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p03.Storyboard, in...", etag: "2035f75c9d1fb75bf7904f9938c6807c38e69e87", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/13e92fb226aed...", image: "http://67.media.tumblr.com/13e92fb226aed665157788d...", hidden: false, created_at: "2016-07-07 17:09:40", updated_at: "2016-07-07 17:09:40", published_at: "2016-07-07 14:17:52">, #<Entry id: 451003, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146889511889", title: "\n\nThe 5 Doors : page 03.You can read the comic on ...", etag: "81f8f9b92812aef4c94b9f3726390e831e407d7d", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/6fb3eb6bc15c4...", image: "http://66.media.tumblr.com/6fb3eb6bc15c41b340fea78...", hidden: false, created_at: "2016-07-04 14:54:41", updated_at: "2016-07-04 14:54:41", published_at: "2016-07-04 11:31:43">, #<Entry id: 450814, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146792798794", title: "I was wondering if you have a list of art supplies...", etag: "2cd8e670a68d427cb5579767cf1b813376ad3d35", description: "<p>Watercolors : winsor & newton<br/>Brushes : mai...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-07-02 17:59:35", updated_at: "2016-07-02 17:59:35", published_at: "2016-07-02 11:02:56">, #<Entry id: 450815, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146792728929", title: "Your art is very lovely and I was wondering for yo...", etag: "9384fa4c964b1f5c86ef752feba58a387989c2a8", description: "<p>Thank you  !<br/>I use photoshop for the texts ...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-07-02 17:59:35", updated_at: "2016-07-02 17:59:35", published_at: "2016-07-02 10:59:50">, #<Entry id: 450486, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146708769019", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p02.***Lady Libert...", etag: "d67a8891b7e23c420bf4b357097ad8aa80157f66", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/77f22db1b2b9a...", image: "http://66.media.tumblr.com/77f22db1b2b9a6138f62651...", hidden: false, created_at: "2016-06-30 20:44:41", updated_at: "2016-06-30 20:44:41", published_at: "2016-06-30 18:11:12">, #<Entry id: 449930, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146556120014", title: "\n\nOne day left for the summer offer :free shipping...", etag: "188da7c9964304407e008271fa8cd2cb6fb1a0e4", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/97c378ba28ae2...", image: "http://66.media.tumblr.com/97c378ba28ae2dd67679377...", hidden: false, created_at: "2016-06-27 21:44:46", updated_at: "2016-06-27 21:44:46", published_at: "2016-06-27 17:30:59">, #<Entry id: 449864, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146545293399", title: "\n\nThe 5 Doors : page 02.Read the comic on Tapastic...", etag: "51681e072c59e00937d5eb41439674e94abbd8ae", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/29665415f5d95...", image: "http://66.media.tumblr.com/29665415f5d95b634ddd31c...", hidden: false, created_at: "2016-06-27 14:14:35", updated_at: "2016-06-27 14:14:35", published_at: "2016-06-27 10:39:40">, #<Entry id: 449345, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146361852834", title: "\n\nLady Liberty book#3 preview : p02 stroryboard***...", etag: "52522afaf8398b45e23d04d78161d439700ab236", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/3593960343d08...", image: "http://67.media.tumblr.com/3593960343d088907bdb8b7...", hidden: false, created_at: "2016-06-23 21:40:37", updated_at: "2016-06-23 21:40:37", published_at: "2016-06-23 18:35:05">, #<Entry id: 448996, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146269265794", title: "? SUMMER EVENT ?During a week, there is free shipp...", etag: "b6bcd00af983a18370cfe4d7e30a876b51823b00", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/79a1fad803f92...", image: "http://66.media.tumblr.com/79a1fad803f92fa48d21f4a...", hidden: false, created_at: "2016-06-22 01:29:49", updated_at: "2016-06-22 01:29:49", published_at: "2016-06-21 21:34:39">]

20 Jun 2016 - 11:32

19 Jun 2016 - 14:45

16 Jun 2016 - 17:53

08 Jun 2016 - 15:46

02 Jun 2016 - 21:29

27 May 2016 - 10:52

26 May 2016 - 09:57

25 May 2016 - 14:21

23 May 2016 - 16:02

22 May 2016 - 11:33

[#<Entry id: 448734, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146200157714", title: "The 5 Doors : page 01.Read the comic on Tapastic. ...", etag: "cab97735e0e55bbe7c449322969b47445e2af9a5", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/ae59fac6b5695...", image: "http://65.media.tumblr.com/ae59fac6b569514751ce3d3...", hidden: false, created_at: "2016-06-20 16:29:43", updated_at: "2016-06-20 16:29:43", published_at: "2016-06-20 11:32:14">, #<Entry id: 448600, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146153333514", title: "The 5 Doors | Tapastic Comics", etag: "2c46d9044bc5857651244907262823222c383770", description: "<a href=\"https://tapastic.com/series/The-5-Doors\">...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-06-19 18:32:26", updated_at: "2016-06-19 18:32:26", published_at: "2016-06-19 14:45:28">, #<Entry id: 448244, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/146015381259", title: "Lady Liberty book#3 preview : p01***Lady Liberty, ...", etag: "9b6614d094d5fea81b751e0aee8b3a697582c8b8", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/80893a5d88e4d...", image: "http://67.media.tumblr.com/80893a5d88e4d72ae1c643e...", hidden: false, created_at: "2016-06-16 23:10:01", updated_at: "2016-06-16 23:10:01", published_at: "2016-06-16 17:53:46">, #<Entry id: 446937, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/145608632459", title: "I have received the book 3 scenario so I’m back wo...", etag: "304204cea75a28ecf977834b6d15013cae27ff26", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/7e163966b51b8...", image: "http://66.media.tumblr.com/7e163966b51b83d622a0868...", hidden: false, created_at: "2016-06-08 16:07:55", updated_at: "2016-06-08 16:07:55", published_at: "2016-06-08 15:46:38">, #<Entry id: 446140, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/145318080629", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? P08 (and final) complet...", etag: "312866976a1db77374b0efa9132cd88e71cc4e85", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/5dfad30c01f38...", image: "http://67.media.tumblr.com/5dfad30c01f3890cca033ba...", hidden: false, created_at: "2016-06-02 21:55:10", updated_at: "2016-06-02 21:55:10", published_at: "2016-06-02 21:29:13">, #<Entry id: 445146, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144997824009", title: "Kissho Gansai set - japanese watercolors -A so gre...", etag: "8a7fc66841673cfa9ea7c80ce7d68780ed9ff707", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/d9e52b7822de3...", image: "http://67.media.tumblr.com/d9e52b7822de3cfa562a40a...", hidden: false, created_at: "2016-05-27 13:29:52", updated_at: "2016-05-27 13:29:52", published_at: "2016-05-27 10:52:03">, #<Entry id: 444944, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144947664179", title: "My artworks are for sale in “L’Oeil de Jack” Art G...", etag: "39221e71ba83e49e51ae672314afb84f218693cc", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/7e0caf9a5cecd...", image: "http://66.media.tumblr.com/7e0caf9a5cecde202fc36a6...", hidden: false, created_at: "2016-05-26 11:14:09", updated_at: "2016-05-26 11:14:09", published_at: "2016-05-26 09:57:49">, #<Entry id: 444803, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144903980994", title: "Illustration completed ! :DA3 size painting, Winso...", etag: "27c8516d26b0c88b53ea8a85a9d30855a6c8d9b4", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/d152f878336a8...", image: "http://65.media.tumblr.com/d152f878336a868a66b5fbe...", hidden: false, created_at: "2016-05-25 16:25:07", updated_at: "2016-05-25 16:25:07", published_at: "2016-05-25 14:21:16">, #<Entry id: 444435, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144806660964", title: "WIP : working on details…", etag: "8eadcf9cfc237db14383d76d8a62777cdb6a510b", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/5d90724e022e2...", image: "http://66.media.tumblr.com/5d90724e022e22ef6715334...", hidden: false, created_at: "2016-05-23 16:40:14", updated_at: "2016-05-23 16:40:14", published_at: "2016-05-23 16:02:48">, #<Entry id: 444280, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144745103784", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P08 scanned and final ve...", etag: "bc0d2280fc6692d6b20419216030003e38f2e48d", description: "<img src=\"http://65.media.tumblr.com/ec2acfb7dfb39...", image: "http://65.media.tumblr.com/ec2acfb7dfb3983708e536d...", hidden: false, created_at: "2016-05-22 11:50:06", updated_at: "2016-05-22 11:50:06", published_at: "2016-05-22 11:33:46">]

20 May 2016 - 14:30

13 May 2016 - 09:43

12 May 2016 - 11:05

11 May 2016 - 14:15

07 May 2016 - 17:36

29 Apr 2016 - 09:23

27 Apr 2016 - 09:48

26 Apr 2016 - 08:56

22 Apr 2016 - 18:29

21 Apr 2016 - 14:15

[#<Entry id: 444083, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144649847049", title: "WIP : working on the hair. :)", etag: "bdea4210416a1630efce0e69731c10b8d791d80c", description: "<img src=\"http://66.media.tumblr.com/94314f688f5f6...", image: "http://66.media.tumblr.com/94314f688f5f604ff10fb29...", hidden: false, created_at: "2016-05-20 16:20:31", updated_at: "2016-05-20 16:20:31", published_at: "2016-05-20 14:30:34">, #<Entry id: 442987, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144288756449", title: "WIP : watercolors on arches paper", etag: "3412f8ad588070132cb7c88b037eab6792e77b8a", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/2dd796fd1a8c9...", image: "http://67.media.tumblr.com/2dd796fd1a8c959bf711df5...", hidden: false, created_at: "2016-05-13 11:05:02", updated_at: "2016-05-13 11:05:02", published_at: "2016-05-13 09:43:48">, #<Entry id: 442859, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144241456639", title: "Remake of a digital illustration in a A3 size wate...", etag: "e52edc6da9d665ac2bfd2f0d38ca90fbe471f1f6", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/66bc2d889210e...", image: "http://67.media.tumblr.com/66bc2d889210e94237cbe7e...", hidden: false, created_at: "2016-05-12 16:34:58", updated_at: "2016-05-12 16:34:58", published_at: "2016-05-12 11:05:54">, #<Entry id: 442704, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/144195681744", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? P07 complete step-by-st...", etag: "356cfa2ea8704016fb0823fe577b0104d883eb7f", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/5dfad30c01f38...", image: "http://67.media.tumblr.com/5dfad30c01f3890cca033ba...", hidden: false, created_at: "2016-05-11 18:33:41", updated_at: "2016-05-11 18:33:41", published_at: "2016-05-11 14:15:14">, #<Entry id: 442127, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143995009784", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P07 scanned and final ve...", etag: "b4a531cc8a5671b4c044231c357a005f41b714ee", description: "<img src=\"http://67.media.tumblr.com/170f6f4ce4788...", image: "http://67.media.tumblr.com/170f6f4ce4788cac94bd8b4...", hidden: false, created_at: "2016-05-07 18:35:09", updated_at: "2016-05-07 18:35:09", published_at: "2016-05-07 17:36:12">, #<Entry id: 440916, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143572700809", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? P06 complete step-by-st...", etag: "090abc4cd998d7433ecd30a48b8ba99107fc4613", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/5dfad30c01f38...", image: "http://36.media.tumblr.com/5dfad30c01f3890cca033ba...", hidden: false, created_at: "2016-04-29 13:13:36", updated_at: "2016-04-29 13:13:36", published_at: "2016-04-29 09:23:21">, #<Entry id: 440539, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143472013734", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P06 scanned and final ve...", etag: "a5073c30f7a545b93bc3b2cfd67150a6bfdd5e60", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/6b311fcd093c4...", image: "http://41.media.tumblr.com/6b311fcd093c4d1dc9c579e...", hidden: false, created_at: "2016-04-27 12:03:42", updated_at: "2016-04-27 12:03:42", published_at: "2016-04-27 09:48:34">, #<Entry id: 440380, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143418976599", title: "Painting Elinor skin.", etag: "721bbeaf9cf1bc5c9c7cf5727ca8defdf60acbef", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-04-26 13:23:43", updated_at: "2016-04-26 13:23:43", published_at: "2016-04-26 08:56:55">, #<Entry id: 439914, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143221785929", title: "Timelaps on a watercolor.", etag: "a879ea03e0d3e3cc6ba53c95f381127d25ead254", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-04-22 22:15:38", updated_at: "2016-04-22 22:15:38", published_at: "2016-04-22 18:29:18">, #<Entry id: 439647, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143161398279", title: "I have updated my store with new watercolors ! :DF...", etag: "f63ee58ad0c06bef55ef173b4c569af3b1d853db", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/671efe419b721...", image: "http://36.media.tumblr.com/671efe419b7213d6e6eb01b...", hidden: false, created_at: "2016-04-21 16:26:26", updated_at: "2016-04-21 16:26:26", published_at: "2016-04-21 14:15:06">]

21 Apr 2016 - 09:32

19 Apr 2016 - 14:37

16 Apr 2016 - 12:14

15 Apr 2016 - 22:06

14 Apr 2016 - 10:12

13 Apr 2016 - 13:44

12 Apr 2016 - 13:51

11 Apr 2016 - 09:56

09 Apr 2016 - 22:01

08 Apr 2016 - 10:22

[#<Entry id: 439603, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143155204509", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? P05 complete step-by-st...", etag: "d140d70b06ff0b075b318748a3aac8e8c5918028", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/d21d9a174504e...", image: "http://41.media.tumblr.com/d21d9a174504ec8cde50ef5...", hidden: false, created_at: "2016-04-21 12:36:18", updated_at: "2016-04-21 12:36:18", published_at: "2016-04-21 09:32:47">, #<Entry id: 439282, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/143057659719", title: "My new comic Lady Liberty (book#2) comes out in bo...", etag: "e84536b983c4881d6753b9a2fa1db79a11d5fee9", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/28d206fea8a8f...", image: "http://40.media.tumblr.com/28d206fea8a8f43e6360f27...", hidden: false, created_at: "2016-04-19 19:56:27", updated_at: "2016-04-19 19:56:27", published_at: "2016-04-19 14:37:45">, #<Entry id: 438850, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142889828639", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P05 scanned and final ve...", etag: "7d7da9ff8e5d7a51cfabba679c3c07132d100016", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/c6ed6772d1eb5...", image: "http://41.media.tumblr.com/c6ed6772d1eb5eb2746d619...", hidden: false, created_at: "2016-04-16 16:11:30", updated_at: "2016-04-16 16:11:30", published_at: "2016-04-16 12:14:58">, #<Entry id: 438801, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142859094694", title: "auroreblackcat:\n\n10 000 followers !!!!! Thank you ...", etag: "13396ae0f6207bc37acb16c765805220116f2b8d", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/e36c23b0cf4cc...", image: "http://36.media.tumblr.com/e36c23b0cf4cc56625a382a...", hidden: false, created_at: "2016-04-16 00:56:17", updated_at: "2016-04-16 00:56:17", published_at: "2016-04-15 22:06:44">, #<Entry id: 438469, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142783639304", title: "10x15cm watercolor.First prize for the 10k followe...", etag: "d83a480c4587b0b4ba5cd3b8a542ba897f1a8f1c", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/9487ae26876b6...", image: "http://41.media.tumblr.com/9487ae26876b6a5e5861517...", hidden: false, created_at: "2016-04-14 12:02:43", updated_at: "2016-04-14 12:02:43", published_at: "2016-04-14 10:12:19">, #<Entry id: 438337, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142734599734", title: "The mini watercolors gifts for the 10k followers g...", etag: "45cf06e57924460cab44cfcbdc3d43946befb6b6", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/fc6ba000455e4...", image: "http://41.media.tumblr.com/fc6ba000455e40f8ad13695...", hidden: false, created_at: "2016-04-13 17:42:46", updated_at: "2016-04-13 17:42:46", published_at: "2016-04-13 13:44:01">, #<Entry id: 438137, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142681174234", title: "10 000 followers !!!!! Thank you so much everyone....", etag: "bd7ca770b7d4f1248a566f1a9d14f79dd000037d", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/e36c23b0cf4cc...", image: "http://36.media.tumblr.com/e36c23b0cf4cc56625a382a...", hidden: false, created_at: "2016-04-12 16:03:59", updated_at: "2016-04-12 16:03:59", published_at: "2016-04-12 13:51:13">, #<Entry id: 437890, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142620666649", title: "\n\nWIPMini 10x10cm watercolors for a soon coming gi...", etag: "54b9cc9350fe4465e9a3d5e8861a96d7e25959d1", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/d7aa8488084dd...", image: "http://41.media.tumblr.com/d7aa8488084dd2a5fa7157d...", hidden: false, created_at: "2016-04-11 10:32:52", updated_at: "2016-04-11 10:32:52", published_at: "2016-04-11 09:56:49">, #<Entry id: 437761, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142529716434", title: "staff:\n\nHoly moly, replies are back\nYour familiar ...", etag: "cdf5e92e7fd7e2d9685664f01cd7d80b82c4759b", description: "<img src=\"http://49.media.tumblr.com/9f53b367c31da...", image: "http://49.media.tumblr.com/9f53b367c31da4c0af9defc...", hidden: false, created_at: "2016-04-10 05:10:09", updated_at: "2016-04-10 05:10:09", published_at: "2016-04-09 22:01:50">, #<Entry id: 437542, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142450792379", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? P04 complete step-by-st...", etag: "05759c8b83bb0a2ad4bddf28c6893694fc60a507", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/d21d9a174504e...", image: "http://40.media.tumblr.com/d21d9a174504ec8cde50ef5...", hidden: false, created_at: "2016-04-08 16:00:15", updated_at: "2016-04-08 16:00:15", published_at: "2016-04-08 10:22:10">]

06 Apr 2016 - 15:03

05 Apr 2016 - 09:20

02 Apr 2016 - 11:43

01 Apr 2016 - 09:20

30 Mar 2016 - 09:50

29 Mar 2016 - 13:29

27 Mar 2016 - 14:41

27 Mar 2016 - 14:40

26 Mar 2016 - 20:50

25 Mar 2016 - 13:37

[#<Entry id: 437200, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142347713789", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P04 scanned and final ve...", etag: "6d280e9c182142e965576d30ddf32cc34b8dde3d", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/80b696dbf9057...", image: "http://40.media.tumblr.com/80b696dbf9057bd71411633...", hidden: false, created_at: "2016-04-06 19:12:06", updated_at: "2016-04-06 19:12:06", published_at: "2016-04-06 15:03:18">, #<Entry id: 436902, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142284111339", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? Watercolors on page 04 ...", etag: "de29283dc94cc83d82e8ae11387b4db25659241a", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/bdc1c9968c1d8...", image: "http://40.media.tumblr.com/bdc1c9968c1d86878a373eb...", hidden: false, created_at: "2016-04-05 12:37:03", updated_at: "2016-04-05 12:37:03", published_at: "2016-04-05 09:20:19">, #<Entry id: 436521, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142115105234", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P04 WIP \n\n", etag: "eaea5b092e41d7ebb4443437354ef88069091499", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/6392eb09d11c6...", image: "http://41.media.tumblr.com/6392eb09d11c629135a0ada...", hidden: false, created_at: "2016-04-02 16:25:40", updated_at: "2016-04-02 16:25:40", published_at: "2016-04-02 11:43:57">, #<Entry id: 436337, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/142058132919", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P04 WIP\n\n", etag: "69f839781e89b15d9afc3b30553f8c51bff76278", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/c557e79f52f79...", image: "http://40.media.tumblr.com/c557e79f52f793be2bf342a...", hidden: false, created_at: "2016-04-01 11:41:53", updated_at: "2016-04-01 11:41:53", published_at: "2016-04-01 09:20:24">, #<Entry id: 436010, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141945805209", title: "Watercoloring on Elinor Jones Yemanja p04.", etag: "41313b1d7b34df63e3575cdf2dffc06dbde915ba", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-03-30 16:29:06", updated_at: "2016-03-30 16:29:06", published_at: "2016-03-30 09:50:20">, #<Entry id: 435845, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141893358864", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P04 WIP", etag: "10c8cdb05c40d68ab0898156367df45a9d09141a", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/3f470725f863d...", image: "http://41.media.tumblr.com/3f470725f863d22b6dd1d6c...", hidden: false, created_at: "2016-03-29 18:29:14", updated_at: "2016-03-29 18:29:14", published_at: "2016-03-29 13:29:34">, #<Entry id: 435508, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141774229854", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P03 scanned and final ve...", etag: "339fc5c70c8244e601b5190313674e2df47ec777", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/16f3e1c6c0d2d...", image: "http://41.media.tumblr.com/16f3e1c6c0d2d7aa3af1fe5...", hidden: false, created_at: "2016-03-27 18:16:54", updated_at: "2016-03-27 18:16:54", published_at: "2016-03-27 14:41:02">, #<Entry id: 435509, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141774226004", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? P03 complete...", etag: "27413d90c65e6f41cb0d51677eb31233da408100", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/b2a44c3039bce...", image: "http://41.media.tumblr.com/b2a44c3039bce99109bc85b...", hidden: false, created_at: "2016-03-27 18:16:54", updated_at: "2016-03-27 18:16:54", published_at: "2016-03-27 14:40:54">, #<Entry id: 435432, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141734416059", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? Watercolors on page 03 ...", etag: "a798ffbf1acdfa9ced7aa96d5091f6f95ea08fc8", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/1a8913fa0a727...", image: "http://40.media.tumblr.com/1a8913fa0a72752993cd210...", hidden: false, created_at: "2016-03-26 23:21:52", updated_at: "2016-03-26 23:21:52", published_at: "2016-03-26 20:50:32">, #<Entry id: 435288, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141657212814", title: "\n\n\n\n? Elinor Jones Yemanja ?\n\nDetail of panel 1 pa...", etag: "de66a2a559ba1d9a921480fc7a0c7bf123b7c9f1", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/c5b73ae5efa04...", image: "http://41.media.tumblr.com/c5b73ae5efa049038f8e656...", hidden: false, created_at: "2016-03-25 17:46:56", updated_at: "2016-03-25 17:46:56", published_at: "2016-03-25 13:37:14">]

24 Mar 2016 - 12:38

23 Mar 2016 - 13:38

22 Mar 2016 - 18:24

21 Mar 2016 - 10:33

21 Mar 2016 - 10:33

20 Mar 2016 - 14:30

19 Mar 2016 - 12:51

18 Mar 2016 - 16:50

18 Mar 2016 - 13:20

17 Mar 2016 - 11:59

[#<Entry id: 435097, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141598734249", title: "\n\n? Elinor Jones Yemanja ? \n\nWatercolors wip on p0...", etag: "f8db3a42d35101219291ab12443ade85214fd832", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/6128a9efb7605...", image: "http://41.media.tumblr.com/6128a9efb76052b3bf476fe...", hidden: false, created_at: "2016-03-24 19:46:54", updated_at: "2016-03-24 19:46:54", published_at: "2016-03-24 12:38:44">, #<Entry id: 434870, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141543064424", title: "? Elinor Jones Yemanja ? \nColoring Bianca’s hairs....", etag: "a1dffcb46ca118f043169a3e601021618846a4cb", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-03-23 14:22:05", updated_at: "2016-03-23 14:22:05", published_at: "2016-03-23 13:38:40">, #<Entry id: 434706, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141496052299", title: "auroreportfolio:\n\n\n\nJapan Expo Paris 2016 illustra...", etag: "b8695b07e21277c46c3fff085aa2facac55f1f6c", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/9d7639546d196...", image: "http://40.media.tumblr.com/9d7639546d196c1c359a539...", hidden: false, created_at: "2016-03-22 19:59:04", updated_at: "2016-03-22 19:59:04", published_at: "2016-03-22 18:24:53">, #<Entry id: 434440, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141422895594", title: "\n\n\n\n? Elinor Jones Yemanja ?P02 scanned and final ...", etag: "1fa457b0e16ec04c0176cf083e45cf42a21c2185", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/9638c0dcfcc75...", image: "http://41.media.tumblr.com/9638c0dcfcc75d76d479af0...", hidden: false, created_at: "2016-03-21 14:44:10", updated_at: "2016-03-21 14:44:10", published_at: "2016-03-21 10:33:41">, #<Entry id: 434441, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141422891469", title: "\n\n\n\n? Elinor Jones Yemanja ?\nP02 complete...", etag: "4e5b098e88bc91449299e43e2b083d9e98a67e7b", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/b2a44c3039bce...", image: "http://40.media.tumblr.com/b2a44c3039bce99109bc85b...", hidden: false, created_at: "2016-03-21 14:44:10", updated_at: "2016-03-21 14:44:10", published_at: "2016-03-21 10:33:30">, #<Entry id: 434300, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141367329579", title: "Watercolors on page 2 done ! :D", etag: "a792991f7131ff77c8cc85ac809025471183b612", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/d4f4e5feecfb9...", image: "http://40.media.tumblr.com/d4f4e5feecfb9489ea1ca5f...", hidden: false, created_at: "2016-03-20 16:46:56", updated_at: "2016-03-20 16:46:56", published_at: "2016-03-20 14:30:30">, #<Entry id: 434224, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141305484069", title: "Page 02 panel 01 timelaps.", etag: "d634d0d1ed080e68e424e52b5a26800c451ee0bf", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-03-19 15:12:08", updated_at: "2016-03-19 15:12:08", published_at: "2016-03-19 12:51:36">, #<Entry id: 434132, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141258823419", title: "I have created a section on Tapastic to post the p...", etag: "8788fc279623215d022ccda1f6eda1f9ed1e6a6b", description: "<img src=\"http://36.media.tumblr.com/d16014db14caf...", image: "http://36.media.tumblr.com/d16014db14cafcdcb49cbc6...", hidden: false, created_at: "2016-03-18 20:57:07", updated_at: "2016-03-18 20:57:07", published_at: "2016-03-18 16:50:43">, #<Entry id: 434111, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141251679424", title: "Elinor Jones Yemanja \nWIP: Painting p02", etag: "376c2701efb4bf0c3c3d76744134a497e0109c29", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/5f800ff14d61b...", image: "http://41.media.tumblr.com/5f800ff14d61bf6885b1124...", hidden: false, created_at: "2016-03-18 17:19:13", updated_at: "2016-03-18 17:19:13", published_at: "2016-03-18 13:20:55">, #<Entry id: 433896, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141195788789", title: "VIDEO \nFirst layers on the page 02.", etag: "10140178347d28af95fa7f0c3a8099fe86295edd", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-03-17 14:47:01", updated_at: "2016-03-17 14:47:01", published_at: "2016-03-17 11:59:06">]

17 Mar 2016 - 10:02

16 Mar 2016 - 09:56

15 Mar 2016 - 12:16

14 Mar 2016 - 09:49

13 Mar 2016 - 11:41

12 Mar 2016 - 10:49

11 Mar 2016 - 11:13

10 Mar 2016 - 14:03

10 Mar 2016 - 11:43

09 Mar 2016 - 16:55

[#<Entry id: 433867, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141193214684", title: "Elinor Jones Yemanja (short story)P01 complete ste...", etag: "be231a67538e575196a9a623f964cc36fad65d41", description: "<img src=\"http://56.media.tumblr.com/b0b4a1f89ac0a...", image: "http://56.media.tumblr.com/b0b4a1f89ac0ae7ae9890d3...", hidden: false, created_at: "2016-03-17 11:11:58", updated_at: "2016-03-17 11:11:58", published_at: "2016-03-17 10:02:54">, #<Entry id: 433730, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141137610809", title: "Elinor Jones Yemanja -short story -P01 final...", etag: "d83a8e7b0daad0c45d0b75945f689303ed2d6eef", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/172dd69d5bdc7...", image: "http://40.media.tumblr.com/172dd69d5bdc7a5003f8045...", hidden: false, created_at: "2016-03-16 13:21:54", updated_at: "2016-03-16 13:21:54", published_at: "2016-03-16 09:56:25">, #<Entry id: 433523, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141084002904", title: "Watercolors on page 01 done :)", etag: "b1ec608e4d08af6c776ccf277cdcccbb4f7be859", description: "<img src=\"http://56.media.tumblr.com/e681534ca2747...", image: "http://56.media.tumblr.com/e681534ca27470e8b2a4af0...", hidden: false, created_at: "2016-03-15 15:14:10", updated_at: "2016-03-15 15:14:10", published_at: "2016-03-15 12:16:59">, #<Entry id: 433329, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/141022632809", title: "Lady Liberty is now available in spanish !!! :DBy ...", etag: "16943b245bb5d2ae67e9785645e6d1fc293bd7db", description: "<img src=\"http://56.media.tumblr.com/0d684e61e7572...", image: "http://56.media.tumblr.com/0d684e61e7572a718b9584c...", hidden: false, created_at: "2016-03-14 10:27:29", updated_at: "2016-03-14 10:27:29", published_at: "2016-03-14 09:49:11">, #<Entry id: 433199, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/140962809414", title: "P01 watercolors wip part2 :)", etag: "eb0f990c0580a868293416886fa73fb1396858e4", description: "<img src=\"http://56.media.tumblr.com/d8f82c5af123e...", image: "http://56.media.tumblr.com/d8f82c5af123e6c73000353...", hidden: false, created_at: "2016-03-13 12:42:27", updated_at: "2016-03-13 12:42:27", published_at: "2016-03-13 11:41:29">, #<Entry id: 433122, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/140903024894", title: "P01 watercolors wip.", etag: "7282cb21d1dbcce961dc951260b6cea9bcf79703", description: "<img src=\"http://40.media.tumblr.com/a481883415125...", image: "http://40.media.tumblr.com/a48188341512591cdd2d418...", hidden: false, created_at: "2016-03-12 11:27:28", updated_at: "2016-03-12 11:27:28", published_at: "2016-03-12 10:49:51">, #<Entry id: 433019, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/140848940714", title: "My illustration in cover for the collective artboo...", etag: "36246b6a61a66b1cc3e026d9952f822360276974", description: "<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-v...", image: "", hidden: false, created_at: "2016-03-11 17:07:27", updated_at: "2016-03-11 17:07:27", published_at: "2016-03-11 11:13:13">, #<Entry id: 432763, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/140797456894", title: "tinyskyvillage:\n\nIt’s alive! aliiiive!MACHIAVILLAI...", etag: "c52ffdc71fbbe1e836b5ac1038a4436586029eb2", description: "<img src=\"http://41.media.tumblr.com/759ffa5a03644...", image: "http://41.media.tumblr.com/759ffa5a036441c3c63ce71...", hidden: false, created_at: "2016-03-10 15:37:25", updated_at: "2016-03-10 15:37:25", published_at: "2016-03-10 14:03:46">, #<Entry id: 432730, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/140793999464", title: "All pages of the short story done ! :)", etag: "9527d3fd966ba4131c5dacfcf1a7047b29daa114", description: "<img src=\"http://56.media.tumblr.com/7fa12fe651910...", image: "http://56.media.tumblr.com/7fa12fe651910d258ee8f7c...", hidden: false, created_at: "2016-03-10 12:12:24", updated_at: "2016-03-10 12:12:24", published_at: "2016-03-10 11:43:24">, #<Entry id: 432620, blog_id: 1278, url: "http://auroreblackcat.tumblr.com/post/140747553889", title: "Page 07 preview for a short story : Elinor Jones Y...", etag: "84371c3bc154e27145afea92a2e3f224d3ac5d8d", description: "<img src=\"http://56.media.tumblr.com/58095af605ffb...", image: "http://56.media.tumblr.com/58095af605ffb4360e6a897...", hidden: false, created_at: "2016-03-09 18:37:51", updated_at: "2016-03-09 18:37:51", published_at: "2016-03-09 16:55:50">]

Le Chat noir

parAurore | 5 abonnés | Ajouté le 28 Jan 2012
http://auroreblackcat.tumblr.com

Description

Pas encore de description

Catégories

Illustration

Ils aiment

Personne ne m'aime :'(

Commentaires

Pas encore de commentaire

Signaler un problème sur ce blog (changement d'adresse, auteur incorrect...)

C'est votre blog ?